بابا و کون پاره مامان

1395/03/16

اسم من مینا و۱۸ سالمه.مامانم ۳۲ساله با قد حدود۱۶۵ ووزن حدود۷۰ اما خیلی سفید رو با یه کون خوش فرم که بابام عاشقشه. بابام ۳۸سالشه با قد ۱۸۵ ووزن ۹۰ و حشری وکون کن. ماجرا از این قرار بود که مامانم روز قبل رفته بود اپلاسیون اینو از زبون خودش فهمیدم که شب که بابام اومد و ازش پرسید بهش گفت رفتم اما خیلی درد داشت و بابام با یه حال حشری گفت از این دردش بیشتره که مامانم با ناز گفت اون که دردش خیلی زیادتره. بابام گفت فردا شب درستت میکنم که مامانم گفت تو خیلی وقته منو درست کردی اینو که گفت انگار قند تو دل بابام آب کردند. اینا را من از پشت در اشپزخونه میشنیدم.بابام گفت بزار ببینم چه جوری شده که مامانم گفت بیا تا مینا نیومده تا بابام شلوار مامانو کشید پایین گفت جون فقط منتظر منه مامان شلوارشو داد بالا گفت حالا تا فرداشب ببینم پسر خوبی هستی و اون انگشترو واسم میخری و اومد بیرون.فهمیدم فرداشب یه خبراییه.
خلاصه فردا نزدیک غروب بابام از کار اومد وانگشترو داد به مامان وبا یه لحنی گفت ایییینم انگشتر که مامان گفت مرسی البته با یه حالتی شهوتی.گفتم امشب مامان بیچارس با کیر بابا.بابا رفت حموم واومد نشستیم شام خوردیم بعد شام مامان گفت من برم یه دوش بگیرم بابام همش نگاش به مامان بود وهر از گاهی دستش به کیر.تا مامان اومد من الکی گفتم خوابم میاد ورفتم تو اتاقم پشت در اتاق داشتم گوش میکردم. مامان به بابا گفت تا صدات زدم بیا.اتاق من ومامان اینا چسب همه ویه تراس مشترک داره چون اواخر بهار بود مامان در اتاقشون که رو به تراس بود را باز میزاشت منم رفتم تو تراس که مامان بابام را صدا زد من خیلی رنگی میدیدمشون.مامان یه شلوار سفید خیلی نازک ویه تاپ سر همون بدون شورت وسوتین پوشیده بود ویه آرایش جیغ.بابام تا اوم همچین گفت جوووون به این کون که من حس کردم لای پام داغ شد خلاصه بابام افتاد به جون لب وگردن وسینه مامان ومامان هم که درسش را بلد بود هی ناز میکرد.بابام مامانو لخت کرد وگفت امشب کونتو پاره میکنم وشورتش را در اورد مامان تا کیییییر بابا را دید گفت وووووااااااای اینو تو کونم نکن پاره یشم که بابام گفت ۴۰۰۰۰۰هزار تومن دادم انگشتر که این کونو بکنم.خلاصه مامان شروع کرد به التماس البته با ناز وشروع کرد از دست بابا در رفتن که بابا هم خوشش اومده بود ودنبالش میکرد بعد از یه کم تعقیب وگریز الکی مامان دمر خودشو انداخت رو تخت ولای پاشو باز کرد که بابام شروع کرد به خپردن کونش منم دستم تو شورتم بود وکسمو میمالیدم.دیگه وقتش بود که بابام گفت با تف میخوام بکنمت که مامانم گفت نه با کرم وخلاصه بابام کرم را مالید در کونش وتوحالت سگی یواش یواش بهش داد خورد. مامان معلوم بود زیاد کون داده ولی الکی هی ناز میکرد ومیگفت دردم میاد میسوزه نصفشو در بیار ولی بابا بیشر حال میکرد وتا ته میکرد توش.بابام بهش گفت حالا نوبت توست که بابا ثابت ایستاد ومامان هی کونشو میکرد تو کیییییییر بابا وهی قربون صدقه کووووووش میشود من ارضا شدم اما بابام گفت تازه آماده کون دادن شدی.کیرشو در آورد ویه بالش گذاشت زیر شکم مامان وگفت تا میتونی کونتو بده عقب مامان هم اینقدر کون را داد عقب وبابا با یه ضربه کیییییرشو داد تو کوووون مامان اما اینبار مامان دردش گرفت اما خیلی خوب حال میداد.خلاصعه بابام اینگار یه زن جنده را میکنه با بی رحمی می کردش که یه دفعه به مامان گفت تیزش کن ومامان تا تیزش کرد شروع کرد به آخ وواخ کردن.آآآآآآیییییییی کونم پاااااره شد دااااره میسووووزززززه جرررررم دادی دیگه نمیییییتتتتتوووونممم رااااه برم کییییبببرتتتتتوووووو بکککککن توووو کووووونننننممممم.بابام که داشت حال میکرد بهش گفت تو چی منی که مامان با اون صدای شهوتیش گفت من کوووووونی تووووام من جنننننده توام من زیییییر خواب توام منووووو بککککککن که تو همین حال آب بابا اومد وریخت توش.خلاصه بعد یه چن دقیقه مامان بلند شد گفت نمیتونم راه برم باید با عصا برم کوونمووو پاره کردی.بابام گفت دیگه انگشتر میخوای که مامان گفت سری بعد النگو فهمیدم این قصه سر دراز داره.دلم میخواد تا شوهر کردم بتونم مثه مامان به شوهرم کووووون بدم اما میدونم اولاش خیلی درد داره.
نوشته: مینا


👍 8
👎 7
110246 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

543802
2016-06-05 20:34:23 +0430 +0430

بابا شما ها دیگه خیلی باحالین!14 سالگی مادرت زایمان کرده؟آخه دوست عزیز داستان مینویسی حالا به واقعی یا غیر واقعی بودنش کاری ندارم…یخورده سر و ته داشته باشه!همه داستان دیالوگای وسط سکسه!
یه خط فقط کککککککککککیییییییییییرررررررره!نگاه کن تروخدا اینم از جوونامون!

0 ❤️

543803
2016-06-05 20:39:17 +0430 +0430

پدر 20 ساله
مادر 14 ساله
وقت تولدت.
مگه عصر حجره؟!

1 ❤️

543804
2016-06-05 20:40:11 +0430 +0430
NA

مامانت چهارده سالگی شوهر کرده ؟
بچه جان بشین درست رو بخوان …!
بدبختی افتادیم …آرزوی جوانان مارو باش !!

0 ❤️

543828
2016-06-05 21:52:48 +0430 +0430

رنگی می دیدی؟ مگه قرار بود سیاه سفید ببینی؟

0 ❤️

543840
2016-06-05 22:20:26 +0430 +0430

یه جوری گفتی بابات کون کنه هر کی ندونه فکر میکنه کون توام گذاشته!مامانتم هنوز حال و هوای مجردی از سرش نیفتاده اول نقدی حساب میکنه بعد میده ?
لیل اینکه تو خیلی رنگی میدیدیشون اینه که ننه ات تا حرف کون دادن شده خودشو زرد کرده رنگشم که جیغه واسه همین واضح بوده.

4 ❤️

543841
2016-06-05 22:29:10 +0430 +0430

یه عمر کیر بابات تو دهنش بوده بعد شب دادن که رسیده تعجب کرده که اونو کجاش جا بده!!!بهش بگو همون جایی که تو این 18 سال جا میدادی.

1 ❤️

543848
2016-06-05 22:55:26 +0430 +0430

14 سال اختلاف سنی داشتن یعنی 13 سالگی حامله شده یعنی 12 سالگی ازدواج کرده مهریه هم حتما 2 تا ماموت بوده!! ببخشین داستانهای این قرنو کجا اپ میکنن؟؟؟

0 ❤️

543861
2016-06-06 02:50:19 +0430 +0430

خخخخخ من دبگه چیزی نمیگم بچه ها خوب مورد عنایتت قرار دادن

0 ❤️

543877
2016-06-06 09:23:01 +0430 +0430
NA

من کیرم کوچیکه هر کی خورده لذت برده فقط. بدون درد و خونریزی بیا زن خودم شو بهت قول میدم روزی دوبار کونتو بزارم.

0 ❤️

543879
2016-06-06 09:59:31 +0430 +0430

فک نمیکردن صدای ننت تو رو بیدار کنه ؟؟؟
تو ۱۴ سالگی حامله شده ؟؟؟
رنگی میبینی ؟ تیز کن ؟؟
پاره شدم از خنده

0 ❤️

543882
2016-06-06 10:12:00 +0430 +0430

خخخخ اخه داداش گلم مجبوری اینقدر دروغ بگی لااقل دروغ هم میگی یه دروغ درست وحسابی بگو نه خزعبلات دختره۱۲ساله عروسک بازی میکنه نه شوهر چون اصلا هیچ محضری زیر۱۸سال عقد رو جاری نمیکنه داداش گلم

0 ❤️

543883
2016-06-06 10:15:24 +0430 +0430

ضمنا بکس شهوانی رو مثل خودت نگاه نکن همشون یه پا کارشناسن و سرشون کلاه نمیره و اینقدر داستان خوندن حرفه ای شدن و فرق داستان واقعی رو از چرت و پرت تشخیص میدن

0 ❤️

543891
2016-06-06 11:32:38 +0430 +0430

عامو کوتاه بیا

0 ❤️

543902
2016-06-06 15:24:23 +0430 +0430

خواب دیدی؟ خیر باشه

0 ❤️

543920
2016-06-06 20:19:22 +0430 +0430

نظری نمیدم چون دوستان کارشناس حتما شمارو به فیض خواهند رساند.

0 ❤️

543939
2016-06-06 21:49:22 +0430 +0430

" و هی قربون صدقه کوووووش میشود" این تیکه رو برام ترجمه کن لطفا !!!

0 ❤️

543984
2016-06-07 12:26:00 +0430 +0430

كمتر بزن

0 ❤️

544002
2016-06-07 19:51:12 +0430 +0430

مغزت حداکثر 2 گرمه. یعنی از مغز حلزون هم سبکتره.

0 ❤️

544685
2016-06-13 14:20:00 +0430 +0430

توهم تیز کن واسه بچه ها

0 ❤️