بردگی نوشین برای ژینوس دختر پولدار

  1395/6/30

  به قول عمو تتل هلو مای فرند نوشینم ۲۰ سالمه داستانی که میگم برای سه سال پیشه من یه دخی نارم با بدن سفید مثه برف بدنم یه ذره تو پره و چشام مشکی درشت از بچی بهم چش درشت میگفتن من همیشه فانتزی جنسیم بردگی بود اونم فقط برای یه دختر یا یه زن از خودم بزرگتر تو ۱۴ سالگی دوست داشتم یه زن ۳۵ ساله مثلا یا یه دختر جوون باهام خشن رفتار کنه و کتکم بزنه و من کسشو لیس بزنمو اینا چند باری هم تو استخر با حالت های مختف تو سن کم به خانوما فهموندم یه بار کسه یه خانم ۳۳ سالرو تو سونا بخار لیس زدم یه مدتم برای مربیم کس لیسی و بردگی میکردم تو شنا که اونم یه دختر ۲۲ ساله ناز با بدن سکسی بود البته من ۱۶ سالم بود.
  دیگه ۱۸ سالم شده بود و شدیدا دلم بردگی میخواست تو اینستا پیام گذاشتم یه دختر خیلی با کلاس و سانتال مانتال به نام ژینوس منو فالو کرد و اومد تو دایرکت اینستا گرام گفت لز هستی و دوست داری برده باشی؟ گفتم بله گفت ببین من ژینوس هستم ۲۵ سالمه از نظر مالی هیچ مشکلی ندارم و خیلیم دوست پسر داشتم اما دوست دارم یه برده ی کم سن مثه تو رم تجربه کنم دوست داری گفتم بله ارباب از خدامه گفت خوبه ببین من آپارتمان شخصی دارم و تمام وسایل بردگیرم دارم نمیذارم بهت بد بگذره اگه بهم حال بدی بهت خیلی حال میدم قبول کردم و قرار گذاشتیم رفتم قرارمون دمه پارک شهرآرا بود آخه ما خونمون ستار خانه و نزدیک رفتم اونجا زنگ زدم گفت من دمه پارک تو یه هیوندا سونوتایه سفیدم نگاه کردم دیدمش یه سونوتا بود یه دختر خیلی شیک توش بود سوار ماشین شدم باهام دست داد و آشنا شدیم منو برد به سمت خونش یه آپارتمان شیک تو الهیه رفتیم بالا کلی ازم پذیرایی کرد با میوه و شیرینی مشروب آورد با هم خوردیم گفت آماده ای گفتم بله ارباب گفت نشنیدم صداتو توله سگ گفتم بله ارباب گفت لخت لخت شو لخت مادر زاد شدم البته یه ذره خجالت میکشیدم اومد بدنمو یه دستی کشید و کونمو باز کرد و دوتا چک زد تو کوسم و گفت خوبه کردنی هستی حالا پارس کن واسم تن تن شروع کردم هاپ هاپ هاپ گفت بلند تر توله سگ هااااپ هااااپ هاااپ یه قلاده آورد انداخت گردنم و دستا و پاهامو با یه دست بند بست یه چیزی مثه چوب آورد اما نازک و سیاه شروع کرد به زدن رو کونم با آروم شروع کرد و هی محکم تر میکرد میگفتم آییییی درد داره آییی و ژینوس محکم تر میز هنوز لباساشو در نیاورده بود با مانتو مشکی کوتاه جذب و شلوار استرج و کتونی های سفید وایساده بود و منو میزد کونم سرخ بود اونو کنار گذاشت چنان با کف دست میزد رو کمرم و پشتم که جیغم میرفت هوا و با هر جیغ میگفت جوون آخی دردت اومد هه هه هه خوب میشی دوتا گیره آورد و زد به نوک پستونام درد داشتم گفت الان بهش عادت میکنی جنده پاهام باز کرد یه ذره کس سفیدمو مالید و محکم چک زد تو کوسم جیغ زدم گفتت اوووومممممم دوباره زد التماس میکردم خیلی درد داشت دوتا سیلی زد تو گوشم و گفت تو تو چیه منی گفتم سگتونم ارباب گفت دیگه چیه منی نوشین گفتم برده شمام ارباب ژینوس من خره شمام انگشتاشو کرد تو دهنم و برد تا ته حلقم سرفه کردم انگشتشو درآورد اومد جلوم شلواره استرجشو کشید پایین اما کتونی هنوز پاش بود کتونی های خوشگل نایک یه شرت مشکی سکسی داشت درش آورد باورم نمیشد یه کسه برنزه و تپل با چوچول آویزون مثه پورن استار ها دست انداخت تو موهام و کسشو کرد تودهنم منم میخووردم براش جووون چه کسه تمیز و خوشمزه ای مثه یه برده کسشو میخوردم و تو دهنم عقب جلو میبرد گفت دهنتو باز کن باز کردم تو چشام نگاه کرد و یه تف انداخت تو دهنم و گفت بخورش منم تفشو خوردم زد تو گوشمو گفت جووون عجب سگی هستی کتونیاشو آورد جلو گفت بنداشو بازکن و درشون بیار کتونیایه سرورمو در آوردم پاهای زیبا و لاغر با جوراب اسپرت کوتاه سفید گفت دهنتو باز کن باز کردم پاشو کرد تو دهنم جورابشو کیس میزدم کفشو رویه پاشو انگشتایه پاشو بعد گفت جورابامو در آر درآوردم براش جورابشو کرد تو دهنم و پاشو گذاشت رو صورتم یک دقیقه تو اون حالت بودم که جورابشو با پاش از دهنم کشید بیرون جورابش خیس بود پاشو گرفت جلو یه پای کشیده و زیبا با سایز ۳۹ لاک قرمز زده بود و کنار پاش یه تتویه گل داشت کفه پاشو لیس میزدم و پاشنشو میمکیدم بلندم کرد گفت دهنتو باز کن باز کردم کسشو گذاشت و گفت بشاشم تو دهنت؟گفتم هر جوور شما بخوایید سرورم شاشید تو دهنم و من باتمام وجود شاش داغ و بی رنگ و زلالشو خوردم بلندم کرد یه چیزی مثه پوزه برام بست به سرم که تو دهنش یه چیزی مثه کیر مصنوعی آویزون بود گفت بکن تو کسم سرمو عقب جلو میکردم و اون تو کسش میرفت ۵ دقیقه اینکارو کردم با گردن درد من بالاخره جیغ زد و ارضا شد کسمو با دست میمالید شصت پاشم تو دهنم بود تا تحریک شم انقد مالید تا منم به ارگاسم رسیدم اومد یه لب ازم گرفت و کلی لپامو لبامو بوس کرد و گفت میسی عسیسم خیلی حال داد دیگه تو مال خودمی مگه نه گفتم بله ارباب گفت الان دیگه نگو ارباب اون واسه سکسمونه الان بگو ژینوس یا آجی گفتم باشه ژینوس گفت گشنت نیست گفتم چرا خیلی گفت لباساتو بپوش اصن بیا خودم یه لباس خوشکل بهت بدم رفتیم تو کمدش چه لباسایی هرکدوم کلی پولش بود بهم داد گفت انتخاب کن یه شلوار جین پاره خوشگل موشگل انتخاب کردم بایه مانتو چنتا شالم بهم داد لباسامونو پوشیدیمو رفتیم پیشخوان تو خیابون تخت طاووس و پیتزا خوردیم از اون ماجرا سه سال میگذزه و روز به روز بیشتر عاشق هم میشیم الان با عشق بردگیشو میکنم ژینوس سرورمه بت منه الگویه منه همه زندگیمه این داستان الان مینویسم تقریبا دو هفته دیگه پخش میشه پخش که بشه براش میبرم تا ببینم خوشش میاد یا نه من که کامل و حقیقت نوشتم امیدوارم خوشش بیاد عسیسم مر30 که وقت گذاشتید گوگولیا.
  نوشته: نوشین

 • 3

 • 5
 • نظرات:
  •   مهندس گل پسر
  • 1 سال،9 ماه
   • 2

  • فعلا نخوندم ولی اگه بازم تو دهن هم شاشیده باشین و حالمونو بهم بزنین کونت پاره س (biggrin)


  •   manmanamtotoi
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • این بدبختایی که یه مدت کهریزک و شکنجه‌گاهای مشابه بودن وقتی از شکنجه‌هایی که اونجا بهشون میدادن تعریف میکردن من یکی حالم بد میشد . مثلا طرفو مجبور میکردن توالتو لیس بزنه یا میشاشیدن تو دهنش یا کارایی مث این . اونوقتا من میگفتم شکنجه از اینا بالاترم هست یعنی ؟
   الان میبینیم یه عده میان با آب و تاب و با اشتها همون شکنجه‌ها رو بصورت خاطره تعریف میکنن و لذتهایی که براشون داره ... طرف میشاشه تو دهنش این لذت میبره ، میرینه تو دهنش لذت میبره ،پاهای کثیف و عرقیشو میکنه تو دهنش این میلیسه و لذت میبره ....
   نمیدونم والا ، یا اینا طبیعی هستن و ماییم که مخمون تاب برداشته ، یا به احتمال قریب به یقین ما طبیعی هستیم و اینا بیمارن . اگه بیمارن امیدوارم یه واکسنی ، قرصی ، آمپولی چیزی براشون اختراع کنن تا به حالت طبیعی برگردن . آدم اینا رو میبینه از آدم بودن خودش شرمنده میشه


  •   masoud1478
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • :-/ شاشید دهنت بعدم ازت لب گرفت؟؟


   چه ارباب کسخلی (biggrin)

   یکم کیری بود ولی در کل بد نبود


  •   sexiro
  • 1 سال،9 ماه
   • 2

  • اونجا که گفت صداتو نمیشونم توله بعد گفتی بعله ارباب یاد اول باب اسفنجی افتادم اونجا که میگه آماده اید بچه ها بله ناخدا نمیشنوم صداتونو بعلللللللله ناخداااااا خخخخخخ کیرم تو تخیلاتت اینا که فانتزی بردگی دارنو مسخره نکنید اینا با سعدی هم فکرن اون بزرگوار هم فانتزی بردگی داشت در یک شعری میفرمود
   من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو


  •   donatelo
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • این داستانو زمانی که دبیرستانی بودم با هزار ترسو لرز تو ویدئد دیدم و سبک نگارش بیشتر کار نویسنده مذکره یا مونث. درک این احساسات یکم سخته ولی از جهاتی خوندنش خالی از لطف نیست بشرطی که این قسمتهای ادار و امثالهم نباشن.


  •   Sara.sa
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • دستات که بستش پس چجوری بندای کتونیش رو باز کردی؟


  •   fjdonya
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • من که عاشق لزم


  •   boyHell130
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • الان اگه پسر بود طرف میگفتن جق زیادی زده پس این دخترها چشونه بابا کلا انگار همه در حال هنک کردن هستند


  •   sadra.vy
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • گوگولی بیچاره من از روی کنجکاوی خوندم به اندازه ای حالم بد شد که دیگه دلم نمیخواد ادامه اش را بخونم خیلی کثیفه احتمالا شمابیمارید


  •   kiri_kalleh
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • واسه یه جقی فانتزی خوبی بود ولی محتوایه داستان اونقدر گیرایی نداشت


  •   نگا
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • خوب بود تقریبا


  •   کلاغ_سفید
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • تا اونجاش خوندم که نوشتی " دوتا گیره آورد و زد به نوک پستونام ! "
   از اینجاش به بعد فهمیدم کسشعره و یه پسرِ دست به جلق داستانو نوشته و دیگه ادامه ندادم !
   من تا حالا ندیدم یه دختر به سینه بگه : " پستون ! " ( مگه گ ا و ه ؟! )
   فقط پسرها و مردهایی که از سطح فرهنگیِ پایینی هم برخوردار هستن به سینه میگن پستون !


  •   hidden71
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • گفت گشنت نیس گفتم چرا


   خب بعدشم راستشو میگفتی ک واست رید چرا تعارف میکنی دختر
   نکنه رو پیتزات بجا سس سفید اسهالشو ریخته نوش کردی لو نمیدی کلک خخ


  •   arminabkooskhor
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • یعنی تو این سایت شهوانی به این بزرگی یه زن یا دختر پیدا نمیشه که آب کس یا شاششو تو حلق من خالی کنه و پاشه بره و کلی امتیاز بگیره؟اگه هست پیام خصوصی بده؟


  •   yas4250
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • فیلم خارجی زیاد میبینی داستان تعریف میکنی برام


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو