اولین تجربه کردن یک پسر

1399/12/17

خوب داشتم کامنتهای خاطره قبلیم عشق دانشگاه ماساژ در رابطه با خودم و علی بلنده رو می خوندم . یاد این خاطره افتادم ؛ من اون موقع 14 سالم بود و راهنمایی بودم و هنوز فکر میکردم بچه هارو از بیمارستانها می خرند. اون موقع من 70 کیلو وزن داشتم یعنی 20 کیلو اضافه وزن . من سرخ وسفید با چشم های عسلی بدنی بی مو و انصافا مهربون و خوش سر زبون بودم .
یه روز گرم پاییزی پسر قد بلند کلاسمون مجید رو دوتا از پسرهای بد و شیطون داشتن انگولکش می کردن و دولش و تخمش رو بادست فشار می دادند یا انگشت فاک رو کامل تو کونش میکردن و دستش رو به زور روی کیرشون می مالیدن . من چون نور چشمی مدرسه و مدیرمون بودم همه ازم حساب می بردندو رتبه سه ریاضی رو تو المپیاد اورده بودم. رفتم جلو و حسابی سرشون داد زدمو اونهارو به فحش کشیدم. هردوشون با اخم یه فاک و یه حلقه به مجید نشون دادن . مجید ازم تشکر کرد.
مجید همیشه ته کلاس تنها میشست و کسی بهش توجه نمی کرد و بعضی وقتها می خوابید تا کلاس تموم بشه
اون ساعت وسایلم رو برداشتم و پیشش نشستم . زنگ ورزش بود و بچه ها همه بودندو داشتن لباسشون رو عوض میکردند و لباس ورزش می پوشیدند . اون موقع تازه رونالدو تو منچستر یونایتد داشت اسطوره میشد و من لباس سرخ منچستر و شورتش رو خریده بودم .وقتی کلاس تقریبا خالی شد منم جو گیر سریع لباسهامو در آوردم و پیرهنم رو پوشدم که مجید ناراحت از حرف بچه اومد و کز کرد و روی نیمکت کنارم نشست. من سریع شورتم و در اوردم و داشتم شورت ورزشی رو میپوشیدم که دیدم کیر و خایم بعد وامیسه دوباره شورت ورزشی رو در آوردم و داشتم شورت خودم رو می پوشیدم که روش شورت ورزشی رو بپوشم که مجید با دست چپش کیرم رو تو مشتش گرفت . گفت تو با این هیکلت بهت نمیاد همچین دول بزرگی داشته باشی . آخه من تاقبل از اون دول و کیر کسه دیگری رو ندیده بودم با تعجب گفتم مال خودت چه شکلیه بدون هیچ خجالتی گرمکن ورزشی اش رو کشید پایین یه دول نارس کوچیک و به جای خایه یه کس داشت . اون موقع فهمیدنم اون پسرا داشتن با کس مجید بازی می کردن . مجید گفت خایه هام تو بدنمه و از همین کسم می شاشم . و یه بوس محکم از کیر کرد و من هنوز ارضا نشده بودم که بدونم جق چیه ؟ سکس چیه و تا اون موقع همچین چیزی از مخیله ام نمی گذشت. اون موقع تنها کلاس تو همکف کلاس ما بود و بقیه کلاسها و دفتر مدیر و ناظم تو طبقه اول بود و توی اون تایم بچه ها داشتند تو حیاط فوتبال بازی می کردن.
من تا حالا کسی رو نکرده بودم بدنم از خجالت سرد و سفت شده بود. مجید که انگار داشت از کیر پلاستیکی استفاده میکرد شروع به لیسیدن کیرم کرد و بعد شروع کرد به ساک زدن تازه فهمیدم کیرم داره بزرگتر و درازتر و کلفت تر از اونچه بود میشه و مجیدم داشت همونطور که برای من ساک می زد کس خودشم با انگشت فاک دست چپش خیس میکرد. شورت ورزشی و رو کشیدم پایین و مجید با ولع روی کیرم نشست ومنم دول کوچیکش رو با دست چپم ماساژ میدادم و با دست راستم سینش و نوک سینش همونطور که مجید میگفت .انگار مجید بارها ایکار رو کرده باشه تند و تند بالا و پایین می رفت و بعد روی نیمکت خوابید باز من شروع به کردنش کردم دستهاشو ازپش گرفتم و کیرم رو تو کس نرمو داغ و خیسش فرو می کردم و در می آوردم تو اوج لذت بودمکه احساس کردم زانوانم سس شد و از کشکک زانو ام مایه ای از کیرم با لذت فراوان بیرون میریخت و کس رو خیس می کرد و همچین اتفاقی هم برای مجید افتاد و آبش اومد. صدای بچه ها داشت نزدیک میشد که سریع مشغول لباس پو شیدن شدیم. بعد از اون وقت همیشه زنگ ورزشها کلاس بودیم و به قول خودش شطرنج بازی میکردیم. و وقتی توی زنگ تفریح بودیم ناخن و انگشتانش را از روی شلوار روی کیرم می کشید و میگفت جامدادیت رو نمی خوای توی کیفم بزاری و ریز می خندید.

نوشته: حامد ماساژور


👍 3
👎 11
8701 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

795606
2021-03-07 00:53:46 +0330 +0330

جامدادی کل مدرسه!! 14 سالگی خاطرات پدوفیلی به حساب میاد اینجا ننویس ابله…

0 ❤️

795614
2021-03-07 00:57:12 +0330 +0330

منم یه مداد دارم خواستی بزار جا مدادیت😂😂😂😂

0 ❤️

795626
2021-03-07 01:10:51 +0330 +0330

گوه نخور بابا

0 ❤️

795651
2021-03-07 02:35:48 +0330 +0330

جامدادی 😅😂

0 ❤️

795652
2021-03-07 02:36:27 +0330 +0330

https://shahvani.com/profile/shahx-1
خیر جناب شاه ایکس. رابطه‌ی دو تا هم سن و سال، پدوفیلی محسوب نمیشه. حتی اگه بچه باشن.
پدوفیلی یعنی یه نفر بزرگسال باشه و دیگری کودک زیر سیزده سال یا پانزده سال(تعاریف مختلفه)

0 ❤️

795667
2021-03-07 03:18:50 +0330 +0330

حالم دیگه داره از این داستانهای مزخرف شهوانی بهم میخوره🤢🤢🤢

0 ❤️

795690
2021-03-07 07:00:11 +0330 +0330

حداقل اگر اسم کس نیاورده بودی میشد باور کرد

0 ❤️

795702
2021-03-07 09:56:50 +0330 +0330

عاقا مگه همیشه تو این کستانا اونی که میداد امیر نبود حالا چرا مجید شد بعد مجید کص داشت؟

0 ❤️

795704
2021-03-07 10:05:16 +0330 +0330

کیرم تو مغزت خایه هاش تو بدنشه کیرتو کردی تو کصش پرتیکه کصخل

1 ❤️

795722
2021-03-07 13:01:34 +0330 +0330

من امیر کونی هستم، بکن پیدا میشه اینجا؟

0 ❤️

795742
2021-03-07 15:32:28 +0330 +0330

پشمام این دیگه چه سمی بود
بیا برو مردک الدنگ کمتر حق بگو

0 ❤️

795873
2021-03-08 06:06:01 +0330 +0330

عالی بود حال داد

0 ❤️

795944
2021-03-08 16:02:09 +0330 +0330

کله کیری چجوری روت میشه اینهمه ازخودت تعریف کنی من همون اول تعریفات دیگه ادامشو نخوندم کیرنفر اول ودوم المپیاد ی جا برتوکونت

0 ❤️Top Bottom