با عزیز دلم

  سلام دوستان اسمم شایانه دفه اوله ک داستان مینویسم
  من ۲۰ سالمه قدم ۱۸۵ وزنمم ۸۰ و خیلی معمولی و دوس دخترم نازنین یه دختر ۱۸ ساله قد ۱۶۵ و سفییدد و ممه هایه ۸۵ ک خودش اسرار داره ک ۸۰
  دوستی ما خیلی طولانی بود و یه مدتی بینمون جدایی افتاد و من در ب در دنبال نازنین گشتم تا پیداش کنم ک بالاخره خودش یه روز پی ام داد وقتی کات کردیم ۱۶ سالش بود و تو ۱۸ سالگی بهم پی ام داد خیییلی تغییر کرده بود خوشگل تر زنونه تر و خیلی سکسی تر از اونجایی ک من خیلی دوسش داشتم اصن نمیخاستم بحث سکس وسط بیارم تا شاید نگه بخاطر سکس میخامش ولی دیدم خودش خییلی وضش خرابه و دلش میخاد...بریم سر اصل مطلب تو قرار اول فقط همو بعد دوسال دیدیم و گذشت با لب و دستمالی وقتم نبود
  اما قرار دومون مامان بابام رفتن شهرستان و من خونه بودم داشنگاهمو پیچوندم و با نازنین هماهنگ کردم از راه ک رسیدم دیدمش راس کردم ب خودش رسیده بود پرید بغلم همون دمه در داشتیم لب بازی میکردیم ک رفتیم رو مبل نشستیم یکم پذیرایی کردم و حرف زدیم تا اینکه بغلش کردمو فشارش دادم یه ایی گفت منم لباشو بوسیدم دیدم چشاشو بست همراهیم کرد خیلی ام خوب این کارو کرد زبونمو میخورد مکپمیزد منم مال اونو سینه هاشو از رو لباس شروع کردم ب مالیدن ک دیدم نفساش تند تر شد همینجوری ک قربون صدقش میرفتمو لباشو میخوردم دستمو بردم کمرشو ناز میکرد از زیر لباس و اونم به خودش پیچ قوص می داد دستم گذاشتم رو کونش مالیدم و بعدش کصش ک دیدم اصن پیش من نیس و اون دنیاس گفتم پاشو بریم رو تخت
  موافقت کرد رفتیم رو تخت یکم باز لب گرفتیم ک من گفتم لباستو در بیار یکم ازم خجالت میکشید ک خودم همراهی کردم و پیراهنشو در اوردم با سوتین جلوم بود خییییلی عالی بود سینه هاش گنده سفید سوتینشو باز کردمو شروع کردم ب خوردن سینه هاش و با دستمم شروع کردم کصشو مالوندن کم کم دستمو بردم زیر و گذاشتم رو کصش داغه داغ بود ولی شلوارش مزاحم بود با اجازش شلوارشو در اوردمو کارمو ادامه دادم اونقد گردنشو سینهه هاشو خوردم کصشو با انگشتم حال دادم ک یه هو دستمو گرفتو نزاشت ادامه بدم و چشاشو بسته بودو میلرزید منم محکم بغلش کردمو فهمیدم ارضا شده حالش ک خوب شد گفت دوست دارم
  و منم قربون صدقش رفتم باز. ک دیددم داره با کیرم از رو شلوارم ور میره کم کم درش اوردو با کیرم بازی میکرد منم برا راحت تر باشه شلوارمو با شرتم در اوردم اونم مث حالت جرق زدن برام جق میزد که یه هو دیدم کلاهک کیرمو کرد تو دهنش باااورم نمیشد خییلی خوب کیرمو میخورد منم جونم انگار داشت از کیرم در میومد بعد چند دیقه دیدم ابم داره میاد گفتم 69شو گفت چشم شرتشو در اوردم یه کص دختر ۱۸ ساله صاافو بی مو و فوق العاده خوردنی جلوم بود شروع کردم ب خوردن کسش و خواستم تمرکز کنم رو خوردن تا دیر تر ابم بیاد و همینطورم شد کصشو اول یه لیس زدم و بعد یه همشو کردم تو دهنمو با زبونم
  با چوچلش بازی میکردم اونم داشت کیرمو میخورد منم سرعت زبونمو بیشتر کردم ک دیدم اون دست از خوردن کیرم برداشت و داشت ناله میکرد کمن پاهامو انداختم رو گردنش و مجبور شد کیرمو بخوره بعد ک باز شروع کرد پامو برداشتم و ادامه دادیم یه ۵ دیقه ایی 69 رفتیم ک دیدم داره ابم میاد گفتم پاشو و منم کصشو بیخیال شدم بهش گفتم جلوم بخواب ک اونم اطاعت کرد میدونس قراره از کون بده چون پرده داشت منم یه بالیش گذاشتم زیر شکمش و کونش جلوم قلبمه شد یه تف کردم رو سولاخ کونشو سر کیرمو گذاشتم و یکم فشار دادم ک هنوز تو نرفته بود خانوم جیغ کشید گفت درد میکنه ولی من دلداریش دادمو ب لا پا راضی نشدم دفه دوم چون تکون میخورد نمیشد بکنم دقیقا توش ک نزدیک بود پردشو بزنم و این ترسوندش گفت بزارخودم ..سر کیرمو گرفت و رو سولاخ کون خوشگلش تنظیم کرد و چشاشو بست میدونست خیلی درد داده یه فشار کوچیک دادم ک کیرم رفت تو خیییییلی داغ بود نازنین ناله میکرد از درد منم میگفتم فدات بشم و اینا ک یه هوکل کیرمو جا کردمو نازنین جیغ کشید دهنشو گرفتم بعد چند ثانیه شروع کردم تلمبه زدن ک اونم کمتر جیغ میزد بعد هف هشت دیقه ابم اومد و همشو ریختم تو کونش ک نازنین یه اخیییش از ته دل گفت منم همونجوری بغلش کردمو باهم خوابیدم خیلی بهمون خوش گذشت نازینن از نظر من سکسی
  ترین دختر دنیاست و همیشه عاشقشم
  ممنون ک خوندین
  ببخشید اگ بد بود
  نوشته: ....

 • 0

 • 6
 • نظرات:
  •   sick_joker11
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • ?حرفی برا گفتن ندارم اصن


  •   sanaz jn
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • جادوگر سفید
   همشون منم
   :))


  •   مهدی۶۲
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • دختره ۱۸سالش بود سینش ۸۵ بود؟دو سال باهاش کات کرده بودی بعد دوسال یه راست اومد بهت داد؟


  •   shiraz-m-m
  • 6 ماه
   • 1

  • به سلطان کامنت(شاه ایکس)میسپارمت اون میدونه چی بارت کنه که دیگه هوس نوشتن کصشعر نکنی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو