اولین تجربه سکس در ماشینم

1392/01/10

سلام من نیما 20 سالمه دانشجو ترم آخر
خاطره ای که میخوام بگم بر میگرده به تابستان 91 که اول رفاقتم با یه دختری بود به اسم لیلا.

یک روز یکی بهم زنگ زداما حرف نزد صدامو شنیدو قطع کرد
بهش اس دادم: شما؟
گفت یه آشنا
گفتم: آشنا اسمو رسم داره اگه نمیگی مزاحم نشو بای
گفت: آقا نیما
گفتم بله خودم هستم
گفت: من لیلام میخوام باهات دوست بشم
گفتم: شمارمو از کی گرفتی
گفت تو مترو خودت عکسو شمارتو بهم فرستادی
گفتم کدوم عکسم بود
گفت: پوشیور سفید پوشیدی
منم از نشونی هاش مطمئن شدم که حرفش راست.آخه تو مترو با بلوتوث شمارمو با عکسمو میفرستادم تا شاید دختری باهام دوست شد
منم چون با کسی رفیق نبودم سعی کردم باهاش بیشتر آشنا بشم
یک ماهی گذشت دیدم هر بار میگم که بیا قرار بزاریمو هم دیگرو ببینیم منو میپیچونه میگه نمیتونم بزار هر وقت وقت کردم بهت میگم
از اول رفاقتمون دو ماه گذشت
بهش باز گفتم بیا قرار بزاریم تا هم دیگرو ببینیم.اصلا شاید از چهره هم خوشمون نیومد
گفت: من عکستو دیدم خوشم اومده گفتم خوب من که ندیدم
گفت: یک ماه دیقه قرار میزاریم خوبه؟
گفتم: باشه قول بده؟
گفت: قول
بعد بیوگرافی چهرشو ازش پرسیدم
گفت: پوستم سفیده موهام مشگی چشام عسلی
منم که از چشمای رنگی خوشم میومد باعث شد دوستیمون حداقل تا قرار گذاشتنمون پایدار بمونه
بعد چند مدت ازش اصلیتشونو پرسیدم گفت: بابام ایرانیه مادرم افغانی
خلاصه یک ماه هم گذشت اما خبری از قرار گذاشتن نشد.
خواستم بپیچونمش گفتم: من دوس دارم با کسی رفیق میشم هر هفته همدیگرو ببینیم
گفت:نمیتونم درکم کن
دیدم سمج شده بهونه آوردم
گفتم: من دانشجوام کلی خرج تحصیلمه نمیتونم هر روز هر روز شارژ بگیرم بعد بهش اس دادم واس همیشه خدانگهدار…
منم که تو ماشین بودم از مسافرت بر میگشتم و 31 شهریور ماه بودش
بعد چند ساعت دیدم شارژ برام خریده فرستاده رمزشو میگه بزن
منم زدم بعد مجبور شدم بهش اس بدم
بعد یه ه چند روز گذشت.اون از اون وقت هر یکی دو روز یه بار برام شارژ میفرستاد تا باهاش اس ام اس بازی کنم
بعد دیگه نتونستم بهونه ای بیارمو باهاش موندم
حتی باهاش بحث سکس رو هم باز کردم
یک شب هم اس سکسی دادیم آّ همو حسابی آوردیم…
یه سه ماهی هم همینطوری گذشت وارد زمستان شدیم.
چون اون ازم میترسید اولای رفاقتمون واسه همین قرار نمیزاشت باهام بعد این مدت که بهم اعتماد کرده بود قرار شد یه قرار با هم بزاریم
یه شب باهم برای فردا قرار گذاشتیم که صبح بره پیش دوستش (هستی) بعدش ساعت 11 بیاد پیش من
منم از ساعت10 رفتم سر قرارو منتظرش شدم تا بیاد
آخه خیلی کنجکاو به دیدنش بودم
اس داد نیما هوا بارونیه اگه بارون بیاد من نمیتونم بیام
جواب دادم: اگه نیای واسه همیشه فراموشم کن
اونم مجبور شد بیاد
تا ساعت 11 نشستم تو ماشین هوا سرد بود.بارون شدیدی میومد
بلاخره ساعت 11 شد نیومد 20 دقیقه ای گذشت تا لیلا خانوم اومد
بوق زدم سوارش کردمو حرکت کردم
گفتم معلوم هست کجایی؟
گفت دوستم نمیزاشت بیام.به زور اومدم
بعد گفت: از هستی شنیدم بهش اس میدادیو میخواستی باهاش دوست بشی
گفتم: آخه قبلنا با تو قهر کرده بودم اون اس داد منم گفتم شما بعدش خواستم باهاش دوست بشمو از تنهایی در بیام
گفت: عوضی اون نامزد داره
گفتم: ببخشید دیگه تکرار نمیشه
بعد لحظاتی رسیدیم نزدیک دانشگاهم که خیابونش یه جای خلوتی بود.در دانشگاهو رد کردم بعد ماشینو 30متر جلوتر از در دانشگاه پارک کردم واسه این که حراست نبینه.
بعد ماشینو خاموش کردمو گفتم:برم از صندق کادوتو بیارم
کادورو دادم دستش بازش کرد (دوتا مرغآبی کنار هم بودن تو آب داخل یک گوی) زیرش یه دکمه داشت
کوکش کردم صداش در اومد گفت نیما بخدا حدس زدم گوی برام گرفتی.
گفت: مرسی خیلی قشنگه
بعدش گذاشتم تو جعبه اش
گفت: نیما چرا اینجا اومدیم
گفتم: واسه اینکه دانشگاهمو ببینی
گفت: میترسم حشرت بزنه بالا
این حرفو که شنیدم با تعجب باهاش چشم تو چشم شدم
یه دفعه باخداگاه لب همو قفل کردیم به همو شروع به خوردن کردیم
نفس نفس میزد
دستمو بردم سمت سینه هاش مالوندم بعد دستمو کردم تو پیرنش تا از زیر سینشو بگیرم
تا گرفتم گفت: دستات چقدر سرده
گفتم: بزار رو سینه هات تا گرم بشه
بعد چند دقیقه صندلی شاگردو خوابوندم بعد رفتم روشو لب گرفتم دستمم بردم پایین کسشو از رو شلوار مالوندم تا حشرش بزنه بالا
بعد چند دقیقه جفتمون حسابی حشری شده بودیم
کمربندشو خواستم باز کنم دستمو گرفت نزاشت
گفت: نه نیما بشین برات ساک بزنم
منم از خدا خواسته نشستم رو صندلی شلوارمو تا نیمه کشیدم پایین تا کیرمو بخوره
تا کیرمو دید گفت: اوووه چقد درازه
گفتم: بخورش دیگه
گفت: با اینکه دوست نداشت اما یکی دو بار پایین بالا کرد تو دهنش بعد گفت: بسته نیما گفتم: حشرم زده بالا بخور تا آبش بیاد
گفت:حالم بهم میخوره.دیگه نمیتونم
گفتم پس شلوارتو در بیار از کون بکنمت گفت: نه میخورم
لیلا دو دله بود بخوره یا نه
گفتم: اصلا نمیخواد بخوری شلوارتو در بیار گفت: نه نیما
بعد من کاندم در آوردم میخواستم بزارم رو کیرم گفت نزار میخورمش.اما دیگه دیر شده بود کندمو گذاشته بودم رو کلاهک کیرم
برداشتم تا بخوره اما مواد تاخیریش رو کیرم بود دیگه نشدش بخوره
خلاصه کاندومو پشوندم به کیرم
بعد گفتم اگه برگردی زود میکنم آبم میادو تموم میشه میریم اگه نزاری شده تا شب همینجا نگه میدارمت
بعد با گمی اسرار بلاخره راضی شدو شلوارشو در آوردو برگشت
منم خوابیدم روش
تا این لحظه شیشه های ماشینو بخار گرفته بودو داخل ماشین مشخص نبود
کیرمو گذاشتم رو کونش گفت: تا ته نکنیا دردم میاد
گفتم چشم
بعدش شروع کردم بکنم تا یه کم فرو کردم گفت آی نیماااااااا
گغتم: جوووووووووون
گفت: درد داره زیاد تو کونم نکن
بعد یه چند بار عقب جلو کردنو آه و ناله نازی دستمو به زور گزاشتم رو کسش.نمیزاشت اما به سختی دستمو رو کس سفیدش تسلط کردم
وای چه کسی داشت حیف که پرده داشت
منم هم کسشو میمالوندم هم کیرمو فرم میکردم تو کونش
یه دفعه کیرمو تا ته کردم تو کونش داد زد آآآآآآآآی ی ی
گفتم: جووونم؟
گفت: داره میسوزه
بعد نیم ساعت کردن حسابی کاندم تاخیری کار خودشو کرده بود تا حدی که دم به دقیقه نازی میگفت آبت نمیاد؟ پس کی میاد؟
گفتم کاندم تاخیری بود دیر میاد
گفت کاندمو در بیار گفنم: آبمو بریزم تو کونت؟ گفت آره بریز
بعد درش آوردم بعد کسشو با دستم میمالوندمو کیرمم بدون کاندم کردم تو کونش
حسابی آه و ناله میکرد هم از درد هم از اینکه کسشو داشتم با دست میمالوندم حشری شده بود
ناگهان آبش اومد بعدش هون لحظه منم حشری کردو آب منم بعدش اومد
دستمو که از ریر کسش در آوردم خیس خالی بود
هم آب کس ریخته بود رو دستم هم آب کیرم
بعد با دستمال کاغذی پاکش کردمو کونشم پاک کردمو آماده رفتن شدیم
این اولین سکسی بود که با دختر داشتم
بعد از این دو بار هم با لیلا سکس کردم حالا منتظر قرار بعدی و چهارمین سکس باهاش هستم
درسته که یه رگش افغانیه اما سفیدو تنگه
خیلی حال میده بهم. چهره اش بیشتر به ایرانیا میخوره با اون چشمای عسلی خوشگلش

نوشته: نیما


👍 0
👎 0
67791 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

371095
2013-03-30 10:51:10 +0430 +0430
NA

هههه ایش یه جوری شدم كسم تو چشمت :-))

0 ❤️

371098
2013-03-30 11:24:40 +0430 +0430
NA

اخه مجبوری با لهجه ترکی بنویسی که جای ق و گ رو اشتباه کنی؟
جدیدا بیوگرافی چهره هم اومد و ما بی اطلاع بودیم؟عزیزم نکنه مورفولوژی(ریخت شناسی) چهره منظورته؟
بقول یکی از بچه های سایت تو باید بشینی پای برنامه کودک و به عشق خاله شادونه جلق بزنی.تورو چه به توهم و سایت های سکسی؟


تقاضای سکس و دوستی نکنید.دیگه نیستم

0 ❤️

371099
2013-03-30 12:33:17 +0430 +0430
NA

اولين بار که ديديش اصن واکنش نشون ندادي انگار سالهاس که ميديديش دوم اينکه دختره بين حرفاتون برگشته گفته ميترسم حشري بشي در حاليکه شما اصن از سکس حرف نميزدين معلومه اون خيلي منحرف بود و فکرش ب سکس بود بيوگرافي چهره ديگه چه صيغه ايه مردم از خنده اما مرسي خنديدم

0 ❤️

371100
2013-03-30 12:39:51 +0430 +0430
NA

ها راستي يادم رفت بگم تو کادو براش گوي خريده بودي برگشته بهت گفته ميدونسته که گوي ميخري يکي به من بگه از کجا فهميده علم غيب داره؟اي دختره کلا غير عادي بوده

0 ❤️

371101
2013-03-30 12:54:52 +0430 +0430
NA

ببينم اين كلمه “باخداگاه” متضاد "نا خود آگاه"ست؟!

0 ❤️

371103
2013-03-30 13:18:32 +0430 +0430
NA

تو که راست میگی ؟ وقتی توهم میزنی به جزئیات بیشتر دقت کن تا سوتی ندی:)) تو آخه چه جوری صندلی اونو از سمت خودت خوابوندی ؟ اصلا تا حالا ماشین سوار شدی ؟؟
ای بابا کم ببند ولی همیشه ببند.فقط قسمت اولش راست بود که گفتی عکستو با تلتو بلوتوث میکردی:)) دلم برات سوخت

0 ❤️

371104
2013-03-30 15:04:07 +0430 +0430
NA

vayyyy pare shodam bas k chert booddd oghhhhh

0 ❤️

371106
2013-03-30 15:22:55 +0430 +0430
NA

بچه ها واقعا تو این سایتی که محتواش، همه چیزش سکسه کسی هم پیدا میشه که واقعا اهل سکس باشه؟ همه فقط تعریف می کنند و حرف می زنن؟ واقعا دختری هست که اهل سکس خوب باشه؟
دلم می خواد منو راهنمایی بکنید
مرسی

0 ❤️

371107
2013-03-30 15:36:03 +0430 +0430
NA

با حال بود یه کم باور کردنش مشکله تو ماشین روز روشن نیم ساعت ادامه دادن و استرس نداشتن من که اصلا کیرم میخوابه

0 ❤️

371109
2013-03-30 16:04:04 +0430 +0430
NA

باز توهم.خیالبافی.پسرم اینقدر خواباتو تعریف نکن.30 متر جلوتر دانشگاه.اونم تو ماشین. شازده میخوای باور کنیم؟ حوصله فحش دادن ندارم.میسپرم دست بقیه دوستان.حداقل یه چیزی بنویس که باور کردنش راحت باشه

0 ❤️

371110
2013-03-30 16:09:13 +0430 +0430
NA

اخه دیوث مگه جلوی دانشگاه شلوغ نیس؟ملت کس مخ بودن تو نیم ساعت توی ماشین عقب جلو کردی نفهمیدن.خب ننویس برادر من

0 ❤️

371111
2013-03-30 16:10:18 +0430 +0430
NA

بالاخره نفهمیدیم لیلا بود یا نازی!

0 ❤️

371112
2013-03-30 17:17:25 +0430 +0430

من در عجبم تو چرا اینجایی ؟ تو ایران ؟
تو باید میرفتی آمریکا روی همه پورن استار های مرد رو کم میکردی
ما تو ماشین نمیتونیم لب بگیریم اون وقت تو …
تو ماشین که اینطور کولاک کردی اگه خونه رو تخت بودی دیگه چیکار میکردی
اصلا باید کماندو میشدی
بابا تکاور
بابا کیر دراز
بابا بکن

0 ❤️

371113
2013-03-30 17:37:29 +0430 +0430
NA

:‘’( من که گریه ام گرفت!

0 ❤️

371114
2013-03-30 23:50:16 +0430 +0430

امیرزا کجایی داداش که این خوراک داستاناته؛ اصل جنسه لا مصب ؛ :D
و اقای داستان نویس به راست و دروغاش کار ندارم ؛ از من به شما نصیحت هیچ وقت امار جزءیات نده که بخواد واست شر بشه؛ میمردی نمیگفتی کجای دانشگاه پارک کردی ؟
و نکته دوم اینکه حداقل داستان را پس از تایپیدن مرور میکردی بعد میدادی واسه اپ کردن ؛ و نکته دیگه اینکه همون لحظه که نگارشت تمام شد این کار را انجام نده؛چون چشات اون لحظه خستس و درست نمیتونی دقت کنی کجاش را غلط داشتی ؛
موفق باشی ؛

0 ❤️

371115
2013-03-31 12:11:43 +0430 +0430
NA

آخه پسرک جقی!دلبندم شهر تهرون (چون گفتی مترو) از این سر تا اون سرش 30 کیلومتره بعد میری 30 متریه درب دانشگاه؟!یعنی چی آخه؟بعد هم 30 دقیقه سکس؟!یه سکانس فیلم سکسی رو 5 بار به دلیل اومدن آب مرد کات میدن بعد کلی صبر میکنن مرده دوباره پر بشه تازه آخرش یک ربع هم نمیتونن فیلم سر هم کنن بعد جنابعالی که یک جقی بیش نیستی 30 دقیقه تلمبه میزنی ؟اونم تو یه کون؟
الان به ساانز میگم بیاد تو دهنت پریود بشه که حالت جا بیاد!
بی تربیت!پررو!

0 ❤️

371116
2013-03-31 13:26:25 +0430 +0430
NA

من دو تا كير كلفت بيست سانتي مي خوام برا سكس
مكان با من پول هم مي گيرم
و بين 20 تا 23 ساله باشه

0 ❤️

371117
2013-03-31 15:14:43 +0430 +0430
NA

این هم یه جورشه

0 ❤️

371118
2013-03-31 17:28:41 +0430 +0430
NA

ka30 hast az khanoma ke dost dashtebashe ba ye pesare 24 sale sexe bahale lovi kone ASHKAN 24 AZ RASHT age ok p.m bezar ba ham bashim…

0 ❤️

371119
2013-03-31 19:23:18 +0430 +0430

میگم ای دانشگات کجا هست ؟ ادرس بده که منم سکسامو اونجا انجام بدم !!! …

0 ❤️

371120
2013-04-01 03:15:05 +0430 +0430
NA

ایول خوشم اومد

0 ❤️Top Bottom