اولین سکس رایان

1400/02/02

سلام من رایانم بچه گوهردشت کرجم، من تجربه سکس با همجنس رو دارم ( در نقش فاعل با دختر سکس نداشتم )، و تاحالا فاعل نبودم.
من همیشه فکر میکردم امکان نداره گی بشم و اگر قراراه روزی گی بشم باید بکنم و کلا یه تابویی بود توی ذهنم، متاسفانه چون همیشه چاق بودم و ورزش نمیکردم و زود سیگار کشیدنم رو شروع کردم باعث شد که کیرم خیلی کوچیک باشه، الان که دارم این رو مینویسم حدودا 20 سال و نیم دارم و 31 فروردین 1400 هست، ساعت دوازده و نیم شبه، کیرم حدالاکثر 11 تا 12 سانت میتونه سفت بشه، این موضوع باعث شد بیست سال تخم سکس با دختر رو نداشتم، قیافه خوبی دارم و با این که چاقم ولی کیوتم یه مدلایی و شده دخترا ازم خوششون بیاد و موقعیت سکس با دختر هم برام جور شده ولی خودم نرفتم چون کیر کوچیکی دارم و برای من خیلی سخت بود که از اون دختر بخاد قاطی رفقام نفوظ کنه چون به اونا چیز دیگه ای گفتم و حتی این که دختره ببینه که کوچیکه و خوشش نیاد و …
به هر حال با هیچ دختری سکس نداشتم تا الان ولی با پسر داشتم داستان ازین قراره که دبیرستان بودم و برای کلاس های کنکور یه کلاس هایی رو رفتم که با یه پسره آشنا شدم که چند بار به شوخی گفت که گیه ولی خب باور یه همچین موضوعی وقتی همه با گفتن این شوخی میکنن سخته، پس احساس امنیتم کنارش به فنا نرفت سال اول قبول نشدم و رفت سال بعد، این پسره که حدودا 7 سال از من بزرگ تر بود با داداشش که ازش سه سال بزرگ تر بود اومده بودن کرج که نزدیک تهران باشن و یه خونه کوچیک توی باغستان غربی اجاره کرده بودن، پسره خیلی جذاب بود به طوری که تمام دخترای کلاسمون رو میتونست با یه اشاره ببرتشون بیرون و خیلی از دخترای کلاس روش کراش داشتن (این رو میدونم چون به عنوان اون پسر کیوت تپله با دخترا رفیق بودم و این رو بهم میگفتن) ولی خودش همش میگفت که گیه و ما هم میخندیدیم (داداششم خوب بود ولی خودش بهتر بود).
یه بار که تنها بیرون بودیم و داشتیم از کلاس برمیگشتیم خونه بهم گفت داداشم نیست یه یه هفته ای و میخایی بیا خونمون فیلم ببینیم و منم یه کم زنگ کاری کردم و گفتم بریم، (میدونم واقعا بخاطر سکس نبردم یعنی اصلا توی فکرش نبود). رفتیم و عرق ریخت و خوردیم و حسابی مست شدیم و داشتیم سیگار میکشیدیم که گرم حرف شدیم و یادمون رفت فیلم رو عصن، ازم راجع به سکس هام پرسید و منم دیدم رفیقام رو نمیشناسه بهش راستش رو گفتم و این که همیشه میخاستم بدونم که ری اکشن یه پسر چی میتونه باشه در مقابل این قضیه، خیلی ری اکشن اوکی ای نشون داد و گفت تا حالا به این فکر کردی که شاید گی باشی؟ من گفتم نه چون با سوپرای مرد و زن جق میزنم. گفت ربطی نداره، و حسابی باهام حرف زد و قانعم کرد که هرکسی میتونه گی باشه و من تازه اونموقع فهمیدم که اوم واقعا گیه، اون که همینطوری داشت برامون نیم شات نیم شات میریخت مست مونده بودیم که بحث رفت سر سایز که گفت برای دخترا سایز مهم نیست و من گفتتم مال من زیادی کوچیکه و گفت ببینم
من که تا حالا کیرمو توی زندگیم جلوی هیچ کس در نیاوورده بودم دست و پام لرزید حسابی و گفتم نه بابا چیو ببینی؟ گفت کیرتو دیگه، میدونم یکم خجالت میکشی ولی خب گفتی بهم راجع بهش دیگه الان من میدونم که چند سانته فقط میخام ببینم. منم که دیدم حرف حساب میزنه خیلی آروم داشتم همزمان که با خودم کلنجار میرفتم کمربندمو باز میکردم، که بلند شد و گفت بابا چقد ناز میکنی و یهو شلوارمو کشید پایین، و زانو هامو فاصله داد از هم و بهش نگاه کرد، من ضربان قلبم حسابی رفته بود بالا و داشتم میگفتم که چه غلطی کردم بعد قیافم که سرخ شده بودو دید و گفت بابا چرا خجالت میکشی یه کیره دیگه، بیا اینم مال من و یهو دراوورد و منم رومو اونور کردم و گفتم چیکار میکنی لعنتی؟ گفت میخام بهت بگم خجالت نداره، فردا مخ ستاره رو برات میزنم ( دختری که بین دخترای کلاس کنکور روش کراش داشتم )، اون دختر ریزه میزه و اسکینیه و مال تو براش اوکیه از خداشم باشه تو به این تمیزی و خوشگلی، اخلاقتم که خوبه باهاتم که حال میکنه چی میخاد دیگه؟ گفتم که نه نمیخام من آمادگی رابطه رو ندارم، که گفت ولم کن برای تو وقت نمیذارم (به شوخی) و نشست کنارم و یکم شل شدیم و منم یکم حشری شده بودم تکیه دادم بهش و گفت یه شات کامل میزنی؟ چون دیگه میخام جمعش کنم، گفتم آره سرمو گذاشت رو پاش و یه شات ریخت توی دهنم و و خودشم خورد یه سیگار روشن کرد و کام به کام کشیدیم که یکی سرمو چرخوندم و دیدم سیرش بلند شده توی شرتش و به روی خودم نیاووردم ولی اون فهمید و دو دقیقه سکوت حاصلش این شد که دستش رو گذاشت روی پام و حسابی حشری شدم من که اون لحظه حسابی سکس میخاستم گفتم چرا که نه بذار امتحان کنم ببینم گی چطوریه؟
با یه لبخند گفت چرا مقاوت نمیکنی؟ گفتم مگه میخایی بیشتر ادامه بدی؟ گفت من میدم تو میخایی؟ گفتم ینی گی کنیم؟ گفت چرا که نه امتحان کن.
با مِن و مِن کردن آروم گفتم اوکی. و یهو دست کرد توی شرتم کیرمو دراوورد و شروع کرد بالا پایین کردن، حسابی داشت حال میداد.
و گفت تو هم یه کاری بکن که با خجالت دست زدم و بالای شلوارش و آروم کشیدم پایین و کیرش افتاد بیرون، تا الان خوش فرم ترین و خوشگل ترین و خوشرنگ ترین کیری هست که دیدم (اگه اون دخترا این رو هم میدیدن دیگه حسابی جوش میاووردن از دست من که بین اونا این منم که دارم این کیر رو صاحب میشم و کراششون روی این پسر چند برابر میشد)
اینقد مست بودم که همونموقع لخت شم و بپرم روی کیرش ولی نمیدونستم باید بکنم این کارو.
یهو دیدم همه چیو گرفت دستش و مدیریت کرد سکسو، بلند شد و بلندم کرد و چسبون منو به دیوار و ازم لب گرفت و من دیگه شل کرده بودم گفتم هر کاری میخایی بکن، اونم یه لبخند زد و وحشی شد، شروع کرد خوردن گردنم و سینه هامو ( چون چاقم سینه هام حسابی میاد توی دست ) با دست میمالوند. آروم پیرهنم رو دراوورد و رفت سینه هامو مک زدن و دوباره برگشت روی گردنم و این کار یه چند دور دیگه هم تکرار شد و فک کنم یه ربع طول کشید، من که سست شده بودم فقط میخاستم انقد ادامه بده که من بیام ولی فکری بحال گردنم نکردم که کبود شده بود (ممه هامم کبود شد ولی خب مهم نبود) بعد رفت پایین و شلوارم رو دراوورد و بلند شد منو برد دستشویی، موزد داد بهم و مجبورم کرد که جلوش خودم رو حسابی بشورم.
من از حشریتم افتاد یکم ولی این که لخت شدم جلوی یه پسری که کاملا پوشیده هست حس خیلی باحالی رو بهم میداد ( که دقیقا همون لحظه فهمیدم که گی هم هستم ) رفتیم دوباره بیرون و برد من رو توی رخت و شروع کرد به مک زدن کیرم که دیوونه شدم و بعد برم گردوند و کونمو خورد که اصلا فکرشو نمیکردمم که اینقد حال بده، که بعد خودش لخت شد و پرید و کیرش رو کرد توی صورتم ( یه جورایی انگار میدونستم قراراه اینجاش هم برسه ولی نمیخاستم قبولش کنم ) و بعد دلو زدم به دریا و خوردم براش. دیدم اصلا کار چندشی نیست و هیچ چیز بدی هم نداره فقط این که با لیسای من و مک های من اون لذت میبرد حی باحالی بهم میداد و یه جورایی حشریم میکرد مثل این که یه موجی از انرژی توی کمرم جریان پیدا میکرد که این انرژی ها باعث شد که من شل تر و شل تر بشم، طوری که بعدش نشست روی کیرم و اینقد کوچیک بود به کردن اون طوری نمیرسید (چون هی میزد بیرون و این که اون حسش نمیکرد اونقد) من خودم گفتم که ول کن تو بکن توم، که کردش تو حلقم و فشار داد و گفت حسابی تفیش کن که دردت نگیره، همونطور ککه داشتم میخوردم گفت مال تو ایقد ازین مایع بی رنگا پس داده بود که خودش لزج شده بود بعد که حسابی تفیش کردم برم گردوند و گفت گودی کمرتو بیشتر کن که دردش نیاد پاهاتم باز کن یکمم زانو هاتو بده جلو، بعد کرد توم، یه دقیقه اولش یکم درد داشت ولی بعدش درد که هیچی داشت حال میداد چون اونم خم شده بود و ممه هامو هی محکم فشار میداد و همش میگفت که تو بهترین سکسی هستی که تاحالا داشتم و همش کمرم رو با گردنم همش آروم آروم ماچ میکرد، که بعد ده دقیقه گفت داره میاد کجا بریزم؟
اینقد حشری شده بودم که گفتم بریز توم که ریخت توم ولی درنیاوورد و دست کرد توی حلقم و گفت تفیش کن. کردم و اول حسابی باهاش ممه هامو مالید و بعد دو بار دیگه این کار رو کرد دفعه چهارم که دستشو کرد توی دهنم کیرمو گرفت و شروع کرد به زدن برام و کیرش که توی کونم خواب بود رو تکون تکون میداد که کم کم یجورایی بیدار شد و کمر رو صاف کرد و گفت که چون ژله ایه و یکم بزرگ شده الان توت جلو عقب شه درد نداره ولی حالش زیاد تره، که راست هم میگفت و برام زد و منم اومدم روی یه حوله ای که گذاشت زیر کیرم قبل از اینکه بکنه توم
بعد ازم پرسید چطور بود؟ گفتم با هر کسی همینطوریه؟ گفت نه ولی گی کردن یعنی این.
من گفتم خیلی حال داد بهم امشب و این که مفعول باشم هم بیشتر بهم حال میده (چون همیشه میدونستم یه گرایشات زنونه ای دارم)، گفت خوشحالم که خودتو پیدا کردی ولی این کارو نکردم که مشتریم بشی، گفتم ولی شدم مشتریت شدم رفت.
یه سیگار روشن کردیم و بعدش خابیدیم که فردا عصرشم رفتیم همون کلاس کنکوری که داریم و رفت پیش ستاره (همون دختری که روش کراش داشتم) و ازش یه چیزی گرفت که لوازم آرایشه و یه پودرای رنگ پوسته که اومد و زد به گردنم و جای کبودیاش رو پوشوند و بهش گفتم که الان چه فکری میکنه اون؟ گفت نگران نباش بهش گفتم تو و دوست دخترت دیشب یکم شیطونی کردین و پارسا یکم جا خورد، به خدا میتونی باهاش بری بیرون
که خوشحال شدم یکم ولی همش توی فکرم این بود که روم نمیشه بهش بگم باز من رو بکن،
ماجرای سکس های بعدیم هم میذارم
خیلی خالی کردن خوبی بود این نوشتن من امشب، میخام نظر هاتون رو بخونم

نوشته: رایان


👍 11
👎 10
8501 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

805245
2021-04-22 00:32:35 +0430 +0430

مزخرفی بیش نبود
چندتا خط اول رو خوندم فهمیدم مزخرفه همش

0 ❤️

805249
2021-04-22 00:37:35 +0430 +0430

نصفشو خوندم
خوشم نیومد

0 ❤️

805256
2021-04-22 00:43:32 +0430 +0430

برا تنهایی های واحد خودم خوبی

0 ❤️

805305
2021-04-22 01:50:29 +0430 +0430

باهمون دول کوچیکت هم میتونی خانمهارو ارضا کنی
زیاد به این کوس شعرهای 19 سانتی توجه نکن
اکثر اینا که میگن بالای 17 سانته، سایز کیرشون را از دم سوراخ کونشون اندازه میگیرن، معاشقه و ماساژ را یاد بگیر
بیشتر خانمها با شنیدن حرفای سکسی و ماساژ ارضا میشن
بعدشم سیگار و بزار کنار،،، برای افزایش سایز هم یه راه‌هایی هست، بشرطیکه اول سیگار و بزاری کنار

1 ❤️

805360
2021-04-22 05:39:18 +0430 +0430

خوب بود داستان یا واقعی

0 ❤️

805366
2021-04-22 06:24:12 +0430 +0430

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

1 ❤️

805403
2021-04-22 10:03:53 +0430 +0430

رایان با قر بیا،باقری میشناسی؟

0 ❤️

805445
2021-04-22 13:41:00 +0430 +0430

عزيزم منم فاعلم گوهردشتبا يه كير خوشگل دوست داشتي پي ام بده

0 ❤️

805527
2021-04-23 00:34:59 +0430 +0430

تو خصوصی یه پیام بده
ممنون

0 ❤️

805639
2021-04-23 14:23:18 +0430 +0430

عحب کونی ها لاشی شدن هی کس میگن. عجب

0 ❤️

805673
2021-04-23 20:10:49 +0430 +0430

این داستان اوبی چاق عاشق کیر های بزرگ

0 ❤️

805744
2021-04-24 00:47:40 +0430 +0430

گی بودن به معنی مفعول بودن یا فاعل بودن نیست (بات و یا تاپ بودن نیست)، ی فرد گی یا همجنسگرای مرد از نظر روحی، عاطفی و جنسی به همجنس خودش میل داره و حتی میتونه تا آخر عمر با هیچ شخصی رابطه جنسی برقرار نکنه، البته اینکار سرکوب کردن قریضه جنسیِ که ی فرد استریت یا دگرجنسگرا و یا حتی بایسکشوال یا دوجنسگرا هم میتونه اون رو انجام بده.
حس همجنسخواهی ی فرد همجنسگرا چه گی و یا لزبین و همچنین یک فرد بایسکشوال بر اثر وجود ۴ نوع ژن در بدنشون از بدو شکل گیری جنین بوجود میاد که یکی از این ژن ها معروف به ژن گی هست. وجود این ژن ها و مقدار و قدرت اون ها در شخص با توجه به پسر بودن فرزند قبلی شدت میگیره بطوریکه هر بچه ای که قبل اون به دنیا اومده باشه و پسر باشه می تونه تا ۲۵ درصد وجود این ژن ها رو در جنین افزایش بده.
البته عوامل محیطی خصوصا تجاوز در سنین کودکی و چگونگی رفتارهای والدین هم به شدت این میل می افزاید ولی هرگز نمیتونه کاملا اون رو تغییر بده، ولی تا حدی به صورت مقطعی یا دائم می تونه سبب انحرافات جنسی بشه (به قول دوستان طرف رو همجنسباز بکنه).
^به امید اینکه در کلیه جوامع بشری کسی کسی رو قضاوت نکنه^

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom