داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

اولین سکس با جنده و ارضا نشدنم

1399/07/04

سلام به همه کاربران شهوانی
اسم من مجتبی هست ۲۰ سالمه و قد ۱۶۰ دارم ادم لاغری هم هستم نه بخاطر ورزش بلکه بخاطر تغذیه بد. وضع مالی نسبتا بدی هم دارم که مجبور به کار شدم.
من اول یکم توضیح میدم که واستون فضا سازی بشه که وسط خاطره به مشکل بر نخوریم.
من تو یه مغازه داخل پاساژ کار میکنم. با برادر صاحب کارم که اسمش سعیده خیلی صمیمی هستم. اون ادم کار کنی نیست و فقط واس تفریح بعضی وقتا میاد مغازه. از همه چیز هم حرف میزنیم از مغازه های بغلی هم شنیده بودم که سعید واسه بعضیا کس جور میکنه خودش هم بهم گفته بود اما من خب میترسیدم
جریان از اونجا شروع میشه که تو محله ما یه خانواده تازه اومده بود و یه پسر داشت به اسم ممد که خیلی اخلاقمون شبیه هم بود واس همین هم سریع صمیمی شدیم خانواده ممد پولدار بود
من و ممد هم یه روز که داشتیم حرف میزنیم جریان رسید به کس
منم اومدم مثلا با کلاس باشم گفتم ( اره من رفیق دارم کس جور میکنه منم چند بار باهاش رفتم!!) اولش باورش نشد ولی خب با اصرار من باورش شد. خلاصه گذشت تا چند هفته بعدش.
ممد اومد پیشم بهم گفت یه کاری دارم میخام برام انجام بدی منم گفتم چشم حتما تو جون بخاه. گفت ۲۰۰ تومن پول دارم میخام کس بکنم اما شمار خاله ندارم تو داری بهم بده منم با خودم فکر کردم که ( عجب غلطی کردم یه لاف زدم الانم پاش گیر کردم) به ممد گفتم تو الان برو به کارات برس من خودم بهت خبرش میدم.
تا اون رفت من شماره سعید گرفتم و گفتم واس پس فردا کس میخام اولش سعید شوکه شد که اینقدر سریع بهش گفتم خلاصه بعد چند دقیقه براش کامل مسله رو توضیح دادم ولی همون لحظه با خودم گفتم الان بهترین موقعیت هست که خودم هم کس بکنم چون خب سه نفر امنیت بیشتری نسبت به یه نفر داره همون لحظه گفتم سعید یکی واس منم جور کن خودت هم بیا سه تایی بریم اونم اوکی داد گفت که پس فردا شب ساعت ۸ منتظر زنگ باشید و قطع کرد. منم زنگ ممد زدم و همین و بهش گفتم.
روز موعود فرا رسید از همون اول صبح استرس داشتم میترسیدم برم تو اتاق سریع ارضا بشم و بچه ها مسخره ام کنن واسه همین ظهر یه دست جق زدم ولی چون اولین بازم بود بازم مطمئن نشدم
اون روز رو مرخصی گرفتم رفتم دارو خونه یه بسته قرص تاخیری و یه بسته کاندوم تاخیری هم گرفتم که زود ابم نیاد خیلی اوضاع اشفته ای داشتم.
خلاصه تا غروب با هزار بدبختی موندم. طرفای ساعت ۷و نیم سعید زنگ زد و من و ممد باموتور راه افتادیم تا برسیم به سعید
بعد نیم ساعت رسیدیم.
از اونجا حدوداً دو کیلومتر دیگه باید می رفتیم تا برسیم به جنده خونه.
وسط راه ممد گفت یه قرص بده بخورم منم یدونه خودم برداشتم و یکی دادم دست ممد . سعید مارو میدید و فقط میخندید
خلاصه رسیدیم به جنده خونه و در زدیم و یواشکی رفتیم تو
کلا تو خونه سه تا زن بودن فقط. یکیش که جنده بود یکی دیگه هم خاله اون یکی هم فکر کنم دوست خاله بود
اون قرص رو ممد که خورده بود حالش بد شده بود و سر گیجه داشت واس همین اول ممد رفت داخل اتاق که جنده رو بکنه من و سعید هم اعتراضی نداشتیم.
ممد که داشت میرفت داخل خاله رفت پیشش و گفت ببین پسر فقط یه ربع وقت داریا. به نظرم خاله انگار اعصاب نداشت
همین باعث شد استرس من بیشتر بشه داشتم از ترس و استرس خودم رو خراب میکردم.
سعید سریع رفت پیش خاله و مشغول حرف زدن شد اصلا انگار نه انگار اومده کس بکنه.
منم فقط منتظر بودم که برم داخل با خودم گفتم ۱۵ دقیقه خیلیم خوبه یه دست جق من فوقش پنج دقیقه طول بکشه پس مشکلی نیست خلاصه ۱۵ دقیقه گذشت و صدای اه اه فقط میومد صدای شالاپ شالاپ
بعد ۱۵ دقیقه یهو دختره داد زد ( خاله بیا ببین این بیشعور چی خورده هر چی میزنه ابش نمیاد ) خاله هم رفت تو اتاق با داد فریاد ممد رو اورد بیرون ممد حتی وقت نکرد لباسش بپوشه فقط یه شرت زرد رنگ پاش بود و یه کیر شق خاله اومد گفت به من ربطی نداره شما پول ربع ساعت دادین مشکل من نیست که ابتون نیموده بعد رو به من کرد و گفت بلند شو نوبت تویه
داشتم میرفتم تو اتاق بهم گفت ببینم تو هم مثل دوستت چیزی خوردی ؟
من که ظهر جق زدم قرص تاخیری هم خورده بودم اما از ترس گفتم نه خاله اونم گفت باشه برو تو.
رفتم داخل اتاق چراغا خاموش بود هیچی معلوم نبود. استرس داشتم از یه طرف استرس اولین سکس از طرف دیگه استرس ارضا نشدن و ابروم رفتن .
داخل که شدم دیدم دختره لخته لخت چهار زانو رو تخت نشسته منتظر منه تا منو دید گفت تو که مثل اون دوستت چیزی نخوردی ؟
گفتم نه باو خالیه خالیم ( داشتم دروغ میگفتم) گفت خو باشه
من خجالت می کشیدم لخت بشم چون اولین بارم هم بود
دختره خودش رو به من کرد و گفت کیرتو درنمیاری ساک بزنم ؟
( من پشمام ریخت با این همه راحتیش)، با خجالت و خیلی اروم لخت شدم.
کیرم و گرفت و شروع کرد ساک زدن من قبلا تو فیلم ها دیده بودم کس لیسی رو خیلیم عاشق این کارم دیگه کم کم خجالت گذاشتم کنار و گفتم بسه بخواب حالا نوبت منه میخاستم کس لیسی کنم
نامرد زد تو ذوقم و گفت دوس ندارم منم اسرار نکردم.
دختره گفت کاندوم داری ؟ گفتم اره ( یادم اومد کاندوم تاخیری خریدم) کاندوم دادم بهش .باز که کرد بوی انار همه جا پخش شد
کشید سر کیرم خودشم دراز کشید منم افتادم روش شروع کردم لب گرفتن و لیسش زدن با لباش خیلی بازی کردم دائم میگفت یواش لب بگیر منم محکم میخوردمش لباشو مک میزدم مثل جارو برقی افتاده بودم روش.
از لب خستم شد رفتم سراغ سینه. سینه بزرگی نداشت( فکر کنم۷۰ یا۷۵) شروع کردم لیسیدن یکیش اون یکی هم با دستم گرفته بودم. دور سینه اش لیس میزدم میک میزدم گاهی هم یه گاز کوچیک میگرفتم یهو یاد زمان افتادم که وقت ندارم منم دیگه لفتش ندادم و سر کیرم گذاشتم رو کسش و فرو کردم احساس عجیبی داشتم.
داخلش گرم بود و نرم به هر حال شروع کردم تلمبه زدن تازه داشت حال میداد ولی من میخام حالت هایی که توی فیلم دیدم هم انجام بدم واس همین گفتم بلند شو به حالت سگی اونم سریع بلند شو منم بدون معطلی کردم تو کسش و جلو عقب میکردم. سینه چپش تو دستم بود و تلمبه میزدم صدای شالاپ شالاپ کل اتاق گرفته بود ولی خسته ام شد کیرم حتی به ارضا نزدیک هم نبود.
چنتا حرکت دیگه هم زدم که اخرش خودش دختره خسته شد گفت سرویس کردیا تو یه حرکت تمومش کن دیگه منم یکم خجالت کشیدم نگاه ساعت کردم دیدم فقط پنج دقیقه وقت دارم خوابیدم پایین و بهش گفتم تو بیا روی من اونم انجام داد گفتم حالا خودت بالا پایین بپر اونم انجام داد
خداییش خیلی داشت حال میداد تازه انگار کیرم بیدار شده بود ولی وقت کم بود همینطور بالا پایین میپرید منم بی حرکت مونده بودم گاهی هم با سینه اش ور میرفتم.
یهو خاله اومد تو اتاق گفت بسه دیگه تمومه معلوم نیست چی خورده اشغال منم سریع بلند شدم لباسام سریع پوشیدم و از اتاق اومدم بیرون.
سعید سریع رفت تو ولی پشتش خاله اومد پیش من گفت این جنده رو ولش کن ناز زیاد میکنه بازم بیا طرف ما و شمارش به من داد و اسمم تو گوشیش سیو کرد خلاصه ۱۵، دقیقه سعید هم تموم شد ولی اون ابش اومد خیلیم خوشحال بود.
تو راه برگشت خیلی اعصابم خورد بود. داشتم حساب کتاب میکردم الکی چقدر پول از دست دادم که اخرش ارضا هم نشم.
الکی پول قرص و کاندوم تاخیری و یه کس که بدون ارضا شدن بدرد هیچی نمیخوره دادم
انشالله واسه کسی پیش نیاد با تشکر از اینکه خاطره منو خوندید
اگه غلط املایی داره به بزرگیه خودتون ببخشید
اگه طولانی شد عذر میخام فقط میخاستم با جزئیات توضیح بدم اگر هم در نوشتار مشکلی بود لطفا بگین تا درستش کنم
با تشکر

نوشته: Ostad


👍 10
👎 5
7000 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

919413
2020-09-25 00:17:16 +0330 +0330

کلاً همینه سکس با جنده اصلاً حال نمیده

4 ❤️

919420
2020-09-25 00:28:24 +0330 +0330

اول اومد بیرونت کرد بهتم گفت اشغال بعد اومد گفت اون رو ولش زیاد ناز میکنه شماره خودشو داد
نکنه عاشق چش ابروت شد یهو
کمتر جق بزن تا زود انزالی دگیری ک اینقدر به خودت فشار بیاری.

4 ❤️

919443
2020-09-25 01:06:22 +0330 +0330

جنده بهتر از این در نمیاد
یا باید یه تومن بدی شب بیاد پیشت بمونه یا در حد یه ساک کافیه

1 ❤️

919460
2020-09-25 01:45:03 +0330 +0330

من تو سکس به اولین چیز که توجه میکنم اینه که چطوری جنس مخالف رو ارضا کنم ، تا نبینم اون داره حال میکنه و ارضا میشه ،شیرم بزرگ نمیشه ، من نمیدونم چطوری جنده پولی که واسه پول داره میده رو میکنین؟

0 ❤️

919516
2020-09-25 06:12:59 +0330 +0330

ایشالا
خدایا به مظلومیت طفلان مسلم پیش نیار برا کسی

2 ❤️

919527
2020-09-25 08:10:39 +0330 +0330

استاد!نکُشیمون!
زنگ‌ ممد زدم؟
از لب خستم شد؟
نمیشه با لهجه ننویسین؟
دروغات هم تو کونت.غلطات هم تو حلقت!
سعید و ممد که هم قرص تاخیری خورده بودن و هم کاندوم تاخیری داشتن،دیدن کونت خوش فرمه و به درد بخور.با هم انقدر شالاپ شولوپ کردن روت که ارضا شدن و خوشحال.بی خود که باهات صمیمی نشده بودن!
فی الواقع تامام

1 ❤️

919559
2020-09-25 12:49:37 +0330 +0330

بعضیام که فقط مردن واس کسشعر گفتن تو کامنت.باو ببندین گاله رو دیگه فقط میخواین ی حرفی زده باشین
اقا این داستانت دقیقااااا حکایت چند سال پیش خودمه ینی انگار از زبون خودم نوشتی.جنده کردن واقعا حال نداره تازه واس شما ساک زد اما واس همون اول گفت بکن تو.اخرم ابم نیومد.ولی بیشرف ممه هاش 85 بود اما با این حال ارضا نشدم.از من به همتون نصیحت سراغ جنده نرید.کص خوب مخ کنید ی کص در حد لول خودتون.نه بالاتر که چس بیاد،هواشو داشته باشید اونم هرهفته شیرتون رو میکشه

1 ❤️

919667
2020-09-26 00:46:39 +0330 +0330

كس ننه آدم دروغ گو

0 ❤️Top Bottom