اولین کون دادنم به یه غریبه

1399/10/25

سلام بچه ها . خواهشا فحش ندین چون بار اوله که داستان مینویسم ممکنه که زیاد جالب ننویسم
داستان مال سال نوده . که بیس سالم شده بود . خوشگل و ترگل ورگل بودم
من از بچگیام یه حسی داشتم که دوس داشتم دختر میبودم و بقیه پسرا باهام حال میکردن . مثلا یه بار از مدرسه تا خونمون اتوبوس سوار شدم توی شلوغی یکی چسبید در کونم . یه لحظه پاهام شل شد نوک سینم جمع شد
اون جلو جلو بودم سرپا تکیه زده بودم رو میله محافظ جلو . اون مرده هم از پشت داشت کیرشو میمالید حال میکرد . مقاومت نکردم و دستاشو که اورده بود جلو میله گرفته بود دستاشو مالیدم . اونم فهمید واقعا میخام
دیگه کامل داشت از رو شلوار میکرد د گرمی کیرشو حس میکردم
تو اوج بودم خودمو یه زن جنده فرض میکردم . یه لحظه نبض کیرشو حس کردم و داغ شد . آبش اومده بود
به ایستگاه رسیدیم هول کردم و پیاده شدم اونم پیاده شد گفت بریم خونش . منم ترسیدم و بدون حرفی چیزی فرار کردم اونم از پشت نگاه کرد و رفت
دیگه توی کف بودم واقعا
تا عید شد و شد روز سیزده بدر . با خانه دعوام شده بود من نرفتم بیرون باهاشون . رفتم پیش پسرخالم که بریم پارکی جایی دوری بزنیم . تو پارک یه محله دیگه داشتیم سیگار میکشیدیم که یه پسر جوان و خوشتیپ اومد پیشمون . سیگار روشن کرد اونم و همش نگام میکرد و حرف میزدیم و میخندیدیم . بحث میکردیم درمورد چیزای مختلف
بحث تفنگ بادی شد که میخاستم بخرم . پسره گفت من یه تفنگ بادی دیانا ۵.۵ دارم . میخایش
گفتم اره . گفت بریم هس خونمون دو کوچه اون طرفتره . رفتیم که گفت این دوستت نیاد . بی دلیل ماهم جا خوردیم
به پسرداییم گفتم وایسا من برم میام پیشت الان
با پسره رفتم و رسیدیم در خونشون . درو کلید انداخت قلبم داشت میزد میفهمیدم مخاد کاری بکنه
رفتیم تو خونه که اومد دستمو گرفت و صورتمو ناز کرد . گفت چن سالته
جا خوردم و گفتم چته چی میگی
گفت میشه اندامتو ببینم لخت بشی
اینو گفت بدوبیراه بهش گفتم و اومدم بیرون تو حیاط
اومد دنبالم گفت بیا حال کنیم . تو خوشگلی حیفه استفاده نکنی
فحش دادمو رفتم پیش پسرداییم گفتم بدرد نخورده تفنگش بریم
از اون محله دور شدیم . پسرداییم کاری براش پیش اومد گفت بیا
منم گفتم نه برم خونمون
اونکه رفت . منم رفتم توی فکر پسره و خونه خالیه
حیران بودم که برم بهش حال بدم خودمم صدبرابر حال کنم
یه عمر تو کف کیر بودم و تو کف اینکه توی خونه خالی یه مردی بزاره کونم
دلو زدم دریا که برم بهش بدم
سریع ماشین گرفتم تا سرکوچشون
رفتن زنگ آیفون زدم جواب داد گفتم فلانیم که صب اومدم خونت. اومدم و ازحرفای صبی که گفتم پشیمونم
گفت بیا داخل عزیزم
بدنم سست بود پاهام میلرزید
رفتم تو یه شلوارک پاش بود سریع اومد لبامو قفل گرفت و بوسید موهامو چنگ میزد باسنمو میگرفت و میمالید . آه و اوهم بلندشده بود
بهترین حس و حال رو داشتم تجربه میکردم
اونم از بدن سفید بی مو و دخترونم داشت کیف میکرد
گفتم مخام ساک بزنم جلوش زانو زدم . دهنم آب افتاده بود
کیرشو دراورد . دیدم خوبه بزرگ نیس که جر بخورم
کردمش تو دهنم ساک پرتف باحالی داشتم میزدم . حال میکردیم جفتمون
دستمو گرفت هلم داد رو تخت . رفت کرم اورد و منم کامل لخت شدم
اومد دمر خوابوندم و کونمو گرفت داد بالا و کرمو با انگشت کرد تو کونم
قبلا خیار کوچیک و انگشت کرده بودم کونمو
با انگشت خوب کونمو کرد. منم داشتم کون میدادم و داشتم حال میکردم . کیرشو تنظیم کرد و یکم فشار داد . سرش بزور رفت تو و نتونستم و کشیدم خودمو
گفتم نمیشه نمیره
گفت نترس بازت مکنم . اون خوابید و گفت بیا بشین روم . منم رفتم نشستم رو کیرش با یکم حوصله قشنگ تا ته کیرش رفت تو
باسنم چسبید به بدنش
خودمو بالا پایین میکردم و آه وناله میگردم
خم میشدم و لبمو میگرفت
دستشو گرفتم گذاشتم رو سینم . گفتم سینمو بمال وقتی دارم کون میدم
نوک سینمو میگرفت و فشار میداد چنگ میزد سیلی میزد تو صورتم
داشتم واقعا حال میکردم
بلند شدیم و سگی وایسادم . اومد پشتم با فشار کرد توم
وای که یه لحظه رگ توی پاهام و کمرم گرفت و لرزید بدنم
خیلی حال خوبی بود محکم تلنبه میزد و میگفت کونی خودمی جنده خودمی
منم آه و ناله میکردم . محکم میکردم که یهو تو کونم کیرش یه جوری شد و داغ شد آه میکشید فهمیدم ارضا شده
آبشو کامل ریخته بود تو کونم
همیشه آرزو همچین حس و حالی رو داشتم . واقعا عالی بود
کیرشو دراورد نگای کونم و سوراخم کرد
گفت خیلی خوشگل شده بازه هنوز سرخ شده
آبمم داره ازش بیرون میزنه
یه نخ سیگار ازش گرفتم . و یه کم لاس زدیم
گفتم میخام جق بزنم تا منم ارضا شم
گفت بزن . یه برگ دستمال کاغذی هم بهم داد که بریزم توش آبمو
جلو کیرش زانو زدم و جق زدم
آبم اومد و خالی شدم کامل
اومد لبامو بوسید و تف کرد تو دهنم
خیلی حال کردم . دونخ دیگه سیگار کشیدیم و شماره ردبدل کردیم و اومدم بیرن
تو راه برگشت بازم سیگار روشن کردم و داشتم به لحظه کون دادنم فکر میکردم تا رسیدم خونمون همش عشق میکردم که بلاخره یه زن جنده شدم واسه یه ساعتی هم شده
دانستم که واقعا طعم کون دادن و حال دادن به مردا چجوریه و چه درد خوشایندی داره کون دادن
دلم بازم میخاست . واقعا اولین کون دادنم جز بهترین لحظات سکسی عمرم بوده تا حالا
بچه ها فحش ندین . نظر بدین
فعلا

نوشته: ساسی


👍 32
👎 8
37601 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

786340
2021-01-14 00:55:11 +0330 +0330

گی بودن فاقالعادس ب شرط اینکه شریک جنسیت و شریکت زندگیت یکی باشه ک از همه لحاظ درکت کنه و همیشه توی بهترین حالت ممکن باهم باشین من ب شخصا از این ک ب گی گرایش زیادی دارم افتخار میکنم ب خودم ولی متاسفانه شریک زندگی درستی پیدا نکردم تا بتونم باهاش شریک باشم زندگیمو و عاشقانه عشق بورزم بهش

5 ❤️

786344
2021-01-14 01:12:48 +0330 +0330

جقو
اول تکلیفتو باخودت مشخص کن
پسر دایی کونیت بود یا پسر خاله کوسکشت؟

2 ❤️

786357
2021-01-14 01:47:09 +0330 +0330

عالی بود

0 ❤️

786365
2021-01-14 02:05:01 +0330 +0330

کاری با دادنات ندارم ولی اخرش پسر خاله یا پسر داییت

1 ❤️

786370
2021-01-14 02:19:00 +0330 +0330

فقط از قسمت تف کردنش خوشم نیومد بقیه ش خیلی خوب بود. دمت گرم حستو درک میکنم

1 ❤️

786401
2021-01-14 10:42:01 +0330 +0330

یاد تون شعر ساسی افتادم :
ساسی اومده که بری بالا !

0 ❤️

786410
2021-01-14 12:39:46 +0330 +0330

حال کردم عالی بودن مخصوصا اونجا که تف کرد تو دهنت معلومه طرفت اینکاره بوده من خیلی دوست دارم این حرکتو

1 ❤️

786425
2021-01-14 14:59:14 +0330 +0330

مبارک

0 ❤️

786448
2021-01-14 20:22:02 +0330 +0330

ان که داد مرد میدان شد ،آن که کرد خانه ویران شد ،،،کونی کون بده تا میتونی ،

0 ❤️

786465
2021-01-15 00:05:13 +0330 +0330

خوب بود تفکر نشم خوب بود

0 ❤️

786482
2021-01-15 00:38:10 +0330 +0330

آره واقعا هم کردن پسرای کم سن و نوجوون خیلی کیف میده

1 ❤️

786513
2021-01-15 02:42:06 +0330 +0330

شماها جدی جدی مشکل روانی چیزی دارید، هرجای دنیا یه نفر به یه همحنسگرا توهین کنه این شکلی میره دهن طرف رو مورد عنایت قرار میده که از معذرت خواهی چیزی بکنه یا حداقلش برای شخصیت خودش میره بحث میکنه شماهایی که اینجا داستان می نویسید اصلا درکتون نمی کنم چتونه؟ابعدش تو میای به خودت میگی جنده؟؟؟تازه حال هم می کنی؟ عجبا

0 ❤️

786572
2021-01-15 16:30:54 +0330 +0330

یکی از بهترین لذتهایی که تو زندگیم چشیدم والانم که متاهلم بازم هوس میکنم ، همین کون دادنه ، البته کیر خوشگل و بلد باشه بکنه ، زیرش ارضا بشی

1 ❤️

786576
2021-01-15 16:52:50 +0330 +0330

چرا کونت خالی نکردی

0 ❤️

786579
2021-01-15 17:21:05 +0330 +0330

خواهر جنده خودت نمیدونی پسر داییت بود یا پسر خاله ت. کیرم تو داستانت

0 ❤️

786591
2021-01-15 20:57:40 +0330 +0330

کاش یه زنپوش یا پسر کم سن و بدون مو که بلد باشه مثل دخترا ناز کنه پیدا میشد من نازشو میکشیدم

1 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها