داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

اولین سکس من و فاطمه

1399/07/01

سلام.من علی هستم ۱۸سالمه ساکن تهران هستم. میخوام اولین تجربه سکسمو بهتون بگم.
همچی از ۲ماه پیش شروع شد
یکی از دوستای بابام که ۲سالی میشه که باهم رفیق هستن به بابام پیشنهاد داد که با خانواده بریم شمال سمت بندر انزلی بعد پدرم اومد خونه و به مادرم گفت و مادرم تایید کرد که باشه مشکلی نیست بعد ۲روز راهی سفر شدیم دوست بابام که اسمش مهدی بود یه دختر ۱۶ساله داشت که اسمش فاطمه بود خیلی دختره خوشگل و خوش هیکلی بود قرار بود که ۷روز شمال بمونیم وقتی که رسیدیم رفتیم یه ویلای خوب و مشتی برای ۷روز اجاره کردیم.
خیلی حیاطش قشنگ و بزرگ بود
تو حیاط یه زیرانداز انداختیم و همش داخل حیاط نشستیم و فقط برای خوابیدن میرفتیم داخل ویلا.
اولین روز فاطمه خیلی سرد بود و همش سرش تو گوشیش بود روز دوم یکم یخش آب شد روز سوم بود که دیگه باهم کای حرف زدیم و یکم باهم صمیمی شدیم باهم نشستیم فیلم نگاه کردیم داخل گوشیش.فاطمه خیلی به فیلم علاقه داشت گوشیش پر فیلم بود همه فیلماشم که خارجی بود بدون سانسور بود فهمیدم که دختر شیطونیه روز چهارم همه ناهار خوردیم بعد ساعت 16:00یا همون ۴شد همه رفتن داخل ویلا بابای من و بابای فاطمه رفتن خوابیدن موندن مامان من و مامان فاطمه اونا هم داشتن حرف میزدن.
من از ویلا زدم بیرون و رفتم داخل حیاط و رو زیرانداز دراز کشیدم و به فاطمه فکر میکردم.درحال فکر کردن بودم که یهو صدای پای ینفر اومد چشمامو باز کردم دیدم که فاطمه هستش بهم گفت میای فیلم ببینیم گفتم باشه گفت پس بیا بریم صندوق عقب ماشین ما هم سایه هستش هم جا برای تکیه دادن گفتم باشه. الان بعضیا میگن مگه ماشین چی بود که صندوقش جا داره مدل ماشین هیوندا شاسی بلند ix55 بود قشنگ صندلی های عقبو خوابوند که جا بشیم داخل و راحت فیلم تماشا کنیم.
اسم فیلم معمور انتقال بود نمیدونم دو بود یا سه ولی اون قسمتی بود که دختر رئیس جمهور دزدیده بودن تا رئیس جمهور مجوز ورود کشتی های قاچاق مواد مافیا رو بده.
بعد رسیدیم به صحنه فیلم که دختررو داخل ماشین میکنه
فاطمه بمن یه نگاه کرد منم یه نگاه بهش کردم فهمیدم که یه چیزی میخواد بگه بعد چند دقیقه پرسید که تو از این کارا کردی گفتم نه بهش گفتم تو چی گفت نه چون دوست پسر ندارم.
بعد دوباره سوال پرسید گفت خیلی لذت داره؟ گفتم حتما لذت داره که انجام میدن دیگه فکر نمی کردم که خیلی حشری باشه بهش نمیخورد گفت که من فیلم سوپر میبینم تو ام میبینی؟ دیدم خیلی دختر باحال و حشریه گفتم اره خیلی بعد گفت الان داری ببینیم گفتم اره بعد رفتم داخل ویلا گوشیم و فلش و otg برداشتم و رفتم پیشش تو صندوق بعد فیلم سوپر گذاشتم دیدیم.
میدونستم که الان یه اتفاقی می افته یا شایدم چیزی نشه. فیلم سوپرِ ۳۵دقیقه ای بود بعد وسط سکس بود که ازم پرسید مال تو ام اینقدریه گفتم نه مال من ۱۵سانته بعد گفت اوه خوبه پس. گفتم اره پس چی
بعد یه ذره بهم نزدیک شدیم و بهم چسبیدیم بعد یه بوی خیسی شلوار میومد فهمیدم که حشری شده و کسش خیس شده منم که کیرم داشت منفجر میشد فکرشو بکن دیدن فیلم سوپر کنار یه دختر اونم تنها دیگه تاقتم نیاوردم گفتم فاطمه از سکس خوشت میاد؟ گفت تا الان که تجربش نکردم ولی ازش خوشم میاد. بعد گفتم که دوست داری باهم سکس کنیم با منُ مِن گفت باشه بعد در صندوق بستم که راحت برم تو فاز سکس الان بعضیا میگن درو چطوری از داخل بستی چطوری میخوای باز کنی باید بگم که رو ریموت یا همون سوئیچ یه دکمه برای باز و بستن در صندوق داره بعد بهش نزدیک شدم و لبامو چسبوندم به لباش خیلی لباش داغ بود دستمُ گذاشتم روی سینش و سینه هاشو مالیدم کم کم آه و ناله هاش درومد و خیلی خوشش اومد سینه هاش سفت سفت شده بود بعد دستمُ بردم لای پاش و کسشو از رو شلوار مالیدم شلوارش از این شلوار جذب های تنگ بود کسش خیس خیس شده بود بعد بهش گفتم بخواب و لباستو در بیار لباسشو که در آورد صندلی عقبو جوری تنظیم کرد که مثل تخت های بیمارستان یزره بلند باشه وقتی صورتمُ بردم جلوی کسش یه حرارت خیلی زیادی به صورتم خورد کسشو مالیدم و براش خوردم کلی آه و ناله میکرد اولین تجربش بود و داشت کلی حال میکرد منم که داشتم لذت میبردم بعد بهم گفت ببخشید من چندشم میشه که کیر تو دهنم کنم گفتم باشه ولی منم باید یجوری حال کنم گفتم کست که پرده داره نمیشه ساکم که چندشت میشه می مونه کونت باید تو کونت کنم گفت باشه ولی آروم کیرتو بزار داخل کونم گفتم باشه بعد چرخونمش و گفتم به زانوت تکیه بده که کونت بیاد بالا بعد که به زانوش تکیه داد و سوراخ کونش معلوم شد یه لیس زدم سوراخ کونشو یه تف انداختم و انگشتمو کردم داخل کونش تا جا باز کنه بعد دوتا انگشت کردم بعد سه تا داشت آه و ناله میکرد و هی میگفت یواش تر یواش تر منم گفتم فاطمه جون هنوز که کیرمو نکردم تو کونت بکنم فکر کنم جیغ بزنی گفت آخه درد داره گفتم خب باید پلمپتو باز کنم دیگه خندید و ساکت شد با اینکه ۳تا انگشتم کردم داخل بازم کیرم بزور جا میشد هی با سوراخ کونش بازی کردم و ور رفتم تا کلاهک کیرم رفت تو آروم آروم دادم تو یدفع فاطمه جیغ کشید گفت یواااش خیلی درد داره آشغال گفتم سکس همینه دیگه بعد آروم آوردم عقب و دوباره دادم تو دیگه کم کم جا باز کرد و دیگه درد فاطمه کمتر شد یه ۲۰ دقیقه ای تلمبه زدم و از مو های بلندش گرفتم مثل وحشی ها تلمبه زدم بعد مو هاشو ول کردم و با دوتا دستام ممه های خوشگلش گرفتم و میچلوندم بعد دیگه داشت آبم میومد که بهش گفتم داخل بریزم گفت آره میخوام داغیه آب کیرو احساس کنم گفتم باشه و دیگه ریختم داخل کونش و دوباره برگردوندمش و کسشو لیس زدم تا ارضا بشه ۱۰دقیقه گذشت که بدنش لرزید و آبش اومد بعدش مثل جنازه بی حال افتاد خیلی تشکر کرد که بهش حال دادم منم کلی قربون صدقش رفتم بعد گفت به ‌کسی نگو طفلک فکر میکرد من میرم میگم بعد دیگه لباسمو پوشیدم و رفتم جلوی ماشین وایسادم و مواظب بودم که کسی نیاد ببینه بهش گفتم بدو سریع خودتو جمع کن و لباستو بپوش تا کسی نیومده بعد لباسشو پوشید و رفت دستشویی و خودشو شست اومد بیرون شمارشو داد و دوباره نشستیم فیلم خارجی دیدیم و وسطاش یه لبم می گرفتیم خیلی حال داد.
با تشکر که وقتتون رو گذاشتیت تا این داستان منو بخونید

نوشته: Ali


👍 6
👎 17
15800 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

918703
2020-09-22 01:42:16 +0330 +0330

امین راد شما هم غلط داری
ذهنِ بیمار درسته…

0 ❤️

918735
2020-09-22 11:52:51 +0330 +0330

به امید‌ روزی که کصشرات زیر ۲۰ ساله هارو نخونیم

3 ❤️

918670
2020-09-22 14:33:12 +0330 +0330

چرند.دیس

3 ❤️

918793
2020-09-22 14:33:52 +0330 +0330

الان تو حس نکردی کس گفتی بیست دقیقه تلمبه زدی تو کون حس نمیکنی اون طرف پسر بود و داشتین پنجاه پنجاه میزدین توام کردی توش بیست ثانیه بعد آبت اومد کون گلابی برو پسرجون کونت بده

1 ❤️

918689
2020-09-22 14:47:52 +0330 +0330

This is a kossher

3 ❤️

918707
2020-09-22 15:20:12 +0330 +0330

قوه تخیل شما دهه هشتادیا چقده بالاس

5 ❤️

918844
2020-09-22 22:51:21 +0330 +0330

این کسکش همه رو سرکار گذاشته تحصیلات ابتدای ردی داره همش غلط ودروغ نوشته

0 ❤️

918781
2020-09-22 22:53:31 +0330 +0330

کس نگو ضعیفه آبمون خشک شد

1 ❤️

918697
2020-09-22 22:53:33 +0330 +0330

خیییییلی غلط های املایی پیشه پا افتاده ای داشت و همچنین داستان زائیده ذهنه بیماره خودت بود.

6 ❤️

918764
2020-09-22 22:53:38 +0330 +0330

کس کش اون همه اطلاعات راجب هیوندا داری اونوقت سواد نوشتن مامور و طاقت رو نداری؟

3 ❤️

918719
2020-09-22 22:53:43 +0330 +0330

معمور؟
یدفع؟
ودف حاجی گوه تو قبر خودت و خانوادت ناموسا

3 ❤️

918728
2020-09-22 22:53:46 +0330 +0330

داستانی که حاصل جق بد وقت بود

3 ❤️

918710
2020-09-22 22:54:01 +0330 +0330

معمور غلطه، صحیحش مأمور است.
احتمالا تو کسش المنت گذاشته بود که گرمای زیادی به صورتت میخورد.
۲۰ دقیقه تلمبه زدی، منظور دوچرخه ات بود دیگه، بله!!!

کس و شعر

7 ❤️

918721
2020-09-22 22:54:36 +0330 +0330

داستان نخوندم همین که دیدم نوشته ۱۸ سالمه فهمیدم ۸ سالشه…
کیر توی این زندگی که شهوانی هم بچه بازی شده…
دوستان کسی سایت بهتری سراغ نداره که قانون درست داشته باشه؟؟!

6 ❤️

918685
2020-09-22 22:54:41 +0330 +0330

این بچه ها رو جمع کنید اینا دیگه خیلی کس شعر مینویسن


918767
2020-09-22 22:55:09 +0330 +0330

جقی

والا ما هم کون کردیم. باور کن چندین و چند ماه طول کشید تا تونستیم جاش بدیم که طرف جر نخوره و کمتر درد بکشه، بعد از اون هم هر وقت خودش تمایل نشون میداد ما هم اطاعت امر میکردیم و هرگز به زور انجام نمیدادم. الان شما خیلی راحت، توی صندوق ماشین، بدون ترس و لرز، اول یک انگشت، بعد دو انگشت، بعد یهو تا ته فرو میکنی توش و طرف با لذت میگه بریز توش. یعنی جنده‌های فیلمهای پورنو هم اینجوری کون نمیدن. بهت گفت خیلی درد داره و تو بهش گفتی سکس همینه؟ این جمله نشون میده که احتمالا زیاد کون دادی و با دردش آشنایی کامل داری. شاشیدم توی درد زایمانش.

ها کـُ‌کا


918674
2020-09-22 22:55:18 +0330 +0330

یه ۲۰ دقیقه ای تلمبه زدم ؟!
من دیگه حرفی ندارم میسپارمش به شما


919078
2020-09-23 13:50:32 +0330 +0330

لعنتی داستانت و بر اساس فیلم سوپر هم نساختی، با فیلم مامور انتقال جق زدی و داستان نوشتی؟ بیشتر جزییات ماشین و خوب بلد بودی تا سکسو

0 ❤️

918849
2020-09-23 15:10:52 +0330 +0330

ولک مگه اجاق گاز بود حرارت داشت🧐

1 ❤️

919131
2020-09-23 19:46:19 +0330 +0330

بیناموس بوی خیسی شلوار دقیقا چجوریه که مشام تو حسش کرد
کیرم تو دماغت

0 ❤️

918745
2020-09-23 22:14:54 +0330 +0330

نهایتش دوازده سالت باشه

4 ❤️

918665
2020-09-23 23:18:19 +0330 +0330

معمور؟
معمور یعنی آباد
معمور انتقال یعنی آبادی سیار یا در حال حرکت یا جا به جا شده؟
معمور یعنی…

ریدم به سوادت.دیگه نخوندم کونی ابله الدنگ


918776
2020-09-23 23:18:38 +0330 +0330

کس کش عمه خراب ای ایکس ۵۵ همون وراکروزه صندوقش برقی باز میشه ولی دستی بسته میشه حتی استارتشم دکمه ای نیس
یه سانتافه ای چیزی دیدی مال کی بوده داری گوه میخوری

5 ❤️

918686
2020-09-23 23:19:15 +0330 +0330

بوی خیسی شلوار…
کصکش سگ نمیتونه اون بو رو تشخیص بده تو تشخیص میدی
Top Bottom