اولین بار که مزه کیرو چشیدم

1399/12/15

راهنمایی بودیم که از طرف مدرسه تصمیم گرفتن ما رو ببرن اصفهان. شب با اتوبوس از تهران راه افتادیم قرار بود فرداش اصفهانو بگردیم و فردا شبش برگردیم تهران. تو اتوبوس من و حسین کنار هم نشسته بودیم. ساعت نه که شد کم کم بچه ها شروکردن به خوابیدن و راننده چراغای اتوبوس خاموش کرد.من و حسین هم هرکدوم یه پتو کشیدیم رومون و فرو رفتیم تو صندلی. داشت چشمام گرم میشد که از وول خوردن حسین بیدار شدم و دیدم گوشیش رو گرفته جلوش روی پاشو داره عکس سکسی و سوپر تماشا میکنه. دست راستش هم زیر پتو بگی نگی آروم تکون میخورد. گفتم لامصب بگیر اینطور منم ببینم. گفت نمیشه از صندلی های عقب شاید متوجه بشن. گفتم بده دست من، من یه جوری میگیرم که کسی نبینه. گوشی رو گرفتم دستم و دستمو گذاشتم رو پای حسین و شروع کردیم به تماشا. کم کم حسابی شق کردم و دلم میخواست کیرمو بمالم. همینطور که تو فکر بودم که چطوری با یه دست گوشی رو جلوی خودمو حسین نگه دارم و با دست دیگه پنهانی جق بزنم، دیدم حسین شروع کرد به وول خوردن و جابجا شدن. وقتی حسین آروم گرفت متوجه شدم زیر دستم که تلفونو نیگه داشته بود یه چیز سفت مث لوله حس میکنم. خوشم اومد. کنار دستمو یه کم بیشتر فشار دادم رو لولهٔ سفت، دیدم لوله هم خودشو فشار میده به دست من. حسین خودشو یواش تکون میداد و از رو پتو کیرشو میمالید به کنار دستم. منم که داشتم از شهوت دیوونه میشدم دیگه اختیار خودمو از دس دادم و شرو کردم به مالیدن کیرش. کم کم یه وری خوابیدم طرف حسین و سرمو گذایشتم رو بازوش. گفتم حسین دست من خسته شد تلفونو بگیر. دست راستم که آزاد شد بردمش زیر پتوی حسین و گذاشتم رو کیرش. لامصب چه کیر درازی داشت مث آهن سفت بود. اول با نوک انگشتام خیلی آروم نوازشش کردمو بعدش گرفتم کف دستمو آهسته رو کیرش بالا پایین میبردم. یه جور عجیبی شهوانی شده بودم و داشتم از لذت میلرزیدم. دیگه به هیچی فکر نمیکردم جز لوله درازو نرم و داغی که لای انگشتام بود حتا دیگه فکر جق زدن خودمم نبودم. ولو شده بودم روی شونه و بازوی حسین و دستم زیر پتوی حسین آروم میرفتم میومد. سر حسین به طرف من بود و چشماشو دهنش نیمه باز بود و داشت پتوی منو نیما میکرد. بعد چنددقیقه حسین دست چپشو یواش آورد زیر پتوی من و گذاشت رو کیرم. یه کم مالید و بعد زیپ شلوارمو باز کردو کیرمو در آورد. وقتی کیرمو گرفت لای انگشتاش صدای نفسهاشو میشنیدم که تند شدند، حسین انگار تند تند از دهن نفس میکشید، فهمیدم که اونم مث من آتیش گرفته. اولین بار بود که کیر یکی دیگه رو میمالیدم و چه کیری! دراز و به نهایت سفت و داغ. یاد فیلمای سوپر افتادم و فکر لیسیدن کیر حسین زد به سرم. وقتی آدم اینطوری حشری میشه که آتیش میگیره هی دلش میخواد یه مرحله بره بالاتر. تو اتوبوس همه خواب بودن. یواش خم شدم و سرم رو تا کمر حسین آوردم پایین و سرمو کردم زیر پتو. اول از همه بوی کیحسین مستیمو بیشتر کرد. صورتم زیر پتو چسبوندم به کیرش درازش. وای چه احساس لذتی. خوب که صورت و گردنم کیری شد دهنمو باز کردمو گذاشتمش تو دهنمو شروع کردم به ساک زدن با ولع. تو این حالت دیگه دست حسین به کیر من نمیرسید ولی من فقط به فکر مزهٔ کیر حسین بودم. انگار زندگیم وابسته به کیر یه که تو دهنمه. انقد لیسیدم مکیدم که آب حسین آمد تو دهنم. فوری همه رو تف کردم تو شورت حسین ولی مزه آب منی تو دهنم موند. بلند شدم و درست نشستم دیدم حسین هنوز نئشهٔ لذته. زیر پتو شروع کردم واسه خودم جق زدن تا آبم اومد. قبل از اینکه هردو بخوابیم زیر گوش حسین گفتم نامرد دفه آینده نوبت توس. داشت خوابم میبرد که یه هو دیدم دیست حسین از زیر پتو بیرون آمد و انگشتش رو که آب منی روش بود کرد تو دهنش و رو به من آهسته گفت باشه دفه دیگه نوبت من.
نمی‌دونم دلم میخواست که دفه دیگه حسین برام ساک بزنه یا نه چون با هوس احساس کردن کیرش تو دهنم دوباره داشتم راست میکردم

نوشته: Mirilop


👍 15
👎 5
17601 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

795265
2021-03-05 02:03:52 +0330 +0330

یعنی هیچ دورانی مث نوجوونی حال نمیده.من خودم هم یه بار توی کلاس پروپاچه دوستمو مالیدم.کلی کیف کرد.چشاش از شهوت خمار شده بود.نه که تنها باشیم.همه بودن.اما من آروم و جوری که کسی نفهمه انجامش دادم.آبشو ریخت تو شلوارش.یه لی مشکی پوشیده بود .قشنگ یادمه.کیر منم شق و راست ! بعدا همین دوستمو بردم کردمش.چه حالی داد.نرم و سبزه

3 ❤️

795332
2021-03-05 11:28:32 +0330 +0330

فاعلم.مکانم دارم امروز هرکی میخاد پیام بده

0 ❤️

795335
2021-03-05 11:48:32 +0330 +0330

مرسی مرسی

0 ❤️

795341
2021-03-05 12:09:35 +0330 +0330

لایک

0 ❤️

795421
2021-03-05 22:35:01 +0330 +0330

منم قبل از دادن خیلی دوس دارم بزارمش توو دهنم…

0 ❤️

795496
2021-03-06 02:50:15 +0330 +0330

میگم چه عجب کسی فحش نداد
خاطرت جالب بود دمتگرم منم یبار پسرخالموتو خواب اینقدر با کونش ور رفتم که راضی شدو کشید پایین خیلی حال داد😂

0 ❤️Top Bottom