بعد از ده سال کونشو کردم

  داستان من از اونجایی شروع شد که من خیلی تو فکر سکس و این جور چیزا بودم ولی نه پولی داشتم و نه روم میشد تو خیالمم همه رو کرده بودم چه میشد کرد جوونیه دیگه من اخلاقم طوری بود که اگر دخترام بهم پا میدادن نمیگرفتم چون حقیقتش پولی نداشتم که بخوام خرج دختر کنم و کلا افتادم دنبال درس خوندن پوست کلم کنده شد تا تو یکی از دانشگاهها تو یه رشته خوب درس بخونم و تمومش کنم دیگه حالا نوبت سربازی بود و چند ماهی مونده بود تا برم سربازی بوسیله یکی از رفیقام با یه پسر دیگه رفیق شدم که دیگه رفاقتم باهاش خیلی زیاد شده بود و هرچی بود به هم میگفتیم رفیقم خیلی دوست دختر داشت البته خوشکلم بود ولی خوب منم خشکل بود م ولی جربزه شو نداشتم البته اون موقع ها جربزه هم ملاک نبود حقیقت دخترا نمیدادن که فقط رفاقت بودو اخرش جق و تمام یا خیلی میخواست ادامه داشته باشه یه بوسو دلو قلوه .
  گذشت تا اینکه یه روز رفیقم بهم گفت یه دختری هست پدرمو در اورده گایید منو از بس زنگ زد گفتم چشه گفت بابا اشتباه گرفته باهم حرفمون شد و به فحش خوار مادر کشیده حالا همین جور زنگ میزنه فحش میده گفتم شمارشو بده تا ببینم کی هست شمار شو داد منم زنگ زدم جواب نداد چند بار زنگ زدم جواب نداد بی خیال شدیمو موضوع تموم شد شب پیام داد شما نوشتم چرا زنگ زدم جواب ندادی گفت من اصلا تلفن جواب نمیدم پیام بده گفتم چه بهتر خرج کمتر خلاصه تو نستم مقداری مخشو بزنم قرار گذاشتیمو من رفتم سر قرار وقی دیدمش تعجب کردم یه دختر ۲۹ ساله که ازدواج نکرده بود با چادر یه پوست کاملا سبزه و تپل و بقیشو دیگه نمیدیدم چون چادر سرش بود فقط کفشش پاشنه بلند بود ولی قد خودش کوتاه بود خلاصه خیلی خورده بود تو ذهنم دیگه با هم صحبت کردیمو گفتم ولش کن از هم جدا شدیمو رفتم ولی اون خیلی خر کیف شده بود فرداش به رفیقم گفتم شماره رو که دادی مخشو زدم گفت واقعا گفتم تره تازه دیدمشم گفت چجوری بود گفتم خیلی مالی نبود کلی فحش داد که چرا بهم خبر ندادی که گفتم میخواستم سورپرایزت کنم.
  برای بار دوم اصرار کرد که ببینمت گفتم باشه حالا من که کسی رو ندارم بزار بیاد شاید شد بکنمش
  وقتی دیدمش تعجب کردم باز ارایش غلیظ و خیلی سکسی تر وقتی اومد پیشم مثل خریدارا نگاش کردم وای چه خری بودم اون دفعه انگار کور بودم چی میدیدم با چادر بودا ولی ۸۵ بود باورم نمیشد شایدم بیشتر بود کون که عین هو طاقچه خلاصه باهاش گرم گرفتم و حرفای کس شر میزدم خودمم باورم نمیشد این همه بلد باشم البته استرسم داشتم اخه خیلی تابلو بودیم تو اونجا درمونگاه وسط شهر کوچیک
  خلاصه مخشو زدمو شبا کار ما شده بود با گوشی رفیق من زنگ میزدیم و پیام میدادیم من ورفیقم باهم عوض میکردیمو میزنگیدیم تا بالا خره روز گند مون رسیدو من با رفیقم قهر کردیمو کلا همه چیز خراب شد منم کلا با اون کات کردمو رفتم دنبال زن گرفتنو زندگی بعد از دو سال پیام داد جوابشو دادمو دباره شروع شد هنوز ازدواج نکرده بود قرار گذاشتیمو همدیگه رو دیدیمو ولی من خیلی دوست نداشتم دیگه دباره زدیم به همو یه دو سالی گذشت شد ۴ سال
  دیگه بعد از سالهای اول زندگی که خوبه زندگی تکراری میشه و ادم دنبال یه چیز جدید ه و هر چیم خودمو مشغول میکردم نمیشد تا اینکه یه جوری شمارشو پیدا کردم و زنگ زدم و دباره شروع کر دم اونم هنوز ازدواج نکرده بود و هنوز دختر بود دیگه من هم با تجربه تر شده بودمو را ه بلد تر اونایی که ازدواج کردن میدونن
  ولی وقتی که دیدمش شق کردم خیلی خوشکل تر و جا افتاده تر شده بود و یه ۳۵ سالیش شده بود روشم باز تر شده بود به هر بهونه ای بود با ماشین بردمش یه جایی و یه کم دست دادن و بوسو این چیزا ولی بازم خیلی نشد
  خونه خالی کردم اوردمش با هر بد بختی بود مالیدمش وقتی دستم به سینش خورد داشت ابم میومد سفت سر بالا و ۸۵ به بالا بو شروع کردم خوردن و مالین فقط با سینه حال میکرد هر کاری کردم بکنمش نشد بهش گفتم بخور اونم شروع کرد میخوردو منم با دستم باهاش ور میرفتم وقتی خواست ابم بیاد بهش گفتم بیا بالا ولی تو حس بود حالیش نشد پاشیدم تو دهنش داشت میاورد بالا منم خندم گرفته بود داشتم قش میکردم از خنده گفتم من که بهت گفتم
  خلاصه قرارامون زیاد شد و من شروع کردم پیشروی اوایل سینه خوری بعدش کون مالی و بعدها شلوارشو در اوردم
  البته فکر نکنید اینا زود طول کشیدا حدود ۶ سال طول کشید شاید باورش براتون سخت باشه ولی اینجوریه اخه من دنبال ارضا شدن بودم واونم میخوردو ارضا میشدم و سکس با کس رو هم که خودم داشتم ولی خب نمیدادم که تا اوایل امسال که دیگه خودشم کلافه شده بود دیگه شلوارشو کاملا در می اوردمو لا پایی میکردم تا اینگه زنم بار دار شد و منم تشنه گفتم حتما باید بکنمش ولی قبول نمیکرد دیگه کارم شده بود خونه اجاره میکردمو میبردم لاپاییو و ساک زدن ادامه میدادیم یخ روز بالا خره مخشو زدم گفتم از جلو میکنم گفت به خدا دخترم البته خودمم فهمیده بودم گفتم پس از پشت میکنم گفت نه که با اصرار زیاد شروع کردم ولی مگه میشد تنگ تنگ هیچیش داخل نمیرفت اونم هی جیق میزد نشد که نشد ول ی من ارادم بالا بود رفتم داروخونه انواع دارو ها رو گرفتم لابریکانت و اسپری دندون و روغن زیتون و گرفتم و همیشه همراهم بود همیشه میرفتیم خونه خالی و من شروع میکردم انگلک کونش کردن اوایل با انگشت که اونم دردش میگرفت چه برسه به کیرم که اونم چی بگم کلفت همه میترسن ازش خیلی بلند نیست خودم چهار شونه هستم و کیرمم کلفت کلفت دیگه دیونه شده بودم دلم کون میخواست ولی این بده نبود فکری به ذهنم رسید بهش گفتم موقعی که پریودی بیا اونم تعجب کرد گفت چرا گفتم تو چکار داری اون روز رسید رفتیم خونه و من شروع کردم لب گرفتنو خوردن سینه خوردن که اینقدر خوردم که قشنگ ۹۰ هست ولی خداییش هنوز سفت سفته نژادشون خوبه
  شروع کردیم مالیدن و خوردن تا کیرم راست شد گفتم بخواب دستم زدم به سوراخ کونش حدسم درست بود افرین به هوش خودم گفتم برو خودتو با اب گرم بشور بیا
  برای ترشحاتی که داشت واسه پریودی کونش نرم نرم بود کونشم با اب گرم شست که نرم تر بشه یه اسپری دندونم زدم در سوراخش که بی حس بشه کیرمم پر از روغن زیتونو ژل کردم گذاشتم در سوراخش یواش یواش شروع کردم خیلی درد داشت مدام داد میزد منم بدون تو جه ادامه میدادم گفتم چکار کنم گفتم شاید پوزیشنام اشتباهه یاد فیلمای سکس افتادم که هر موقع میخوان بکنن زنه از بغل میخوابه و مرده از پشتدمیزاره داخلش منم گفتم بکنم شاید شد ولی باور کنید با بدبختی سرشو کردم داخل و دیگه نشدم به خاطر موادی که زده بودم کیرم بی حس بود برام خورد تا شدم دیگه کارم شده بود تلاش برای کردن اخه دلمم میسوخت واسش خیلی درد داشت و با مواد بی حس کننده هم که کیرم میخوابید دیگه دل بستم به فقط روغن زیتون و بالا خره بعد از ۱۰ سال به ارزوم رسیدم اونم کی همین امروز بردمش خونه شروع کردم قلیون کشیدن واونم میخورد واسم دیگه حالا حرفه ای شده پاشد شروع کردم خوردن سینه هاش که بعد از ده سال با دستهام اشناست که لختش کردمو خودمم لخت شدم و شروع کردیم تو هم لولیدن دیگه اماده بود طبق معمول روغن زیتون زدمو گذاشتم در سولاخش یواش یواش میکردم داخلو با سینه هاش ور میرفتم دیگه داشت داد میزد دلو به دریا زدمو ادامه دادم کونی که بعد از این همه تلاش دیگه جا باز کرده بود رفت داخل داشتم بال در می اوردم چه تنگ چه داغ شروع کردم کردن تا نصفه داخل بود داشت درد میکشید ولی دیگه خودشم دوست داشت بکنم درد داشت ولی منو محکم گرفته بود تا ادامه بدم شروع کردم از بغل که خوابونده بودمش تلمبه زدن دیگه کیرم کامل داخل بودو داشتم میگاییدمش کیرمم خفه شده بود ولی از گرماش حال اومده بود و از تنگی کونش مگه ابم میومد قشنگ موقع عقب جلو کر دن رو کیرم گردی سوراخشو حس میکردم اینقدر کردم که ابم اومدو خالی کردم داخلش بی هوش افتادم کنارش و اونم انگار غش کرده بود نگاه ساعت کردم دیدم نیم ساعته میکنم حق داشت واقعا بی حال بشه بقلش کردمو رفتیم حموم و الانم در خدمت شما هستم
  بعد از ده سال کونشو کردم خیلی زودتر میتونستم بکنم یا به زور ولی به خدا دلم نمیخواد زوری حال بهم نمیده کسشم تا حالا نکردم چون دختره شاید بخواد ازدواج کنه حالا کونو که کسی نمیفهمه کنترم نمیندازه
  واگه دختری باهاتون اومد اذیتش نکنید و خرابش نکنید چون اون لذتو تبدیل به تجاوز نکنید خودشون راضی باشن ازتون حالا حالا ها داریدش و لذت میبرید
  حرف ازدواجم نزنید اگه نمیخوایدش چون خودشون رو زود خراب میکنن و پشیمون میشید
  بیشترم خاطره بود تا داستان
  اونایی که تا اخر خوندن ممنون ازشون ببخشید اگه محاوره ای نوشتم
  نوشته:

 • 5

 • 18
 • نظرات:
  •   saeeed25
  • 4 ماه،2 هفته
   • 5

  • هنو نخوندم..بخونم بد باشه کردمت


  •   mariii_a
  • 4 ماه،2 هفته
   • 5

  • پريود شدنش چه ربطي به نرم شدن كونش داره اخه ! :/


  •   mariii_a
  • 4 ماه،2 هفته
   • 9

  • پريود شدنش چه ربطي به نرم شدن كونش داره اخه ! :/


  •   pepsi1975
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • خیلی طاقت داشتی


  •   saeeed25
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • اولا تو ذهن نمیخوره..توی ذوق میخوره ...دوما خیلی کیری نوشتی... از این شاخه پریدی اون شاخه...سوما اخه کسکش خودت یه بار بخون ببین چی تف دادی کیری...اخه ده سال فقط درش بمالی...تو این ده سال شوهر نکرد...ببین چه کیری ای بوده که هیچکی نگرفتش اخه..کسخول تر از تو نبوده که توام ریدی فقط


  •   Ares.1
  • 4 ماه،2 هفته
   • 11

  • (( ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻗﯽ ﺩﯾﺪﻣﺶ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ۲۹ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ))
   دکتر زنان و زایمان هم با نگاه اول نمیتونه بفهمه ازدواج کرده یا نه
   چرا این کارا رو با خودت میکنی؟!
   آدم با سیم ظرفشویی جق بزنه ، اما مثل اسب آبی دروغ نگه


  •   ARYA52
  • 4 ماه،2 هفته
   • 9

  • کسملنگ یه چیزی شنیدی که میگن موقع کون کردن عجله نکنید.اروم آروم باهاش بازی کنید تا آماده بشه.ولی نگفتن ده سال که . کسخللللل (dash)


  •   ک+ک+ک
  • 4 ماه،2 هفته
   • 3

  • اسکار کوسخول ترین مغز هم میرسه به این دوستمون،کوس کشه زنجیری روانی ملت تو ده سال زن میگیرن بچه دار و نوه دار میشن نوه شون دکتر مهندس میشه اونوقت تو یه کون کردی،هفت خان تویی رستم اداتو در میاره


  •   sashaarian
  • 4 ماه،2 هفته
   • 4

  • تو رکورد کردن و با ده سال جابجا کردی :) باگزبانیه کی بودی


  •   وب.گرد
  • 4 ماه،2 هفته
   • 4

  • 35 سالش بود هنوز دختر بود؟ الان چن سالشه هنو دختره؟ اگه دیدیش بگو درشو گل بگیره


  •   وب.گرد
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • حتما میخاد بذاره واسه نسلهای اینده(:


  •   siyamak1020
  • 4 ماه،2 هفته
   • 3

  • والا من الان شنیدم اینو که پریود موجب نرمی کون میشه!! !
   اینجا گفتی عیبی نداره چون خودمونیم، نهایتش چندتا تیکه بهت میندازن بچه ها و تموم میشه. اما جای دیگه نگو که رسما موجبات شادی شون میشی و ...!
   ادمین بدجور دستش از داستان خوب خالی شده، کاملا معلومه!!!!


  •   kokarostam
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • رکورد


   تا به حال سرگذشت قهرمان‌های جهان رو خوندی؟ مثلا قهرمان ژیمناستیک جهان؟ طرف وقتی بچه بوده شروع میکنه به تمرین (توسط پدرش یا مادرش) و بعد مربی و خلاصه بعد از ده سال توی المپیک میبینیم که تمام رکوردهای جهان را میشکنه و اول میشه. حالا شده حکایت تو مفنگی که بعد از ده سال تونستی کون یک دختر چهل ساله ترشیده چاق و کیری رو فتح کنی و افتخار هم می‌کنی. ببین اون دختر چقدر اکبیری و تخمیه که کسی رو پیدا نکرده شوهر کنه و تو چقدر کیری هستی که چنین اکبیری به تو چسبیده. آخه این هم شد داستان سکسی؟ کون‌مشنگ خان، همون دفعه اول یک بلک اند دکر میخریدی و سوراخ کونشو گشاد میکردی. شاشیدم توی این داستان تخمیت و کون تخمی خودت و زنت. دیوث آشغال تو که زن داری برو زنت رو از کون بکن. لابد زنت هم اکبیریه و یا شاید هم زیر یکی دیگه خوابیده و کونش رو فتح کردن.


   ها کـُکا


  •   mamadkaraji
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • چرا به زنت خیانت میکنی؟
   آیا خیانت کار خوبی است؟
   ولی داستانت قشنگ بود ، من میخونم که کیرم راست بشه و هنر هنرهای تجسمی رو پیش برم
   ممنون


  •   hhash
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • اولندش داستان واقعی بود بعدشم پریود باشه نرم تره تست کنید بعدشم جقی خودتونید که میاید میخونید دوست نداشتید نمیخوندین


  •   hhash
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • یه چیز دیگه کسخلا خودش گفت ازدواج نکرده


  •   amir.ymcmb1
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • ببین تو نه رنگ کس دیدی نه رنگ کون دیدی نهایتا خیلی پیش رفته باشی یه چندبار کونتو هم کلاسیات کردن برو کونتو بده ننه جنده دوزاری با این توهمات


  •   Maj9595
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • از کسش فک کنم دیگ الان زنگ اب بیاد بیرون


  •   Erorr.king
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • اون دختره کسکشم هنوز مجرد بود،فقطم به تو میداد!!ما هم کسمغزیم


  •   Momoooam
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • کسخل شماره ۲۲ شهوانی یع نگراش تخماتیک (dash)


  •   mardelor
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • کشف جدید قرن نرم شدن کون دختر هنگام پریود خخخخخخ


  •   hhash
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیرم تو کوس ننه هرکی که فحش نوشت (clap)


  •   hhash
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • یه چیز دیگه یادم اومد آخه کس خلا به خاطر نوار بهداشتی که میزارن زنا رطوبت زیاد میشه و نرم میشه جقی های کس ندیده


  •   Emperatoorxxx
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • چرا آخه؟چه اجباریه بیای داستان بنویسی خرچنگ
   بیا یه گوشه بشین مثل ما داستانتو بخون دیگه


  •   royaei
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • یه کم غیر قابل باور بود ؛ بعدش کم پیدا میشن دو نفر که نخوان با هم ازدواج کنن و یکیشون ازدواج کنه اونوقت اون یکی ده سال باهاش باشه علیرغم متاهل شدنش هر وقت بیکار میشه بیاد خونه خالی ؛ خیانت به همسر هم که چوبش رو خواهی خورد ؛
   موفق باشی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو