داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

اولین باری که شوهرم منو گایید

1390/10/21

سلام
من گلی هستم و23 سالمه و تنها فرزند خانواده
نه اینکه فکر کنید چقدر بابا مامان متمدن بودن که دوتاش نکردن بابام همین یه شاهکارم با زور دارو و دکتر و پول خرج کردن زده
1 سال پیش اولین بار بود که با کسی سکس داشتم اونم با پسر عموم محمد
پسر عموم از بچگی منو دوست داشت و همیشه مراقبم بود و ازم دفاع میکرد . یه روز از دانشگاه داشتم میرفتم خونه که محمد را جلو در دانشگاه دیدم سربازی رفته بود و بعد تو دانشگاه رشته مهندسی مکانیک میخوند . خیلی تعجب کردم دیدمش اونم با اون قیافه زارش ، ته ریش داشت ازش پرسیدم چیزی شده که یهو یکی از دوستاش رسید وگفت به به افتخار آقا محمد که بعد یه هفته افتخار دادن و دانشگاه تشریف آوردن، محمد سمت دوستش رفت و یکی دو دقیقه باهاش حرف زد بعد آمد و با هم سوار ماشینش شدیم.میخواستم بفهمم چی شده؟ حس فضولی داشت خفم میکرد.ازش پرسیدم چیزی شده؟چیزی نگفت.یه خورده حرف زدم و خندیدم از هر دری گفتم بازم چیزی نگفت.فقط رانندگی میکرد
من با صدای بلند گفتم محمد یه لحظه با چشم غره بهم نیگاه کرد رومو سمت شیشه کردم داشتیم از شهر بیرون میرفتیم خارج شهر یه جایی ایستاد و پیاده شد منم پیاده شدم.بهم گفت چرا جمعه گذشته خونه مادر جون (مادربزرگم) نرفتم
راستش 2 تا دلیل داشتم یکی اینکه به خاطر امتحان میان ترم نتونسته بودم برم ابروهامو ور دارم و یکی به خاطر پسر خاله هیزم چون بهم گفته بود منو میخواد مامانم گفته بود بهش محل ندم میدونستم اگه قضیه علنی مطرح بشه رابطه بابا و عمو که شوهر خالمم میشد بهم میریخت آخه بابام میگفت علی مرد زندی نیست
میدونستم علی مرد هیچی نیست الا کردن کس دختر مردم و یه مشت جنده
به محمد گفتم امتحان داشتم اونم نامردی نکرد ویکی خوابوند تو گوشم منم سیل اشکو جاری کردم حتی قدم بهش نمیرسید که بهش سیلی بزنم
آخه اون188 قدش بود و پاور لیفتینگ کار میکرد منم165 قدم بود وخیلی لاغر بودم گفتم بیشعور چرا میزنی؟
گفت به خاطر دروغت.گفتم به خدا راست میگم دستشو بلند کرد بزنه من مثل جوجه خودمو جمع کردم دید من ترسیدم نزد
محمد گفت سوال میپرسم راست میگی وگرنه همیجا چالت میکنم
علی را دوست داری؟
چی؟
یدونه دیگه زد تو صورتم
سوالشو دوباره پرسید
گفتم به جون بابا مامان نه
پرسید ازت خواستگاری کرد؟
گفتم آره به مامان هم گفتم گفته بهش محل ندم
گفت آها محل نمیدی ولی کس و کون میدی
گفتم محمد خجالت بکش این چه طرز حرف زدنه؟
گفت چند بار بهش دادی؟
چی میگی دیونه روانی؟
آمد بزنه گفتم اگه بهم دست بزنی لهت میکنم خندش گرفت منم خندم گرفت آخه یک سوم محمد هم نمیشدم
گفت همه طایفه میدونن من تو رو میخوام اونوقت به علی دادی که منو خورد کنی؟
(بابا عاشق محمد بود همیشه میگفت اگه محمد گلی را بخواد دو دستی تقدیمش میکنم چون میدونم دخترمو خوشبخت میکنه آخه محمد تو فامیل و دوستا به نجابتو آقایی مشهور بود و یه مغازه فروش مصالح ساختمانی داشت با چند تا کارمند و ساخت وسازم میکرد دوتا مغازه دیگه هم داشت که اجاره داده بود. به قول مامانم هنوز ارث ومیراث هم بهش نرسیده بود اگه میرسید چی میشد. بابا ومامان عاشق همه داشته های مادی ومعنوی صورت قشنگو مردونش بودن)
گفتم دروغه
گفت : ثابت کن
گفتم چجوری ؟
گفت همین الان باهام بیا دکتر
خجالت کشیدم ولی گفتم باشه
بر گشتیم و رفتیم جلو مطب یه دکتر
گفتم من نمیام خجالت میکشم گفت پس دادی؟
گفتم نههههههههههههه باشه میرم ولی تو نیا خودم نامه میگیرم
گفت میخوای سرمو کلاه بزاری؟ خودمم میام میخوام با دکتر هم صحبت کنم
گفتم اصلا مردا رو راه نمیدن چون خانم دکتر سرشو لخت میکنه
گفت اون دیگه مشکل خودمه
رفتیم تو مطب داشتم از خجالت میمردم احساس میکردم همه میدونن من واسه چی آمدم چند تا زن حامله نشسته بودن و بهم لبخند میزدن
محمد به یکی زنگ زد بعد چند دقیقه آقای دکتر از طبقه بالا امد پایین و رفت تو اتاق خانم دکتر که بعدا فهمیدم زن و شوهرن
بعد یه دقیقه ما را دعوت کرد تو و خودش ازدواجمونو تبریک گفت و رفت
فهمیدم محمد به دکتر که دوستش بوده دروغ گفته
به هر حال رفتیم ونشستیم
خانم دکتر گفت برم رو تخت داشتم میمردم چرا باید همچین حماقتی میکردم
خانم دکتر که دید من میلرزم گفت کاری کردی؟ گفتم نه به خدا فقط دارم از سرما میلرزم
وقتی معاینم کرد به محمد گفت “مبارکه” یهو محمد گفت لطفا از پشتم معاینش کنید
همون جا از خجالت مردم
دکتر طرفم بر گشت و معاینم کرد بعدم گفت موردی نداره فقط پردش نوع خاصیه
داشتم قالب تهی میکردم محمد گفت چیه؟
دکتر گفت پردش حلقوی کودکانه هست اگه مراقب نباشید با اولین نزدیکی ممکنه کارش به بیمارستان بکشه ممکنه خونریزی شدید بده حتی ممکنه تا 10 بار اول نزدیکی هم خون داشته باشه آخه واژنش کودکانه و خیلی تنگه
بیایید نشونتون بدم که باید مراقب کدوم قسمت باشید آمدم بگم نه که محمد مثل جن جلو کسم ظاهر شد
معلوم بود حرف دکترو نمیشنوه فقط داره از خنده منفجر میشه و خودشو نگه داشته
آمدم از تخت بیام پایین که سرم گیج رفت محمد بغلم کرد فشارم به 6 رسیده بود دکتر به محمد گفت خانمت کم خونی داره باید بهش دل وجیگر بدی محمد گفت چشم میدونستم حال بدم مال خجالته محمدم فهمیده بود
وقتی آمدیم بیرون زیر بغلمو گرفته بود که نیفتم
آمدیم تو ماشین چیزی نمیگفتم سرم پایین بود اجازه دادم اشکام بریزه دستشو گذاشت رو دستم گفتم دستتو بردار لعنتی
خندید بعدش منو بوسید منم با مشت کوبیدم رو سینش خندید گفت چه قدرتمند دردم گرفت اما موقع کردنت جبران میکنم
گفتم غلت میکنی آشغال عوضی خواستم پیاده شم که قفل مرکزی را زد بعد به دوستش زنگ زد و گفت یه گوسفند پاک شده همین الان برام آماده کن الان میام میگیرم
تو راه با خودش آواز میخوند خیلی سر خوش شده بود دیگه از عصبانیت چند ساعت قبلش خبری نبود بعد گوشتو تحویل گرفت و رفتیم خونه ما
تو راه گفت امروز با عمو و زن عمو حرف میزنم عروس خانم
داشتم از خجالت میمردم
مامان و بابا تعجب کردن با همیم منم چشام سرخ بود فهمیدن چیزی شده
محمد گفت تو دانشگاه حالم بد شده منو برده بیمارستان دکتر گفته کم خونی دارم اونم سر راه یه لاشه گوسفندو آورده واسه من
مامان داشت از خوشی دق مرگ میشد
من رفتم طبقه بالا تو اتاقم که بعد نیم ساعت در زدن
بابا بود گفت محمد حرف زده حالا میخواد با من حرف بزنه چیزی نگفتم رفت محمد را صدا کنه . بابا از خوشحالی تو کونش گردو میشکستن
بعد 2 دقیقه محمد آمد خواستم خودمو لوس کنم گفتم گمشو بیرون نمیخوام هیچ وقت ببینمت بلند شد فکر کردم داره میره ته دلم خالی شد آخه خیلی دوسش داشتم از همون بچگی عاشقش بودم همیش خودمو در حالی که داره منو میکنه تصور میکردم ولی روم نمیشد چیزی بگم هیکلش آدمو حشری میکرد خیلی هیکلش مردونه بود و کیرش زیر شلوار جین خودنمایی میکرد به طرف در رفت و خیلی راحت در اتاقو قفل کرد کلیدشو بر داشت
یه لحظه کیرشو زیر شلوار دیدم داشت میترکید
آمد سمتم و خیلی راحت بغلم کرد منم از خدا خواسته بهش پا دادم و باهاش همراهی میکردم سرمو گذاشتم رو سینش
لبشو گذاشت رو لبم و شروع به خوردن کرد زبونشو تو دهنم میچرخوند خیلی تحریک شدم
آمد پایین تر و گردنمو لیس میزد حالم بد بود دستامو تو موهاش میبردم و چنگ میزدم
لباسهاشو کامل در آورد کیرش مثل فنر پرید بیرون داشتم از ترس سکته میکردم
کیرش به اندازه 4 تا کیر بود 16 سانت میشد ولی خیلی خیلییییییییی کلفت بود شروع کرد به خوردن سینه هام تو دهنش میکرد و بعدش نوکشو گاز میگرفت نالم در آمده بود که رسید به کسم تو اوج لذ ت بودم چوچولمو مثل آبنبات میمکید
بعد بلند شد و کیرشو آورد سمت دهنم اوغ زدم و رومو اونور کردم
یهو صورتمو محکم گرفت کیرشو کرد تو دهنم اولش بدمزه بود بعد بهتر شد بعد یه دقیقه نالش در آمد کیرشو از دهنم کشید بیرون خودشو کشید روم و کیرشو گذاشت رو کسم تو حال خودم بودم که درد پیچید تو تنم
همش قربون صدقم میرفت و یواش وبا احتیاط تلمبه میزد اوففففففففف اخخخخخخخخخخخخ میکرد و میگفت کست یه تیکه جواهره یه غنچه باز نشده تر و تازه و میگفت قراره نی نیش از اینجا بیاد بیرون میگفت قبل ایکه نی نی کسمو جر بده خودم جرش میدم
منم دست کمی از محمد نداشتم هی میگفتم تندتر تندرررررر پارم کن کیر کلفت از فشار درد و هیجان و حشریت رو شونه اش را گاز میزدم که صدای ناله هام نره بیرون
تمام تنم داغ بود داشتم دیونه میشدم یهو لرزیدم وسرد شدم بعدش یه حال آرومو فوق العاده داشتم اما محمد داشت دیوانه وار خودشو بهم میکوبید وتلمبه میزد و هننن هننننننننن میکرد بعد منو سفت بغل کرد احساس کردم یه کتری آب جوش تو تنم خالی کردن آروم کیرشو در آورد و کوبید به کوسم بعد کنارم دراز کشید
تمام ملافه وکیر محمد و کس خودم خون خالی بود با ملافم خودش پاک کرد بعد با همون ملافه کس منم تمیز کرد وبهم گفت عاشقتم کس طلا
نمیدونم چرا بازم خجالت کشیدم
گفت من شوهرتم دیگه نباید ازم خجالت بکشی بعد منو بوسید
لباساشو پوشید و گفت وای نیم ساعته منو تو توی این اتاقیم برم بهشون بگم عروس گلم جواب مثبت داده بعد لبمو بوسید و گفت بیا در پشت سرت قفل کن که کسی اینتوری نبیندت یخورده استراحت کن
من برای همین امشب قرار خواستگاری رسمی را میزارم تو هم الان خوب بخواب که شب سرحال باشی
همونطوری لخت از تخت پایین آمدم و رفتم تو بغلش و گفتم تا شب برگردی دلم واست تنگ میشه
سینه هامو بوسید و گفت منم همینطور
اون شب همه چی خوب و به طرز وحشتناکی سریع پیشرفت ما نامزد شدیم دسته گلش فوق العاده بزرگ بود بیشترش گل نرگس بود میدونست من عاشق نرگسم . محمد جلو جمع یه حلقه که از سفرش از دوبی گرفته بود دستم کرد
یکی دو روز بعدش با علی کتک کاری کردن و کارشون به کلانتری کشید علی را لت و پار کرده بود خانواده خالم تو عروسیم شرکت نکردن و به خاطر جواب مثبت ما به محمد قهر بودن
چون محمد خیلی عجله داشت سه هفته بعد عروسی کردیم و از اون موقع تا حالا هر روز منو میکنه
فقط وقتی پریودم از دستش آرامش دارم تازه اون موقع هم همش با سینه هام و بدنم ور میره
الان بعد یه سال واقعا از زندگیم راضیم و امروز فهمیدم حاملم.
مامان بابا عمو زن عمو و برادرای محمد فهمیدن غیر از خودش آخه مسافرته منم بهش نگفتم تا برگرده
بهتون توصیه میکنم اگه میخاید به کسی بدید و پردتونو از دست بدید بهتر واسه یکی باشه که ارزششو داشته باشه
با آرزوی موفقیت برای همه

نوشته: goliii


👍 5
👎 2
220867 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

308283
2012-01-11 22:31:28 +0330 +0330
NA

قضیه چیه خونه مادربزرگ پدریت جمع میشید فامیلای مادریت هم میان ؟؟؟؟ :? :?
آخه اون188 قدش بود و پاور لیفتینگ کار میکرد منم165 قدم بود وخیلی لاغر بودم فکر نمیکنم 23 سانت مانع ز زدن سیلی بشه بعدشپاور لیفتینگ کار کردنش و لاغری تو چه ربطی به قضیه داشت ؟؟
اییییییی اعصابمو خرد کردی بااین هندی بازیات هی اومد بزنه هی زد میخواستی مهیج کنی ولی موفق نشدی
جذابیتم نداره تا ته بخونم پس بی خیال میشم >:P >:P

0 ❤️

308284
2012-01-11 22:42:39 +0330 +0330
NA

چقدر خالى بندى؟
انقد از پسره تعريف كردى هركى ندونه فك ميكنه شاهزاده شهر پريونه،شايدم خود پسره باشى؟؟
نشد تا آخر بخونم

0 ❤️

308285
2012-01-11 22:54:33 +0330 +0330
NA

آقا تو تنگ،تو کس طلا،تو دارای شوهر کیر کلفت(۱۶سانت کیر،۴برابر کیرای دیگست؟!!!) کیر ندیده!:-)

0 ❤️

308286
2012-01-11 22:56:09 +0330 +0330
NA

ببخشید اینی که گفتی ارنولد نبو پاور لیفتینگ 188 قد نمیدونم چرا مشخصات ارنولدو دادی
فقط موندم ارنولد تو ایران چیکار میکنه

0 ❤️

308287
2012-01-11 22:59:24 +0330 +0330
NA

تو خودتو ناراحت نکن ساینا جون،شیرت خشک میکشه سر صبحی!;-)

0 ❤️

308288
2012-01-12 00:45:58 +0330 +0330

یک جورایی تخمی بود.
این محمد که میگی تو نجابت و آقایی معروف بوده چه راحت شب خواستگاری کوس تو رو به گا داد؟ واقعا نجابتش منو کشت.

0 ❤️

308289
2012-01-12 01:00:49 +0330 +0330
NA

شاهزاده شهر پریود هم نیست.
اینو یه پسر بچه 16-17 ساله از زبون خواهرش نوشته

0 ❤️

308290
2012-01-12 01:23:28 +0330 +0330
NA

کیرم تو خودتو داستانتو شوهرتو کلا تمام فامیلای پدریت

0 ❤️

308291
2012-01-12 01:29:47 +0330 +0330
NA

به نظر من خوب بود . ادامه بده

0 ❤️

308292
2012-01-12 02:02:53 +0330 +0330
NA

اون کیرباباته که 4سانته؛چون تو کسمغزو درست کرده

0 ❤️

308293
2012-01-12 02:59:17 +0330 +0330
NA

من این وسط موندم آخه چه جوری پدر مادرت خونه بودن بعد این یارو کس کش بالا پایینتو یکی کرده ؟ پدرت کیرش هم خبردار نشده؟

0 ❤️

308294
2012-01-12 03:37:33 +0330 +0330
NA

خوب دادی کوس بچه گونه
خونت کل ساختمونو برداشت

0 ❤️

308295
2012-01-12 03:52:57 +0330 +0330
NA

شما تو کدوم دهاتین که توش هنوز پسر عموها خودشونو صاحب دختر عمو میدونن و عقد دختر عمو و پسر عمو تو آسمونه و از این کسشعرا؟! هنوز نه زنش شدی نه خواستگاریت اومده میزندت بازجویی میکندت پردتم میزنه دکترم میبرتت؟؟؟؟؟؟!! زمان قبل از اسلامم این مزخرفات نبود ! ای کیرم تو اون شوهرت . خانوادت و اون تفکرات کیری و متحجرتون … احمقای گاگول.

0 ❤️

308296
2012-01-12 04:25:23 +0330 +0330
NA

bache ha goftan tokhmi bod.man mikham begam kiri bod.akhe lashi 4ta kir shodeh 16 sant.kir to on mokhrt ke nam keshideh.
Ya sant nemidoni chie ya 16 nemidoni che ghadre.vali on koskesh babat ba hamon dole 4 santish to ro pas andakhte ke injor jafang migi
Kiram to rohe khodet chon periodi va dahane on jakesh shohare power liftinget

0 ❤️

308297
2012-01-12 04:26:35 +0330 +0330
NA

saina kojaei ye hali be in kakesh bedi

0 ❤️

308298
2012-01-12 05:37:07 +0330 +0330
NA

خانم میبخشی .شما هندی کرتاهه؟؟

0 ❤️

308299
2012-01-12 05:49:37 +0330 +0330
NA

خوب تخیل این خانوم اینجوری بوده دیگه
اما دختر خوب کسی که بدون یقین و بدون پرسش میزنه توی گوش کسی

کسی که غیرت احمقانه خودش رو به کسی قبل از ازدواج نشون میده میدونی یعنی چه؟؟؟؟؟
اما غیرت رو باید تعریف کرد بعد نسبت بهش حرف زد
غیرت اگر زور خوب خر هم پر زور
غیرت اگر توهین کردن و تهمت زدنه پس تمامی جنایتکاران غیرت دارن
غیرت یعنی انسانیت صبوری عدالت مهر حرمت و دفاع از انسانیت غیرت یعنی خرد و دانائی
غیرت اون نیست که رگهای گردن بیرون بزنه غیرت این نیست که کسی رو ذلیل و خوار کنی بخاطر حماقت و خود خواهی خودت

0 ❤️

308300
2012-01-12 05:51:36 +0330 +0330
NA

کجای این داستان عشق داشت؟
اگه معنی کیره کلفت و کس تنگه پس لیلی و مجنون عجب چیزی بودن!

0 ❤️

308301
2012-01-12 06:15:02 +0330 +0330
NA

کسی چون غنچه دیدم نو شکفته گلی چون نرگس اما نیم خفته (از زبون ممد)
تجربت هم بد نیست تونگاه اول تشخیص دادی 4برابر مال بقیه است
احتمالا 4برابر مال علی بوده ناقلا
ولی اصطلاح توکونش گردو میشکست بی ادبانه با دمش گردو میشکست رو باحال اومدی ممدم خیلی با غیرت نست مثل خودت خیلی …
کلا بد نبود

0 ❤️

308302
2012-01-12 07:29:49 +0330 +0330
NA

موندم چرا اينايى كه گى هستن ادا و اطوار دخترونه دارن و خودشونو جاى دخترا ميزنن
يكى نيست بگه بچه كونى معلومه كه كونت ميخواره كه ملتو سركارميذارى داستان كون دادناتو بنويس چهارتا ابنه اى مث خودت بخونن
با وجود شماها ريده شده به هرچى مرد و مردونگى

0 ❤️

308303
2012-01-12 07:54:13 +0330 +0330
NA

یه کلام
کیر گودزیلا تو داستانت و کون شوهرت تا اینقدر ازش تعریف نکنی

0 ❤️

308305
2012-01-12 12:56:50 +0330 +0330
NA

همون شب که تورو گایید وهمه ابشو توکست خالی کرد اونوقت میگی بعدازیک سال فهمیدی حامله ام???خیلی کس مغزی

0 ❤️

308306
2012-01-12 12:57:50 +0330 +0330
NA

همون شب که تورو گایید وهمه ابشو توکست خالی کرد اونوقت میگی بعدازیک سال فهمیدی حامله ام???خیلی کس مغزی

0 ❤️

308307
2012-01-12 13:06:03 +0330 +0330
NA

کیرم تو چشات
که اینقدر خالی نبندی
بابات هم حتما گی تشریف دارن که تو کونش گردو میشکنه

0 ❤️

308308
2012-01-12 13:23:08 +0330 +0330
NA

اساسا و اصولا آفرین …خوب نوشتی خوب ریدی به هیکل پدر مادرت…اون کس کش نمی تونست عقد ت کنه بعد بکندت یه سوتی باحالم دادی که که ریدی با ر دو نقطه مگه دکی نگفت سکس بی سکس و نمی دونم کار به بیمارستان میکشه اون پرده ی ذهن توه که حلقوی کودکانست

0 ❤️

308309
2012-01-12 13:31:23 +0330 +0330
NA

=)) همه ش خالی بندی بود.کس ننه آدم خالی بند.

0 ❤️

308310
2012-01-12 16:03:57 +0330 +0330
NA

وای چرا همه میخوان داستان بنویسن اخه مجبورا مگه اه ادم حالش از این دروغاتون بهم میخوره

0 ❤️

308311
2012-01-12 16:53:24 +0330 +0330
NA

baba shoma adat kardin haki harchi minevise gir bedin

0 ❤️

308312
2012-01-12 18:44:27 +0330 +0330

بدبخت.اگه دختر باشی و حتی این نوشته هم داستان باشه بازم به خاطر افکارت و نوع فانتزی ذهنت برات متاسفم.

0 ❤️

308313
2012-01-12 19:45:40 +0330 +0330
NA

آفرین ، اینو خوب اومدی
هر کی هرچی مینویسه گیر میدن

0 ❤️

308314
2012-01-13 09:49:50 +0330 +0330
NA

مهدي بيكس كجايي:-D :-C

0 ❤️

308315
2012-01-13 09:51:04 +0330 +0330
NA

مهدي بيكس كجايي:-D :-C

0 ❤️

308316
2012-01-13 14:19:19 +0330 +0330
NA

Ma y zamani mikhastim berim b ghole shoma piwer lifting ya har kpofte dg goftan qaddet misooze kotole mishi v ino man b cheshm didam chejuri im aqa 180 o andi qad dare??? Begu basketi volly balli chizi adam bavaresh beshe zighi

0 ❤️

308317
2012-01-13 19:37:27 +0330 +0330
NA

جان مادرتون داستان ننویسید کیرمون خوابید.
آدم بره همون داستان قدیمیا رو بخونه بیشتر بهش حال میده تا اینا.

0 ❤️

308318
2012-01-14 05:20:22 +0330 +0330

اگه تونستي ساينا جون رو واسم جور كني 100 تومن بهت پورسانت كس كشي ميدم !

0 ❤️

308319
2012-01-14 08:47:37 +0330 +0330
NA

bahat movafegham.benazare man in shohare aslan gheyrat nadashte

0 ❤️

308321
2012-01-14 10:04:48 +0330 +0330

من یه ذرشو خوندم از اینکه کسی بخواد به شعورم توهین کنه اعصابم خرد میشه…اینروزا جندهها هم نمیزارن اینجوذ باهاشون رفتار بشه چه برسه به به دختر دست نخورده…درسته اکثر داستانهای سکسی توهمی بیش نیستن ولی عزیزم توهم هم حدی داره.

0 ❤️

308322
2012-01-14 12:18:11 +0330 +0330
NA

کیرم تو دهن همتون

گلی جوووووووووون خیلی قشنگ بود به حرف اینا هم گوش نده

موفق باشی ;)

0 ❤️

308323
2012-01-14 14:29:27 +0330 +0330
NA

Pesar amut omade bud dame daneshgah to ro bebine, bashe ghabul
Vali akhe dige dustesh dame daneshgahe to chi kar mikard ke zerti omad salam aleyk!! Chan khat bishtar nakhundam! az hamin avalesh malume cherte

0 ❤️

308324
2012-01-14 16:08:35 +0330 +0330
NA

ای تو روح تو دختر زعیفه و اون محمد اوزگل و اون بابای چفتت!
خیلی راهت پسره بیاد 2 تا بخوابونه زیر گوش دختره ! ای دخترک عقب مونده !
داستانتو تا جایی خوندم که محمد سیلی دومو خوابوند تو گوشت، گفتم که ای خدا کی میشه ما یکم افکار عقب افتادمونو بندازیم دور !
هنوز نه به داره نه به باره یارو محمد خودشو صاحب دختره کرده!
ای تو روحش…!

0 ❤️

308325
2012-01-15 00:37:51 +0330 +0330
NA
111213-003431_0.jpg

من به این کیرم که 20 سانته و کلفتم هست نمیگم بزرگ.اونوقت موندم تو کیر ندیده چطور کیر 14 سانتیو که 16 سانت دیدی میگی

کیر خر

0 ❤️

308326
2012-01-15 08:56:08 +0330 +0330
NA

كس شعرنوشتي تمام.

0 ❤️

308327
2012-01-15 11:30:31 +0330 +0330
NA

vahid11 کیرم دهن ننت
کونی خان زرنگ پشت گوشی و اینترنتی
از اونجا فحش میدی بی وجود

0 ❤️

308328
2012-01-15 12:08:31 +0330 +0330
NA

این عکسو از کجا اوردی توله

0 ❤️

308329
2012-01-15 19:06:33 +0330 +0330
NA

چقد ملت حسودن!
مخصوصا اون دختره ساینا.از داستانای همه ایراد میگیره!
شماها که فک میکنید همه دروغ میگن پس گه میخورید میاید همچین جاهایی!
خب چتونه؟ مث آدم نظر بدید.خودتون خیلی کس مغز نیستید پس داستان بنویسید! بیشعورا.
عزیزم داستانت عالی بود.خوشبخت بشی.

0 ❤️

308330
2012-01-15 19:07:54 +0330 +0330
NA

چقد ملت حسودن!
مخصوصا اون دختره ساینا.از داستانای همه ایراد میگیره!
شماها که فک میکنید همه دروغ میگن پس گه میخورید میاید همچین جاهایی!
خب چتونه؟ مث آدم نظر بدید.خودتون خیلی کس مغز نیستید پس داستان بنویسید! بیشعورا.
عزیزم داستانت عالی بود.خوشبخت بشی.

0 ❤️

308331
2012-01-15 19:13:18 +0330 +0330
NA

بدبخت جنده نبوده که آمارو اندازه کیرا دستش باشه،گناه که نکرده!
دوس داشته تعریفه شوهرشو بده.شما چتونه آتیشی میشید؟؟! شماها که به جق هم قانعید پس خفه شیدو بخونید.

0 ❤️

308332
2012-01-15 20:30:39 +0330 +0330

بچه ها گیر ندین دیگه. معلومه که داستانش واقعی نبود کسی که واقعا سکس کرده نمیاد داستانشو تعریف کنه میزنه زیر آواز:
I just had sex…and it felt so good…!!1
داستان واسه اینه که یکمی حالشو ببری نه اینکه به سایز کیر طرف گیر بدی… بزرگ نیست که نیست به دهن بزی شیرین اومده!
حالا من حق میدم که داستانش جذابیت خاصی نداشت ولی از این خوشم اومد که انگار واقعا یه دختر نوشته

0 ❤️

308333
2012-01-16 06:10:39 +0330 +0330
NA

خاک تو سرتون زحمت کشیده داستان نوشته بعد شما ها ایراد میگیرین
چقدر نا شکرید

0 ❤️

308334
2012-01-16 16:13:32 +0330 +0330
NA

دقیقا هم نظرم باهات

0 ❤️

308335
2012-01-16 16:14:12 +0330 +0330
NA

لابد هندی کرتاهه دیگه

0 ❤️

308336
2012-01-16 18:34:18 +0330 +0330
NA

عالی

0 ❤️

308337
2012-01-26 00:04:52 +0330 +0330
NA

خالي بندي بود اما خب

0 ❤️

308338
2012-01-29 18:18:22 +0330 +0330
NA

کس کش خالی بند
اون که میزد زیر گوش زنش میگفت به کی دادی جک بود !
اینجا تو خیابونش به زنوشوهرا گیر میدن … دسته جمی همه میرن دکتر زنان لابد فیلم کس و کونم رو ال ای دی پخش میکنن واسه همه…هرکیم نداده باشه بش میگن مبارکه بش شاباشم میدن لابد نه؟… کسش یه مدل بچه گونه ی حلقوی کیری پرده داره!..الاغ فک کردی همه مثه خودت نفهمن؟ یا کس نمیدونن چیه؟؟.پشتشم معاینه کنین :)) اونوقت کونت بسته س میکشی بالا تف میکنی؟ اوناکه بچه بودی بت گفتن میخوان معاینت کنن میخواستن کونت بذارن …نگو جایی لو میری :)) عقده ی جلب توجه پره تواین نوشته… مظلومنمایی… :)) ضعیف کم خون کتک خور… :)) بدبخت… نه به اون ادا دراوردنت که میگی سرلخت به جای بی حجاب که بگی حتما دختری نه پسر و خیلیم مثبتی نه به اینکه میگی بابام توکونش گردو میشکست… تذکرآخر اینکه اگه بهتون گفتن تو مراسم خواستگاری عروسو میکنن اینم سرکارتون گذاشتن ایضا به کسی نگید که آمار گهیتون کیری میشه :)) کودن :))

0 ❤️

308339
2012-01-31 12:42:24 +0330 +0330
NA

دهنت بابا.

0 ❤️

308340
2012-02-01 22:13:57 +0330 +0330
NA

همینجوری یهو پسره میاد میزنه تو گوشت میگه به فلانی کس دادی بعد سر چند ثانیه با دوست دکترش قرار میذاره کستو معاینه کنه و کونتو. دکتر از کس و کونت میفهمه موردی نداری بعد پسره خوشحال میشه میاد خواستگاریت؟ یعنی فقط منتظر مونده بود مطمئن شه که به کسی کس ندادی بیاد خواستگاریت؟ بعد میگید که عاشق همید؟ اه اه اه متاسفم واقعا ازین طرز تفکرت. چه واقعی باشه چه توهم نمایانگر طرز تفکر پوسیدت هست که متاسفانه تو جامعه ماهم زیاده.

0 ❤️

308341
2012-02-02 08:33:55 +0330 +0330
NA

عزیزم
من اگه جات بودم هیچ وقت با محمد قبل از خواستگاری سکس نمی کردم …آدم باید تو سکس مغرور باشه …نه اینکه با یه لبخند و حرف عاشقانه سریع بذاری باهات سکس کنه …اگه من بودم حتی از دم در دانشگاه هم همراش نمی رفتم چه برسه همراش دکتر برم و ازش سیلی بخورم …
یه مقدار داستانت غیر واقعی به نظر میرسه …بعضی از اتفاقاتش باهم جور در نمیاد .

0 ❤️

308342
2012-02-02 14:10:49 +0330 +0330
NA

خیلی بی مزه بود مخصوصا وقتی نصیحت میکنی که پرده تون روبدین به کسی که ارزش داشته باشه ولی تو قبل ازاینکه ازت خاسگاری کنه پرده ات روزد،شایداونوقت میومد و به بابات میگفت که من این دخترو نمیخام بعدش بگه که پرده ات زده شده،اونوقت بازم تین حرف رومیزنی،اصلا ازت خوشم نیومد هردختری یه حجب وحیایی داره حتی توسکس هم نباید زیادفراترازاون چیزی که میخای جلوبری،داستانت خیلی بی مزه وحال گیربود مخصوصاوقتی ازکسی که به درد هیچی نمیخوره بخای تعریف کنی…

0 ❤️

308344
2015-04-08 06:07:52 +0430 +0430
NA

مامان و بابات مرد ندیدن که به این پفیوز میگن مرد !
این نمیچه مرد هم نی فقط ادا مردا رو در میاره، یه روزی هم درت میماله حالا ببین!

0 ❤️

308345
2015-04-14 09:32:08 +0430 +0430
NA

بدون خایهات اندازه بگیر

0 ❤️

771026
2019-06-02 11:32:02 +0430 +0430

دیس دادم میدونی چرا چون اون تورو فقط بخاطر بدنت میخاد فقط برا کست میخادت اگه پرده نداشتی بازم میگرفتت؟؟؟؟؟عمرا

0 ❤️

908140
2020-08-13 02:16:41 +0430 +0430

کاملا مشخصه این داستان تخیلات و تصورات یک دختر ۱۵یا ۱۶ساله است و ارزوهاش درباره همسر آینده اش.

0 ❤️

908146
2020-08-13 02:27:18 +0430 +0430

من هروقت می‌خوام یه دل سیر بخندم میام تو این سایت بعضی از داستانا رو میخونم مثل الان که دلمو گرفتم و میخندم.خیلی عالی بود ادامه بده به این طنزهای سکسی

0 ❤️Top Bottom