اولین سکس میترا با امیر

1393/06/29

سلام
من توخانواده ی مذهبی ومتعصبی بدنیااومدم دبیرستانی بودم شوهرم دادن حتی نمیدونستم کیر مردچه شکلی هست یا اصلاسکس چجوریه؟زندگی من بدون عشق وعلاقه به یک مرد سردمزاج شروع شد اماخیلی سختم بودازسکس بشدت متنفربودم حتی درد داشتم که ازداروخانه یک ژل فرانسوی شل کننده خریده بودم موقع سکس که البته چندماهی یک دفعه بودبه کسم میزدم تاشل وگشادبشه اما باز درد داشتم

خلاصه یک روز یکی از دوستام که مشکل منومیدونست شماره یک مرد متاهل روبهم دادگفت اونهم از زندگیش راضی نیست بعد از چند بار تماس قرار شد برم خونه اون که اسمش امیر بود من خیلی تعصبی بودم وقتی رفتم خونه امیر خیلی استرس داشتم به خودم گفتم سکس که هیچ نمیذارم حتی دست بهم بزنه! خدا رو شکر امیر آدم فهمیده ای بود منو با ادب دعوت کرد تو و ازم پذیرایی کرد بعد گفت دوست دارم راحت باشی منهم مانتوم رودرآوردم و نشستم روی مبل با مهربونی کامل بغلم کردکه میخواستم بادستم ازخودم دورش کنم دیدم شروع کرد به بوسیدن و خوردن لبهام هنوز داشتم پسش میزدم که گلو وگوشهام روخوردخیلی با احساس میخوردکاری که شوهرم برام انجام نداده بود و من یه حس عجیبی بهم دست داد بدنم سست شدو دیگه امیرو پس نزدم اونم متوجه شدو همینطورکه میخورد و سینه هام رو میمالیدتاپ وشلوارم رودرآورد ولی نذاشتم شورتم رو در بیاره گفتم بسه امیرهم قبول کرد و منوخوابوند روی تخت وگفت کاری نمیکنم فقط روت میخوابم گردنم روخوردکلی سینه هام روباولع خوردسینه های من کوچیکه اماطوری برام خوردکه آب از کسم سرازیرشد اومدپایین نافم رو خوردخیلی حشری شدم بعد شورتم رو درا ورد و کسم رو لیس زدبرام خوردش دیگه بی طاقت شدم پاهام رو کاملا بازکردم ومنم اونوبوسیدم که فهمیدالان موقعش هست وکیرش روتاته فروکردتوی کسم باورتون نمیشه کسم پرآب بوداولین باربودکه کیررفت توکسم دردنداشت هیچ کلی هم حال کردم دوست نداشتم درش بیاره که گفت بچرخ وازعقب کردتوکسم خیلی مست بودم آب زیادی ازکسم می اومدامیرهم که دیدخیلی حشری شدم شروع کرد به بوسیدن وخوردن باسنهام که تپل وسفیدن وهنوزکسی دست بهشون نزده بود! همینطور که ازعقب کسم رومیکردباانگشتش هم باسوراخ کونم ورمیرفت من ازبس که شهوتی شده بودم دلم میخواست جیغ بزنم!که امیرگفت ازعقب بکنمت گفتم باشه اونم کیرش وازکسم بیرون کشیدوباکرم سرش روچرب کردوفشارداداولش که سر کیرش رفت توی کونم خیلی دردگرفت حتی کمی خون شدچون تاحالاکیرنخورده بودامیردیدخیلی درددارم میخواست درش بیاره که گفتم نه منوبکن دوست دارم اونم ازخداش بودکیرش رو تا ته فروکردگفت چقدرتنگه دورکیرموگرفته داره خفش میکنه وآهسته شروع به جلوعقب کردن کردوهمین طورکه سوارم بودسینه هامومیمالیدمن حسابی داغ بودم دردم روفراموش کردم خیلی حال میدادآبش داشت می اومدالتماسش کردم که بریزه توکونم!امیرآبش روتا ته خالی کردتوش!سوزش کونم باآبش آروم شد واقعاحالی تویک روز بهم دادهیچوقت تجربه نکرده بودم باورم نمیشدروزی بذارم کسی ازعقب بامن سکس کنه ولی امیرآخرحشری بودومنوجوری مست میکنه که نمیخوام از زیرش بلندبشم حالادیگه خودم بهش میگم کس وکونم روجربده تا آروم بشم اولین سکس باعشق رو با امیرتجربه کردم واولین سکس ازکون !تاالان که اینومینویسم باامیر هستم وخواهم ماندچون خوب بلده منوحشری بکنه ومنم دوستش دارم

نوشته: میترا


👍 0
👎 0
43699 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

437037
2014-09-20 15:41:53 +0430 +0430
NA

__“من خیلی تعصبی بودم وقتی رفتم خونه امیر خیلی استرس داشتم به خودم گفتم سکس که هیچ نمیذارم حتی دست بهم بزنه!”… من نمی دونم دیگه چرا واسه ما الکی ادای آدمای خوب و پاک و در میارین؟! یه سطر هم نمی گذره از اینکه وارد خونش شدی کس و کونت و شل کردی؟! یه زنی که شوهر داشت شماره یه مرد نکره رو میگیره و بعد چندتا تماس میره خونشون!! بعد میاد میگه من نمی ذارم بکنه منو، هه. پس خواستی بری قصه خاله سوسکه برات تعریف کنه؟!
__ به نظر من که تو یه جنده ای، نباید شوهرتو و مقصر بدونی.
_
__

0 ❤️

437039
2014-09-20 16:27:53 +0430 +0430

مراحل به فاک رفتن یه جنده ی مذهبی و تعصبی بدین شرح میباشد:
…به خودم گفتم سکس که هیچ نمیذارم حتی دست بهم بزنه
دیگه بی طاقت شدم پاهام رو کاملا بازکردم ومنم اونوبوسیدم
کیرش روتاته فروکردتوی کسم
کلی هم حال کردم دوست نداشتم درش بیاره
سر کیرش رفت توی کونم خیلی دردگرفت حتی کمی خون شد
دیدخیلی درددارم میخواست درش بیاره که گفتم نه منوبکن دوست دارم
آبش داشت می اومدالتماسش کردم که بریزه توکونم!
نمیخوام از زیرش بلندبشم حالادیگه خودم بهش میگم کس وکونم روجربده تا آروم بشم…

چرا به شعور ملت توهین مکنی؟دلیلش چیه که این اراجیف رو مینویسی؟
ننویس کونکش جقو ننویس
سگ بشاشه وسط چاک مغزت لاشی
گوز هرچی سگو گربس مستقیم تو سینوس های دماغت
گوریل برینه رو سرت ننویس
ننویس دیوووووووووووووووووووووووووووووووووووث.

0 ❤️

437040
2014-09-20 16:45:14 +0430 +0430
NA

وای وای خیانت

0 ❤️

437042
2014-09-20 18:09:39 +0430 +0430

با اینکه از خیانت متنفرم و با چشم خودم عواقبشو دیدم ولی باید بگم کلا تکلیفمون با خودمون روشن نیست ها.هر چی می نویسن میگیم ننویس.به این حرکت توجه کردید؟
محارم ننویس
شوهر دار ننویس
خیانت ننویس
اسم خوار و مادرشون رو هم که میارن شرتشون رو پرچم میکنیم!!! (در این مورد کاملا حق با ماست)
دوست دخترم هم که می نویسن یا دختر خاله و دختر عمه و … که یا مغرشون پریوده یا یه دستی تایپ کردن یا زیاد زدن مغزشون به فاک رفته و در بهترین حالت فانتزی زدن o.O
گی و لز هم که فحش خورش رد خور نداره :|
اونی هم که میاد میگه این واقعی نیست که میگن پس گوه خوردی اومدی نوشتی boredom
خدایی اگه سکس دیگه ای هست بگید ببینم چه مدلی عامه پسنده و طرف فحش نمیخوره…!!!

0 ❤️

437043
2014-09-20 19:44:40 +0430 +0430

" به خودم گفتم سکس که هیچ نمیذارم حتی دست بهم بزنه! خدا رو شکر امیر آدم فهمیده ای بود منو با ادب دعوت کرد تو و ازم پذیرایی کرد"
چقدر امیر مؤدب بود که همون جلسه اول کوس و کونت رو یکی کردش ! آخه مربای گووووز توقع داشتی تو راه پله کونت بزاره ؟! خوب اولش همه با ادب دعوت می کنند تو و پذیرایی می کنن
بعد حالا خوبه به خودت گفتی که سکس که هیچ نمی زارم !!! وگرنه خیابون رو می بستی یه هفته به اهالی محل کس صلواتی میدادی !

0 ❤️

437044
2014-09-21 04:28:40 +0430 +0430
NA

جنده قهار و مذهبی و متعصب خوبی هستی bomb

0 ❤️

437045
2014-09-21 07:27:12 +0430 +0430

اگه متعصب نبودی تو پیاده رو میدادی حتما،،،،
خوش باشی…

0 ❤️

437046
2014-09-21 11:03:18 +0430 +0430
NA

شماره یه مرده زن دار و از دوستت گرفتی و زنگ زدی بهش و رفتی خونش و گذاشتی هر کاری که میشد کرد و بکنه فقط چون شوهرت سکس بلد نبود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تویی که بلدی داستان بزاری تو این سایت حتما بلدی 4 تا چیزم بدی شوهرت بخونه … حرف زدنم بلد نیستی چون زود شوهرت دادن ؟؟؟؟؟؟؟ آخه خیانت بخاطر سکس ؟؟؟؟؟/ اونم با یه مرد متاهل ؟؟؟؟؟؟؟ تو زن نیستی مگه ؟؟؟؟؟ واقعا هرچی دوستان گفتن حقت بود . آدم انقد شل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

437047
2014-09-21 13:57:59 +0430 +0430
NA

وقتي مقايسه ميكنم ميبينم كه ما بهتره بريم كونمونو بديم شماهم بري جقتو بزني داداش

0 ❤️

577340
2017-02-02 17:35:02 +0330 +0330

من بیش از ده ساله که عاشق یه زن مطلقه هستم که خواهر رفیقم هم هست خیلی هم بهم نزدیکه الانم با خانمم سالن زدن یه بار وقتی بهش گفتم این خیلی سال هست که عاشقتم گفتش اقای متاهل هرگز منم درک کردم چون زنها غیر از ما مردای ک و ن ی هستن که به همه چشم کنیم تو اصول اونا مرد متاهل صاحب داره وبه همجنسشون خیانت نمیکنن افتاد ?

0 ❤️Top Bottom