اولین سکس من با مرد متأهل

1391/01/01

سلام اسم من سمیرا است من 17 سالمه و ساکن اهواز هستم. می خوام داستان اولین سکسمو با همسایمو ن که اسمش هاشمه تعریف کنم هاشم 27 سالشه و متاهل است هاشم و زنش عرب هستند و مادر هاشم توی دبی یه فروشگاه داره و درامد هاشم هم از اون فروشگاه است برای همین هم خودش و هم زنش زیاد می رن دبی. هاشم طبقه دوم اپارتمان ما هم طبقه اول. راستش من تا قبل از سکس با هاشم با هیچکس سکس نداشتم . من از سوم راهنمایی نگاه کردن فیلمهای سکسیو شروع کردم و شبها همش توی سایتهای سکسی میرفتم. راستش خیلی دوست داشتم با یه پسر سکس داشته باشم. وقتی هاشم و زنش همسایمون شدن هاشم از اون اول به من نگاههای ناجور می کرد بعدا متوجه شدم که هاشم با برادرم که سه سال ازمن کوچکتره دوست شده برای اینکه بتونه به من نزدیک بشه و اماره منو از زیر زبونش کشیده بود من وقتی اینو متوجه شدم خیلی عصبانی شدم . از اونجا که زن داشت و 10 سال بزرگتره من بود و دنبال من بود می دونستم میخواست با من سکس کنه. یه روز داشتم خونه فیلم سکسی نگاه می کردم و باخودم ور می رفتم اینم بگم چون بابا و مامانم شاغل هستند و برادرم هم مدرسه میرفت خیلی راحت تو خونه فیلم سکسی نگاه میکنم.یه دفعه هاشم امد تو ذهنم و تجسم کردم که هاشم داره منو میکنه این فکر خیلی بهم حال داد.بعد از این همش از این فکرهای سکسی در مورد هاشم میکردم و خیلی تو کف هاشم رفتم. با خودم فکر کردم چون هاشم همسایمونه و زن داره زنش هم با مادرم دوست اگه باهاش سکس کنم به هیچ کس نمیگه و ابرومم نمی ره برای همین به خودم گفتم نباید این فرصتو از دست بدم. از اون روز به بعد هر وقت هاشم به من نگاه می کرد منم بهش نگاه می کردم و یه لبخند بهش می زدم هاشمم کم کم دوزاریش افتاد. تا اینکه یه روز که داشتم از مدرسه میومدم خونه هاشم با ماشین جلوی پام ایستاد گفت سمیرا خانم سوار شید برسونمتون منم گفتم مرسی پیاده راحتترم اون گفت یه کاری باهاتون داشتم خیلی مهمه سوار شید تا تو راه بهتون بگم منم بهش گفتم نمی تونم برام بد میشه اما اگه خیلی مهمه شمارتون بدید بهتون زنگ میزنم بعد گفت ساعت 1 شب زنگ بزنید که خانمم خواب باشه بعدش رفت. شب ساعت 1 بهش زنگ زدم. بعد از چند روز که با هم تلفنی صحبت می کردیم منو را ضی کرد برم خونشون. قرار شد که زنشو صبح ببره خونه پدرش اینا بزاره. من شبش خیلی استرس داشتم چون اولین سکس زندگیم رو می خواستم انجام بدم.

خلاصه فردا از راه رسید و ساعت ده نیم صبح امد بهم زنگ زد گفت بیا بالا. با اینکه خیلی منتظر همچین روزی بودم ولی خیلی ترسیده بودم و دودل شده بودم می دونستم اگه برم بالا دیگه راه برگشبی ندارم ولی بلاخره تصمیم خودم گرفتم گفتم هر چه بادا باد.وقتی تصمیم گرفتم برم خیلی هیجان زده شده بودم وخیلی هم حشری. بالاخره رفتم خونشون مانتومو دراوردم بهم گفت برو توی اتاق لباساتو در بیار تا من بیام منم بدون اینکه هیچ حرفی بزنم رفتم تو اتاق دیدم اقا همه چیو اماده کرده و یه تشک وسط اتاق پهن کرده من رفتم نشستم رو تشک یه تیشرت و یه شلوار جین پام بود یه حس عجیبی همراه با استرس زیاد داشتم. من توی یه خونه خالی با یه مرده غریبه بودم و هرلحظه اون وارد اتاق می شد تا منو بکنه این موضوع حس عجیبی به من می داد بالاخره هاشم امد تو یه پماد دستش بود بعدا فهمیدم که اون روان کننده است. به من گفت که هنوز لباساتو در نیاوردی؟ من از خجالت هیچی نگفتم خودش تیشرتمو از تنم داورد بعد منو خوابوند و روم دراز کشیر و لبامو بوسید و رفت پایین کرستمو دراورد و سینهامو تو دستش گرفته بود و فشار می داد سینههای کوچیکم تو دستای بزرگش کاملا جا می شد و شروع کرد به خوردن و بوسیدن سینه هام نوک سینه هامو میکرد توس دهنش و مک می زد من دیگه توی حاله خودم نیودم چشمامو بسته بودم و لذت می بردم واقعا حس خوبیه وقتی خودتو تسلیم یه نفر می کنی بعد از خوردن سینه هام دکمه های شلوارمو باز کرد و شلوارو شرتمو با هم از پام داورد. من پاهامو چسبوندم به هم تا کسمو نبینه بعد اروم دستشو کشید رو رونم و بعد پاهامو از هم باز کرد و با کسم ور میرفت خیلی حشری شده بودم بعدش هاشم سر پا ایستاد و لباساشو دراورد حا لا دیگه هاشم لخت جلوم ایستاده بود. من روی زانوهام ایستادم دقیقا کیرش جلوی صورتم بود بهم گفت بخورش منم کیرش که حسابی شق شده بود رو با دستم گرفتم این اولین باری بود که کیر یه مردو لمس میکرد بعد اروم گذاشتمش تو دهنم یه مزه ای خاصی می داد که ازش خوشم امد حسابی براش ساک زدم و هرچقدر زمان میگذشت از این کار بیشتر لذت می بردم انتهای کیرشو با دستم گرفته بودم و سرش توی دهنم بود ودهنمو عقب و جلو می کردم کیرش خیلی بزرگ بود و تا نصفه بیشتر توی دهنم نمی رفت. بعد از کلی ساک زدن بهم گفت بسه برگرد و چهار دستو پا شو می خوام بکنمت. منم هیچ حرفی نزدم روی دست و پام ایستادمو کونمو دادم طرفش. خیلی ترسیدم چون می دونستم می خواد کیرشو بکنه تو کونم. بعد ژل روان کننده را برداشت و ازش ملید به سوراخم و یه خورده هم مالید به کیرش گفتم اقا هاشم تو رو خدا یواش بکن انم گفت باشه خیالت راحت باشه. سر کیرشو گذاشت رو سوراخم ویه فشار محکم داد سر کیرش رفت تو درد و حشتناکی احساس کردم یه جیغ زدم خواستم برم جلو که دیدم کمرمو محکم گرفته گفتم اقا هاشم تور و خدا درش بیار خیلی درد داره دیدم داره بازم بیشر فشار میده منم برای اینکه بیشتر نکنه تو دستمو گذاشتم رو شکمش تا جلوی حل دادنشو بگیرم اما زورم بش نمی رسید بعد با یه فشار محکم کیرشو تا اخر داد تو و با عصبانیت گفت دستتو بردار منم ترسیدمو دستمو برداشتم شروع کردم به گریه کردن اما اروم گریه می کردم که صدام از اپارتمان نره بیرون هاشم بدون توجه به درد کشیدن و گریه من کریرشو تو کونم عقب جلو می کرد و هر لحظه شدت انو بیشتر می کرد کیرشو تا اونجایی که امکان داشت می کشید بیرون و با شدت می کرد تو گریه هام از شدت درد بند نمیومد و هر چند دقیقه بهش التماس می کردم که بس کنه بالاخره بعد از 10 دقیقه ابش امدو همشو ریخت تو کونم و دراز کشید روم بعدش من لباسامو پوشیدمو رفتم خونه و تا چند روز تو شوک بودم.بعد از اون ماجرا منو هاشم چند بار دیگه با هم سکس داشتیم. این بود اولین خاطره سکسی من امیدوارم خوشتون امده باشه.

نوشته: سمیرا


👍 4
👎 1
173094 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

314271
2012-03-20 00:28:42 +0330 +0330

ببین صبح اول عیدی ادمو مجبور میکنی بهت فحش بده اول که من خنگ هم فهمیدم این داستان رو یه دختر ننوشته هیچ دختری واسه اولین سکسش با یه مرد زتن دار دوست نمیشه مگر اینکه مرده کلی باهاش حرف بزنه مخشو بزنه که بره پیشش
معمولا دخترا اولین سکسشون با دوست پسر جوونشونه که یه مدتی هست با هم هستن پسره کلی واسش تریپ لاو برداشته
بدون هیچ حرفی رفتی خونش؟حالا رفتی باشه بعد از اون سکس خشن و بی احساس که اصلا به تو توجه هم نکرد بازم رفتی پیشش؟مطمئنی دختر 17 ساله بودی؟جنده نبودی احیانا؟امیدوارم بچه ها خوب فحش کشت کنن که دل من خنک شده تلق تولوق
بچه ها عیدتون مبارک

0 ❤️

314272
2012-03-20 02:04:58 +0330 +0330

اول اینکه عیدتون مبارک
دوما داستانش خیلی بی مزه بود
اگه نخوندینش پیشنهاد میکنم برید مگس بپرونید آخه حالش بیشتره
اساتید محترمی که گفته بودن فحش بی منطق نده
خواهش میکنم یه موجودی از انبارتون بدین تا منم بدونم
ولی خب
فعلا از کیر خودم مایع میزارم چون موجوده
آخه کس کش لاشی
میخوای یه جوری بکنمت نتونی پاشی؟
کیرم تو وجود مبارکت این چه کسشعری بود نوشتی؟
راستی بچه ها
کی میگه ادمین داستانارو گلچین نمیکنه؟
والا من ده روزه یه داستانو دوبار فرستادم ولی هنوز آپلود نشده

0 ❤️

314273
2012-03-20 02:56:24 +0330 +0330
NA

خيلي ضعيف بود.

0 ❤️

314274
2012-03-20 07:58:44 +0330 +0330
NA

عید بکس شهوانی مبارک
من همه اهواز را میشناسم نکنه بچه شلنگ آباد بودی به عرب کون دادی =)))))

0 ❤️

314276
2012-03-20 08:29:30 +0330 +0330
NA

منم از مردای متاهل خوشم میاد اما بیشتر دوس دارم تو کفشون بذارم ;) ولی خودمونیم بهتر بود اولین سکستو عاشقانه و با دوس پسرت میکردی تا یک خاطره خوب برات بمونه

0 ❤️

314277
2012-03-20 08:41:48 +0330 +0330
NA

اخه کوچولو راضی کردن یه جنده به این راحتی نیست بعدشم ادم همون جنده رو بیاره خونه اول یه خورده حرف میزنه بعد میرن سراغ سکس حالا فکر کن ببین این اقا هاشم تو رو چه خوب شناخته که اندازه جنده هم واست ارزش قایل نبوده

0 ❤️

314278
2012-03-20 10:56:41 +0330 +0330
NA

دوست دارم کیرم راتوی کوس خوشکلت کنم

0 ❤️

314279
2012-03-20 11:02:52 +0330 +0330
NA

عیده بیخیال فوش دادن…

0 ❤️

314280
2012-03-20 16:54:17 +0330 +0330
NA

بیا منم بکنمت
Iran.Astara56

0 ❤️

314281
2012-03-20 20:00:50 +0330 +0330

اخه مگه مجبورت كردن داستان بنويسي برم سراغ ايراداي داستانت :
1 نوع نگارش وتوصيف جزئيات خيلي ضعيف بود
2 با توجه به اينكه مطمئنا دختر نيستي نتونستي احساس يه دختر رو القا كني
3 سكس از پشت اونم براي بار اول اصلا با تعاريف تو همخوني نداره
در اخر هم توصيه ميكنم اگه ميخواي كون بدي ايرادي نداره ولي بيخيال داستان نوشتن شو

0 ❤️

314283
2012-03-20 20:42:43 +0330 +0330
NA

من به عنوان یه اهوازی احساس خطر میکنم!!!
ZimZex کاملا بانظرت موافقم البته اگه به شلنگ آبادی ها نداده!!حتما به عربا زوویه داده!!با زبان شیرین بختیاری عرض میکنم:آلبرده.لیوه.چنووی.کیرم من دونت.پدرسگ دزد

0 ❤️

314284
2012-03-20 20:47:21 +0330 +0330
NA

راستی اگه عرب نبودی بیا خونمون بکنمت آدرسو یادداشت کن:خوزستان.اهواز.در سفیده آیفون 8.اگر پیدانکردی ازهرکی بپرسی سجاد سرانو بهت میگه!

0 ❤️

314285
2012-03-20 23:04:14 +0330 +0330
NA

بد نبود اگه عکسها هم بودقشنگتر میشد

0 ❤️

314288
2012-03-21 18:42:02 +0430 +0430
NA

حالم به هم میخوره از این کس کشایی که هر چی به ذهن جنده شون میرسه می نویسن.
کس عمه بزرگه ت.
به قول آنتوان چخوف: “هیچ موقع دردی رو که نکشیدی خلق نکن. یه دروغ توی یه داستان صدها مرتبه کسالت آور تر از یه گفت و گو ست.”

0 ❤️

314289
2012-03-21 21:03:17 +0430 +0430
NA

اصلا"داستان خوبي نبود وفاقد هرعامل مورد نياز براي ايجاد يك داستان يانوشته كوتاه بود ,تاكيد ميكنم :“فاقد هر عامل” .بعبارتي مطمئن باش كه هنر نويسندگي وياحتي خاطره نويسي آماتور با عدم حضور تو هيچ گزندي نخواهد ديد كه هيچ بلكه باعدم حضورت دراين عرصه خواهي توانست به مؤثرترين شكل رسالت ادبي خودرا به انجام برساني وجمع كثيري از دوستان حاضررا مرهون ومديون خويش بگربداني/

0 ❤️

314290
2012-03-30 12:15:06 +0430 +0430

معلومه پسری. بچه کونی و عقده ای هم هستی.
کیرم تو داستان تخمیت.

0 ❤️

524426
2015-12-03 04:39:22 +0330 +0330
NA

اوفففف عالی بود سمیرا جون خییییلی خوب نوشتی عزیزم منم سکس رو از 16 سالگی شروع کردم و تا قبل ازدواجم موارد مختلف و گاهی مشابه داستان تو رو تجربه کردم
عالی بود عالییییییی

0 ❤️

548218
2016-07-09 06:33:07 +0430 +0430

gh-hashari
با من دوست میشی؟

0 ❤️

567640
2016-12-06 22:04:10 +0330 +0330

بدبختا با مرد متاهل سکس نکنید.
مثل سگ ولتون میکنه.شما اسکل ها هم عاشق کیر کارکشته و جیب و موقعیت و خونواده داری اش میشید.
کس نگید عشق عشق عشق.
من خودم گی هستم.از یه مرد متاهل خوشم اومد مث سگ گذاشت درم ولم کرد.
سعی کنید جلو حشری بودن خودتون رو بگیرید تا حرمتتون حفظ بشه

0 ❤️

648583
2017-08-30 07:41:56 +0430 +0430

خدا نصیب ما هم بکنه ولی اگه من بودم با آرامش میکردمت که دردت کم باشه و لذتت زیاد

0 ❤️

674951
2018-02-24 12:57:13 +0330 +0330

اومدم بگم "خاک برسرت با این داستانت . "

0 ❤️Top Bottom