اگه نکنی میکنن

1398/03/18

تازه اومده بودیم توی یک آپارتمان جدید . همسایه طبقه پایینی یک دختر 18 ساله داشت . اون فوق العاده خوش اندام و خوش هیکل بود. خیلی هم خوب آرایش می کرد. چند روز از اومدن ما نگذشته بود که یک سر شبی دیدم دارن در می زنن. اتفاقا" توی خونه تنها بودم، از فرط خستگی حال حرف زدنم نداشتم . با بی حوصلگی درو باز کردم . دیدم که دختر همسایه است. در حالیکه یک چادر رنگی سرش و خودش رو هم با وسواس پوشونده بود سلام کرد و گفت : اجازه میدین یک تلفن بزنم ؟ آخه تلفنم قطعه ! با بی تفاوتی گفتم : بفرمایید. وارد شد و رفت سروقت تلفن و شماره ای گرفت و با حالت نجوا حدود نیم ساعتی حرف زد ، یهو با حالت فریاد گفت : تو مگه نمی فهمی من الان احتیاج دارم و گوشی رو قطع کرد. من که رفته بودم توی اتاق با این صدا ناخواسته اومد توی حال و گفتم چی شده . اون پشتش به من بود وقتی برگشت دیدم یک تاپ نارنجی تنشه بایک مینی جوب تنگ قرمز آتشی . بدنش مثل برف سفید بود . کمی خودشو جمع وجور کرد و با حالت خجالت گفت : هیچی . گفتم دعوات شد ؟ گفت : نه ولی … دیگه حرفشو ادامه نداد. از طرز ولی گفتنش فهمیدم که دوست داره حرف بزنه / ازش خواهش کردم بشینه . حدود یک دقیقه ای مردد بود ولی بعد قبول کرد. نشست و گفت که پدر و مادرش رفتن مهمونی وتوی خونه تنهاست. گفتم با کی حرف می زدی ؟ بی اختیار گفت با آرمین نامرد . گفتم : آرمین ؟ تازه فهمیده بود که لو رفته!!! گفت : آره ، چیزه ، دوست دادشم ، البته پسر عمومم هست . فهمیدم داره چاخان می کنه . گفتم : می خواستی دعوتش کنی ؟ گفت : آره ولی نمی تونه بیاد . گفتم اگرنا راحتی چادرتو بردار . بعد بدون اینکه منتظرجوابش بشم چادرشو ازش گرفتم . اونم مقاومتی نکرد. نشستم کنارش. دستشو گرفتم و گفتم اینکه ناراحتی نداره . خوب شاید کار داشته . اون دیگه جوابی نداد و فقط شروع به جویدن لباش کرد. بهش گفتم عصبی هستی ؟ گفت : آره ، دارم دیونه می شم . گفتم چرا ؟ گفت : آخه حدود چهارده روز پیش پریود بودم ؟ من یه کمی گیج شدم . (خوب یعنی چی ) بعد خودش ادامه داد آخه وقتی حدود 12 روز از زمان پریود بگزره هرمون استروژن شروع به ترشح می کنه و روز چهاردهم روز اوولاسیون است (روزی که تخمک زن آزاد میشه ) این روز بحرانی ترین روز برای زناست و اونا به شدت احتیاج به سکس دارن. گفتم: اینکه مشکلی نیست ، من هر کمکی که ازدستم بر بیاد برات انجام می دمو فقط تو راحت باش. بعد یک لب باحال ازش گرفتم . بلا فاصله متوجه شدم مزه دهنش عوض شد و شروع به نفس نفس زدن کرد. آروم سینه اش را توی دستم گرفتم و درحالیکه لاله گوششو می مکیدم با سینه هاش ور رفتم . کم کم با زبون حرکت کردم بسمت چونه و زیر گردن و بعدهم بین دو سینه و مسیر مورب بین زیر بغل تا نوک سینش . دیگه اینقدر هیجانی شده بودیم که متوجه هیچیزی نمی شدیم . خودش رو کمی شل کرد و پاهاشو بازگذاشت و من شروع به نوازش روناش کردم .اونم چه رونایی خوش تراش و نرم و یک دست سفید . بدون حتا یک خال ریز. بالاخره در حالیکه به نرمی روی سینه هاشو دندون می گرفتم دستم و بردم طرف کوسش . متوجه شدم پنتی (شورت ) نداره. با لطافت با انگشت اشاره بصورت حرکت دورانی و بدون فشار با کلیتوریس (یک برآمدگی کوچک بالای کس که مثل زیر سوراخ کیر فوق العاده حساس است)و لبه های کوچک (دوزایده کوچک که سوراخ واژن رو می پوشونه ) بازی کردم . واقعا دیوانه شده بود. بعد خودم کشیدم کنار و ولو شدم روی مبل . گفت: حالا من باید چی کار کنم . تمنا توی چشماش موج می زد. گفتم : لخت شو. لخت شد. گفتم حالا بیا با کیرم بازی کن . کیرم و در آورد و شروع کرد به مالیدن و هراز چند گاهی یک نیشکون کوچولو می گرفت . بعد بهش گفتم : یک کمی لیسش بزن . اونم با احتیاط زبونشو نزدیک کرد و یک لیس کوچولو زد. گفتم : با دستت بالا نیگرش دار و زیر سوراخشو لیس بزن . اونم اینکارو کردوبعد هم توی دهنش کرد. درحالتی که میک می زد دهنشو بالا پایین می برد. حسابی دیگه دیونه ی دیونه شده بودیم . گفتم برگرد و به حالت (نیچز پوزیشن ) سجده ای روی مبل قرار بگیر. او برگشت و من روی زمین دو زانو زدم و لای کسشو باز کردم . دیدم به به ، هایمنش ( پرده بکارتش ) حلقویه . گفتم می خوای حسابی دیونه بشی ؟ گفت : من الان دارم دیگه منفجر می شم . جون هر کی دوست داری زود باش. گفتم : فقط نترسی ؟ گفت : مگه می خوای چی کار کنی ؟ گفتم : می خوام بکنم توش . گفت : نه نه من دخترم تازه دوستام میگن خیلی درد داره . گفتم اگر حتا یک ذره هم دردت اومد پاشو . گفت : باشه . گفتم پس یک کمی صبر کن برم ژل بیارم .گفت : فقط زود باش . از اولش تا اون موقع حدود 20 دقیقه طول کشیده بود . رفتم از توی کشو ژل و اوردم و حسابی بهش ژل زدم . بعدش هم خیلی آروم و بدون عجله ذره ذره کیرمو فشار دادم تا وارد شد و تا آخر رفت و باز خیلی آروم آروم در آوردم . دیگه آماده شده بود . بدنش ریلکس ریلکس و پرده شم نرم نرم . حدود 10 دقیقه هم تلمبه زدم تا اینکه آبم می خواست بیاد . سریع کشیدم بیرون و اونم برگشت و کیرم گذاشت بین سینه هاش و آبم ومالید روی بدنش . و درحالیکه با یک دست آبم رو به تنش می مالید با دست دیگه خودشو حدود 2 دقیقه مالوند تا ارضا شد. حالا واقعا اگه شما بودین چی کار می کردین؟

نوشته: لاشی


👍 0
👎 40
32515 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

772364
2019-06-08 20:54:47 +0430 +0430

این دیگه تخیل نیست مخش اب اورده

7 ❤️

772365
2019-06-08 20:59:27 +0430 +0430

تلفنش قطع بود موبایلشم قطع بود؟ هم پدر مادر تو هم پدر مادر اون همزمان رفته بودن بیرون ساختمونو گذاشته بودن برا شماها ؟ نیچز پوزیشن؟؟؟؟؟ اینو دیگه از کجات در اوردی ؟؟ باز صاحبخونه بچه مستاجر و به جای اجاره برد زیر زمین باز بچه مستاجر شورتشو پاش نکرده برا دختر یارو داستان نوشت!!! ?

3 ❤️

772376
2019-06-08 21:35:49 +0430 +0430

تو این داستان بخشی از مبحث زیست شناسی اوولاسیون
بخشی از مبحث فیزیک حرکات مورب و دورانی
بخشی از مبحث زبان انگلیسی،هایمن ، پوزیشن
و مهمترین مبحث بحث روانشناسی که تخیلات یک ذهن معیوب و بیمار هست قایل مشاهده هست.


772386
2019-06-08 21:57:29 +0430 +0430

طرف میدونست تو اون تایم به سکس احتیاج داره(توهمات شخمی)ولی نمیدونست که حالااا باید چییکاااار کنه؟؟!!

4 ❤️

772390
2019-06-08 21:58:42 +0430 +0430

درضمن مرسی که اناتومی بدنمونو بهمون شناسوندی…ما که تاحالا ندیده بودیمش!!هر سری میگفتم با خودم اینااا چیه؟؟مرسی که آگاهم کردی و از تاریکی های جهل رهانیدی!!!

3 ❤️

772396
2019-06-08 22:10:08 +0430 +0430
NA

كسخل :| ???

2 ❤️

772403
2019-06-08 22:19:37 +0430 +0430

تستسترون انیشتن و مرحوم حسابی و پروژسترون ماری کوری واستروژنه پروین اعتصامی تو دی ان ای هفت جد وآبادت حتما فردا دختره میاد میگه یخ نداریم بعدش میگه میشه بیام دستشویی شما برینم آخرشم میگه این شورت و کورستمو بی زحمت بندازین ماشین لباسشوییتون،brazzres هیچی ندار بیا تحویل بگیر یه مشت عن مغزه زاویه پیه ضربدر ذهن پریودی انتگرال عن تخیل کردی ملتو باز بگید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه

3 ❤️

772414
2019-06-08 22:50:25 +0430 +0430

ما بودیم صنعتی و سنتیو باهم نمیزدیم ک بعدش اینجوری کس تلاوت کنیم

3 ❤️

772429
2019-06-08 23:58:47 +0430 +0430

هیچی یه گلوله میزدم تو فرق سرت تا هممون راحت شیم

3 ❤️

772434
2019-06-09 00:15:42 +0430 +0430

فیلم سوپره مگه خرچنگ

1 ❤️

772450
2019-06-09 01:36:49 +0430 +0430

شانس اوردی دم دستم نیستی.بجان ترامپ که میخوام دنیاش نباشه همچین حالی به باسنت میدادم به چندین روش مغولی که کلا جلق زدنو یادت بره.شاسکول انتپه داره به ما کسو تشریح میکنه.از اساتید محترم (دکتران و دانشمندان عزیز پوزش دارم این کسخوله بچمون یخورده)به دکترش باید بگم دوز قرساشو ببره بالاتر

3 ❤️

772469
2019-06-09 04:28:14 +0430 +0430

حالا واقعا اگه شما بودین چکار میکردین؟؟
سوال خوبی پرسیدی

ما اگه جای تو بودیم موقع جق زدن داستان نمی نوشتیم یا موقع داستان نوشتن جق نمیزدیم

و یه حالی هم به بچه ها میدادیم و ساقی مونو معرفی میکردیم که بچه های دیگه جنس خوب بهشون برسه

2 ❤️

772470
2019-06-09 04:32:17 +0430 +0430

نه به کلمات بی خود مثل
داگی استایل و نیچز پوزیشن و …

فقط جماع کلبی

3 ❤️

772474
2019-06-09 04:58:09 +0430 +0430

اگه من بودم که شبکه رو عوض میکردم و کارتون نگاه می‌کرد

3 ❤️

772478
2019-06-09 05:12:59 +0430 +0430

اصل داستان اینه ک این ملجوق حشری داشته ذاق دختر همسایه رو از پشت پنجره میزده جو میگیرتش شروع میکنه ب جق زدن ک داداش دختر سر میرسه و ب 47 روش سامورایی کون ملجوق داستان رو میگاد بعد از این تجاوز ملجوق الت پریش داستان دیگ جرعت نمیکنه بره ذاق دختر و بزن جق بزنه تصمیم میگیره از تخیلاتش استفاده کنه . ک میش همین کصشعری ک الان اپ کرده .

4 ❤️

772497
2019-06-09 06:54:22 +0430 +0430
NA

١) نيچز پوزيشن چيه بچه ها؟

٢) پرده حلقوي رو ميشه با نگاه فهميد؟!

2 ❤️

772503
2019-06-09 08:11:11 +0430 +0430

فرمایشات توهم بودش

0 ❤️

772524
2019-06-09 09:57:39 +0430 +0430

چه راحت

0 ❤️

772714
2019-06-10 15:49:06 +0430 +0430

دیکم(کیرم)تو یورهد(کله ت)جقی(کسی که باکیرش ورمیره تاابش بیاد)…دیوث داستان نوشتی یاجزوه ی زیست شناسیه

2 ❤️

772728
2019-06-10 17:31:00 +0430 +0430

سامان توله سگ فلاش این بچه رو اوردی فردا امتحان داره!!!؟این مستر لاشی هم که با کصتانش رکورد دیس لایک رو شکست

1 ❤️

772890
2019-06-11 19:36:37 +0430 +0430

حتی فیلم سوپرارو اینطوری ساخته نمیشن ای جلقی

1 ❤️

774724
2020-10-29 03:53:07 +0330 +0330

من با اینکه اینا داستانه و ممکنه واقعیت نداشته باشه مشکلی ندارم ، اما چرا توی داستاناتون همه چیزو حاضر و آماده نشون میدید؟ انصافا یکم سعی کنید به واقعیت نزدیکش کنید اینجوری بهتره

1 ❤️