برادرشوهر خشن

  سلام مهساهستم۲۰ساله داستانم کاملا واقعیه لطفاً فحش ندید،من سه ساله که ازدواج کردم،چون توشهر ما عادیه ازدواج تو سن کم ،القصه..اوایل ک ازدواج کرده بودم خیلی معذب بودم تو خانواده همسرم. یه برادرشوهر دارم که چهار سال از شوهرم کوچکتره و از من۲سال بزرگتر ینی۲۲سالشه ولی قدبلند و درشت اندامه هربار که دست دراز میکرد تاباهام دست بده لپام گل مینداخت و دست نمیدادم،ولی خیلی باهم صمیمی بودیم همه جا هوامو داشت،تا اینکه یک ماه پیش وقتی ک خونه مادرشوهرم بودم موقع خدافظی ب شوخی گف نمیخای با داداشت دست بدی من ی نگاه به شوهرم کردمو بالبخند دست دادم از اونروز دیگه عادی شد،ماتااون موقع اصلا شوخی فیزیکی نداشتیم ولی بعد اون شروع شد،چندسری ب شوخی دستمو فشار میداد یا موقع حرف زدن اروم میزد رو کمرم من واقعا اذیت میشدم از کاراش اما صبر کردم تا ببینم اخرش چیه چون شوهرم بشدت عصبی و بداخلاقه و من ازش میترسیدم.
  ی روز برادرشوهرم اومد خونمون همیشه قبل اومدن خبرمیداد یا اگه میدید فرهاد نیست میرف امااون روز موند من ی استرسی داشتم ک حدنداشت،وقتی اومد چون هول هولکی شد ی چادر انداختم سرم بعد ک بهش چایی دادم رفتم تواتاق تا لباس مناسب بپوشم چون یه لگ خیلی تنگ و یه تاب تنم بود،داشتم از اتاق میومدم بیرون ک فرزاد جلوی راهم رو گرفت و گف :میخاسم یچیزی بگم بهت زنداداش منم خیلی عادی گفتم بگو،دستمو گرفت برد رو تخت و نشوند شستم خبردار شد ک میخاد کاری کنه،کولی بازی درآوردم تا بترسه و پاشه بره،وقتی دید حریفم نمیشه یهو دستش رو گذاشت رو دهنم و منو خوابوند سعی کردم دستشو جداکنم از دهنم اما نمیشد.اروم کنار گوشم گف:بخدا بهت احتیاج دارم این یبار رو فقط اما من تقلا میکردم ک ولم کنه وقتی دید اروم نمیشم محکم با دست دیگش زد تو صورتم و داد زد خفه میشی یانه؟اتقد ترسیدم ک وقتی دستشو برداش فقط نفس نفس می زدم،گف افرین دخترجون بخاب خودم لختت میکنم .منم فقط میلرزیدم.اروم اروم اول شلوارمو دراورد و بعدش شورتمو بعد هم تونیکم رو .یجور با شهوت نگاهم میکرد ک خیس کرده بودم اما از طرفیم دوست نداشتم ،خابید روم و لبامو بوسه های ریز زد،باخنده گف چه تیکه ای گیر داداشم اومده اجازه هست پستوناتو بخورم و یهو سینمو فشار داد که اهم دراومد محکم زد رو سینم و گفت هییییس
  همش ب این فک میکردم ک بعد سکس ب شوهرم میگم تا پدرشو دربیاره با زبون نوک ممه مو خیس کرد و بعدم گذاشت تو دهنش و محکم میک میزد انقد شهوتی بود ک تنش میلرزید اروم دستش رو میکشید رو بدنم می‌برد سمت چوچولم و چوچولمو میکشید مشخص بود باراولش نیست ،بعد از خوردن ممه هام همونجور ک من درازکشیدم کیرشو اورد سمت دهنم و گف بخور مهسا همشو بکن تو دهنت،فقط نگاهش کردم و گف بزار ب جفتمون حال بده مهسا اه
  دهنتو واکن خانمی .منم اروم کلاهک کیرشو گذاشتم تو دهنم و میک زدم بلند بلند اه میکشید کیرشو دراورد منو بلند کرد و گف حالا بخورش همون‌جوری ک میخوردم تخماشو می‌مالیدم داشت بهم حال میداد اصن نفهمیدم چیشد ک انقد راحت ب اینجا رسید.تن تن تو دهنم عقب جلو کرد و یهو موهامو کشید و سرم رو هول داد ب سمت کیرش و ارضا شده بود انقد خسته شدم بودم ک سریع دهنمو خالی کردم و رو تخت ولو شدم ب فکراینکه مث داستان سکسیا باز بیاد طرفم اما نیومد.گف ادامش بمونه برای فردا ک میخام کون گندتو جربدم.من تاحالا کون نداده بودم باحرفش رفتم پیشش و خودمو می‌مالیدم بهش و گف نمیشه کونمو بکنی آخه تاحالا کون ندادم، دستش روی کونم بود و داشت میمالید و لب بازی میکردیم ک یهو دوتا از انگشتاشو کرد تو کونم ی جیغ بلند کشیدم و ازش فاصله گرفتم گف پاهاتو واکن کصتو ببینم. و تخت نشستم و پاهامو وا کردم و گف اصن یادم نبود ی فیضی هم از این ببرم .بعد خم شدو ی لیس ریز زد و گفت ببین کردنت منو چقد از خود بی خود کرده بود؟حالا بهت حال داد شدی جنده شخصی برادرشوهرت ازاین ببعد روزا ب من میدی شبا ب شوهرت.بعدم رفت.تویک ماه شیش هفت بار سکس داشتیم هم لذته هم عذاب وجدان


  نوشته: مهسا

 • 14

 • 44
 • نظرات:
  •   mohsenrasa
  • 1 سال،5 ماه
   • 6

  • شما جنده تمام عیاری ،دم از عذاب وجدان نزن لطفا


  •   Real_slim_shady-
  • 1 سال،5 ماه
   • 2

  • جنده هم منم


  •   بنجامین_فرانکلین
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • دوستان گفتنی هارو گفتن، دیسلایک


  •   amir35tehran
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • ای بابا ...


  •   آرش کون طلا
  • 1 سال،5 ماه
   • 3

  • دادنی رو باید داد کوس و کون هم فرقی نداری تو کوس میدی منم کون میدم.مهم لذت بردنه.برو لذتتو ببر و حالتو بکن


  •   ممدپالیس
  • 1 سال،5 ماه
   • 2

  • یه ضرب المثل قدیمی میگه:تا نخارد کوسکی مردم نخارند کوسها.


  •   Alfaalfa
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • خيانت خيانت خيانت


  •   parynazgol
  • 1 سال،5 ماه
   • 3

  • عذاب وجدانت مال اینه که چرا جلو شوهرت کسو کونت گایده نمیشه


  •   fesharaki
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • انقدر مزخرف و مبتدی بود که ارزش فوشم نداره
   ... کون واسه خودش دنیاییه ...


  •   reezaa123
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • کــــیـــــــرم تو اون کوص بی برکتت... اخه جند ه تو خیانت کاری یا اون؟


  •   A.t1363
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • كاري به اين سناريو ندارم


   اينكه از سكس زوري لذت بردي هم ندارم


   شما كه ميخواين به همه بدين ديگه چرا ازدواج ميكنين !!؟


  •   mamadkaraji
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • کس شعر محض


  •   r76m
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • الان عمو کاندو،ی میاد میگه کاندوم یادت شده...


  •   کاندوم.مفروش.جهنم
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • نوش جونت گلم بازم بنویس ابش کرم بشه پوستت چروک نشه


  •   توت.فرنگی
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • ازش حامله شی،بیشتر به یادشی


  •   Kamikoooontala
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • اینجوری از شوهر جاکشت داری انتقام میگیری اما توی ازدواج برد و باخت نداریم ، یا هردو میبازین یا هر دو میبرین


  •   Salar583
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • هم لذت هم عذاب وجدان
   عجب جمله سنگینی گفتی


  •   Seven300
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • از 2حالت خارج نیست:


   یا داری لذت میبری ( که اونموقع آخ جون یادت نره)


   یا لذت نمیبری ( که در اونصورت همون مرتبه اول هم شکل نمیگرفت چه برسه چندین بار تو یه ماه)


   اما اونچه که مهمه اینه که اسم عذاب وجدان رو نیار وسط، عذاب وجدان در لحظه اتفاق میفته و با یه عملی همراهه. عملی شبیه انجام دادن یا ندادن کاری که باعث آرامش وجدان بشه.
   آره عزیزم ... پس شما آخ جون یادت نره


  •   Mrjohnanderson
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • بیا جنده ماهم بشو
   هم ثواب داره هم کباب
   یه کباب با گوشت شد در صد بدون چربی اونم داغ


  •   Aziiii
  • 1 سال،5 ماه
   • 2

  • خاک بر سر خائنت
   اول ازدواج و خیانت؟؟؟


  •   behrooz321
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • خفه شو


  •   Belondey_82
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • میشه بگی اهل کجای؟؟بندری نیستی؟؟


  •   هههههههههههه
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • هه الان فک کردین این داستان رو یه زن نوشته


  •   javadkoonkon
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • دیس لایک..ریدم تو مخت کله کیری


  •   آپو
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • با فحش دادن من یا اعضای محترمی که فحش دادن میدونم ککتم نمیگزه و عین خیالتم نیست.
   موندم چطور باعث آسیب و زجرت بشم،
   که یه ندا آمداز درونم،
   خیانتکاران آخر زجر و آسیبند! تو مگه خدائی؟!کائنات کارشو خوب بلده!
   منم بدون فحش سپردمت به کائنات!


  •   arashdlove1776
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • نظر شما چیه؟داستانت تقریبا میشه گفت قشنگ بود
   ولی اگه اینی ک گفتی خاطرس و واقعا ب شوهرت خیانت کردی اصلا کار درستی نیست ولی باز ب خودت مربوط میشه


  •   Amirurum1358
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • جووون زنه منم با داداشم سکس داشت. منم یواشکی نگا میکردم. خیلی حال میده دیدنه سکس زنم


  •   Hooman.esf.60
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • بابت خیانتتت که دوستان از خجالتت در اومدن
   ولی من می‌خوام بهت بگم گاگول اون تاپ است نه تاب
   حتما به روبان هم میگی رومان


  •   Grifith
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • اصن داستانو نخوندم...فقط چون گفتی فحش نده اومدم بگم ک.س نن.ت.با تشکر از سایت شهوانی


  •   Bikas2322
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • جنده کوچولو کی بودی تو کونی


  •   کوسلیس۲۰
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • خیانت


  •   شادوکس
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • عذاب؟؟؟؟اگه عذاب بود به شوهرت میگفتی خودت میخاری جنده ادم نمیدونه به کی اعتماد کنه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو