بالاخره من و حامد

1390/07/23

سلام به همه دوستان من صبا هستم
داستانی که براتون میگم یه داستان واقعیه امیدوارم لذت ببرید
23 سالم بود که با پسری آشنا شدم به اسم حامد که 2 سال از خودم کوچکتر بود. حامد خیلی جذاب و خوش هیکل بود من عاشق هیکل مردونه و ورزشیش بودم آخه هم کاراته و هم بدنسازی کار میکرد من و حامد خیلی رابطه خوبی با هم داشتیم یه جورایی عاشق هم شده بودیم . هر روز با هم میرفتیم بیرون و تا شب خوش میگذروندیم .اگه یه روز نمیتونستیم همدیگرو ببینیم دیونه میشدیم . تنها حال کردن منو حامد این بود که تو ماشین از هم لب میگرفتیم یه کم با من ور میرفت. (اینم بگم که من یه دختر کاملاً حشری هستم) تا اونجایی که راه داشت تو ماشین به هم دیگه حال میدادیم البته بیشتر من حال میکردم سینه هامو میمالوند و گوشمو میخورد و گردنم و لیس میزد خلاصه نفسم بند میومد و کلی تحریک میشدم .و برام جالب بود که چرا هیچ وقت ازم نخواسته بود بریم خونشون تا بیشتر به خدمت هم برسیم .حامد خیلی حرفای سکسی میزد من میمردم برای تیکه هاشو و حرف زدناش بعضی وقتا که خیلی حشرم میزد بالا میخواستم تو ماشین بهش بدم و داد بزنم که زود باش لعنتی منو بکن! ولی متاسفانه منو حامد بیشتر از 8 ماه با هم نبودیم (من قبل از حامد با یه پسره دیگه دوست بودم که بهم زده بودیم و وقتی شروین 2 باره با من تماس گرفت با تمام علاقه ای که به حامد داشتم باهاش تموم کردم چون حامد 2 سال از من کوچکتر بود و در ضمن 4 سالی میشد که با شروین بودم و خلاصه خریت کردم .بگذریم) خلاصه من مجبور شدم با حامد بهم بزنم شاید باورتون نشه چه روزهایی که از دوریش گریه کردم و زار زدم .
تو اون مدت از حامد گهگاهی sms یا زنگ داشتم بعد از مدتی تصمیم گرفتم همه چیو با شروین بهم بزنم و تا آخر عمر با حامد باشم ولی شروین ول کن معامله نبود از این که 2باره باهاش دوست شده بودم و حامد ول کرده بودم پشیمون بودم ولی اگه من باهاش بهم میزدم روزگارم سیاه بود بماند که چقدر بهونه تراشی کردم ولی فاییده نداشت که نداشت .نمیدونم براتون چه طور تعریف کنم که حامدو چه جوری میخواستم من واقعاً عاشق حامد شده بودم عشقی که قرار بود هیچ وقت بهش نرسم . حامد هم هر وقت زنگ یا s میداد بیشتر منو دیوونه خودش میکرد چون واقعاً میفهمیدم اونم منو چه طور دوست داره . مطمعن بودم که شروین منو واسه سکسم میخواد چون بارها از دهن خودش شنیده بودم که میگفت تو خوش سکس ترین دختری هستی که تا حالا کردمش .(شروین خیلی دختر باز بود و به قول خودش چون عاشق من بود منو ول نمیکرد)بعد از 2 سال که رابطه منو شروین به کل تموم شد که حامد بهم زنگ زد و جریانو گفتم و 2 روزی تلفنی با هم حرف زدیم همون حرفای سکسی همون حرفهای شیرین که دل هر دختری با شنیدنش غش میره .بعد 2 روز باید همدیگرو میدیدیم 4 سال بود که همدیگرو ندیده بودیم قرار گذاشتیم وقتی نشستم تو ماشینش اول همدیگرو بوسیدیم و چند دقیقه فقط همدیگرو نگاه میکردیم و اشک تو چشمای هر دومون حلقه زده بود اون شب رفتیم یه گشتی زدیمو تو یه کوچه خلوت و تاریک پارک کرد و منو کشید سمت خودش و تو بغلش فشار داد دوست داشتم میشستم رو پاهاشو لبای بزرگ و پهنشو میخوردم و گاز میگرفتم . لباشو نزدیک لبهام کرد و لبهای گرم و خوردنیشو رو لبم گذاشت تا تونست مکیدو لیسیدو رفت سراغ گردنم داشتم از حرارت میسوختم طپش قلبمو احساس میکردم .
حامد خشگل تر از قبل شده بود . وقتی منو میبوسید دستم زیر پیرهنش بود و داشتم شکم چند تیکشو لمس میکردم . دوست داشتم به کیر خوشگلشم دست بزنم میدونستم خیلی بزرگه چون از زیر شلوارش معلوم بود چه تیکه ایه .
تو فکر بودم که چقدر خوشحالم حامد کنارم نشسته و حامد گفت فردا خونمون کسی نیست میایی اونجا با هم باشیم ؟! انگار که دنیا رو بهم داده باشن میخواستم جیغ بزنم اما یه کم خودمو جم و جور کردمو گفتم ok خبر میدم . دلم میخواست تا آخر دنیا تو بغلش باشم .
بیصبرانه منتظر بودم که لحظه موعود برسه .شب بهش sms دادم که فردا میام پیشت.
صبح رفتم حمام و شامپوی بدنم که بوی عطر گل میده مالیدم به بدنم و هر چی شامپو و نرم کننده خوش بو بود رو سرم خالی کردم (راستی من از مو بیزارم و همیشه اپیلاسیون میکنم و اون روز تازه اپیلاسیون کرده بودم کسم و بدنم نرم نرم بود ) اومدم بیرون موهاموکه بلند و حالت داره فر کردم و یه آرایش توپ و یه شورت و سوتین صورتی ملایم پوشیدم که سینه هام داشت ازش میزد بیرونو کون قلبه ام و کس تپلم تو شرتم خودنمایی میکردند و یه تاپ دکلته سکسی سرخ آبی پوشیدم طوری که نصف سینه ام معلوم بود . یه شلوار جین تنگم پوشیدم که کونم داشت توش میترکید .
اینم بگم که دوستان بدونند من قدم 167 و وزنم 59 سایز سینه ام 80 هیکلم تو پره و باسنمم به قول حامد تاقچه و به قول شروین کردنی .
ساعت 4 دم خونمون بود عطر ch خالی کردم رو خودم و رفتم پیشش اولین حرفی که زد با یه حالت حشری که من همیشه دوست داشتم : جوووووووووون چه خوشگل شدی … چه عطریییییییییییی
و بعدم یه بوس کوچولو
رفتیم خونشون به محض رسیدن منو تو بغلش جا کرد و تا میتونست بوسید من عاشق لبهای کلفت و گوشتیشم خودش مانتومو درآورد وگفت وااااای چه خوش هیکل شدی جیگرم تو چشمهاش میدیدم که چی میخواد … منو نشوند رو مبل و رفت شربت و میوه آورد .
همونطور که من رو کاناپه نشسته بودم اومد رو کاناپه دراز کشید و سرش رو گذاشت رو پای من . دستش رو برد لای موهامو سرمو کشید سمت خودش گرمیه لبهاشو از فاصله نزدیک احساس کردم وقتی لبهاش با لبهام تماس گرفت گر گرفتم لب پایینم وگرفت تو دهنشو میک محکمی زد و بعد زبونش رو کرد تو دهنم من هم زبون خوشمزه اشو مکیدم .وبعد از 10 دقیقه لب بازی گفت میدونستی لبهات چقدر خوشمزه و خوردنیه گفتم نمیدونی واسه خودت چیه !
بلند شد نشست کنارم و گفت:

 • دوست دارم سینه هاتو بخورم آخه خیلی گشنمهه
  منم تاپ دکلتمو که کشی هم بود آروم دادم پایین و پستونام زد بیرون شهوتو تو چشماش میدیم گفت
  وای چه اناری همش مال خودمه ؟
  آره عزیزم ماااااله خودته
  دستاشو برد زیر سینه ام از روی سوتینم فشار داد واااااااااااااااااااااااای چه نرمه چه خوشگله اول روی سینه ام و لیس زد انقدر ماهر بود که داشتم از شهوت میمردم مممممممممممم آه ه ه ه ه ه ه ه ه ه به طرز وحشتناکی سینه ام و میخورد بعد بند سوتینمو باز کردو سینه ام عین ژله پریدن بیرون عین وحشیا منو هول داد رو کاناپه و افتاد رو سینه ام با دوتا دستاش گرفت و شروع کرد به مالوندن و یکی در میون سر پستونمو میکرد تو دهنشو میک میزد گفتم : گازش بگیر گفت : جوووووووووووووووون چه صدات حشری شده دردت میاد گاز بگیرم عشقم
  نههههه دوسسسس دارم
  یه گاز کوچولو از نوک سینه ام گرفت که باعث شد یه جیغ کوچولو هم من بکشم آخخخخخخخخ ممممممممممم تیشرت شو در آوردم
  بعد دوباره شروع کرد به خوردن سینه ام یواش یواش اومد پایین تر لیس میزد و میخورد و میومد پایین منم مثل مار میپیچیدم و آه و اوه میکردم صدام تمام خونه رو برداشته بود با ناخون هام روی بازوشو و پشتش میکشیدم البته بگم اون موقع حالیم نبود دارم چه کار میکنم چون انقدر حشری هستم که هیچی حالیم نیست وگرنه عشقمو زخمی نمیکردم
  وقتی رسید به نافم صدام اوج گرفته بود زبونشو میکرد تو نافم و من جیغ میزدم رفت سراغ سینه هام همینطور که سینه هام و میخورد زبونش نوک سینه ام بازی میکرد با دستاش تمام بدنمو لمس میکرد رون و کون و کمر سینه همرو نوازش کرد
  دستش رفت سمت کسم از روی شلوار مالوندش کسم خیس شده بود و داشتم دیگه جیغ های بلند تر میزدم و بیشتر چنگش میکشیدم دستشو به زور کرد زیر شلوارمو(چون خیلی تنگ بود) بعد زیر شرتم و دست مردونه و بزرگش رسید به کس تپل خیس من که بیصبرانه منتظرش بود با هر مالش دستش به کسم آه بلندی میکشیدم آه ه ه ه ه ه ه ه ه ه مممممممممممم اونم با هر آه واوه من یه جوووووووووووووووووووووون غلیظ میگفت
  دستشو درآورد و زیپ شلوارمو باز کرد شلوارمو آروم کشید پایین دستش طوری از روی شورت رو کسم بود که با شصتش کسمو مالید با انگشت وسطیش روسوراخ کونمو میمالوند آه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
  جوووووووووووووووووووووووون
  مممممممممممممممم
  جوووووووووووووووووووووووووووون دوسداری بکنمت
  عاشق همین کارم
  جووووون یه جوری آبتو بیارم که تا حالا ندیده باشی منم عاشق اینم که آب کس تو بیارم میخوام تا صبح بکنمت
  برقو توچشماش دیدم
  زبونشو گذاشت از روی شرت رو کسم و بالاو پایین کرد و انگشتشو از لبه شرتم کرد لای کس خیسم میمالوند شورتمو درآورد منوبه شکم خوابوند کونمو یه مالش داد و گفت جوووووووووون قربون کون تاقچه ات برم عین طالبی میمونه یه ضربه بهش زد که کونم لرزید با دوتا دستاش کونمو از هم باز کرد زبونشو گذاشت لای کونم یه لیس اساسی زد بعد یه لیس از سوراخ کسم زد و زبونشو کرد توکسم آخ خ خ خ خ خ خ خ آ ه ه ه ه ه ه ه ه کمرمو گرفت و آورد بالا طوری که قمبل شدم و دوباره زبونشو گذاشت روسوراخ کسم و کشید تا سوراخ کونم همینجور لیس میزد و چوچو لمو لیس میزد و با یه دستشم کسم و میمالوند لیس هایی که به سوراخ کسو کونم میکشید ناله هامو بیشتر میکرد مممممممممممم آه ه ه ه
  منوبرگردوند به پشت خوابوند طوری که کمر به بالام روی کاناپه بود و کمر به پایینم تو بغل حامد خودش لای پام نشست و با دستش کس خیسم و مالوند آه ه ه ه ه ه ه ه آخ خ خ خ خ خ
  جووووووون کستو بخورم چه کسی داری چه صورتی خوش رنگی آدم یاد هولو میافته یه هلو ی تپل با هر لیسی که به کسم میزد پیچو تاب من بیشتر میشد باید با دو تا دستاش منو مهار میکرد وگرنه نمیتونست کس منو 10 ثانیه بیشتر جلو صورتش ببینه
  زبونشو لای کسم بالا پایین کرد و با انگشتش آروم کسمو مالوند زبونشو کرد تو کسم انقدر کار بلد بود که داشتم دیوونه میشدم . با دستم سرشو گرفته بودمو فشار میدادم به طرف کسم اونم زبونشو بشتر تو کسم فشار میداد زبونش مدام تو کسم می رفتو میومد بعد چوچولمو تو دهنش کردو میک میزد انگار داره شکلات میخوره ملچ وملوچی راه انداخته بود که نگو وقتی چوچولمو میک میزد انگشتش تو کسم میکرد ودر میاورد
  آخ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ بخوووووووووووور کسم وبخور جوووووووووووووون دارم دیوونه میشم آه آه واااااااااااااااااااااااااااااااااااااای مممممممممممممم
  با حرفها و جیغهای من اون حشری تر میشد و زبونش تند تر تو کسم میرفت و میومد
  با انگشتاش لای کسمو باز تر کرد و با انگشت اشاره و وسطیش شروع کرد به بازی کردن با لای کس خشگلم یواش سره انگشتشو میکرد تو ودر میاورد وای که چه حاااااالی میداد … اما من به این زودی ها ارضا نمیشم باید حتماً یه چیز کلفت بره تو کسم تا آبم بیاد.
  دوباره شروع کرد به خوردن بدنم رفت سمت رونم و لیس زد و بوسید بعد کل پاهامو که تو دستاش بود بوسید تا انگشتای پام.
  دیگه طاقت نداشتم خودم دست به کار شدم و شلوارشو در آوردم داشتم به کیر قشنگش میرسیدم از روی شرتش یه مالشی به کیرش دادم واااااااااااااااااااااااای چه بزرگه دوسش دارم
  از منم بیشتر ؟
  تو که عشقمی
  شورتشو درآوردم انقدر کیرش گنده بود که ترسیدم میخواستم از کون بهش بدم با دیدن این صحنه پشیمون شدم قطعاً پاره میشدم. یه بوس از سر کیرش زدم و سر کیرشو کردم تو دهنم و درآوردم یه آه مردونه بلند کشید یه لیس از زیر کیرش از لب تخماش تا سر کیرش کشیدم با دستم تخماشو آروم میمالوندم بعد تخماشو کردم تودهنم تمام کیرشو لیسیدم بعد تا جایی که دهنم جا داشت کیر گندشو کردم تو دهنم یه ساک اساسی زدم اونم موهامو نوازش میکرد و با جوووووون گفتاناش حشری ترم میکرد تند تر ساک میزدم هم با دستم کیرشو میمالوندم هم لیس میزدم
  بغلم کردو گفت وااااااااااااای داری دیونم میکنی دختر گفتم وایسا میخوام آبتو بیارم گفت حالا حالاها باهم کار داریم منم به این راحتی بهت آب نمیدم عشقم
  منو خوابوند رو زمین و پاهامو باز کرد با دستش کیر کلفت و گندشو گرفتو چند تا ضربه زد رو کسم بعد سر کیرشو گذاشت لای کسمو رو کسم سر داد کسم خیس خیس شده بود منم که جیغهام ساختمونو برداشته بود تا حالا اینطوری نشده بودم با اینکه شروین هم کار بلد بود ولی حامد یه چیز دیگه بود. آ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه آ ه ه ه ه ه ه ه ه مممممممممممممم با فریاد میگفتم کیرتو بکن تو کسم بکن تو کسم
  با دو تا دستاش کسم و از هم باز کرد طوری که انگار میخواست کسمو با دستش جر بده یه کم درد داشت ولی دوست داشتم و گفت جوووووووووووووووووووووون کیر میخوای آره کسمو جررررر بده میخوام کسسس بدم بهت عشقم
  گیرشو گذاشت لب کسم و اول آروم فشار داد جوووون چه تنگه نمیره تو مطمعنی دختر نیستی
  آره عشقم بکن بکن دارم دیووونه میشم ( من دختر نبودم 21 ساله بودم که شروین پردمو زد و حامد هم از همون اول آشنا ییمون میدونست)
  فشارشو بیشتر کرد با دستاش طوری کسمو باز کرده بود که احساس جر خوردن رو کامل فهمیدم
  جرمم بده حامد کسمو جر بده عشقم وای چه حالی میده به عشقت کس بدی
  با یه فشار دیگه نصف کیرش رفت توکسم و شروع به جلو عقب کردن کرد خودمم با دستم کسمو میمالوندم و حامد سینه هامو گرفت و شروع به مالیدن کرد و میگفت جوووووون (عاشق جوووون گفتناشم ) جووووووووووون کیر دوست داری کیرمو توکست حس میکنی حال میده منم دیگه حنجره م زخم شد انقدر جیغ زدم جوووووووووووووووون کستو بخورم که انقدر تنگه عشقم
  حالا دیگه تمام کیر کلفتش تو کسم بود وداشت منو جر میداد خیلی درد داشتم ولی دردشم لذت بخش بودکیرشو تا ته رحمم حس میکردم صدای شالاپ وشولوپ و آه اوه منو جون گفتنای حامد تمومی نداشت …آب بده بهم صبا آب کستو بریز رو کیییییرم آب تو بریز رو کیرم جوووووووووووووون چه کس تنگی منم عین مار به خودم میپیچیدم خدا میدونه چند بار از کمر بلد شدم و خودمو کوبیدم زمین حامد وقتی دید انقدر وحشیم دستشو انداخت دور کمرم و خوابید روم ومنو محکم گرفت تا به خودم آسیب نرسونم بعد از یه ربع رفت و آمد کیر حامد تو کس من دیگه ارضا شدم تمام بدن حامد پر بود از جای ناخنهای من حامد خیس عرق شده بود و چنگ انداختن من بیشتر باعث میشد بدنش بسوزه با دستاش دستای منو گرفت و برد بالا ی سرم وسرعت کردنش رو بیشتر کرد سینه هامم تو دهنش بود حالا دیگه اونم داشت داد میزد و من ناله هام بلند تر و بلند تر میشد
  گفتم میخوام آب کیرتو بریزی تو کونم برو یه کرم بیار من تا حالا کون ندادم ولی میخوام کیر کلفت تو کونمو جر بده
  کرم آورد و منم قمبل کردم کرمو مالید رو سوراخ کونم و اول با انگشتش شروع به باز کردن سوراخم شد واااای چه حالی میداد یه انگشتش تو کونم بود ویه انگشتش تو کسم انقدر انگشتو کرد تو کسو کونم و در آورد که داشتم از شهوت میمردم خودمم جلو عقب میکردم که دستش سریعتر تو کس و کونم بره تو بیاد بیرون . حامد گفت جوووون کونت کیر میخواد الان میدم بهش و کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم و آروم فشار داد تو کونم سرش به سختی رفت تو داشتم میمردم از درد جیغ میکشیدم میخواستم بگم گوه خوردم در بیار ولی وقتی دیدم عشقم داره لذت میبره تحمل کردم
  یواش یواش همه کیرشو دادتو کونم و آروم شروع به جلو عقب کردن کرد جر خوردن کونمو احساس کردم دیگه جیغهام داشت بیشتر میشد آخخخخخخخخخخخخخ وایییییییییییییییی مردم آیییییییییییییییییی
  وقتی سوراخ کونم باز شد دیگه منم داشتم حال میکردم حامد با دستش کسمو و سینه هامو میمالوند وااااااااااااااااااااای آ ه ه ه آ ه ه ه ه با ضربه های محکمی که حامد میزد به جلو پرتاب میشدم وای چه حالی میده کون دادن جوووون عاشق کیر کلفتتم بکن عشقم جوووون منم عاشق کون خشگلتم کون میدی عشقم جووووووووون چه کونیه کسمو با دستش میمالوند وبهش ضربه میزد و میگفت آب بده تا صبح میخوام آبتو بیارم جوووون کستو بخورم آب بده که من ارضا شدم و حامد هم با دستاش کمرمو گرفت و با ضربه های محکمی که زد آبشو ریخت تو کونم افتاد روم
  2 ساعتی تو بغل هم خوابیدیم و رفتیم دوش گرفتیم 1 بارم زیر دوش بهش کس دادم و اومدیم 1 چیزی خوردیم و خلاصه اونشب تا صبح 4 دفعه منو کرد دیگه جون نداشت منم نمیتونستم راه برم
  امیدوارم خوشتون اومده باشه
  ماجرای منو حامد ادامه داره اگه دوست داشتید براتون میگم …

نوشته: صبا


👍 0
👎 0
56092 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

302823
2011-10-15 23:38:59 +0330 +0330
NA

چرا دخترا اینقدر حشرین؟

0 ❤️

302824
2011-10-15 23:39:49 +0330 +0330
NA

همه پسرای داستانها یا بدن سازن یا هیکلای ورزیده,شکم تیکه تیکه!!!واقعا داستانت خیلی مزخرف بود,داستان برای گروه سنی الف بنویسی موفقتری

0 ❤️

302825
2011-10-16 00:17:52 +0330 +0330
NA

با توجه به اينكه داستانها چند وقته افت شديدي از نظر محتوا و جذابيت داشتند، من ميگم از اين به بعد علاوه بر نقد هر كدوم از دوستان يه نمره از 1 تا 20 به داستانها بدند، تا نويسنده داستان هم بدونه تا چه حد موفق بوده…

0 ❤️

302826
2011-10-16 01:14:32 +0330 +0330
NA

چطور امکان داره با قد167 و وزن 59 سایز سینت 80 باشه ؟؟؟ باید بگم اگه قد و وزنت اینطوریه دقیقا خود کاریکاتور هستی
ولی در کل داستانت بد نبود

0 ❤️

302828
2011-10-16 01:30:13 +0330 +0330
NA

حالب بود.خوشم اومد.

0 ❤️

302829
2011-10-16 03:37:55 +0330 +0330
NA

=D> با اینکه تابلو بود نویسنده پسره ولی از نظر داستان سکسی خوب بود
موفق باشی

0 ❤️

302830
2011-10-16 03:49:27 +0330 +0330
NA

صبا جون کیر زیاده اون نشد ما هستیم قهر کن دیگه

0 ❤️

302831
2011-10-16 03:53:15 +0330 +0330
NA

مصاحبه با صبا:
نظرت در مورد داستان خودت چی بود؟
صبا: جووووووووووووووووووووووون
حامدو دوست داری؟
صبا: اوخخخخخخخخخخخخخخ
وقتی حشری میشی چه صدایی در میاری؟
صبا: آآآآآآاااااااااااااااااااااااااااههههههههههههههههههههه
داستانو خودت تایپ کردی؟
صبا: ههههههههههههههههههههههههههها ؟
اصلا بلدی تایپ کنی؟
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
الان کست خیس شده ؟
صبا: اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووف
کیر حامد خوشمزه بود؟
صبا: ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
صحبت دیگه ای داری؟
صبا: جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون!

0 ❤️

302832
2011-10-16 04:32:59 +0330 +0330
NA

کیرم تو مغزت با این خالی بستنات

0 ❤️

302833
2011-10-16 04:55:13 +0330 +0330
NA

اون اندامی که تو توصیف کردی خیلی مسخره ست
سایز 80 رو گفتی . قسم ، قسم یادت رفت
سایز 80 و وای چه اناری ؟ انار هندونه احتمالا :d
آقای نویسنده ، بد نبود

0 ❤️

302834
2011-10-16 05:47:21 +0330 +0330
NA

نمیدونم چرا اینجا همه بلدن بگن داستان خالی بندیه و به نویسنده فوحش بدن حالا چرا اصرار به دروغ بودن داستان دارن نمیدونم ؟ هر کی دوست داره میتونه فکر کنه داستان دروغ یا راست است . من تازه با این سایت آشنا شدم وقتی دیدم یه همچین جایی هست که آدم میتونه خاطرات سکسی خودشو تعریف کنه خیلی خوشم اومد وتصمیم گرفتم خودم هم دست به کار بشم طوری که این جور داستانهارو معمولاً با جزئیات نمیتونیم برای کسی توصیف کنیم
داستانم شاید سطح پایین تری از بعضی از داستانها داشته باشه اینهم از نداشتن تجربه کافیه . خوب بود دوستان به جای توهین نظر بدن که یه انتقاد خوب بشه اسمش رو گذاشت .

0 ❤️

302835
2011-10-16 06:58:41 +0330 +0330
NA

ببين نوكرتم همين يك دفعه كه نوشتي بسه اگه قرار باشه تمام كوس كون دادنت رو اينجا داستان كني ما ديگه بيچاره ميشيم از داستانت فهميديم كه جنده كار درستي هستي ولي يك مقدار كوس مغز هستي … >:)

0 ❤️

302836
2011-10-16 07:12:41 +0330 +0330
NA

قشنگ بود اما برام خیلی سخته باور کنم راسته
:d

0 ❤️

302837
2011-10-16 08:03:04 +0330 +0330
NA

جوووووووووون ننه جووووووووونت اینقدر جووووووووون جوووووون نکن

0 ❤️

302838
2011-10-16 08:03:46 +0330 +0330
NA

داستانت بسيار خوب بود، مهم اينه كه تونستى احساسى رو كه داشتى خوب انتقال بدى، و به اين مزخرفاتى كه يه سرى از اين دوستان كم سن و سال مينويسن توجه نكنى، من نميدونم چرا مسئول سايت چرا اجازه ميده يه سرى از اين بچه هاى زير ١٨ كه هنوز دهنشون بوى كير ميده و جز فهش و درى ورى چيزى بلد نيستن , بيان تو سايت؟ اقا يه ١٨+ دم در سايتت بزن!!! ممنون ميشم. به هر حال اميد وارم داستانهاى بيشترى از شما تو اين سايت ببينيم.

0 ❤️

302839
2011-10-16 08:57:27 +0330 +0330
NA

ببین جانم … عزیزم …کوس کش… کوس خول …بچه کونی آخه ورزشکارا که کیرشون از بچه ی یه ساله هم کوچیک تره خوب چرا کس میگی؟

0 ❤️

302840
2011-10-16 10:51:27 +0330 +0330
NA

چرا به جای انتقاد یا پیشنهاد فقط فحش و حرف های رکیک تحویل نویسنده می دهید، اگر جایی از داستان ایرادی دارد بهتر نیست راهنمایی کنید؟

0 ❤️

302841
2011-10-16 11:00:56 +0330 +0330
NA

خوب کیرم دهنتون که به هر کی مینویسه فحش میدین
خرا اسمش داستان سکسی نه مستند سکسی !!!
فقط به خائنین و زنای با محارم هر چی خواستین فحش بدین 10 سانتم از کیر من روش!!!

0 ❤️

302842
2011-10-16 11:32:50 +0330 +0330
NA

دربیابان لنگه کفشی نعمت است.ای…بدک نبود

0 ❤️

302843
2011-10-16 11:43:03 +0330 +0330
NA

داستانت خیلی قشنگ بود مرسی
بازم بنویس

0 ❤️

302844
2011-10-16 12:31:19 +0330 +0330
NA

داستانت بد نبو اگه از جووووووووووووووون گفتناش بگذریم
ولی تعریفایی که از خودتو اون دوتا دوست پسرات کردی واقعا حال به هم زن بود
قد 167 وزن 59 و سینه 80 ؟76.jpg

0 ❤️

302845
2011-10-16 13:46:06 +0330 +0330
NA

tokhmi bood

0 ❤️

302846
2011-10-16 14:24:28 +0330 +0330
NA

من یه 1000 تومنی گم کردم تو تالار کسی ندیده ؟؟؟
از خوندن این داستان چرت و پرت تو تالار واقعا" خسته شدم حداقل اگه تجربه سکس ندارین (خانمای داستان نویس و آقایون جقی) لطف کنن یک بار فقط یک بار سکس کنن صبا خانوم اگه می گفتی همون اول از حال رفتم چیزی متوجه نشدم می شد داستانتو باور کرد …

0 ❤️

302847
2011-10-16 16:03:51 +0330 +0330
NA

تو آخرش کدوم و دوست داشتی؟
اگه داستانت راست باشه از او دخترایی که 18تا دوست پسر دارن و 60مدل کیر خوردن و کاراشون رو کیری کیری توجیح می کنن،

0 ❤️

302848
2011-10-16 17:08:39 +0330 +0330
NA

خیلی زیاد به حاشیه ها پرداختی ولی داستانت بدک نبود البته یکم خالی بسته بودی دفعه دیگه از این خالی ها نبند

0 ❤️

302849
2011-10-16 18:02:24 +0330 +0330
NA

آدمایی که به این سایت میان دو دسته هستن گروه اول بچه هاین که تا حالا هیچ سکسی نکردن و با اومدن به این سایت خودشونو به نوعی تخلیه میکنن و یک عده ای مثل من که این جور داستانا براشون به نوعی عادت شده و اگه صبحشم سکس کرده باشن بازم دوست دارن که این داستانارو بخونن هر چقدر هم غیر واقعی باشه گروه اول که اکثریتن گروه دوم هم که از سایت سکاف شروع کردن تا به اینجا رسیدن هم اقلیت

حالا دوست عزیز من دو تا نکته بهت میگم یاد بگیری بد نیست که دیگه از این سوتیا ندی
اولا ارگاسم دختر اونطوری نیست که فکر میکنی و فقط کس و لزج میکنه که اونم کلا وقتی یک دختری حشری باشه کسش لزج هست و اینکه طرف بگه کیرم خیس شه نیست.البته یک نوع دیگشم هست که میپاشه که به این راحتیایی که تو داستان شما بود اتفاق نمیافته
ثانیا زمانی که دختر ارگاسم میشه یک چند دقیقه ای احتیاج به استراحت داره و سکس بهش حال نمیده اینکه طرف همون لحظه تند تند بکنه خوب اشتباهه
ولی در کل داستانت خوب بود و خوندنی

0 ❤️

302850
2011-10-16 18:05:49 +0330 +0330
NA

یک چیز دیگه
سینه 80 با وزن 59 متناسب نیست اگه میخوای بگی خوش هیکلم سینه رو کن 75

0 ❤️

302851
2011-10-16 18:13:45 +0330 +0330
NA

آقای محترم اگه بحث راست بودن یا نبودن داستانو بزاریم کنار شما نمونه ی کامل تفریط هستین . با خودت فکر کن فقط یک ثانیه فکر کن که واقعا چه فرقی بین دختر با پسر هست اینکه یک دختر یا پسر با پسری باشه و فقط با اون سکس کنه خوبه یا اینکه هرزه شن و با افراد مختلف . نیاز جنسی برای همه ی مردمه فرقی نداره اون شخص پسر باشه یا دختر مطمئن باش خانواده ی کسایی که بیشتری گیرو دارن بیشترین خیانتو به اونها میکنن

0 ❤️

302852
2011-10-16 20:53:48 +0330 +0330
NA

داستانت عالی بود صبا جاان مرسی. :X >:D< =D> =D> =D> :* :*

0 ❤️

302853
2011-10-17 13:49:20 +0330 +0330

man khosham omad bahal bo0od , be nazare man bad nabud badesham taraf ke nevisandeye roman nist azash che entezari darin dar hadde khodet kheyliam khub neveshti size 80 sinehatam man khodam didam ino ba cheshmam , moafagha bashi o lezzat bebari

0 ❤️

302856
2011-10-18 04:24:52 +0330 +0330
NA

شما بهتره به جای اینکه توی سایت سکسی بچرخی بری رو منبر بشینی حاج آقا MAXMAHONY
هر کسی حق سکس داره متاسفانه ما مسلمونها همه چیو برای مذکرها آزاد گذاشتیم (4 تا عقدی و N تا صیقه ای )
من داستان زندگیمو نخواستم اینجا بنویسم چون تصمیم داشتم از یک سکس با کسی که خیلی دوستش داشتم توی یه سایت آزاد بنویسم
بکارت من و کسی زد که یه جورایی نامزدم بود (البته از روی سادگی و بچگی خودم)ما نزدیک 7 سال با هم بودیم و قرار بر ازدواج داشتیم من غیر از (شروین) با کس دیگه ای نبودم توی جامعه خراب ما هم که نمیشد زیاد توی خیابونها چرخید چون دختر و پسرها رو میگرفتند الان آزادی بهتری هست تو خیابونها اکثراً تو خونه بودیم و میدونید که چی میشه …
شما نگران دخترهای جامعه نباشید نگران کوته فکری خودتون و کل جامعه باشید که هر آسیبی هست از اون نشأت میگیره.
اینم بگم که خیالتون راحت بشه من الان متاهل هستم حالا بماند که همسرم کیه !
فکر میکردم اینجا یه سایت آزاد با عقاید روشنفکری گویا اشتباه اومدم
از این که داستان عشقمو برای امثالی مثل شما به اشتراک گذاشتم متاسفم

0 ❤️

302858
2012-03-20 13:18:23 +0330 +0330
NA

منم دوس دارم دوباره و چندباره کـــــــــــــــــــــــس بدم، جوووووووووووووووووووونننننننننننننننننننننن
کسم داره منفجر میشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
کـــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــر میخوامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

0 ❤️

302860
2012-12-03 05:52:18 +0330 +0330
NA

داستان خوب بود
و
آفرین صبا جان
اصن خدا داده استفاده کنی و لذتشو ببری نداده که بزاری تو ویترین خاک بخوره …

یادتون باشه ، اظهار نظر آزاده همونطور که همه چیه دیگه آزاده
بیایید طوری بشیم که از قبل واسه یکی پیش داوری نکنیم و مقصر نکنیمش و زیاد به سری مسائل حساس نشیم .

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها