اولین سکس نامزد با مرد دیگه

1397/08/02

سلام این داستان شاید کمی طولانی باشه اما ارزش خوندن و داره
من علی ام و ۲۴ سالمه و نامزدم مرجان۲۳ دوساله باهم دوست بودیم که چند ماه شده الآن نامزدیم.
بذارین از مرجان براتون بگم،دختر سرسنگینی که بخاطر هیکلی که داشت کل دانشگاه توکفش بود اول فقط برای رو کم کردن بقیه خواستم مخشو بزنم اما کم کم عاشقش شدم.
مرجان دختری باقد۱۶۸وزن۵۸سینه های جاافتاده۸۰ که هرچی از رون و کونش بگم کم گفتم.کون خیلی بزرگ و ژله ای داره یادم میاد بار اولی ک کونشو دیدم از شهوت مست شده بودم سفید بدون مو.سعی میکنم از کونش براتون عکس بذارم.خلاصه برم سر اصل مطلب چندوقتی بود که مرجان از حس من باخبر شده بود ک حسابی روش بی غیرتم و از نگاه مردای دیگه روش لذت میبرم اونم بخاطر من لباسای باز تری میپوشید و حسابی ب خودش میرسید.اما هروقت حرف از سکس گروهی میشد به شدت عصبانی میشد.یروز سرکار بودم دیدم مرجان بهم زنگ زده که توی یه دفتر کار پیدا کردم و منم ازش استقبال کردم.رفتم محیط کارش دفتر خیلی شیک و تازه تاسیس که یه مرده میان سال مدیر شرکت بود.محیط خوبی داشت چنتا دختر و پسر باهم کار میکردن.خلاصه چندوقت گذشت و مرجان هرروز میرفت سزکارو میومد گاهی ک ماشین نمیبرد من میرفتم دنبالش یه موقع ها ک طول میکشید میرفتم بالا تا کاراشو بکنه و بیاد.مدیر شرکت خلاصه خیلی من و تحویل میگرفت و همش از کار مرجان تعریف میکرد.نمیدونم چرا همون اول کار دستم باخبرشد که داستان چیه.چندروزی گذشت دیدم مرجان توی لباس فرمی ک شرکت داده خیلی جذاب تره.مانتو یقه باز جذب کوتاه ک پشتش چاک داشت،شلوار قد ۹۰ دمپا جذب پارچه ای ک حسابی وقتی میشست رونش معلوم میشد و شلوار تا ساق پا بالا میرفت با کفش اداری لژ دار.توشرکت ک راه میرفت چشم همه رو کونش خیره میشد.یروز ک سرکار بودم زنگ زد دیدم خیلی خوشحاله ازش شنیدم که سمتش تو شرکت رفته بالا شده مسئول هماهنگیه جلسه ها.کارش از لحاظ جسمی کمتر شده بود اما مسئولیت بیشتر.دیدم صبا ک میره دفتر خیلی آرایش میکنه و بخودش میرسه و ادکلنای خوب میزنه که فهمیدم ادکلونشو رئیسش براش خریده ب حساب اینکه دیگه شما نماینده ی مایی و باید شیک باشی تا بتونی همه رو متقاعد کنی.بهش گفتم که حسم میگه مدیرتون ازت خوشش اومده اما قبول نمیکرد چون هم سن پدرش بود.مردی بود خیلی ساده و قدکوتاه ک شاید باورشم نمیشد با شاه کسی مثل مرجان باشه.گذشت دیدم زنگا بیشتر شده بعد ساعت کاری همش رئیسشون بهش زنگ مییزنه.بعد چندروز خودشم ازاین حس باخبر شده بود،یروز زنگ زد بهم و گفت ک دیگه سرکار نمیرم پرسیدم چیشده؟گفت دیگه نمیخوام برم کلی ازش پرسیدم تا دیدم گفت آره رییس من و کشونده تو دفترش ک من دیگه نمیتونم اینجا بیام باید برم دفتر اصلی از بالا گفتن کارمند خوبتون و معرفی کن برای مدیریت دفتر،میخوام تورو معرفی کنم اولش خوشحال شده بود ولی بعدش شنیده بوده که اگه میخوای تو باشی باید بامن مهربون تر باشی،من زنم سزدمزاجه و نیازامو پاسخگو نی.مرجانم حسابی شکه شده بود و از دفتر اومده بود بیرون.شماره رییسشون و گرفتم تا زنگ زدم خودمو معرفی کزدم والش ترسیده بود ولی من اصلا ب روی خودم نیاوردم گفتم مرجان میگه تو دفتر بحثش شده و نمیخواد دیگه بیاد چیشده؟اونم ب روی خودش نیاورد فقظ گفت مرجان خانم کارمند خوبه مان و من حاضرنیستم از دستش بدم گفتم پس شما حواستون بهش باشه اونم گفت چشم.کلی باهاش حرف زدم اولش شاکی بود ولی گفت مگه من جندم؟گفتم من خودم شریک زندگیتم و خودم دارم میکم برای پیشرفتت اینچیزاخوبه،باید بعضی چیزارو بدی تا ب بالا برسی حسابی رفتم تو مخش ک مگه نمیخوای ماشینتو عوض کنی تو مدیر بشی حقوقت میره بالا،گوشیشو گرفتم ب رئیسش به اسم خود مرجان پی ام دادم که چیکار دقیقا باید براتون بکنم؟گفت راحت باشی باهام کاری که دقیقا برای علی میکنی،گفتم دخترم گفت اشکال نداره از عقب،گفتم من با علی ام فقط لاپایی سکس میکنم گفت اشکال نداره من به لاپای تولم راضیم،فردا صبح مثل همیشه رفت سرکار و بعد ساعت کاری دیدم گوشیم زنگ خورد،صداش میلرزید شنیدم گقت عزیزم امروز کارم زیاده یکم بیشتر میمونم منم گفتم مواظب باش،خیلی حس عجیبی داشتم هم شهوت هم دلهره و اضطراب از اینکه کیر یه مرد غریبه قرار بخوره ب شاه کس من حسابی حشری شده بودم،ساعتای۶دیدم گوشیم زنگ خورد ک بیا دنبالم حالم خوب نی نمیتونم رانندگی کنم،رفتم دنبالش دیدم حالش بده بغض داره پرسیدم گفت هیچی نگو،گفتم اذیتت کرده؟توکرده؟گفت ن خیالم راحت شد بردمش سفره خونه قلیون و چایی آوردن یکم قلیون کشید آروم شد گفت مرتیکه انگار تاحالا کس ندیده هی لیسم میزد تمام بدنم تفی شده لبامو میخورد داشتم بالا میاوردم گفتم فداتشم نمیدونی خودت چی ای آخه،گفت دگ نمیرم گفتم همه کارارو کردی یه قدم داری تا موفقیت.خلاصه مرجان ما شد مدیر جدید شرکت رئیسم هفته ای یبار به بهونه بازدید میومد و مرجان مارو ی لاپایی میزد،دیدم یروز خیلی سرش توگوشیشه گفتم چیشده؟گفت مرتیکه میگه بذار از عقب بکنمت،گفتم خب بذار دیدم عصبی شد.گفتم الآن ک ماشینت و عوض کردی قسط داری میدی مگه گوشی جدید نمیخواستی؟بگو اگه گوشی بگیری برام باشه.یکم فکر کرد دید فکر خوبیه مردم قبول کرد،گفتم رفتی گوشیتو جایی بذار برام فیلم بگیربعده ها شاید لازم بشه طبق معمول رفت اپیلاسیون و فرداش رفت دفتر،براش یه ژل لیدوکائین خریده بودم ک درد کمتری بکشه،نمیدونین چ حسی داشتم دیگه خودمم بعدش میتونستم کونش بذارم،خلاصه تایم کاری تموم شد رفتم دنبالش دیدم گریه کرده رژ پخش شده تو صورت ریملاش ریخته،سری سوار ماشین شد همین ک نشست گفت یه آهی کشید،فهمیدم اعصابش خورده بردشم خونه پرسیدم چیشده؟فیلم گرفتی؟گفت آره گوشیشو باز کردم دیدم مرده میاد تو سری مرجان و میذاره رو میز شلوارشو در میاره مبگه بخور برام خیس بشه،مرجان زانو میزنه جلوش حسابی براش ساک میزنه یهو مرده مرجان و بلند میکنه حولش میده به سمت میز رو میز خمش میکنه پاشو باز میکنه شرو میکنه ب لیس زدن آه و ناله مرجانم بلند شده بود خیلی حس خوبی داشتم طوری لیس و میک زده بود ک بعدن دیدم تمام لای پاش کبوده،مرده سری ژل و میزنه به کونش و کیرشو حول میده تو صدای مرجان در میاااد آآآی تروخدا تروخدا نه اما اصلن گوش مرده بدهکار نی راستش یکم ازاینکه اینهمه التماس میکرد و اون بی رحمانه میکرد یکم عصبی شده بودم اما شهوتم بیشتر بود،آبش ک میاد لبای مرجان و میخوره و میره،آروم خودم شلوار مرجان و کشیدم پایین دست ب سوراخ کونش میزدم داد میزد،باورم نمبشد چندساعت پیش ی کیر کلفت توش بود فقط میخوابیدم روکونش و کونش و لیس میزدم،گفتم نمیشه خودمم طعمش و بچشم؟دیدم هیچی نگفت منم آروم کیرمو کردم توش ی صدای آهی ازش بلند شد،دو سه تا تلمبه زنده آبم لومد،الآن چندماهیه ک مرجان من کونیه رئیسش شده و ازکون بهش حال مبده و تمام چیزایی ک میخواسته رسیده،آقای رئیسم کادوی ازدواجش قول داده بعد ابنکه کسش باز شده و کردش براش ماشینشو عوض کنه.

نوشته: alii922


👍 7
👎 30
73048 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

725896
2018-10-24 21:53:05 +0330 +0330

کلید اسرار بیخود میرید دانشگاه درسشو میخونید رمز موفقیت هر مدیری در کون دادنشه!!! ?

6 ❤️

725901
2018-10-24 21:59:03 +0330 +0330
NA

متاسفم برای افکار مجلوقت

0 ❤️

725911
2018-10-24 22:14:15 +0330 +0330

دانشجوی مملکت که تو باشی اینهمه غلط رو
فقط باید گایید

4 ❤️

725919
2018-10-24 22:32:20 +0330 +0330

عالی بود ادامه بده.

0 ❤️

725928
2018-10-24 22:47:42 +0330 +0330

انتظار داری بگم بهت افتخار میکنم.خیلی بی غیرتی.وای کاش همه مثل تو اینقدر خوب بودن.

آخه کسخول مثلا بی غیرتی افتخار داره؟بی زحمت زنتو بچتو خواهرتو مامان جونتم بیار برای ما.فرض کن ما هم شرکت داریم

0 ❤️

725942
2018-10-24 23:26:39 +0330 +0330

تف تو ذاتت بغیرت خارجی هم این همه بیغیرت نیستن،چیزی که مال تو هه داری بخشش میکنی واقعا متاسفم برای اینجور بچه گونی ها لاشی زن جنده راستی بگرد دنبال بابای اصلیت چون مادرتو همه کاییدن ببین بابات کیه

0 ❤️

725961
2018-10-25 03:34:51 +0330 +0330

علی جان به نظر من شماهم لطف میکردین یه چند مدتی زیر خواب معاون ریس میشدین اونوقت هم مرجان خانم وهم شما پله های ترقی رو باهم طی میکشیدین و مهمتر از همه اینکه هوای همدیگرو داشتین بنظر من اگه مارک کونی بودن بهت بچسبونن خیلی بهتره تا مارک بی غیرت حالا خود دانی.
بااحترام دیسلایک پنجم تقدیم شد.

0 ❤️

725983
2018-10-25 06:02:13 +0330 +0330

قبل ازدواج هرچی میخوای باش
بعدازدواج مرد باش

0 ❤️

726007
2018-10-25 08:26:48 +0330 +0330

ای خدای بزرگ یعنی همچین ادمای بیشوری هم وجود دارن

1 ❤️

726015
2018-10-25 10:02:56 +0330 +0330

خوبه لااقل فهمیدیم مدیران چجوری مدیر شدن

0 ❤️

726030
2018-10-25 12:19:22 +0330 +0330

شستم خبردار شد نه دستم، كسخل
واسه جنده كردن نامزدت نرين تو ضرب المثل خو! :)))

1 ❤️

726036
2018-10-25 12:41:59 +0330 +0330
NA

گوساله اولا خرج زندگی میخوای در بیاد چرا شرکت ؟ حواله کن وسط خیابون پوله خرید اپارتمانتم در میاد .
گوسفند دوما تو چه پشتیبانی هستی ایول برو قلم‌چی انگیزه بده ب کنکوریا خیلی کارت خوبه اگه ب قول خودت عشقتو جنده کردی ملتو میتونی رتبه یک کنی
الاغ سوما مجبوری کصشر بنویسی مگه دخترا انقد خرابن که زرتی ب یکی برن بدن کسخله روانی
چهارما حیف ابی ک تورو تشکیل داد . باقاشق از رو فرش جمت میکردن هم بهتر در میومدی

2 ❤️

726043
2018-10-25 14:55:36 +0330 +0330

فقط خواهش میکنم دیگه ننویس .

0 ❤️

726044
2018-10-25 14:58:55 +0330 +0330

دست از تخیلاتت بردار یکم تو واقعیت زندگی کن

2 ❤️

726070
2018-10-25 19:04:16 +0330 +0330
NA

آخه چطوری خودت بادست خودت زنتوجنده کردی احمق

0 ❤️

726130
2018-10-25 22:26:21 +0330 +0330

یا رییست تو رو فتح کرده عقده ای شدی یا اگه راست باشه کل مگس ها تو حلقومت

0 ❤️

726319
2018-10-26 20:33:25 +0330 +0330
NA

دارکوب ملت با کیر جلق میزنن تو با دماغت حیف چن دیقه

0 ❤️

726430
2018-10-27 07:38:24 +0330 +0330

بنظرم توی کونی رو باید گذاشت تو گونی
سرشم محکم بست و بندازن تو دریا
تا نهنگ ها و کوسه ها کونت بزارن و ابشونو بپاشن
تو صورتت…

0 ❤️

726485
2018-10-27 17:15:43 +0330 +0330
NA

علی چاخان مگه به جنده ت نگفتی ماشینتو که عوض کردی بذار بکنه توش به شرط اینکه گوشی بخره برات؟؟؟یعنی ریسش دوباره میخواد ماشین بخره براش؟این کون لعنتی نامزد جنده شما مگه چند می ارزه؟کونی دروغگو حداقل یه بار متنتو رو بخون تا به گا نری (dash)

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom