اولین سکس با دوست پسرم امید

  با استرس لباس میپوشیدم و قرار بود مثلا برم کلاس زبان با استادی ک پنج ماه بود باهاش بودم و واقعا عاشقش بودم اسمش امید بود و تازه رفته بود تو 22
  پوست فوق العاده سفیدی داشت و یکی از دلایلی ک جذبش شدم قیافه قشنگش بود قدش حدود182بود و لاکچری میگشت من اونموقع 15سالم بود و قیافم بامزه بود قدم160ووزن 50هیکلم خوب بود و کون بزرگ و گردی داشتم اما جلوبندی تعطیل بود و سینه هام انچنان تعریفی نداشت مامانم من رو رسوند کلاس و الکی مثلا رفتم تو موسسه و همون موقعی ک فهمیدم صدا ماشین اومد و رفت اومدم بیرون و یکم عقب تر وایستاده بود و سوار ماشین شدم هر هفته کم کم دوبار همدیگرو میدیم و هردفعه تو رابطه جلوتر میرفتیم و چون میدونست بی تجربه ام کاری نمی‌کرد زده شم چون تو شهرستان بودیم و همه اشنا صندلی خوابوندم تا رسیدیم ی جای خلوت ب محض وایستادن ماشین منو کشید بغلشو شروع کرد لب گرفتن و دکمه های مانتوم باز کرد صندلیشو خوابونده بود و جوری نشسته بودم ک یک پام از کنار سرش رفته بود صندلی عقب پای دیگمم از بین صندلیای جلو رفته بود عقب همینطور ک لب میگرفتیم چسبوندم ب فرمون و شروع کرد با ممه هام ور رفتن مالیدن وقتی قشنگ همرو کبود کرد با چشمای خمارش زل زد ب چشام سفتی کیرشو بین پاهام حس میکردم و به روی خودم نمیاوردم شلوارم و تا ی حدودی در اورد چیزی نگفتم شورتم چون لامبادا بود فقط یک نخ بود و شلوارشو داشتم خیس میکرد برا همین گف بلندشو تا دربیارم بلند شدم وقتی نشستم فهمیدم شورتشم دراورده وقتی پرسیدم چرا در اوردی گف چون شورتمم خیس میکردی هواتاریک شده بود و هنوز یک و نیم ساعت دیگه وقت داشتیم کصمو میمالید و سعی می‌کرد حشریم کنه اما اصلا نمیدونست چوچولم کجاس و فقط با مالیدن اونجا تحریک میشم و هرجا دستش میومد ویبره میرفت تا اینکه چوچولمو لمس کرد شروع کرد به مالیدن حالم بد شد صدام نازک شد همش میگفتم نکن دست نزن نمیخوام ولی قربون صدقم میرفت و چیزی نمیگفت گفت پاشم تا بکنه توش منم ک حالن خراب به بدبختی پاشدم هرکار میکرد نمیتونست کیرشو با سوراخ کونم تنظیم کنه و منم میترسیدم و همراهی نمیکردم چون دفعه پیش هرکاری کرد نرف توش و کلی دردم گرفت با اولین فشارش جیغ زدم پاشدم و هرکاری کرد که مانعم بشه نشد سرم گذاشتم رو سینش و نفس نفس میزدم فحش میدادم دوباره راضیم کرد پاشم و همینکه کیرش یکم رفت رو کونم محکم فشار داد و نگهم داشت چشام سیاهی رفت و جیغ میزدم و چنگ میزدمش ولی چشاشو بسته بود و محکم نگهم داشته بود تا اینکه بعد چند دقیقه دردش اروم شد و کامل بیحس شدم چسبوندم ب فرمون و شروع کرد گاز گرفتن سینه هام بعد منو خوابوند رو صندلی جلو ک خوابونده شده بود ویک دستشو گذاشت زیر کونم و با یک دست تنظیم کرد و کرد توش و تند تند تلمبه میزد دوباره بیخود شده بودمو جیغ میزدم اونم محکم ب کونم میزد و با فشار بیشتری تلمبه میزد تا اینکه دیدم بدنش شل شد و اروم کیرشو کشید بیرون انگار ارضا شده بود فهمید من هنوز ارضا نشدم و برگردوندم و شروع کرد خوردن کصم و گاز گرفتن چوچولم تا منم چندثانیه لرزیدم و ارضا شدم لباسام پوشید و قیافم مرتب کرد و خیلی عادی درمورد همه چی صحبت میکرد و منو رسوند خونه و به مامانم گفتم از کلاس با دوستم اومدم و لباسام برداشتم و رفتم حمام وقتی سینه هام و رد دندوناش دیدم حالم گرفته شد گفتم چجوری روم بشه به مامان بابام نگاه کنم و با اومدن اب منیش از کونم بیشتر حالم از خودم بهم خورد و تا یک هفته یواشکی گریه میکردم ولی امید تو همه ثانیه ها دلداریم میداد و وقتی فهمید گریه میکنم قسم خورد هیچوقت دیگه همچین کاری نکنه...


  نوشته: یک احمق

 • 3

 • 6
 • نظرات:
  •   shahx-1
  • 1 سال
   • 2

  • اولا کسی که بیستو دو سالشم نشده لیسانسشم نگرفته پس چطور استاد, بوده؟ دوما مامان شما رو رسوند استاد هم کلاس شروع نشده شما رو برد کرد ببخشیدا اما بقیه شاگردا چی شدن؟ حوالشون دادین به پنکه سقف؟؟ اگر طول مدت کلاسو شما به عشقو حال میگزروندین پس ایشون می درس میداد؟ هیچیش به استاد زبان نمیخوره مطمئنی طرف اوستای معمار نبوده؟؟ (biggrin)


  •   atia
  • 1 سال
   • 2

  • تنها چیزی که خوشم اومد اسم نوشته بود (cry)


  •   Danialoviç
  • 1 سال
   • 1

  • بگو ببینم دختر ۱۵ ساله رو چه به شورت لامبادا؟
   ۱۵ ساله یعنی بچه ی کلاس نهمی :)


  •   oscar_kir_kaj
  • 1 سال
   • 0

  • عمو کاندومی این جماعت نادان رو بحال خودشون رها نکن، بیا بخورش


  •   مشتاقشما
  • 1 سال
   • 0

  • سوال .
   ایا شلغم هم میوه است ؟؟؟؟؟؟؟


  •   leilajooni
  • 1 سال
   • 0

  • واقعا درست گفتی که اینو ی احمق نوشته گاگول اخه دختر 15 ساله راحت کرد تو کونش مگه میشه من که اولین کون دادنم 25 سالم بود دوست پسرم چند روز طول کشید تا با ژل لوبریکانت و گوی معقدی بتونه بازکنه سوراخمو بعد طرف پشت فرمون بدون حتی تف کرده تو کونت


  •   abolfazl_007
  • 1 سال
   • 0

  • کسشعر و دیگر هیچ


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو