بخاطر آرزوهام (۲)

1400/02/22

...قسمت قبل

سلام خوب هستین
تو ماجرا قبلیم توضیح دادم که بخاطر گوشی کون دادم .
الان حدود ۳هفته از ماجرا گرفتن دیه گذشته ولی چند شب بود که خواب گاییده شدنم میدیدم .با خودم گفتم من که با کون دادن و کتک خوردن تونستم ایفون بگیرم چرا برم سر کار بیشتر حال میکنم با دوسه ساعت برای یک هفته پول دارم .پریروز تو تلگرام با یه پسره اشنا شدم حدود ۲۵ سال اهل شیراز ولی تهران زندگی میکرد برای کار گفت که دوست دخترم بخاطر اینکه من وحشی ووست دارم با من سکس نمیکنه و چون سایزم بزرگه میگه اذیت میشم بعدش کات کردم باهاش .دنبال یه کیسم که صبح تا شب روش باشم و یک ملیون با لباس نو میدم .گفتم کمه و …تا راضیم کرد گفت بدنت ببینم شاید قیمت تغییر کرد .کاملا شیو و حشر بودم .گفت سوراختو ببینم و …گفت ۱۵۰۰ میدم با شلوار و تیشرت و لباس زیر چون مغازه دار بود .پول کارت به کارت کرد و گفت لباس برات میارم خونه بعد کار ببر با خودت گفتم باشه .بعد پبام داد که خیلی جالبه که نمیگی عکس کیرمو نشون بده که گفتم‌میبینم در هر صورت چه بزرگ و چه کوچیک حرف زدیم .گفت از الان بگم که پشیمون نشی من شاید ۵تا ۶بار بکنمت چون ۲ماه نزدم پر هستم .دیر ارضا هستم .کونت جوری میگام شاید یک روز سخت راه بری ولی دیگه اپن میشی گفتم اخه چرا گفت دوست دارم بگام .بعد پشم دارم .از صبح که بیای میشی بردم تا شب که بری یعنی هرچی بگم باید قبول کنی گفتم باشه و صبح با مترو رفتم حدود ۹ رسیدم پونک یه اپارتمان اداری روز جمعه بود همه تعطیل بودن امد با هم رفتیم بالا .حدود ۹۰ وزن ولی شکم دار و یکم پشم داشت .دستاش پر بود .ریش نداشت .تو اسانسور همش نگام میکرد گفت صبحانه اماده کردم بخوری جون بگیری .
رفتم تو دیدم صبحانه حاضر کرده و گفت قبلش بیا بریم تو اتاق کارت دارم وای ترسیده بودم نکنه چند نفر باشن .خلاصه رفتم روز قبل سایزم پرسیده بود .دیدم‌گفت لباسات کامل در بیار .یه شورت لامبادا مردانه تنم کرد گفت یکم خم شو تپل خان دولا شدم یه دیلدو سلیکونی حدود ۱۰ سانت گفت لپ های کونتو با دست بگیر که منم گوش دادم با تف کرد تد گفت شورت بپوش منم پوشیدم یه شلوار لی داد که بپوشم گفتم تنگه گفت میدونم کشی بپوش پوشیدم بازور کمرش بسته شد .یه تیشرت وجذب راستی قبلا از اینه دیلو بکنه یه قرص تاخیری داد بهم و یه ژل زد به کیرم بعد چند ثانیه بی حس شد انگار خواجه شده بودم .
دور گردنم یه قلاده بست گفت بریم برای صبحونه گفت بشین کنار خودم بهت لقمه بدم .گفت چایی دوست داری یا اب میوه که گفتم چایی .برام هم زد گفت صبر کن داغه الان خنک میشه .بی هوا یه لب ازم گرفت گفت ببخشید ولی میخوام تمام عقده هایی که دارم با تو از سرم پاک کنم .دستم گذاشت روی شلوارس گفت تا خنک بشه چایی یه نگاه بنداز یکم دست کشیدم دیدم خاک تو سرم شد خیلی از حدی که میخواستم بزرگتر بود .گفت دوست دخترا همشون با گریه بلند میشن درد داره گفتم میشه پولتون بدم ولی برم گفت نه دیروز گفتم‌که نترس ژل میزنم وای لقمه میزاشت دهنم میگفت بخور .حالم بد شده بود یه لحظه گفت نگران نباش دارم کونتو اماده میکنم‌حس عم داشتم گفتم میخوام برم دستشویی گفت برای دیلدو هست .گفتم میشه بکشی بیرون یهو لهنش عوض شد گفت خفشو امدم چایی بخورم که گفت بسه من لب های طولانی میگرفت .سینمو فشار میداد وایی شورتشو داراورد گفت بشین رو زمین دهنتو باز کن خامه بدم بخوری با اسپری خامه زد کرد تو دور دهنم قاچ خورد خیلی کلفت بود .گفت باهاش دوست شو چون تین میخواد بگادت .وایی تا ته حلقم نمیرفت .یکم براش خوردم،دیدم حس عنم بیشتر شد گفتم دارم خودمو کثیف میکنم کهفت نرس ویبره بردم بالا برو درش بیار وایی دراوردم سوراخم یکم باز شده بود .رفتم رو تخت وای وحشیانه لباسارو جر داد تو تنم .کونمو خشک کرد کیرشم همینطور گفت الان باید بره تو خشک که گاییده بشی کرد تو یه جیغ زدم‌با زور میکرد تو یهو گریه کردم گفت جون واییی میکرد تو در میاورد بیرون خیلی درد داشت گفت تاق واز شو پاهامو گذاشتم رو شونه هاش یکم تفزد کرد تو خیلی وارد بود در حین کردم سینمو میکشید منم فقط ناله میکرد اخه دستام بسته بود .انگار کیر نداشتم بعد حدود ۱۰ دقیقه دیدم دارام داغ میشم گفت هم میریزم توت و هم میخوری برام کشید بیرون کرد تو دهنم وای مزه بدی داشت انگار عنی شده بود گفت کونی میگامت واییی کونم داشت میسوخت .صورتو دهنم‌پر اب بود
گلومو گرفت گفت بخور منم با تمام بد مزه ای خوردم .وایی برا امیر که خورده بودم بهتر بود .کیرش پر پشم بود خایه بزرگ .در گوشم گفت حال داری گفتم میشه تموم بشه درد دارم گفت نه بلند شد یه روغن اوردد کونمو خوب چرب کرد بعد خایمو هی فشار میداد انگشت میکرد تو ولی دردم گمتر شده بود .چشامو بست ولی به کارش ادامه داد .تپل ها خوب درک میکنن حالمو ران ها پام هی بهم میچسپید اونم میزد .هی یه انگشت یه انگشت میکرد تو تا اینکه یک دفهعه از شدت درد حالموبد شد دیگه تفهمیدم تا حدود یکسات دیگه گفتدچقدر کم طاغتی ببین دیدم مشت میکنه واییی تمام دلم درد گرفته بود .کلی گریه کردم گفت نگران مباش الان ژل میزنم حدود ۱۱ بودرفت ژل زد و یه مایع بد بو مالید و شورت پوشیدم .تا حدود ۴ کنارم خوابید .گاهی لب میگر فتیم یگه خسته شده بودم گفت راند اخر هست وقتی بیدار شدم درد کون نداشتم ولی به اشاره ای باز شده بودم کرد تو میگفت تو خیلی باحالی خوب میگامت کونی اشغال ‌.بیحسی نرفته بود هنوز درد متوجه نمیشد بعد یه ربع کشید بیرون گرد دهنم وایی مزه لیدوکایین می اد لبم بی حس بود سرمو محکم گرفته بو. تلمبه میزد دهنم گفت یه قطره نباید بریزه زمین و الا ج ت میدم وایی دتشتم اوق میزدم رگ کیرش هی و م میکرد تا ته حلقم پر شده بود خوردم مزه بدی داشت مثل فیرینس داغ گفت میک بزن تا تهش بیاد وایی خیلی ناز شد وقتی خوابید .رفتم حم م بعدش و لباس جدامو تن کردم .خیلی خوب بود لباسام .قدیمی ها رو گذاشتم تو کوله و داشتم میرفتم گفت میشه چنتا گاز بگیرم دیدم ضایع هست گفتم اروم .دم کونم و ممه همو و پهلو گرفت ولی بعدش میک زد الان کل بدنم کبوده از جمعه خیلی میگوزم .هی تکست میده خوبی و…به نظرم میخوام ادامه بدم درست بگایی هست ولی پول هم داره .چون سایزم کوچیکه نمیتونم زیاد حال کنم ‌ولی حال میتونم بدم .
قربون هرچی کیر کلفته .الان با دونفر قرار گذاشتم برای فردا صبح نفری ۵۰۰ برم میام میگم

نوشته: پویا


👍 3
👎 8
5601 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

809154
2021-05-12 01:35:37 +0430 +0430

یعنی واقعا خاک بر سرت

0 ❤️

809176
2021-05-12 03:13:16 +0430 +0430

من که درست متوجه نشدم ولی با اینکه تنها زندگی میکنم… اینجوری خوشم نمیاد

0 ❤️

809195
2021-05-12 07:02:12 +0430 +0430

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

0 ❤️

809228
2021-05-12 12:06:25 +0430 +0430

خودت اگه فهمیدی چی نوشتی برای ماهم تعریف کن
به قول بزرگواران سایت :" یه لحظه کون نده ببینم چی میگی"

0 ❤️

809236
2021-05-12 13:52:29 +0430 +0430

رسیدم پونک یه اپارتمان اداری روز جمعه… تأ اينجا خوندم.
ملت به گردنم قسم این حتی كون هم ميترسه بده. عاشق دادن هست داره توجیه میکنه، آخه کدوم احمقی د۴عه اول اون بلا سرش میاد اپانگوزش ، بعد باز نشناخته فقط بخاطر ارزوهاش میره میده با وجودیکه میفهمه مثل سگ گاییده میشه؟ جاکش خان خر خودتی

0 ❤️

809247
2021-05-12 15:36:44 +0430 +0430

همچنان شاهد داستان نویسی
یک دست قدم یک دست ب کیر هستیم

0 ❤️

809249
2021-05-12 16:00:44 +0430 +0430

وای من اصلا نمیتونم باور کنم کسانی هستند که برای کون پسر پول پرداخت می‌کنند، یه پسره یه بار بهم گیر داده بود، صدا دخترونه با عشوه، میگفت شب تا صبح یک و پونصد گرفتم الان دارم میرم سرقرار
ولی چون ازتو خوشم اومده، اگه خواستی ازتو یه تومن میگیرم
گفتم برو پایین بابا دلت خوشه، بعد بلافاصله اینو برا یه نفر تعریف کردم
گفت خب مگه چیه؟ من پونصد میگیرم
گفتم ای داد بیداد، پس این همه پسرای جوون ماشینای شیک و مدل بالا توخیابون سوار شدن، من تاحالا فکر میکردم ارث بهشون رسیده، نگو دارن آرمان های امام را دنبال می‌کنند.

0 ❤️

809404
2021-05-13 12:40:47 +0430 +0430

خب برو کار کن کونکش

0 ❤️