داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

بالاخره شاشمو به خورد یه مرد دادم

1399/07/08

سلام من ندا هستم ۲۶ ساله از تهران
داستانی که میخوام براتون بگم مربوط به شش ماه پیشه
من میسترس نیستم اما عاشق ارضا شدن و شاشیدن تو دهن مردا هستم
من تو همین سایت شهوانی با افراد زیادی چت کردم و خیلی ها بهم پیشنهاد سکس داده بودن
اما من به این فکر میکردم که چجوری یه مردو پیدا کنم که یه دل سیر بشاشم تو حلقش
یه مدت همینجوری گذشت تا چند نفر نزدیک به سلیقه ام پیدا شدن
تا اینکه یه روز یه پسر ۲۲ ۲۳ ساله به اسم آرمین از تهران بهم پیام داد که عاشق خوردن آب کس زناست و اصلا سکس نمیخواست
اولش فکر کردم الکی میگه و میخواد به این بهانه منو فریب بده و بکشه سر قرار
یکم باهاش چت کردم و از علایقش گفت
مثلا ازش پرسیدم چرا اینقدر دوست داری کس لیسی منو بکنی و آب کسمو بخوری ولی منو نکنی؟
گفت برای من مهمترین چیز تو سکس اینه که طرف مقابلم تو دهنم ارضا بشه و اصلا منم دقیقا تنها با همین روش ارضا میشم
گفت من قبلا چندتا دوست دختر داشتم ولی با همشون سر همین موضوع بهم زدم و هیچکدومشون راضی نمیشدن که من نکنمشون،و سر همین موضوع باهم بهم میزدیم
اولش منطقی نبود ولی یکم دیگه که صحبت کردیم دیدم انگار واقعا اصلا سکس نمیخواست و فقط ارضا شدن تو دهنشو ازم میخواست
منم که از خدا خواسته، ولی حرفی از اینکه من دوست دارم تو دهن مردا بشاشم ،نزدم
این شد که یکم گذشت و باهم بیشتر آشنا شدیم
یه مدت با هم رفتیم بیرون و کم کم ازش خوشم اومده بود
و منتظر بودم که بهم پیشنهاد کس لیسی بده
تا اینکه یه روز که بیرون بودیم بهم گفت میشه امروز بیای تا کستو بلیسم و تو دهنم ارضا بشی
وای منو نگو از خدا خواسته قبول کردم
گفت میشه الان بریم خونه من
منم گفتم بریم
خونش یه آپارتمان کوچیک بود حدود ۷۰ ۶۵ متری
تا رسیدیم، سریع لباسامونو در آوردیم اومد سمتم و سریع لباشو گذاشت رو لبام و شروع کرد لبامو خوردن
یه پنج دیقه ای داشت میخورد که خودش اومد سمت گردنم و کم کم منو تحریک کرد
یه چند دیقه ای هم گردنمو مکید تا رفت سر وقت سینه هام
وای که چقدر قشنگ میخورد ، نوک سینه هامو میک میزد و هی کل سینمو میکرد تو دهنش وای که چه حالی میداد
حدود ده دیقه ای سینه هامو خورد تا اینکه صدای ناله های من بلند شد
و بهش گفتم برو رو کسم
ولی بلا شیطون بود و نرفت رو کسم نافمو زبون میزد و هی برمیگشت روی سینهام و تا نزدیکای کسم هی میرفت و بر میگشت رو سینهام
یه چهار پنج دیقه ای همین کارو انجام داد تا منو به شدت حشری کنه، منم تو ابرا بودم و اینکه یهو داد زدم گفتم برو رو کسم
خیلی تحریک شده بودم و اونم قشنگ اینو فهمیده بود ، یهو زبونشو کشید رو کسم وااااااای که چه حالی داد ، به محض اینکه زبونش خورد به کسم نا خودآگاه بدنم سست شد و یکم لرزید ، یهو رفت سراغ چوچولم و تند تند اونو با زبونش تحریک کرد واییی که من رو ابرا بودم ولی اون اصلا توجه نمیکرد و همینجوری داشت چوچولمو هی میک میزد، کم کم داشتم ارضا میشدم که بهش گفتم واااای میخواد آبم بیاد، یهو دهنشو رو کل کسم باز باز کرد و زبونشم کرد تو کسم و با دستاشم تند تند سینهامو مالید ، واییی یه چند ثانیه همیجوری کسمو خورد تا اینکه یه جیغ بلند کشیدم و ارضا شدم و آب کسم اومد تو دهنش، یهو بیحس شدم
یه ده دیقه ای همیجوری دراز کشیده بودم که بعدش که سر هوش اومدم دیدم آرمینم موقع ارضا شدن من تو دهنش آبش اومده
خیلی خوشحال شدم و تصمیم گرفتم یه فکر عالی بکنم
آرمینم کلی ازم تشکر کرد و گفت جزو بهترین تجربیاتم بود
اون روز گذشت و پاشدیم رفتیم
چند روز بعد به آرمین زنگ زدم و گفتم برای آخر هفته هماهنگ کن میخوام دوباره خودمو تو حلقت ارضا کنم
ارمینم که از خداش بود ،قبول کرد
منم تصمیم گرفتم یه نقشه توپ برای آرمین بکشم و کاری که مدت ها بود دنبالش بودم رو ، روی آرمین پیاده کنم ، و یه دل سیر بشاشم تو حلقش
این شد که تصمیم گرفتم از شب چهار شنبه که قرار بود پنج شنبه اش باهم باشیم اصلا نشاشم و اصلا هم آب نخورم تا با شاشم آرمینو تا مرز خفگی ببرم
خلاصه چهارشنبه شب رسید، من میخواستم برم دستشویی شاش کنم و برم بخوابم که یادم افتاد که فردا با آرمین قرار دارم و بدون اینکه شب چهارشنبه بخوام بشاشم رفتم و خوابیدم
پنج شنبه ساعت دوازده هم که از خواب بیدار شدم هم نشاشیدم
آرمین زنگ زد بهم گفت کی بیام
گفتم ساعت دو بیا، گفت باشه
از ساعت یازده که بلند شدم تا ساعت دو هم اصلا آب نخوردم
ساعت پنج دیقه به دو بود حس کردم شاشم تا لب لب اومده و میخواد بریزه
زنگ زدم به آرمین گفتم کجایی؟
آرمین گفت تا ده دیقه دیگه میرسم
وای منو بگو داشتم میترکیدم
چند دیقه هم تحمل کردم و داشتم واقعا ازیت میشدم
که یهو
زنگ در به صدا در اومد و دیدم آرمینه
سریع درو زدم و گفتم بدو بیا بالا
تا آرمین رسید گفتم پس تو کجایی دارم میمیرم
اون بیچاره هم فکر کرد حشرم زده بالا
گفت جوووون
الان میخورمت
یهو گفتم میشه یکی از فانتزی های منو امروز انجام بدی
گفت جونم عزیزم
گفتم برو رو تخت دراز بکش میخوام ببندمت به تخت و بیام با کسم بشینم رو دهنت تا ارضا بشم تو حلقت
اون بیچاره هم گفت جووون باشه
سریع بردمش اتاق خواب و با عجله و سرعت دستو پاشو به تخت محکم محکم بستم و بهش گفتم ببین میتونی تکون بخوری یا پاشی
یکم زور زد دید نمیتونه تکون بخوره
گفت نه
وااای منو بگو داشتم میترکیدم از بس شاش داشتم
گفتم دهنتو باز باز کن و زبونتم کامل کامل دربیار بیرون، میخوام خودم با کسم دهنتو بگام و اب کسمو بریزم تو حلقت
گفت جوووووون واااای عالیه بیااا
منم با عجله سریع شلوار و شورتمو سریع در آوردم
و پریدم رو تخت که فقط یه ملافه سفید روش بود
آرمینم زبونشو در آورده بود و دهنشم باز باز بود، واییی این صحنه رو که دیدم تحریک شدم
اولش بای اینکه شک نکنه رفتم و چوچولمو به زبون و دهنش مالیدم
وای داشت شاشم میومد و دیگه نمیتونستم تحمل کنم
آرمین تو حال خودش نبود، یهو چوچولمو از رو دهنش برداشتم و خودمو یکم عقب کشیدم و سوراخ کسمو که ازش میشاشیدم دقیقا گذاشتم تو دهنش
اون بیچاره هم همیجوری دهنش باز باز بود و زبونشم در آورده بود و چشماش بسته بود،یهو پاهامو دوطرف سرش گذاشتم و کل وزنمو انداختم رو دهنش ، به طوری که سوراخ کسم که ازش میشاشیدم دقیقا وسط دهنش بود و چون زبونشم درآورده بود راه حلقش برای شاشم باز باز بود، دیگه داشتم میترکیدم یهو یه جیغ بلند کشیدم و فشششش با فشار و قدرت تمام شروع کردم به شاشیدن تو حلق بازش
سه چهار ثانیه گذشته بود و اون متوجه مزه شاشم نشده بود چون سوراخ شاشم تا وسطای حلقش اومده بود
تا اینکه یهو چشماشو باز کرد و خواست شاشمو پس بزنه
من که تازه شاشیدنم شروع شده بود و داشتم میترکیدم ، سرعت شاشیدنمو تو حلقش بیشتر کردم تا مجبور شه قورت بده
یهو با فشار چند برابر شاشیدنمو تو معده اش ادامه دادم و داد زدم شاشمو قوررررررتش بده،
اون بیچاره هم زیر کسم مجبور شد تند تند شاش گندمو قورت بده
ولی من بیوقفه همینجوری داشتم میشاشیدم
تا اینکه حلق و دهن آرمین پر پر شد از شاش گند من
یهو دیدم آرمین داره دستو پا میزنه زیر کسم و داشت خفه میشد از بس شاشیده بودم، ولی من بهش توجه نکردم و با قدرت چند برابر داشتم شاشمو روانه معده اش میکردم، که یهو حس کردم شاشم از دماغش زد بیرون،سریع دماغشو با دستم محکم گرفتم و سعی کردم وزنمم بیشتر بندازم رو حلقش،و از اون طرف هم با قدرت و فشار تمام داشتم مثانه مو تو ته حلقش خالی میکردم
بیچاره داشت میمرد ولی من ول کنش نبودم و تا آخرین قطره شاشم تموم نشده بود ولش نمیکردم
یهو دیدم بیچاره بیهوش شد
ولی من هنوز شاشم تموم نشده بود
با این حال که آرمین بیهوش شده بود من همچنان داشتم میشاشیدم
یه پنج شیش ثانیه هم همینجوری داشتم با کس کیپ تو حلق آرمین میشاشیدم که شاشم تموم شد
ولی بازم از رو دهنش بلند نشدم تا مطمئن شم کل شاشمو قورت داده
چند دیقه بعد از رو دهنش بلند شدم ولی وقتی بلند شدم دیدم دهنش همینجوری باز مونده و یکمم از شاشم تو دهنش مونده
دیدم به حالت نیمه جونه
رفتم سمت دهنش و دهنمو بردم نزدیک دهنش خوشحال شد و فکر کرد میخوام ازش لب بگیرم
ولی من رفتم و فوت کردم تو دهنش تا ته مونده شاشمم قورت بده
یهو به محض اینکه فوت کردم یهو حالش بد شد و بالا آورد و شاشای تو دهنشو ریخت رو تخت
وای خودم تعجب کرده بودم
اون قسمت از ملافه سفیدم که آرمین شاشمو ریخت روش کاملا زرد زرد تیره شد و بوی گندش کل اتاقو برداشت
یکم دست زدم به شاشم و خواستم مزه اش کنم
وای که چقدر حال بهم زن بود این شاشم
بیچاره آرمین تا نیم ساعت اصلا نفسش بالا نمیومد
بعد از نیم ساعت که دستو پاشو باز کردم و نفسش بالا اومد
گفت
ندا این چی بود به خورد من دادی
منم راز دلمو بهش گفتم
و گفتم که سالها دوست داشتم تو حلق مردا بشاشم ولی موقعیتش پیش نمیومد
تا اینکه تو رو دیدم
و تصمم گرفتم بشاشم تو معده تو
از روز چهارشنبه شب اصلا نشاشیدم و حتی پنج شنبه وقتی از خواب بلند شدمم اصلا نشاشیدم و اصلا هم آب نخوردم تا با شاشم نفستو بند بیارم عزیزم
مرسی که منو به این آرزوم رسوندی
یهو دیدم آرمین گفت ، خواهش میکنم عزیزم
اگه بهم میگفتی شاشمم بخور با کمال میل میخوردم
اخه من قبلا شاش دوست دخترمم خورده بودم
اینو گفت ، پریدم بغلش کردم و گفتم میشه از این به بعد توالت من برای شاشیدنم بشی؟
گفت اره که میشم
این شد که آرمین شد آب کس خور و شاش خور دائمی من
اگه دوست داشتید ادامه شاشیدن من تو حلق آرمین و ارضا شدنم تو دهنشو بشنوید
لطفا لایک کنید تا ادامه شو خدمتتون تعریف کنیم
شاشم تو حلق هر کسی که دوست داره

نوشته: ندا کس طلا


👍 29
👎 53
30200 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

920422
2020-09-29 02:04:28 +0330 +0330

منم اگه پیدات کنم دستاتو از پشت میبندم میرم یه نی میخرم میندازم تو فاضلاب میدم بخوری تا خودت هم مزشو بچشی!!!
ندا کص پاره!!!


920423
2020-09-29 02:05:14 +0330 +0330

خاک تو سر اون مردی که شاش خورده ؛ دیگه مرد نیست باید بهش بگی کثافت


920427
2020-09-29 02:10:17 +0330 +0330

شماره این بنده خدا رو بزار،آدم یهو یجا توالت گیرش نمیاد،شاش داره زنگ بزنه بیاد بشاشه تو حلق این،کار راه اندازه


920436
2020-09-29 02:21:22 +0330 +0330

«تصمیم گرفتم از شب چهار شنبه که قرار بود پنج شنبه اش باهم باشیم اصلا نشاشم و اصلا هم آب نخورم تا با شاشم آرمینو تا مرز خفگی ببرم
خلاصه چهارشنبه شب رسید، من میخواستم برم دستشویی شاش کنم و برم بخوابم که یادم افتاد که فردا با آرمین قرار دارم و بدون اینکه شب چهارشنبه بخوام بشاشم رفتم و خوابیدم
پنج شنبه ساعت دوازده هم که از خواب بیدار شدم هم نشاشیدم

از ساعت یازده که بلند شدم»

میشه اینقدر شاش رو نگه داشت؟
دوازده پاشدی یا یازده؟
احتمالا همون موقع ساعتا رو یه ساعت کشیدن عقب که بیشتر بهت فشار بیاد،بلکه بِتِرکی!
داستان رو نخوندم،چشمم به این قسمت افتاد و…


920462
2020-09-29 03:41:26 +0330 +0330

این رفتارها فانتزی سکسی محسوب نمیشن بلکه مثل بعضی افکار چرند در یک کلمه معرف نداشتن شرف هستن و ضمنا روانی تر از تو اون الاغیه که بخاطر سکس اینقدر خودشو در معرض تحقیر و این کثافتکاریا قرار داده
به حساب فحش نذارین چون فقط واقعیت رو گفتم


920469
2020-09-29 04:02:35 +0330 +0330

از چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه نشاشیدی؟؟بابا آدم روزه هم که میگیره میشاشه
از چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه آب نخوردی؟؟
چرا چرت و پرت میگی

خدایان شفا بدهند انشالا

6 ❤️

920471
2020-09-29 04:08:20 +0330 +0330

راستی چند وقت پیش یه یارویی یه داستان اد کرده بود کپی داستان تو منتها اون شاش خوره بود و داستان رو پیچونده بود اگر ن همین بود.
حالا اگه اون یارو همین بابایی که تو گفتی باشه پس پیونده دوبارتون مبارک مریض های جنسی.

5 ❤️

920473
2020-09-29 04:10:54 +0330 +0330

اسمه داستانه هم این بود
دختره کل شاششو به خوردم داد

5 ❤️

920476
2020-09-29 04:24:59 +0330 +0330

کس‌شعر

چرت و پرت نوشتی، شاشیدم توی هرچی داستان کس‌شعر و مزخرفه. دو روز نشاشیدی؟ فکر کردی میشه به زور بشاشی تو دهن یک نفر؟ یعنی فریاد میزنه که پسر هستی، احتمالا بچه‌های محل مدام میشاشن به سر و صورت و دهن و دماغت. شاشیدم توی این داستان‌های شاشکی.

**ها کـُ‌کا **


920489
2020-09-29 06:13:38 +0330 +0330

از نظر من اولا حیف فحش که نثار تو بشه دوما این اصلا فانتزی نیست بیماری روانیه

5 ❤️

920502
2020-09-29 09:06:15 +0330 +0330

تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که : ریدم تو فانتزیاتون

4 ❤️

920505
2020-09-29 09:14:31 +0330 +0330

اولا این یک نوع بیماری ذهنی سکسی هست که قاعدتا فانتزی حساب نمیشه ولی من تعجبم از اینه که چجوری میشه یک پسر اینقدر احمق و بدبخت باشه که ب حرف یک جنده گوش بده .عزیزم قرص نارنجی مال صبح بود که بیدارشدی بشاشی قرص ابی مال شبت بود که توی خواب نشاشی درست مصرف کن قرص هاتو


920512
2020-09-29 10:01:21 +0330 +0330

دوباره چرت و پرت. آخه دستشویی نرفتی تا فردا. یه خانم از اصفهان پیام بده

1 ❤️

920515
2020-09-29 10:20:41 +0330 +0330

اه اه تو بیماری چنددددششش 😒

2 ❤️

920531
2020-09-29 11:29:16 +0330 +0330

یا همش میگی یهو ، یا میگه رو ابرا بودم… تو با جق زدن میری رو ابرا؟! لابد اگه از نزدیک کس ببینی سکته کیری رو صددرصد زدی

3 ❤️

920533
2020-09-29 11:35:02 +0330 +0330

و آما واقعیت؛ ندا کیرررندیده چسبه گیرر ؛ بالآخره خفت شد، دونفری شاشیدن تو کص و کووون و بعد هرچندتا سولاخ داشت ایشان ؛ شاشخورشد و با تماسهای مکرر کیرررش کردنو همه رفیق مفیقاشم آلآن آگاه هستند که شاشخور 😀 💩 شاشششون طلا 💪

3 ❤️

920534
2020-09-29 11:42:44 +0330 +0330

نویسنده پسر نیست؛ ی دختر ترشیده کیررر خوردسس؛؛ که اخر سکسسس شاشیدن تو کصشش؛ یس! دیدم که میگم ؛ این شدت تنفر فقط از شدت کثافتکاری که روش زدن ؛
سریع لباسامو سریع دراوردم !
مگ جیمبویی سریع که از اول تا اخر سریع تو ابرا بودی لاشی!
نووووش؛؛؛ 😘 😂 😇

3 ❤️

920543
2020-09-29 13:12:11 +0330 +0330

کس گفتی آی کس گفتی مثله یه کسخل گفتی. این داستان رو یه پسر نوشته و زاییده تخیلات تو ذهنته کس شعری بیش نبود

2 ❤️

920545
2020-09-29 13:19:34 +0330 +0330

ناموسا یه داستان دیگه بود کپی این یعنی کپی اینا ولی تنها فرقش این بود که از زبون پسره بود و یک دو چیزش زیاد و کم بود کسشر هم میخوایید بنویسید از کسی کپی نکنید حداقل

2 ❤️

920550
2020-09-29 13:53:15 +0330 +0330

از اصفهان خانوم میسترس اگه میخواد شاش خورش میشم.
تجربه دارم

1 ❤️

920559
2020-09-29 15:36:12 +0330 +0330

طرفدارای این سبک کمن منم خوشم نمیاد ولی برای کسایی که دوستش دارن ادامش بده

1 ❤️

920560
2020-09-29 15:46:54 +0330 +0330

کوس نگو بچه کونی

2 ❤️

920561
2020-09-29 15:49:13 +0330 +0330

ارمین حسابی گاییدت و شاشیده تو دهنت عقده شده به دلت

3 ❤️

920568
2020-09-29 16:29:49 +0330 +0330

این چی بود به خوردم دادی؟! 😂

1 ❤️

920574
2020-09-29 17:50:15 +0330 +0330

چرا داستانها اینطور شدن؟!؟!
یه مشت مفعول و بی پدر و هرزه و بیمار و بی عقل برای ما شدن قلم بدست…

5 ❤️

920582
2020-09-29 19:04:47 +0330 +0330

کثافت معدم اومد تو دهنم حال بهم زن نکبت

3 ❤️

920585
2020-09-29 19:19:47 +0330 +0330

دهنت سرویس خیلی خندیدم…ولی دیس

1 ❤️

920590
2020-09-29 20:12:45 +0330 +0330

خط پنجم گفتم کیر تو روح مرده و زنده نگارنده
جقی بدبخت

1 ❤️

920599
2020-09-29 20:54:59 +0330 +0330

کس کش کثیف
آشغال عقده ای کثافت
ریدم تو اون ذهن روانیت
معلومه عن به خوردت دادن اینجوری عقده ای شدی
و ذهنت اینجور کسشعرا رو تراوش میکنه
تو سگ کی باشی بتونی یه همچین گوهی بخوری

3 ❤️

920604
2020-09-29 21:51:48 +0330 +0330

ایکاش میشد یکی باشه تا منم همینجوری کوسشون بخورم توی دهنم ارضا بشه دستشویی باشم اصلنم انتظار سکس ندادم

0 ❤️

920605
2020-09-29 22:07:02 +0330 +0330

کیر تموم مردان چوسان قدیم تو سریال جومونگ تو حلق کس کش ت
مادر قهبه با این اراجیفت
یه قطر اب بریزه تو ریه ادم خفه میشه اونوقت تو شاشو …
ببین جناب کس مشنگیان!!!این داستان قبلا تکراری بود و یه کونی دیگه فبلا فحش هاش رو خورده بود !!
کیر اسب لوک خوش شانس تو تموم سوراخ هات

3 ❤️

920618
2020-09-29 23:36:11 +0330 +0330

روانی
برو برنامه ی پرشین گات تلنت
بگو من رکوردار نگهداشتن شاشم
شاید یه پولی انداختن کف دستت رفتی خودتو درمان کردی.

2 ❤️

920621
2020-09-29 23:38:02 +0330 +0330

البته منو یه خانمی یه بار باهم در مورد فانتزی هامون صحبت میکردیم
یکیش هم این بود که توی حموم روی هم بشاشیم
ولی حرفی از شاش خوری نزدیم
شما دیگه واقعا قاطی دارید.

1 ❤️

920626
2020-09-29 23:49:39 +0330 +0330

خب اخه فانتزی هم‌حدی داره
حالمون بهم خورد

2 ❤️

920627
2020-09-29 23:53:00 +0330 +0330

حالم بهم خورد از این داستان. دوستان همجنس. اقایان کف کرده. اینقد حقیر نباشین خواهشن

2 ❤️

920683
2020-09-30 01:18:26 +0330 +0330

گوزو.این‌داستان مال یکی دیگه بود شاخ و برگ‌دادیش زدی به نام خودت.گوزو برو جقت بزن

2 ❤️

920690
2020-09-30 01:34:38 +0330 +0330

حالم بهم خورد

1 ❤️

920706
2020-09-30 02:02:46 +0330 +0330

منم این فتیشو دارم رو زنا ولی همیشه فکر میکنم‌مسخرم میکنن دخترا،نگفتم تاحالا به ‌کسی

0 ❤️

920736
2020-09-30 03:16:10 +0330 +0330

فقط یه سوال ، شاش گنده چیه؟😂

1 ❤️

920828
2020-09-30 18:37:14 +0330 +0330

به هرحال آدم هرجوری که دوس داره باید لذت ببره

0 ❤️

920834
2020-09-30 19:50:22 +0330 +0330

ببین فانتزی تو دوس دارم و خودمم خوشم میاد از این کار باهاک بشه. ولی لاشی مگه تو به سد کرج وصله مثانه ات؟

0 ❤️

920836
2020-09-30 19:56:50 +0330 +0330

ای کاش میبودمو کست جر میدادم جنده و شاشمو تو حلقت فرو میکردم

0 ❤️

920918
2020-10-01 02:39:17 +0330 +0330

کیرم تو مغزت نرررررریییینییییی

0 ❤️

920923
2020-10-01 03:10:04 +0330 +0330

بالاخره کیرمو بخورد میدم😎

0 ❤️

921003
2020-10-01 14:48:16 +0330 +0330

منم دوست دارم تست کنم زن دهنم بشاشه چطوریه ولی کیس پیدا نکردم خامومی خواست بهم بگه بخصوص از اذربایجان باشه

0 ❤️

921004
2020-10-01 14:54:01 +0330 +0330

آشغال روانی عوضی

0 ❤️

921011
2020-10-01 15:32:58 +0330 +0330

تو دو روز نشاشیدی؟ این دسته تبرم تو کون آدم خر و دروغگو

0 ❤️

921026
2020-10-01 18:08:43 +0330 +0330

دیگه آستها ندارم چیزی بخورم😅😅😅😅

0 ❤️

922153
2020-10-06 01:01:24 +0330 +0330

من هم دوست دارم شاشت رو بو کنم و بخورم. کونت رو هم دوست دارم بو کنم. دوست داشتی با هم آشنا بشیم

0 ❤️

922154
2020-10-06 01:04:04 +0330 +0330

اگه خواستی پیام بدی، این تلگرامم هست
Parishan0@

0 ❤️

922178
2020-10-06 03:19:14 +0330 +0330

دوستان یه واقعیت و بگم‌…ایشون ۱۰۰درصد موقع ساک زدن شاشیدن تو دهنش مطمئن هستم‌…و معلومه یجا خفتش کردن …تابلو بود…این بلا سرش اومده و اتفاقا همون‌ارمین .موقع‌ساک زدن براش شاشیده‌ تو دهنش.فقط کسی که زوری تو دهنش شاشیده باشن میتونه اینجور حس انزجار و حس نفرت و انتقام و القا کنه به خواننده یا واقعا نویسنده قادری باشه…دقت کنید قشنگ یه حسی رو تو دل خوانتده ایجاد میکنه…انگار میخواد از پسرها انتقام بگیره…یا که ارمان‌یا ارمین قصه واقعا شاشیده تو دهنش…نکته انحرافی داشت…نگاه…میگه از اونجا کسم که میشاشم…یعنی هنوز خودش ندیده از کجا میشاشه…میگه از اونجا کسم که میشاشم…بعد میگه منطبق کردم …چجوری منطبق کردی…بعد یه ادم نتونسته ۳۰ساعت بیشتر ادرارشو نگه داره…بعد اداری که ۳۴ساعت باشه یعنی مثانه پر هستش…ادرار زرد برای ادرار با حجم کمه…نکته انحرافی زیاد داشت…از اونجای کسم که میشاشم…این حرف …یعنی هنوز نمیدونه از کجا میشاشه…

0 ❤️

922910
2020-10-09 11:52:31 +0330 +0330

گوه نخور تو گفتی من منتظر بودم خودش پیشنهاد کص لیسی بده بعد اون وقت چطوری برنامه ریزی کرده بودی از چهارشنبه نشاشیده بودی گوزوی دروغگوی متوهم جقی

0 ❤️

922971
2020-10-09 18:43:05 +0330 +0330

داستانت غیر واقعی بود
چون من تجربه این کارو دارم متوجه شدم. مکانیزم قورت دادن رو خیالی توضیح دادی. اینطوری نیست

0 ❤️

924817
2020-10-17 03:31:22 +0330 +0330

آخه کیرم دهنت باکستان نوشتنت لاشی کون .معلومه پسری .کس نوشتی بعدش اگه راست باشه خاک برسر اون پسری که زیرتوجنده خوابیده یارو شاشو بگو بردن 3نفری کونم گذاشتن بعدش 3نفرشون باهم شاشیدن تو دهنت و روبدنت حالا اومدی تلافی کنی کستان نوشتی کونی دیس دیس دیس دیس دیس برنجی تو کونت

0 ❤️Top Bottom