اولین سکس میلاد

1393/06/17

سلام من میلاد 23ساله از شمال /نزدیک خونمون ی سوپر مارکتی داره که پسر سوپریه دوستمه اسمش رضاست اون 21سالشه الان/من اوایل دانشگاه تقریبا 20ساله بود موقه ظهر که رضا میرفت تو مغازشون منم میرفتم پیشش .ی دختری بود تو محلمون که نزدیک خونه ما و کنار سوپر مارکتی که رضا داشت خونشون بود اون دختره پایه سکس و خیلی حشری بود /رضا بهم گفت میلاد این دختره که خونش اینجاست گفتم کی گفت لیلا میگم گفتم خب گفتش که من موقع ظهر که میام مغازه اون ساعت 14میاد پیشم برای گرفتن شارژ منم میبرمش انباری مغازه میکنمش اینو گفت من تعجب کردم اخه اون فامیل دورمم بود گفتم رضا راست میگی واقعا لیلا چنین ادمیه همینطور که داشتیم حرف میزدیم دیدیم لیلا اومد تو اون 15سالش بود از مدرسه ام بیرون اومده بود با مادرش باهم تو مزرعه کار میکردن خلاصه اومد داخل مغازه من نگاش کردم خیلی هیکل ردییفی داشت انگار 20سالش بود من نگاش کردم اونم ی نگاهی کرد منو داشت شارژ میخرید رضا بهم با اشاره گفت برو بیرون مغازه من رفتم بیرون و اون ترتیب لیلا داد بعد رفتن لیلا من رفتم داخل مغازه گفتم رضا شماره لیلا بده بهم اون شمارشو داد /من که اولین بارم بود قصد سکس داشتم بهش اس دادم من همونیم امروز تو سوپری بود بهم اس داد میلاد تویی گفتم اره گفتش خیلی وقت بود منتظر تو بودم گفتم ای فدات بشم همون شب شروع کرد به حرفای سکسی و بهم گفت میلاد میخوام با تلفن ارضام کنی من اینکار براش کردم /فرداش دیدم خونمون زنگ میخوره مادر لیلا بود جواب دادم بفرمایید گفت من خانوم محمدی هستم مادر حامد(داداش لیلا)گفتم بفرمایید گفت میلاد جان حامدخدمته منم که از کامپیوتر سر در نمیارم دخترم لیلا کامپیوتر خراب کرده میشه بیای درستش کنی منم قبول کردم و داشتم میرفتم خونشون دیدم لیلا پیام داده بیا عشقم من منتظرتم گفتم عجب کلکی هستی /رفتم خونشون بعد سلام علیک بامادرش رفتم اتاق حامدکامپیوترش روشن کردم اتاق حامدروبروی اتاق لیلا بود /لیلا تو اتاقش بود مادر حامداومد بهم گفت درست میشه گفتم اره /بهم گفت من میرم تو حیاط کار دارم کارم داشتی صدا بزن گفتم باشه وقتی رفت لیلا اس داد میلاد حاضری دارم میام بخورمت اومد تو اتاق واااااااااااای ی ساپورت اوووووووف سینه وکون محشری داشت سریع منو انداخت رو صندلی لبمو خورد همینطور داشتیم لب میداد دستش گذاشت رو کیرم منو بلند کرد از رو صندلی گفت ابم بیار میلاد دارم میمیرم زود باش عشقم /سریع لباسش دراورد من میخواستم دربیارم گفت نه صبرکن خودم دربیارم اون شلوارم دراورد شورتم دراورد بهم گفت بخواب من خوابیدم واون کیرم میخورد وااااای چ حالی میداد بهم /لییییییس میزد میخوردش میگفت فدات بشم میلاد برات میخورمش عزیز همش میخورم نفس هییییی میخورد تا ابم داشت می اومد گفتم لیلا ابم داره میاد گفت عیب نداره من میخورمش اون ابم خورد من بیحال شدم بعد رفت دهنش اب زد همینطور که بیحال بودم اومد روم لب دادیم گفت میلاد اب منو بیار منم از گردنش شروع کردم رسیدم به کس نازش براش میخوردم لییییییس میزدم لیلا میگفت ای میلاد ای ای ای ای بخورش تند من میخوردم بزن میلاد لیس بزن زود باش لیییییییییییییییس زدم ابش اومد ی داد کشید ایییییییی میلاد ممنون عشقم گفتم فدات عزیز اومدیم کنار دیوار نشستیم فقط لب میدادیم بهم لیلا گفت میلاد میخوام منو بکنی گفتم الان گفت اره من کیرتو میخوام سریع رفت رو کیرم دوباره برام خوردش وگفت میلاد بزار تو کونم گذاشتم یواش تو کونش اووووووووف چ کونی خیلی حشری بود لیلا داشتم میکردمش که دست گذاشتم رو کسش با دستم بازم ابش اوردم اون بد حشری شده بود منو انداخت رو فرش سرتا پام میخورد کیرم با دستش کرد تو کونم گفت بزن تلمبه بزن وااااااااااای چ حالی میداد تلمبه میزدم میگفت میلاد بکن منو بکن بکن بکن ایییییییی بکن اوووووی عاشقتم بکن منو ووووووووووو بکن نننننننننننننن واااااااااااااااااااای همین موقع بود گفتم ای ابم اومد ریختم تو کونش بعد 15 دقیقه روم دراز کشیده بود حسابی حال داد بهمون اون رفت خودشو تمیز کنه تو اتاقش منم لباسم پوشیدم یخورده باکامپیوتر ور رفتم لیلا اومد تو اتاقم اومد روبروم ازم لب میگرفت داشتیم لب میگرفتیم که مامانش در اتاق باز کرد مارو دید من خشکم زده بود داشتم میگفتم من /گفت هیییییس هیچی نگو فقط برو از خونمون من رفتم بیرون و اومدم خونه لیلا اس داد میلاد عشقم دوووووست دارم خیلی بهم امروز حال دادی دوست دارم مادرم میخواد گوشی ازم بگیره اینو گفت من زنگ زدم الووو گفت گوشی مادرش گرفت گفت یبار دیگه مزاحم بشی به خانوادت میگم منم از ترس گفتم باشه /اخر شب زنگ زدم بهش دیدم گوشیش خاموشه روزا سمت خونشون میرفتم ببینم میتونم تنها ببینمش اما اون هرجا میرفت مادرش همراش بود الان دوسالی از این قضیه میگذره هنوز نشد من لیلا تنها ببینم دلم میخواد باهاش سکس کنم دوباره ////////////////////////////// این داستان واقعی و اولین بارم بود که مینویسم ببخشید که بد نوشتم

نوشته: میلاد


👍 0
👎 0
24157 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

435266
2014-09-08 15:49:42 +0430 +0430

با دستش کرد تو کونت !!!
آدم کونی یه جایی خودشو لو میده.خوب بجای توهماتت داستان کون دادنتو می نوشتی.درسته بازم فحش میخوردی ولی حداقل راستشو گفته بودی نه حاصل توهماتت بعد کون دادن و جق زدن.برو توبه کن دیگه دروغ نگو :D

0 ❤️

435267
2014-09-08 16:17:52 +0430 +0430
102650_orig_0.jpg
0 ❤️

435269
2014-09-08 20:10:19 +0430 +0430
NA

ببین من بهت پول میدم ننویس جون ننه جندت ننویس

0 ❤️

435270
2014-09-08 22:14:36 +0430 +0430

منو انداخت رو فرش سرتا پام میخورد کیرم با دستش کرد تو کونم ؟؟؟؟ kard to konet

0 ❤️

435271
2014-09-09 01:38:11 +0430 +0430
NA

واقعا دستشو کرد تو کونت ؟ کیرم تو اون داستان تخمی تخیلیت ، جلقوز بدبخت ، کیررررررررررررررررررم تو کون لیلا و دست لیلا هم تو کون تو

0 ❤️

435272
2014-09-09 02:21:27 +0430 +0430
NA

ریدم به نگارشت…دو خط اول رو خوندم دیگه ادامه ندادم پوفیوز…

0 ❤️

435273
2014-09-09 02:44:11 +0430 +0430
NA

زیاد روی کردی دیگه

0 ❤️

435274
2014-09-09 02:52:05 +0430 +0430
NA

فقط تا جای کامپیوتر خوندم.این بیل گیتس با ماکروسافتش چه خدمتی ب جقی ها کرد والا

0 ❤️

435275
2014-09-09 04:32:50 +0430 +0430

داداش یک ذره خودتو کنترل کن
اصلا انگار رو کار اینارو نوشتی
نگراش داستانت 7 از 20

0 ❤️

435277
2014-09-09 05:32:27 +0430 +0430
NA

داستان من کیی میاد پس؟؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

435278
2014-09-09 07:43:13 +0430 +0430
NA

عمو ننوشتی بالاخره از خواب بیدارت کردن یا هنوزم خوابی؟
مشنگ خاک تو روحت با نوشتنت.دیوث

0 ❤️

435279
2014-09-09 07:46:02 +0430 +0430
NA

مهسا حالا چرا عصبانی میشی خودتو ناراحت نکن.خخخخخخ دیوث دستش تو شرتش بوده داشته مینوشته. dash1

0 ❤️

435280
2014-09-09 13:11:16 +0430 +0430
NA

اییییییییییییییییییییییییییییی
ای وای

0 ❤️

435281
2014-09-10 01:40:56 +0430 +0430
NA

نه خدایی کدوم عقل سلیمی باور میکنه که دو سال پیش دختر 15 ساله اونم تو شهرستان ساپورت پاش میکرده؟ نه دیگه جواب بده خودت باور میکنی؟

0 ❤️Top Bottom