بردگی برای دختر وزیر (۱)

  سلام
  من آرشم ۲۲ ساله از تهران.بچه خوشتیپی هستم و مشکلی هم ندارم.نه اهل دختربازی ام نه چیزی.سرم تو لاک خودمه.
  من نه برده ام نه حس اسلیو بودن دارم الانم که به این ماجرا فکر میکنم حالم بهم میخوره.
  من پدرم نمایشگاه ماشین داره و وضع مالیمون هم خیلی خوبه.یه شب که لواسون بودم و داشتم میرفتم سمت ویلامون یهو یه دختری با پورشه زد به ماشین من،ماشین منم یه لندکروز مشکی هست.خیلی ماشینمون آسیب ندید.
  من پیاده شدم دیدم یه دختر خانم زیبا حدود سن ۱۹ تا ۲۰ راننده هست.منم خیلی محترمانه گفتم چیزی نشد خانوم، مهم نیست،شما بفرمایید.
  بعد یهو دیدم به من گفت تو سگ کی هستی به من میگی بفرمایید یا نفرمایید،چشم کورتو باز کن.
  منم که دیدم اینطوری میگه و مشخص بود که مقصر اون هست گفتم زنگ میزنم به پلیس.گفت برو به هر خری میخوای زنگ بزن آشغال.
  منم زنگ زدم به پلیس و مامور راهنمایی و رانندگی اومد و اون رو مقصر گرفت.بعد چند ثانیه دختره زنگ زد به یه جایی و ماموره برگ کروکی رو پاره کرد و دوباره گفت شما مقصرین و بخاطر این تصادف گواهینامه شما هم باطل میشه و ماشینتون هم میره پارکینگ.
  من که هاج و واج مونده بودم گفتم آخه چطور ممکنه، شما که... یهو گفت خیلی حرف بزنی خودتم بازداشت میکنیم.
  ماشینم رو بردن و گواهینامه ام رو هم مامور گرفت.
  من که له شده بود شخصیتم دیدم دختره داره بهم میخنده و میگه توله سگ تو فکر کردی کی هستی.این مملکت همش تو دست منه.اگه عین آدم میرفتی اینجوری سنگ روی یخ نمیشدی.
  من که دیگه مغزم هنگ کرده بود رفتم جلو و با سنگ زدم شیشه ماشینشو شکوندم و یه آب دهان هم تو صورتش انداختم.گفتم نهایتش پولشو پرت میکنم تو صورتش.
  دیدم با دستمال صورتشو پاک کرد و گفت بعدا همدیگه رو میبینیم و منم کلی فوحش بهش دادم و رفت.
  رفتم توی ویلا و ناهارمو خوردم و خوابیدم و داشتم به ماجرای امروز فکر میکردم.
  رفتم سر تلویزیون داشتم بفرمایید شام من و تو رو میدیدم که یهو دیدم تو خونه گاز اشک آور انداختن.
  ده تا دوازده نفر مرد مسلح مشکی پوش ریختن تو خونه و منو تا جون داشتم زدن و از شدت آسیب بی هوش شدم.
  به هوش که اومدم نمیدونم چقدر زمان گذشته بود،دیدم توی یه زیر زمین خیلی شیکم که چند تا سگ بزرگ بسته شده بودن و داشتن پارس میکردن.
  بلند که شدم دیدم اون مرد های مسلح پشت یه جدا کننده شیشه ای از سالن ایستادن.
  یهو یه چیزی دیدم که شاخ در آوردم.دیدم همون دختری که امروز باهاش تصادف کردم داخل شد.
  و با زدن یک دکمه پرده هایی جلوی شیشه ها اومد.
  من مغزم واقعا جواب نمیداد که این دختر کیه.
  گفت خب آشغال دیدی که باز همدیگه رو دیدیم.خواستم بلند بشم دیدم هم دستم بسته هست و هم پام.
  بهم گفت تلاش نکن، اگه دست و پات هم باز باشه اینجا جونت توی دست های منه‌.
  دیدم راست میگه،گفتم تو کی هستی.گفت من فرزانه... دختر وزیر... هستم.
  اینو که گفت دنیا رو سرم خراب شد،گفتم حتما اعدامم میکنن.
  گفت فکر نمیکردی من اینقدر قدرت داشته باشم.باید امشب بهت درسی بدم که تا عمر داری فراموش نکنی.
  من داشتم عین بید میلرزیدم از ترس.دیدم یه سیخی زو گذاشته توی شومینه زیر زمین.گفت این سیخ رو میخوام بکنم توی چشم راستت تا از این به بعد همیشه به یاد من باشی.
  اینو که گفت من درجا خودمو خیس کردم واقعا از ترس ادرارم سرازیر شد و اون زد زیر خنده و گفت آخی این سگو ببین خیس کرد خودشو.
  شروع کردم التماس کردن که غلط کردم،گوه خوردم،من نوکریتون رو میکنم.به خودم فوحش میدادم وقتی فکر میکردم تا چند لحظه دیگه اون سیخ توی چشمم میره.
  اومد پاشو گذاشت رو سرم،به پاش افتادم شروع کردم بوسیدن پاش که من نمیدونستم شما کی هستید.التماس میکردم و اون توجه نمیکرد.
  رفت سمت شومینه و منم خیزان خیزان میرفتم.سیخ رو که برداشت و سمت من گرفت دیگه از گریه زار میزدم.گفتم من تا آخر عمر نوکریتون رو میکنم منو کور نکنین.
  همینجوری التماس میکردم.تا یهو سیخ رو گذاشت سر جاش
  گفت سگ بدی نیستی،شاید امروز حواست نبوده.گفتم بله خانوم، حواسم نبوده.
  گفت خانوم نه آشغال من سرورتم.گفتم بله سرورم.
  گفت فعلا ته کفشمو بلیس تا ببینم برات چه برنامه ای دارم.
  شروع کردم ته کفششون رو لیسیدن که یهو با کفش کوبوندن محکم تو بینی ام که همه جامو یهو خون گرفت.
  انگار هیچ رحمی تو وجود این دختر نبود.من همینجور به خودم میپیچیدم و اون میخندید.
  گفت تا آخر عمرت منو یادت نمیره.گفتم سرورم گوه خوردم.گفت اونم بهت میدم بخری،به موقع اش.
  دیدم شروع کرد توف کردن تو صورت من.
  دیدم داره شلوارشو در میاره.گفت مثل اینکه خیلی گوه خوردن رو دوست داری.گفتم بله سرورم.دیگه تو اون شرایط هر کاری میکردم.
  گفت ارزش داره گوه من تو دهن تو نجس بره.گفتم باعث افتخاره منه سرورم.
  گفت برو تو اون اتاقک و سرتو بزار زیر اون توالت فرنگی سیار.
  رفتم و همینکارو کردم.
  اومد داخل و نشست و اول شروع کرد به ادرار کردن.گفت همشو باید بخوری.یهو دیدم چیزهای سفتی تو دهنم هست فهمیدم مدفوع کرده و گفت قشنگ بخور که از این به بعد این غذاته.
  اونقدر حالم بد بود که میگفتم کاش میمردم.
  بعد با آب خودشو شست و گفت همه آبا رو هم میخوری.
  بعد بلند شدن رفتن و روی یه مبل نشستن.گفتن تو اتاقک دوش هست خون های روی صورتت رو تمیز کن بیا.
  من هم خودمو تمیز کردم و رفتم و وقتی رفتم دیدم یه دیلدو ۳۰ سانتی به خودشون بستن.گفت تا حالا کون دادی بچه.گفتم نه سرورم.گفت پس امروز پاره میشی.گفت پاهاتو باز میکنم.جفتک بندازی پاهاتو قطع میکنم.من که مثل موم تو دستاش بودم گفتم چشم.
  گفت به صورت داگی روی مبل باش سریع.
  هر چی میگفت گوش میدادم.که گفت خشک میکنم که برات خاطره بشه.وقتی سرشو کرد داخل فقط داد میزدم و گریه میکردم فکر کنم اونقدر داد زدم داشتم خون گریه میکردم.
  اونم میگفت داد بزن و کون بده اینجا هیچکس صداتو نمیشنوه.و بی رحمانه هر ۳۰ سانت رو تو باسنم جا کرد
  بعد دیدم که داره راحت تر تو باسنم عقب و جلو میکنه و خیلی نرم میره جلو و عقب فکر کردم خیس کرده.
  بعد گفت خونت به دادت رسید دیدم دستش پره خونه.باسنم رو جوری پاره کرده بود که غرق خون بود.
  ادامه دارد...


  نوشته: بدشانس

 • 12

 • 40
 • نظرات:
  •   شاه ایکس
  • 9 ماه،2 هفته
   • 24

  • نتیجه ای که از این داستان میگیریم: تصادف نکنید کونتون میزارن!!! (biggrin)


  •   baany
  • 9 ماه،2 هفته
   • 6

  • این داستان فیلم سوپرررررررررررر


  •   hamid30gari
  • 9 ماه،2 هفته
   • 7

  • بدشانس عزیز فتیش هم نمیخونم و نظر نمیدم.
   مثل اینکه دوستان ساعت ها عقب کشیده شده گیج شدن و نیستن امشب همه ی کامنت هام اول شد.
   فکر کنم امشب کاسب نیستم دوتاش که تا اینجا گی بوده ابنم که فیتیشه و من هیچکدوم رو نمیخونم.


  •   مهتاب عشق
  • 9 ماه،2 هفته
   • 6

  • مشتی رو همه فیلم هندی ها رو سعید کردی
   خدا نکشتت کلی خندیدم
   مخصوصا قسمت انداختن گاز اشک آور تو خونتون (hypnotized)


  •   مهتاب عشق
  • 9 ماه،2 هفته
   • 1

  • اصلاحیه سفید


  •   lovely_grl
  • 9 ماه،2 هفته
   • 12

  • قبل نوشتن قشنگ نشستی پا جان ویک از اون الهام‌گرفتی دختر کزیر بود دیوث طوری گفتی با اشک آور بهم‌حمله کردن هرکی ندونه فکر میکنه کار یاکوزاهاس


  •   excavator
  • 9 ماه،2 هفته
   • 1

  • نتیجه اخلاقی این بود که بعد از خوردن ناهار در ویلا از دیدن بفرمایید شام اجتناب کنید که خسرالدنیا و الاخره میشید


  •   Arashmajidi
  • 9 ماه،2 هفته
   • 1

  • ادامه نده کوسکش


  •   parto_banoo
  • 9 ماه،2 هفته
   • 7

  • ینی بعد خوندن این فقط دوساعت ب دیوار روبروم خیره بودم :/
   اخوی ناموسا وات ده فاز ؟ فازتو با رسم شکل توضیح بده عمو ببینه (dash)


  •   loooooooooooool
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • حتما ادامشو بزار خواهش میکنم


  •   Cukur
  • 9 ماه،2 هفته
   • 1

  • ارزش گوه خوردنم نداری نظر نمیدم


  •   مهتاب عشق
  • 9 ماه،2 هفته
   • 4

  • شام سبک تر بخور و بخواب که خواب های آشفته نبینی
   کاشکی تا خواب بودی لندکروزر رو هم از پارکینگ می گرفتی
   هزینه پارکینگ زیاد نشه .


  •   Number_13
  • 9 ماه،2 هفته
   • 4

  • کیرتتت دهن جی کی رولینننگ تو استعداد خالصی لامصبببببببب!!!!


   لابد تو تاخیر چن دقیقه ای پلیس برا تصادفت ک با پراید بابات ب ماشین پارک زدی این داستان ب ذهنت رسیده


  •   زندگی+فانتزی
  • 9 ماه،2 هفته
   • 5


  • الان اگه نظر منفی بدیم ما رو با گونی نمی‌برن؟
   بالاخره با کم کسی سکس نکرده ک ..دختر وزیره  •   mansour_tehran
  • 9 ماه،2 هفته
   • 2

  • تا نصفه بیشتر نخوندم...یعنی عاشق تخیلاتت شدم...به خدا قسم که میتونی یه فیلمنامه نویس قهار باشی،ولی داری توی این مملکت به فنا میری...
   ببین داداشی، همین داستانو که نوشتی بردار ببر سفارتخونه های مختلف، هرجا دوس داشته باشی بهت اقامت میدن،...دقت کن،پناهندگی نه ها...اقااامت...خخخ
   مرسی که هستی (angel)


  •   royajooon
  • 9 ماه،2 هفته
   • 2

  • کدوم وزیر؟ من یه وزیر میشناسم زنگنه چون هی استاد رائفی پور میگه زنگنه زنگنه نکنه اونو میگی
   اگه اون بوده خیلی پولداره خیلی


  •   King_winer
  • 9 ماه،2 هفته
   • 3

  • حاجی مگه با ۲۰۰ کیلو tnt پریدی تویه fbi تهش یه جنده زده بهت بعد ۱۰ ۱۲ تا سیاه پوش گاز اشک اور دقیقا با کدوم نوع صابون جق میزنی مغزت دیگه به گا رفته بعد یه درخواست تو میخوای گوه خوری کنی وقت مارو چرا میگایی


  •   Homaeyun5
  • 9 ماه،2 هفته
   • 1

  • این ساختکیه دومن مالکت قانون داره نهایتن دختره این جوری بکه هر ماشینی که میخرم ی تبر زیر صندلبمه میزنم دختره را لت و پار می کنم. که نکه سک.کی بودی بعد اونم این زمانه زمانه احترام.نیست. اگر احترام.نگذاشتن باید کون طرف را پاره کنی


  •   sexybala
  • 9 ماه،2 هفته
   • 1

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   Koshti.pars
  • 9 ماه،2 هفته
   • 1

  • تو کف چه چیزهایی هستن ملت خاک بر سرت
   حداقل خالی نبند
   با تشکر


  •   m...h...a...
  • 9 ماه،2 هفته
   • 2

  • این خالی بندیا رو واسه بجه محلاتون تعریف کن نه بروبچ شهوانی..در ضمن برو توی قسمت داستان های سکسی به ترتیب انتشار ببین که داستانت یکی از بالاترین بازیدید ها رو داشته..آخه بردگی واسه دختر وزیر اونم تو شهوانی خیلی باید چیز داغی باشه...اصلا این هفته رو باید توی شهوانی به مناسبت کونی شدنت جشن گرفت چاقال...


  •   abasgolabipoor
  • 9 ماه،2 هفته
   • 2

  • میگم جمشید هاشم پور رو اون وسط ندیدی

   مثلا داره با ار پی جی لندکروزتو میترکونه


   گه نخور کونی الان اتوبوس میره جا میمونی


  •   ehsan2731
  • 9 ماه،2 هفته
   • 1

  • تخیل و توهم رو با هم خوب زدی... جنست رو از کجا رفتی گرفتی بگو ما هم بگیریم شاید دستم به نوشتن یه داستان رفت...
   جون مادرت دیگه ادامه اش رو ننویس
   من فحش ندادم بهت اما دوستان میان برات کم نمیذارناااا
   از من گفتن حالا خود دانی.....


  •   MasterHunter
  • 9 ماه،2 هفته
   • 2

  • کس شعر


  •   Amiriabbasim
  • 9 ماه،2 هفته
   • 1

  • احمق کونی
   فیلم کسشعر زیاد میبینی توله


  •   Ares.1
  • 9 ماه،2 هفته
   • 6

  • الان ظریف میاد میگه ؛ ((ما اصلا توی ایران دختر وزیر نداریم )) :-) :-) :-)


  •   hamed13828772
  • 9 ماه،2 هفته
   • 4

  • آقا با رژیم مشکل دارید به تخمم
   ولی دیگه کس هم حدی داره
   خوبه منم بیام داستان فوت فتیش با مریم رجوی و مسیح علینژاد و شاهنشاه اریامهر تعریف کنم
   یا مثلا داستان گی من با دونالد ترامپ
   نکنید دیگه کسکشا


  •   lezatbebarim
  • 9 ماه،2 هفته
   • 1

  • کاش حداقل شعور داشتیر که وقت افراد وهدر کردی معذرت میخواستی بنابراین ذیس لایک


  •   a99900
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • عالی ادامه بده اینایی که منفی دارن هیچی نمیفهمن عالی بود دمت گرم ادامه بده


  •   Cleverman
  • 9 ماه،2 هفته
   • 2

  • تا گاز اشک آور خوندم .
   بعدشم آمریکای بدبخت میخواد به ما حمله کنه ؟ یکی نیست بگه بابا با این جوونا حمله میخواد چیکار ؟ واقعا یک بار خودت کستانتو بخون ببین چی نوشتی ؟
   دیس26 ، فقط موندم چرا کم دیس خورده


  •   بچه-ای-خوب
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • برخلاف دوستان من به این کسدان باور قلبی دارم!
   چرا دوستان ناراحت میشن؟
   مگه توی همین واقعیت و توی همین مملکت این آقا زاده ها محسوس و نامحسوس ما رو به بردگی نگرفتن؟!
   کمی دقت کنید این داستان میخواهد همین موضوع رو به ما گوشسد کنه! پس جای ناراحتی نداره عزیزان.


  •   Taabad
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • ساقیه به جای سیگاری بهت ماری جواناداده کسخول


  •   Sam1297
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • دادا ادامش رو هم بنویس خدا نگم چیکارت کنه نصفه شبی شادمون کردی فقط یه تگ طنز هم بغلش بذار لامصب حس کردم یه مین دارم داستان هندی میخونم بجای ارباب برده


  •   rafaellg490
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • ینی پشمام هالیوود تا حالا اینجور فیلمیو نساخته


  •   BDSM_amir
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • جقی دیوث من مدر بزرگ املم جمعه بوده ما همچین قدرتی نداشتیم این چرندیات از کونت در اوردی


  •   Mhm13621m
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • چی میزنن این ملت


  •   mahdi0044
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • کص نگو مومن القاعده و داعشم اینجوری شکنجه نمیکنن مردمو


  •   Adolf_hittler
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • داستانش الکیه بعد از ظهرا بفرمایید شام نمیده اصن!


  •   nasrin1980
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • از کدام سایت دانلود کردی این فیلمو؟


  •   Kinkyboy99
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • کاری ندارم ولی یه بار همینجوری یه خارکسده که پدرش سپاهی بود از پشت زد به ماشینم من مقصر شدم. از همین تریبون اعلام میکنم کیرم تو عدالتت خمینی


  •   lxrdzz
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • آرش ایدفه میگم کیرم تو کونت ولی دفعه دیگه جوری نشه ببینی داری واسه شجریان ساک میزنی وگرنه میام با شمشیر میکشمت (erection)


  •   اشی۸۵مشی
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • بابا من اولووومم

   سیکتیر کن بینیم بابااا.


   باز هم جق باز هم جق حادثه ایی کون خراش آفرید


  •   bache007
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • دایی بیخیال این قسمت فیلم سوپر هندی


  •   mr.weed00
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • خیلی کسوشر بود هنوز به اونجا نرسیدیم ک تجاوز دختر وزیر به مش قلام حسینو باور کنیم الان نهایتا سکس علی با مامان جانو باور میکنیم


  •   saman.3
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • واقعا گوه خوردی کسشعر نوشتی عزیزم


  •   پسر-خیلی-خوب
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • غیرممکنه راست بودنش توهم نوشته


  •   keyvan_72
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • اولین داستانیه که نصفه کاره ولش کردم از بس کسشعر بود


  •   mrsmith
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • خاک تو سرت مسائل رو قاطی نکن حالمون بد شد


  •   Yaya08
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • ادامش بنویس دیگه


  •   Alirad21
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • اره منم جق نمیزنم عمو جانیم


  •   Blackhorse
  • 8 ماه،4 هفته
   • 0

  • فیلم زیاد نبین


  •   Lu1999
  • 8 ماه
   • 0

  • پشمام
   به جزئیات بیشتر دقت کن
   مثلا تفنگشون چی بود
   یا قبلش صدای هلیکوپتر اینا اومد یا نه
   بعد دیگه خدمت عرض کنم که با تام کلنسی فامیلی؟؟ خیلی کارت قوی بود خیلی
   اصلا پشمام
   با دوتا سوال تموم میکنم
   میمیری کص نگی؟
   میمیری گو نخوری؟


  •   Lu1999
  • 8 ماه
   • 0

  • پشمام
   به جزئیات بیشتر دقت کن
   مثلا تفنگشون چی بود
   یا قبلش صدای هلیکوپتر اینا اومد یا نه
   بعد دیگه خدمت عرض کنم که با تام کلنسی فامیلی؟؟ خیلی کارت قوی بود خیلی
   اصلا پشمام
   با دوتا سوال تموم میکنم
   میمیری کص نگی؟
   میمیری گو نخوری؟


  •   babak313
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • :))) تراوشات یک مغز جقی :))) طرف بیاد ادرس ویلاتو پیدا کنه بعد مامور بفرسته گاز اشک اور پرت کنن
   تمساح خلیج فارسی مگه؟؟


  •   عاشقزنداداش
  • 3 ماه،3 هفته
   • 0

  • بدک نبود


  •   Xaniarkhosravi2
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • گاز اشکاور داداش ترکیب چند فیلم بود


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو