اولین لذت کون دادن

1399/10/27

سلام من آروین هستم
داستانی که براتون نوشتم مربوط میشه به 4 سال قبل امیدوارم لذت ببرید،
قصه از اونجا شروع شد که نزدیک خونمون یه باشگاه بدنسازی داشت و من اونجا ثبت نام کردم بعدازظهرا یه تایم خاصی باشگاه میرفتم ، از اون ورم هم دانشگاه میرفتم و هم یه کار تقریبا پاره وقتم انجام میدادم که خیلی وقتمو نمیگرفت .
اون موقع 22 سالم بود و به خاطر دانشگاهم به اون شهر رفته بودم و با یکی از دوستای قدیمیم خونه گرفته بودیم ،
تو دختر بازی پسر شیطونی بودم کلا واسه من و دوستام دانشگاه رفتنمون بیشتر جنبه دختر بازی داشت تا درس خوندن و سرکلاس رفتن ،از هر فرصتی که پیش میومد چه تو دانشگاه و چه بیرون وقتی دختر میدیدم میرفتم سمتشو اگه پا میداد مخشو میزدم و بعدا اگه بیشترم پا میدادم میاوردم خونه باهاشون سکس میکردم ، پسر خوش قد و هیکل و خوش قیافه ای هستم و این قضیه خیلی توی دختر بازی کمکم میکرد.
برگردم به اون باشگاهی که نزدیک خونمون بود ، تنهایی میرفتم باشگاه و فاصلش تا خونمون تقریبا 5 دقیقه بود .
تو اون تایمی که من تمرین میکردم یه پسری هم تو باشگاه تمرین میکرد که 1 سال از من کوچیکتر بود تقریبا هم قد من بود ولی تپل تر ، یادمه روز اول آشناییمون با پیش قدمی اون شروع شد که بین تمرین ست زدنامون میومد در مورد حرکات ازم سوال میپرسیدم و چند وقته تمرین میکنیو از اون جور حرفا ، دیگه تقریبا هر روز که باشگاه میرفتم نیما رو هم میدیدمو بیشتر باهم صمیمی شدیم ، تا جایی که با هم از باشگاه میومدیم بیرون تا خونه ی ما هم مسیر بودیمو بعضی موقعها تو پارک نزدیک خونه میشستیم بیشتر حرف میزدیم.
نیما هم اهل دختر بازی بودو فکرو ذهنش بیشتر دختر و سکس بود،
یه روز قرار شد وقتی هم خونم خونه نبود و من تنها بودم با 1 دختره که باهاش دوس شده بود بیان خونمون ، دختره دوستشم برا من بیاره .
2 تا دختر دبیرستانی بودن که بعد از دور هم بودن مخ زنی نیما با دوستش رفت تو اتاقو منم تونستم تو پذیزایی باهاش سکس کنم یادمه باکره هم بود و از پشت باهاش سکس کردم.
دیگه با نیما صمیمی و راحتتر شده بودیم ، بیشتر روزا بعد باشگاه میومد 1 ساعتم خونمون میشست بعد میرفت ، اینم بگم 70 . 80 درصد حرفای نیما با من در مورد دختر و سکس و کس و این چیزا بود،
یه روز هم خونم میخواست بره خونه خودشون و من شب تنها میموندم ، بعد از ظهر تو باشگاه به نیما گفتم امشب تنهام اگه میتونی بیا بمون شب خونمون ، گفت باشه بعد باشگاه یه زنگ به خونشون زد و اطلاع داد که شب نمیره خونشون اومد پیش من ،
رفتیم خونه نشستیم کلی حرف زدیمو بعدش یه چیزی ردیف کردم برا شام خوردیم و موقع خواب شد که 2 تا رختخواب کنار هم تو پذیرای جلو تلویزیون گذاشتم که بخواببم ، دراز کشیدیم کنار هم نیما هم گوشیشو دراورد و دخترایی که جدیدا تو فضای مجازی باهاشون دوس شده بود نشونم میداد ، بعدش گفت بزار با گوشیم یه فیلم بزارم ببینیم ، یه فیلم پورن گذاشت و میگفت ببین چه کسیه، تو گوشیش به عالمه فیلم پورن داشت، همونجا تو رختخواب به هم نزدیک شده بودیمو فیلم میدیدیم،
بعد چند دقیقه به شوخی از روی شرتم که تنم بود دست زد به کیر نیم خیزم و با خنده گفت سیخ کردیا.!
میدید که یکم خوشم اومده پشت هم فیلماشو میذاشت دوباره دست زد به کیرم ، ولی این دفه از روی شرتم گرفتش
گفت آروین چقد کیرت گندس !! درار ببینمش!!
منم دراوردم دستم گرفتم گفتم ببین و دوباره جمش کردم ،
بعد چند دقیقه دوباره دستشو آوردو کیرمو از روی شرتم گرفت و برام مالوند، منم بهش چیزی نگفتم چون همزمان با اون دست دیگش که فیلم پورن تو گوشیش گذاشته بود میدیدیم یه زره حشری شده بودم. برام یه چند دقیقه ای همینجوری میمالوند و من کیرم همچنان نیمه سیخ بود، من بازم بهش چیزی نمیگفتم میذاشتم با کیرم بازی کنه که از شرتمم دراورد همزمان با دیدن فیلم شروع کرد به مالوندن کیرم ،
بعد چند دقیقه پرسید چرا آبت نمیاد؟
گفتم اینجوری که نمیاد ، تازه کامل سیخم نشده،
گفتم زیاد نمیتونم با دست بقیه حس بگیرم ، باز اگه دختر کنارم بود داستانش فرق داشت
با یه حالت کل کل و تیکه گفت: غلط کردی ! یعنی من برات جق بزنم آبت نمیاد ،
منم مثل خودش با حالت کل کل و خنده گفتم : نه بابا نمیتونی آبمو بیاری
شروع کرد به بیشتر مالیدن ، با مالوندنش نه که اصلا بهم حال نده ولی کیرم کامل راست نمیشد ، نیمه خیز بود.
پیش خودم وسوسه شدم که اینو به نیما بگم
بهش گفتم نیما یه لحظه برگرد بزار یه زره کیرمو بچسبونم به کونت بعدش دوباره جق بزن برام ،
مخالفت کردم
منم گیر دادم و خواستم راضیش کنم
گفتم برگرد کسخل نمیخوام بکنمت که فقط از رو شرتت بمالونم رو کونت، چیز خاصی نیس که.
خلاصه راضیش کردم و برگشت از پشت بغلش کردم و با کیر لختم از روی شرتش میمالوندم لای چاک کونش ، میخواستم شرتشو درارم ولی اجازه نداد و مانع شد ، چند بار سعی کردم ولی همش مانع میشد ، بعد برگشت و گفت بسه
دوباره شروع کرد به مالوندن کیرم ، نمیدونم چرا ولی انگار گیر داده بود و دوس داشت حتما آبمو بیاره
این دفه دستشو از رو کیرم پایینترم آوردو تخمامو میمالوند ، یه زره دیگه دستشو برد پایینو نزدیک سوراخ کونم کرد که من دستشو کشیدم بیرون ،
گفت بزار آروین کاری نمیکنم ،
گفت یه سریا به اطرافه سوراخ کونشون حساسن ، میخوام بدونم توام اینجوری هستی یا نه.
مث خودم قانعم کرو
دوباره انگشتشو از زیر تخمام برد رو سوراخمو آروم مالوند ،
حسم عوض شد
حس عجیب و جدیدی داشتم ،داشتم از کارش لذت میبردم
انگار یه حس غریضه ی جدیدی تو خودم شکل گرفت که قبلا وقتی با حسی که موقع سکس با دخترا داشتم فرق داشت
دستشو آورد بالا دوباره کیرمو گرفت،
با لبخند گفت ببین با کونت بازی کردم کیرت راستتر شد
گفتم چرا چرت میگی ، ربطی نداره 2 ساعته داری میمالونی راست شده
گفت باشه حالا ببین،
دوباره چند دقیقه آروم کیرمو مالوند، کیرم دوباره یه زره خوابیدو تو همون حالت نیم خیز شد،
این دفه گفت ببین میخوام امتحان کنم
دوباره دستشو برد یه زره سوراخمو مالوند دوباره کیرم بیشتر راست شد ، بیشتر حشری شدم ، دوباره کیرمو مالوند ،
منم برا اولین بار حوس کردم کیرشو بمالونم ، دستمو بردم از زیر شرتش کیرشو گرفتم ، اونم خوشش اومد ،خودم حس کردم وقتی کیرشو میمالونم بیشتر لذت میبرم و کیرمم شل نمیشد ، دیگه همزمان تو همون حالت دراز کش داشتیم برا هم آروم جق میزدیمو دیگه با هم حرفی نمیزدیم.
چند بار دیگه ای هم دستشو رو سوراخ کونمم میزد ، دیگه کیرم کامل راست شده بود کیر اونم راست بود،
یه حسی درونم درست شده بود که تا اون موقع برام پیش نیومده بود ، یه حس شهوت جدید
دوست داشتم کیرش لای کونم باشه ، به جای انگشتش با کیرش سوراخم مالیده بشه ،
همزمان با این که جفتمون داشتیم کیر همو میمالوندیم ، خودمو کم کم کج میکردم به سمت مخالفش ، یعنی کم کم بر میگشتمو پشتمو بهش میکردم کیرشم ول نمیکردمو میمالوندم، اونم چیزی نمیگفت کیرمو میالوند.
دیگه کامل برگشتمو پشتمو بهش کردم و کونمو به کیرش که تو دستمم بود نزدیک کردم ، اونم از پشتم با دستش کیرمو گرفته بود، نیما هم فهمید که من چی میخوام ،کیرمو ول کردو شورتمو از پشت داد پایین، منم کیرشو ول کردم ،کیرشو چسبوند به کونم و گذاشت لای کونم ،
اون لحظه خیلی داغ شده بودم و نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم ، وقتی کیرشو لای کونم حس کردم انگار شهوتم چند برابر شد تا حالا انقد حشری نشده بودم ، شروع کرد به عقب و جلو دادن خودشو کیرشو لای کونم میمالوند منم انقد حشری شده بودم باهاش همکاری میکردمو خودمم کونمو عقب جلو میکردم
یه چند دقیقه ای این کارو ادامه دادیم ، با این که کیرمو نگرفته بود تو دستش ولی کاملا راست کرده بودم و حس میکردم کیرم داره میترکه .
بعد بهم گفت بکنم توش
منم تو اون اوج لذتی که داشتم میبردم سریع گفتم نه
گفت بزار یه زره سرشو بکنم اگه درد گرفت دیگه نمیکنم
چیزی نگفتم ولی انقد حشری بودم حسم بهم نه نگفت
دوباره گفت بزار دیگه، اگه درد داشت یا دوس نداشتی نمیکنم
گفتم باشه فقط اگه دردم گفت سریع دراریا
گفت باشه
تو همون حالتی که کنار هم دراز کشیده بودیمو از پشت بغلم کرده بود، انگشتشو کرد تو دهنشو یه زره خیسش کرد مالوند و رو سوراخ کونم ، یه زره انگشتشو کرد تو و دوباره دفعه بعد بیشتر خیسش کردو آروم انشگتشو فشار میداد داخلم، چند بار دیگه ام این کارو کردو انگشتشو خیس میکردو میکرد تو کونم و هر دفعه بیشتر میکرد تو ، حس میکردم با این کارش کونم داره جا باز میکنه و راحتتر انگشتش میره تو کونم ، بعدش یه توف ریخت رو دستشو زد رو کیرش، سر کیرشو با هدایت دستش فشار داد تو کونم ،
سرشو کرد تو کونم یه زره فشار داد که تو کونم یه زره سوخت ولی اینقد حشری بودم که خیلی اذیتم نمیکرد، یه خورده خودمو کشیدم جلو گفتم آرومتر ، اونم عجله نکرد کیرشو خیلی آهسته آهسته میکرد تو کونم ، کیرم داشت از لذت و سیخ شدن میترکید. دیگه راحتتر خودشو عقب جلو میکرد و آروم تلمبه میزدم. بیشتر حس گرفت ، انگار به نیما هم داشت بیشتر حال میداد. پشت هم تلمبه میزد ، بیشتر چسبید بهم ، دستشو آورد کیرمو گرفت شروع کرد همزمان با تلمبه زدنش برا منم جق میزد ،خیلی داشتم لذت میبردم تا اون موقع تو هیچ کدوم از سکسایی که با دخترا داشتم اندازه ی اون لحظه حشری نشده بودم خیلی بهتر از همه سکسایی بود که تا اون موقع کرده بودم ، تقریبا 3 ، 4 دقیقه ام داشت منو میکرد و کیرمو گرفته بود که آبم اومد ،اونم چه آبی ،فوران کرد.
نیما هم 30 ثانیه بعدش کیرشو کشید بیرون آب اونم اومد. داغ شدنو کونمو تو سوراخم حس میکردمو خیلی سبک شدم .
بعدش نوبتی رفتیم دستشویی و خودمونو شستیم
خیلی دیر وقت شده بود، حرف خاصی به هم نزدیمو خوابیدیم و صبحشم من که باید میرفتم دانشگاه از هم جدا شدیم اونم رفت خونشون.

نوشته: Ar.v.i.n343


👍 18
👎 6
14901 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

786682
2021-01-16 04:48:06 +0330 +0330

یه زره کیرم تو یه زره کونت

0 ❤️

786693
2021-01-16 08:15:05 +0330 +0330

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

3 ❤️

786721
2021-01-16 13:26:33 +0330 +0330

خیلی عالی بود
هزاران لایک آروین جان

1 ❤️

786725
2021-01-16 14:04:53 +0330 +0330

عالی بود گلم

1 ❤️

786769
2021-01-16 23:02:49 +0330 +0330

مرسی عزیزم خوشحالم لذت بردین

1 ❤️

786775
2021-01-16 23:58:46 +0330 +0330

فاعلم مفعول بیاد پیوی

0 ❤️

786906
2021-01-17 15:27:12 +0330 +0330

این لایک ها یعنی سایت کونی زیاد داره

0 ❤️

786951
2021-01-17 22:56:40 +0330 +0330

زیبا و جالب بود

1 ❤️

787004
2021-01-18 02:32:23 +0330 +0330

کاشکی در ادامه مینوشتی که چند روز بعد یا بعد از اون شب رفتارتون چطور بوده،،،،،یکی به اون یکی نگفته،،،دیگه برام روداری نکنی هاااااا کردمت،،،،، و اینکه دوستان توجه کنن که حتما به هم حال بدین و اذیت نکنن چون زمان در حال گذشتن هست و زمان به عقب بر نمی گرده

2 ❤️

787083
2021-01-18 12:45:59 +0330 +0330

عالی بود کاش یکی باشه اینجوری حال کنیم

1 ❤️

787144
2021-01-18 23:59:20 +0330 +0330

اسم بچه تونو میذارین آروین همین میشه دیگه.

2 ❤️

787426
2021-01-20 09:40:59 +0330 +0330

هم خوب دادی، هم خوب نوشتی

1 ❤️

788238
2021-01-24 22:40:27 +0330 +0330

شهوت انگیز منم خیلی داشتم لذت می بردم

1 ❤️

Top Bottom