داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

اولین سکس و ضدحال بعدش

1399/04/19

از بچگی یکی از همسایه هامون خیلی دوس داشتم، دوتا خواهر دوقلو بودن که یکیشون خیلی خوشکل بود،چشمای درشت قد مناسب و هیکل عالی،سنم خیلی کم بود ولی هر وقت میدیدمش دلم ی جوری میشد،گذشت تا سال۸۴ و من دیگه ی پسر جوون۱۷ساله بودم به واسطه یکی از دختر همسایه هاشرایط پیش اومد تا با عشق بچگیم دوس شم. وای باورم نمیشد کسی که اون همه سال دلم براش میرفت الان باهام دوس شده بود.۲سالی ازم بزرگتر بود و خونواده درست درمونی نداشت ولی به هرحال دوستیمون هر روز داشت عمیق و عمیق تر میشد با هم بیرون میرفتیم میومد خونمون کلی بهمون خوش میگذشت هر وقت میومد خونمون کلی تو بغل هم بودیم وقتی لباش میخوردم چشای خوشکلش ۱۰برابر قشنگت تر از قبل میشد حسابی لمس میکردم تمام تنشو کلی از هم لذت میبردیم.اون اولین دوس دخترم بود ولی متاسفانه میدونستم من اولین دوس پسرش نبودم.ولی همیشه سعی میکردم خودمو قانع کنم که نه دختر خوبیه و …
خلاصه براش فاز غیرت برداشته بودمو خودمم مثل احمقا فقط لب و معاشقه داشتم باهاش.تقریبا ی سال از دوستیمون میگذشت و دیگه حسابی وابسته هم شده بودیم.خونه خالم اینا خالی بود و اونم میدونست که من اونجام آدرسشونم بلد بود،چند باری با هم رفته بودیم.ی روز سر ظهر با دوتا پسر خاله هام مشغول نهار بودبم که زنگ خونه خورد.از پنجره پسر خالم نگاه کرد گفت بدو دوست دخترته.منو میگی فکم افتاد اصلا قرار نبود بیاد ،قراری با هم نداشتیم.خلاصه از شدت خوشحالی و هیجان اصلا نفهمیدم کی رسیدم دم در و در براش باز کردم.اومد و مثل همیشه دم در کلی همو بغل کردیم و سوپرایزش خیلی خوب بود.رفتیم تو اتاق و مثل همیشه لبا رو هم قفل و کلی از هم لب گرفتیم انقد حرفه ای زبونشو میکرد تو دهنم ،زبون منو میک میزد و حسابی حال میکردیم طبق معمول منم شروع به نوازش و مالیدن سینه هاش کردم و دستم رو کونش میکشیدم زیپ شلوارش باز کردم،مانع نشد فهمیدم دیگه قطعا امروز سکس میکنیم دستم کردم توی شلوارش از پشت عجب کونی داشت ،هیچوقت از روی شلوار نرمی و خوش فرم بودنش مشخص نبود با دوتا دستم شلوارش دادم پایین تا روی زانوش اون روم دراز کشیده بود و کار برام راحت بود.جفت دستام بردم تو شرتش و دیگه داغی بدنش برای اولین باز از زیر شرت حس میکردم چقد لذت بخش بود.اونم با ولع بیشتری داشت لبامو میخورد و کامل خودشو در اختیارم گذاشته بودبه پشت خوابوندمش و خودم روش دراز کشیدم.تقریبا کاملا آماتور بودم ولی داشتم جوری جلوه میدادم که خیلی حرفه ایم.شرتشم در آوردم و روش دراز کشیدم.ی جورایی دیدن لخت همدیگه برامون هنوز عادی نشده بود.اونم از کمرم گرفت و شلوارکم درآورد دیگه جفتمون تا زانو لخت بودیم نمیشد پاهاش از هم باز کنم چون شرتش کامل پایین نبود.همونجوری انگار هزار نفر بگن مستقیم بکن تو کسش کیرم کم کم هدایت کردم سمت کسش.چون تجربه اولم بود مطمئن نبودم لای پاهاش گذاشتم یا تو کسشه.دستم بردم سمت کیرم و متوجه شدم لای پاهاش گذاشتم.سر کیرمو تنظیم کردم و یواش یواش فرستادم توی کسش.چشاشو بسته بود و هم داشت لذت میبرد هم انگار داشت خجالت میکشید منم که دیگه مطمئن شده بودم کیرم تو کسشه تمام حال و حسم از بین رفت.هیچوقت فک نمیکردم اولین تجربه سکسم انقد عذاب آور باشه،عشقت زیرت باشه ولی اصلا لذت نبری.به هرحال سعی کردم پیش بروز بدم که منم دارم حال میکنم شرتش کامل درآوردم و اونم سریع پاهاشو دور کمرم قلاب کرده بود و تو اوج بود چشاش بسته بود و با دستاش پشتمو میمالید.من ولی چشام باز بود و داشتم بهش نگاه میکردم.هیچ اثری از لذت نبود.به دستام تکیه دادم و بالا تنم دادم بالا و شدت ضربه هام بیشتر کردم.دوباره بعد چند ثانیه منو تو بغلش گرفت و فشارم میداد سمت خودش پاهاش پشتم قلاب بود یهو ی آه عمیق کشید و بدنش چند باری لرزید.فهمیدم احتمالا ارضا شده.منم بعد ی مکث کوتاه چند تا تلمبه دیگه زدم و کیرم در آوردم.اون دیگه حسابی شل شده بود و از هم داشتیم لب میگرفتیم،گفت تو چرا ارضا نشدی،گفتم نمیدونم ولی خیلی حال داد بعد ی سال بلخره سکس هم کردیم.پا شد لباساش پوشید و بعد چند دقیقه که تو بغل هم دراز کشیدیم پا شد رفت.از اتاق اومدم بیرون خیلی گیج و منگ بودم.پسر خالم گفت چته خو چرا اینجوری شدی.گفتم پرده شو زدم.خیلی سعی کردم بندازمش گردن خودم و طبیعی جلوه کنم.باورش خیلی برام سخت بود.رفت رسید خونه بهم زنگ زد گفت سعید گفتم چیه؟؟؟گفت رفتم دوش بگیرم تو شرتم خون دیدم.فک کنم پردمو زدی.منم که کسخل گفتم نه بابا جدی میگی،گفت آره ولی خوب ما که مال همیم بلخره،مهم نیست،تو دلم گفتم آره ارواح عمت،دیدم اگه تو روش بزنم میپره و ی کس توپ از دست میدم،پس منم زدم به در کسخلی.تو ی سال انقد کردمش که تلافی همه اون وقتایی که سکس نداشتیم در اومد.آخر سرم دید که از من بخاری بلند نمیشه خودش کم کم سرد شد و رفت با یکی دیگه.با همونم ازدواج کرد.چند وقت پیش شمارمو از دوستم گرفته بود زنگ زد و تو عشق منی و …،گفتم بیخیال اونا مال بچگی بود.الان منم زن دارم و ی دونه پسر.پس بهتره بیخیال هم شیم.امیدوارم سرتون درد نیاورده باشم.
نوشته: سعید


👍 5
👎 12
18152 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

897380
2020-07-09 20:43:53 +0430 +0430

تو که کاملا راس میگی ولی کسس ننه دروغ گو

3 ❤️

897383
2020-07-09 20:47:27 +0430 +0430

یجور مینوشتی میفهمیدیم دستت کی رفت تو شرتت و کی تمومش کردی

7 ❤️

897384
2020-07-09 20:48:00 +0430 +0430

کس شعررررررررررررر

3 ❤️

897385
2020-07-09 20:48:16 +0430 +0430

ای کیرمرحوم احمدی نژاد وسط پیشونیت هی…
لازم به ذکراست کیر احمدی نژاد واسه خنده دوستانه والا بنده هیچ نسبتی با کیر ایشون ندارم.خخخخخ

5 ❤️

897388
2020-07-09 20:53:02 +0430 +0430

پرده شُ زدی بدون هیچ درد و عکس العملی؟
چندبار لرزید و ارضا شد؟
رفت زن یکی دیگه شد؟به همین راحتی؟
ولش کردی و قبول کرد و بعدا بهت گفت عشقشی؟
الان زن داری؟
خودت اینا رو به هم ربط بده
قطعا چون نفهمیدی زدن پرده چه طوریه،واسه زنت رو هم نفهمیدی که پرده نداشته و اون پسر هم پسر زنته،نه پسر خودت
برو خوش باش


897389
2020-07-09 20:54:21 +0430 +0430

جون مادرتون جنده سازی نکنید
یخورده به فکر آینده اونام باشید

2 ❤️

897392
2020-07-09 20:57:17 +0430 +0430

دروغ گفتی

2 ❤️

897396
2020-07-09 20:58:59 +0430 +0430

17 سالگی به عشق بچگشت رسیدی؟؟ کونی تو هنوز بچه ای
نگفتی که عاشق جنده محل شدی
چرا اینجا همیشه اول دختره ارضا میشه و پسره یا ارضا نمیشه یا بعد از 4یا5بار ارضا شدن دختره ارضا میشه؟؟؟!!!

6 ❤️

897397
2020-07-09 20:59:19 +0430 +0430

تقریبا هم سنیم

1 ❤️

897405
2020-07-09 21:05:03 +0430 +0430

الان دقیقا ضدحال بعدش کجاش بود؟?

6 ❤️

897466
2020-07-09 21:56:02 +0430 +0430

یه لحظه…چند جا رو نتونستم هضم‌ کنم اولا دختره اومد رفتید اتاق دو ساعت سکس کردید پسر‌خالت نفهمید و یه سر نزد؟اصلا گیریم میدونس قراره بکنیش،میگی حال نداد پ واس چی نوشتی؟اگه حال نداده بود نمینوشتی قشنگ معلومه فیکِ؛جقی عزیز ننویس…اینم دیس

4 ❤️

897486
2020-07-09 22:48:16 +0430 +0430

کیر تو خودتو داستان تخمی تخیلیت

3 ❤️

897525
2020-07-10 04:11:19 +0430 +0430

به قول خودت نیم متر کیر به مدت 2 ساعت تو کوس دختره بوده و تلمبه ميزده تازه اون کسکش لپ گلی رفته خونه به تو زنگ زده خون تو شورتش دیده و فکر کنه پردش رو زدی!!!خودش هیچی نفهمیده!!!عجیبن غریباز

4 ❤️

897577
2020-07-10 07:17:19 +0430 +0430
NA

واااااااااای چقدر جالب چقدر جذاب عالی بیست ولی دیگه ننویس ميگيرم میکنمت

2 ❤️

897603
2020-07-10 08:54:04 +0430 +0430

حالا فرضا که راس بگی برو ببین دوجنسگرا یا همجنسگرا یا حتی بی خایه نیستی !!!

2 ❤️

897617
2020-07-10 10:13:51 +0430 +0430

الان مطمئنی زنت پرده داشته؟ بچه هات چی مطمئنی مال خودتن؟ یه آزمایش DNA بگیر ازشون… کسی ک اینقدر حروم زاده باشه ممکنه هر بلایی سرش بیاد… تست و بگیر حتما

3 ❤️

897674
2020-07-10 18:18:06 +0430 +0430

معلومه ک نانها کوس ندیدی؛بلکه نخواهی دید. ودر آخر کوس ندیده از این دنیا خواهی رفت…بدرود

0 ❤️

897688
2020-07-10 19:44:56 +0430 +0430

ميشه قشنگ توضيح بدي بدونيم ضد حال بعدش چي بود

داستانت درست مثل فيلم هاي ايراني بود دو ساعت ميشيني پاش فيلمو ميبيني اخرش هم نميفهمي چي شد چطور شد

0 ❤️

897871
2020-07-11 07:06:13 +0430 +0430

کاری با راست و دروغش ندارم ولی دیوث خودت بخون یبار ببین میفهمی چیشد

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom