داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

بعد از ۱۴ سال با دختر عمو

1399/03/12

سلام. اسم‌ اصلی رو نمیتونم بگم ببخشید. شاهین هستم اهل شیراز از ۱۹ سالگی دیگه ایران نیومدم الانم ۳۳ هستم تو انگلیس زندگی میکنم اهل ورزش کردنم بدنم بد نیست وضع مالیمم خدارو شکر. من دختر عموم رو خیلی دوست داشتم و دارم تو ایران همش با هم بودیم هیچ موقع ازش سکس نخواستم چون واقعا قصدم ازدواج بود. الان اینجام عضو جدید هستم گفتم بزار یه دونه از این بلایای زندگیمونم برا شما بگیم.

قبل از خدمت سربازی بهم قول دادیم که وقتی تموم شدم ازدواج می‌کنیم. اصفهان بودم بعدش افتادم تهران. ارتش واقعا کونتو پاره میکنه. سال ۸۵ یادش بخیر. خدمتم تموم شد و اومدیم شیراز. نرگس رو دیدم ماشالا برا خودش خانمی شده بود. خدای خوشگل و خوش اندام و مهربون. خلاصه این روزا گذشت تا روز خاستگاری رفتیم اونجا تا یکی دو ساعت اول همه چی خوب بود تا اینکه عموم گفت من دختر به آشنا نمیدم. دنیا دور سروم چرخید. همه شوکه شده بودن عموم از عمد گذاشته بود که همه اینجا باشن که بگه من دخترم و نمیدم. میتونست قبلشم بگه. و واقعان هم رو حرفش موند. گذشت اخ که چه روزایی ما کشیدیم. همه بهش میگفتن اینکار و نکن ولی عموم بیخال نبود خودمم رفتم التماسش کردم گریه کردم گفت عمو من بهت افتخار میکنم ولی نمیتونم. خلاصه اینجوری گذشت چقد التماس نرگس کردم بیا فرار کنیم. میترسد. البته حقم داشت. ما خیلی میخواستیم کاری کنیم فقط لبای همدیگر رو میخوردیم که هردومون هم حال میکردیم. تا یه روز ازش خواستم که اگه راضی باشه پردشو بزنم. قبول نکرد دیگه از ترس که بخوام بلایی سرش بیارم زیاد پیشم نمیومد. شنیدم براش خاستگار اومده شب بهش پیام دادم اگه جوابت مثبت باشه دیگه منو نمیبینی. سخت بود برام که کسی که عاشقشی با یکی دیگه ببینیش. جوابی نداد تا فرداش گفت منو فقط حلال کن خداحافظ.

خیلی سریع عموم کاراشون و کرد تا عروسی بیگرن کمتر از یه ماه. منم تو یه ماه کارای قاچاچیمو اکی کردم و روز عروسیشون از ننه بابام خداحافظی کردم اومدم انگلیس. یه سه ماهی تو راه بودم. حالا اینجاش خوبه. شوهرش ۵ ساله پیش اومد UK 🇬🇧 و بعد از سه سال دختر عموم و دخترش رو آورد. من دختر عموم رو یک سالی بود که اینجا بود دیدمش اونم به خاطره پسر عموم بود. پسر عموم هم راضی بود که من با نرگس ازدواج کنم ولی بابای الدنگش نزاشت. روزی که دیدمش باورم نمی‌شد که این همون نرگس باشه. خیلی عوض شده. خوشگل بود ولی خوشگل‌تر جا افتاده تر خانمتر. دست دادم بهش یه جوری شدم بعد از اینهمه سال دیدنش. زیاد نموندم با اینکه تو یه شهر دیگه ای بودن ولی گفتم باید برگردم. چند ساعتی فاصله بود. پسر عموم خودش فهمید چه خبره حتی خوده نرگس هم فهمید. هر کاری کردن گفتم نمیشه. نمی‌دونم شوهرش میدونس از عمد التماس می‌کرد که حرس منو در اره یا نمیدونس. خلاصه زدم بیرون برگشتم شهرم. چند هفته بعد نرگس پیام داد من ناراحتت کردم یا نخواستی خوشی مارو ببینی. فقط نوشتم ببخشید. الان دو سال و چند ماهی هست که اینجان. گذشت تا از پسر عموم شنیدم نرگس می‌خواد طلاق بگیره پرسیدم چرو گفت که شوهرش تو این چند سال معتاد شده خانم باز شده اصلان خونه نمیاد از ریختو قیافه افتاده. چند بار پلیس گرفتتش ادرسه اینجاررو داده. نرگس از خیلی وقت پیش میدونست ولی به کسی نگفته بود که شاید آدم بشه ولی نه. خلاصه ۴ ماه پیش جدا شدن. دلم براش سوخت دختر به این خوبی تو این سن. شمارشو از پسر عموم گرفتم زنگش زدم. ازم ناراحت بود ولی تو صداش حرف برا گفتن زیاد داش البته من شاید چند برابر اون داشتم. زیاد نخواستم نارحتش کنم خداحافظی کردم. به هم دیگه پیام میدادیم حرف میزدم . شدت پیاما زنگ زدنمون بیشر شد تا اینکه پسر عموم رفت ایران. نرگس هم به خواطره مدرسه ای دخترش نرفت. تا یه روز بهم زنگ زد گفت یه مدرسه تعطیل یا تو بیا یا من. گفتم بهتره خودت بیایی. لندن باحاله. دخترش و گذاشت خونه ای دختر خالش که اونم دوتا دختر داره. براش بلیت آنلاین قطار خریدم برا عصر ساعت ۳:۳۰. باورم نمی‌شد داره میاد اینجا. غذا پختم آماده برا شبم استیک آماده کردم. ساعت ۶:۱۵ لندن بود. رفتم دنبالش یه تیپ خوشگل زده بود البته منم بد نبودم. هیکلم خیلی خوشتیبم می‌کرد. سوار ماشین رفتیم خونه. براش گلم خریده بودم.حالا از نرگس بگم. هیکل تو پر گوشتی،نه چاق،کون طلا ناز بزرگ. عشق می‌کردم وقتی جلوم راه میرفت. شیرین زبون خوش خنده. فرشته بگم کم گفتم. خدا برام نگهش داره بگو ایشالو. همین که اومدیم تو خونه محکم بغلم کرد و زد زیره گریه گفتم چی شد تو که همین الان خوشحال بودی. فقط محکم بغلم کرده بود و گریه میکرد منم بغلش کردم چنتا بوسیدمش گفتم قوربونت برم چی شده گفت معذرت میخوام. گفتم برا چی خب کاری نکردی که. گفتم کفشتو در ار بریم تو نشستیم گفتم چی شده. گفت رضا (پسر عموم) قبل از اینکه بره ایران بهم گفت پرسیدم چی گفت. تو به خواطره من ۱۵ ساله که ازدواج نکردی تازه فهمیدم جریان چیه. واقعا راست گفت همش به خواطره نرگس بود. گفتم گذشته گذشته دیگه فکرشو نکن. حال خودم همچی خوب نبود. تو خونه مشروب زیاد دارم حال میکنم زیاد نمیخورم ولی دوست دارم تو خونه داشته باشم. رفتم تو آشپز خونه یه ویسکی بازکردم چنتا پیک پشته سر هم زدم نرگس گفت منم میخوام گفتم تو که نمیخوری گفت الان میخوام. بار اولش بود میترسیدم. براش یه کوکتل درست کردم دادم بهش خورد دید خوشمزس. منم برا خودم ویسکی میریختم. کوکتلش که تموم شد گفتم بزا شام روبوخوریم بعد. شام رو خوردیم مثلا ناهر حساب میشد.

تعریف زیاد بود برا هم بگیم خلاصش میکنم شب ساعت ۱۰ نیم ۱۱ بود گفتم بریم بخوابیم مس زیا نبودیم نرگس دوتا بیشتر نخورد. خونم دو خابه به نرگس گفتم تو اینجا بخواب که راحت تر باشی منم تو اون یکی اتاق. در و بسم رفتم پایین که چنتا پیک بزنم یه ربع دیگه نرگس اومد پایین با لباس خوابش گفت تنهایی. براش یه کی دیگه درست کردم. گفتم ما مثلان رفتیم بخوابیم. خندمون گرفته بود یه لحظه نرگس بغلم کرد محکم دوباره فشار داد گفت ممنون که هستی نخواستم دوباره گریه کنه گفتم تا چند دقه دیگه خودت کشتیم. گفت ببخش معذرت میخوام زدیم زیر خنده 😃چه شبی بود. بلند شد اومد رو پاهام نشست دستشو انداخت دور گردنم تو چشام نگاه کرد گفت خیلی دوست دارم. بعدش شروع کرد لبامو خورد خدایی یه شکه کوچیک بهم وارد شد. تا به خودم اومدم. منم باهاش همراهی شدم. یه ۱۰ دقه ای لب گرفتیم گفتم بریم بالا. از پله ها که بالا میرفت اون لنبه های خوشگلش قشنگ مثل ژله ملرزیدن. رو تخت دراز کشید منم روش فقط همدیگه رو‌میخوردیم. لباس خابشو در آوردم دوتا ممه ای خوشگل بزرگ جلوم بودن سینه بندشم باز کردم افتادم به جونشون وحشی بازی در نیووردم اروم. نرگس هم باور کنید همون موقع ها بود که ارضا شد یه اهههههههههههه خوشگلی کشید و کامل شکمشو اوورد بالا دستم گذاشتم رو کسش مالوندن. سینه هاش تپل و سفت بودن زبون میکشیدم رو شکمش دیونه شده بودیم. شلوارشم کشیدم پایین یه خوشگل خانم صورتی رنگ میگفت بوخوروم. وای وای کسش رو میمکیدم زبونم و توش میچرخوندم استاد این جور کارا بودم حسابی کسش رو خوردم که دوباره خودشو بالا پایین میکرد فهمیدم موقشع. جوری براش میخوردم که داشت میمرد گفت شاهین شاهین شاهین سرمو محکم گرفت فشار داد به کسش که ابش اومد. یواش یواش ادامه داد که رفتم بالاتر لب گرفتن لب خوشگلی بهم میداد لب عاشقانه دوست داشتن محبت برم گردون نشست رو پیر هنمو در اورد شروع کرد سینه هامو خوردن همون جور که من براش انجام دادم رو داشت میکرد رفت پایین تر شلوارمو کشید پایین بدون اینکه دست به کیرم بزنه همشو کرد تو دهنش زیاد بلد نبود دندون میگرفت هرز گاهی ولی دوست داشتم تخمامو میمکید گفتم برگرد منم میخوام بخورم 69 در اومدیم شروع کردیم دوباره اینبا من فقط سوراخش رو میخوردم زبون می‌کردم توش با دوتا انگشتام هم کسشو میمالوندم هم سوراخ کونش رو نرگس هم کیر و خایه مارو وقتی خایم رو میمکید پاهام رو بیشتر میدادم بالا که سوراخ کونم رو بخوره خیلی دوست دارم وقتی دختر اینکارو میکنه شهوتی تر میشدم بهش گفتم نرگس بشین روش به طرز 69 که بودیم کیرم و کرد تو کسش کونش انقد بزرگ و خوش فرم بود که بالا پایین می‌کرد میلرزید دیونه شده بودم خودم بهش کمک میکردم کونشو میمالوندم همینجوری ادامه میداد اه اه اه اه اه عشقم خیلی دوست دارم شاهین خیلی خوبه شهین دارم میمیرم داشت ارضاع می‌شد دوباره زیر باسنش رو گرفتم کمکش کردم دوباره خیس عرق شده بودیم شاهین شاهین شاهین دارم میمیرم اه اه اه اه اه از پشت خمش کردم رو خودم نفسش بالا نمیومد منم همون جور ادامه دادم که اههههههههههههه کشید و خوابید روم بدنش کامل میلرزید یواش یواش خودشو عقب جلو می‌کرد بهش گفتم بخواب رو شکمت از پشت کردم تو کسش واقعا کونش منو دیونه میکرد وقتی ضربه که میزدم میلرزید اه اه اه رو گذاشته بودیم صدای چلپ چلپ همی اتاقو گرفته بود کونشو کامل داده بود منم از پشت کسشو میکردم آبم داره میاد سرعتمو بیشتر کردم گفتم لبتو بده اه اه اه اه نرگس عاشقتم دوست دارم اه اه اه تمام کل آب بدنم و باور کنید ریختم توش خیس عرق بودیم خوابیدم روش کیرم تو کسش بود چنتا ماچ ابدارش کردم لب گرفتم گفتم ممنون عزیزم. کیرم یواش کوچیک شد افتاد بیرون. سایزش بد نیس خیلی ها باهاش حال کردن خودمم راضیم ازش. شرتمو برداشت کیرمو پاک کردم بعدشم کس نرگس رو. گفتم بزا زیرت باشه زیاد ابیاری شده خندید گفت دیونه ای من بیا یه بوس بده یه لب عاشقانه بهم داد ‌و بلند شد به به اندام رو که میدیدم حال میکردم مخصوصا اون کون بزرگ و سکسیش بهش گفتم میرم چنتا پیک بزنم بیارم برات گفت نه میخام برام دستشویی این لوله ای که پوکیده تو کسم رو تعمیر کنم چسبیدم بهش گفتم ولی دوباره پر میشه بوسش کردم و رفتیم پایین یه نیم ساعتی پایین نشستیم خوردیم گفتیم بریم لالا دیگه من با شرت نرگس هم با سینه بند و شرتش. رو تخت با هم لب بازی میکردیم همش زیر پتو‌ کونشو میمالوندم نرگس هم خودشو بیشتر بهم میچسبوند که کامل کونشو بمالونم. کیرم داشت راست می‌شد دوباره شرتشو کشیدم پایین انگشتمو از پشت رو کسش مالوندم پاشو داد بالا کردم توش که ابی بشه همینجوری ادامه دادم لب میگرفتیم پاهاش رو بیشتر داد بالا نخواستم ضد حال بخوره فهمیدم داره میاد ادامه داده خواستم بکنمش ولی بیخالش شدم خودشو کامل بهم چسبونده بو‌د اه شاهین کجا بودی شاهین شاهین اه اه اه خیلی خوبه کامل کونش رو‌داده بو‌د عقب من دوتا انگشتامو که تو کسش بو‌د در آوردم کردم تو سوراخش اه نازی کشید ادامه دادم در اوردم کردم تو دهنش هردومون انگشتارو میخوردیم خابوندمش رو شکم لای کونشو باز کردم چه بوی خوبی میدا مکیدمش زبونمو کردم توش اه شاهین بکونوم کیر می‌خواد با آب دهنم خیسش کردم روش دراز کشیدم نرگس هم خوش سوراخش رو‌با کیرم تنذیم کرد یواش خودش و داد عقب یه اههههههههه کشید دوباره ادامه داد همش توش بود شروع کردم کردن کون عشقم نفس نفس میزد اه میکشید واییییییی شاهین منم داشتم دیوونه شده بودم گفتم لباتو بده قوربون صدقش میرفت و میکردم اه اه می‌کرد و من عشق خودش محکم به کونم فشار میداد فهمیدم داره ابش میاد با ملایمت همون جور ادامه دادم که دوتا پاشو آورد بالا حالت سگی ولی کل کونشو داد بالا آهی کشید و کونشو فشار داد به کیرم نفسش بند اومد برا چند ثانیه یه دفه یه اه بلندی کشید کامل دارز کشید منم خوابیدم روش لباشو خوردم گفتم دوست دارم عشقم تلمبه میزدم دستم از سینه هاشو گرفتم محکم و سرعتم اضافه کردن نه با وحشی گری با نوازش و عشق نرگس هم‌کونشو داد بالا اه نرگس چقد خوبه این‌کونتو ندی به کسی ها تو مال منی اه نرگس عشقمی جونومی قوربونت برم عشقم‌اه کونت خیلی خوشگله نرگس دارم‌میام محکم کونشو فشار داد نرگس اه اه اه آه‌ها نرگس اه جونم تمام ابمو ریختم نوش خوابیدم روش قوربون صدقش رفتم. خیلی دوسش دارم.
بازم براتون مینویسم
ممنون که خوندین

نوشته: شاهین


👍 21
👎 19
42917 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

884738
2020-06-01 19:48:13 +0430 +0430

جالب بود بعضی جاهاشو هم چاخان کرده بودی ولی برام جالب بود!!!


884750
2020-06-01 19:52:17 +0430 +0430

نمیدونم دختر عموهای ما خاردارن،یا دختر عموهای مردم زیادی جنده ان؟؟؟؟


884752
2020-06-01 19:53:31 +0430 +0430

چقدر غلط املایی یذره دقت کنید و نوشته هاتون‌رو‌مرور کنید


884755
2020-06-01 19:55:17 +0430 +0430

تو با این سواد کسشعرت تحصیل کرده حارجی؟ حداقل برگرد دبستانو تموم کن!!!


884764
2020-06-01 20:04:40 +0430 +0430

داستان خیلی تخیلی و جالب بود .

نقل از ایرانودوسدارم:کسکش کون نشور جم کن خودتو دیگه .یه داستان کسشر نوشتی فحشاشم خوردی ولی دلیل نمیشه هی بیای به شاه ایکس فحش بدی .اونم جوابتو نمیده چون به این اعتقاد داره که (هر چقد با خوک کشتی بگیری خودت بیشتر لجنی میشی با این تفاوت که اون خوشش میاد)
حالا کونتو جم کن برو خونتون

5 ❤️

884778
2020-06-01 20:18:33 +0430 +0430

همه که عین خاندان و جد تو نیستن که واسه یه لقمه نون زبونشون از خایه های خانواده شاه اویزون باشه

1 ❤️

884793
2020-06-01 20:37:31 +0430 +0430

خلاصه که جواب ابلهان خاموشیست

0 ❤️

884794
2020-06-01 20:37:49 +0430 +0430

داستانی از یک ایرانی کارتن خواب در لندن

5 ❤️

884802
2020-06-01 20:48:58 +0430 +0430

آخه کوسکش چرا فک میکنی اسم واقعیه توی بیشرف برا کسی مهمه اونم وقتی که از ایران رفتیو دیگه برنمیگردی؟
خبر مرگتون چرا یکی مثل آدم نمیتونه بنویسه؟
اول همه کوسشعراتون یا واقعیه یا خاطره اس یا اسم مستعاره یا دری وری

4 ❤️

884815
2020-06-01 21:15:03 +0430 +0430

همه زندن توی خط شیراز چه خبره؟
33سالته انگلیس زندگی می کنی و یک جقی هستی!!
18 سالگی بری سربازی دوسال سربازیت رو بگزرونی میشه 20 سالت یه کمی هم وقت گذشت تا خواستگاری رفتنت و خواستگار اومدن برای دختر عموت که اونم نخوام حساب کنم چجوری 19 سالگی رفتی انگلیس؟
گفت تنهایی؟ یکی دیگه براش درست کردی؟الان این چه حرکتی بود که زدی؟

4 ❤️

884844
2020-06-01 23:39:47 +0430 +0430

ما چقد کسخل بودیم که تاالان فکر میکردم ۱۹ سالگی میرن سربازی

اونوقت تو از ۱۹ سالگیت و بعداتمام سربازیت ک از ایران رفتی دختر عموت رو ندیدی…

در یه صورت داستانت درسته که همون اوایل سربازیت معافیت کسمغزی گرفتی و تو سن ۱۹سالگی ازایران خارج شده باشی

4 ❤️

884856
2020-06-02 01:13:45 +0430 +0430

اقایون کیرتو آسمون داریم داستان میخونیم چ دعواییه اخه اه

1 ❤️

884861
2020-06-02 01:53:37 +0430 +0430

چاخان

هی کردی، هی کردی، هی کردی، خوب شد ما رو نکردی. اینکه اینقدر راحت بهت کون داد میدونی یعنی چی؟ یعنی شوهر اولش هر شب کونش میذاشته و بعد تو بهش گفتی این کونتو ندی به کسی ها؟ مشنگی بخدا. خلاصه اینکه سوادت تخمیه و خیلی هم خالی بستی ولی می‌پذیریم. در ضمن ازدواج فامیلی یکی از تخمی‌ترین ازدواج‌هاست. عموی فهمیده‌ای داری ولی خودت کون‌ملنگ هستی.

عقدتان را بسته‌اند در آسمان
دفارغ از جا و مکان و از زمان
توی ایران لب گرفتی، جق زدی
حالیا کـُس میکنی، خارج بمان

ها کـُ‌کا


884871
2020-06-02 03:52:10 +0430 +0430

یه دستی تایپ کردی، ابت اومد داستان هم تموم شد

4 ❤️

884872
2020-06-02 04:03:45 +0430 +0430

داستانو کار ندارم ولی لحنت مهربون بود

3 ❤️

884888
2020-06-02 04:51:34 +0430 +0430

جالب و گیرا نبود.ایموجی داشت.غلط املایی داشت.کلمات رو کشیده بودی…دیس

5 ❤️

884897
2020-06-02 05:38:04 +0430 +0430

اون قاچاقچی ای که توی بیسواد کسمغز رو برده انگلیس، انتقام تموم دشمنی هایی که تمدن بریتانیا تو تموم تاریخش با ما کرده رو گرفته. ینی یک تنه، سطح سواد ملت به اون بزرگی رو به زیر صفر رسوندی.

عذاب کشیدم تا نصفه این کستانت از بس غلط املایی داشتی.


884937
2020-06-02 11:21:18 +0430 +0430

بهترین کاری که تو زندگیت میتونی انجام بدی خط کشیدن دور نویسندگیه یه بار بخون چی نوشتی دروغم کمتر بزن

2 ❤️

884949
2020-06-02 12:46:03 +0430 +0430

جوووون

0 ❤️

884974
2020-06-02 15:58:41 +0430 +0430

کیرم تو اون اسمت که نمیخای بگی اخه مادرر جنده تخم حروم اسمت هر چی میخاد باشه به تخمم کیرم از پهنا تو کوص و کون ابا اجدادت

1 ❤️

884982
2020-06-02 17:47:30 +0430 +0430

هیچی دیگه درست و حسابی کردیش خوبه نوش جونت

1 ❤️

884985
2020-06-02 18:04:21 +0430 +0430

شاهین یک منجوق ساکن جق اباد جمع کن با بشین کف دس بزن

1 ❤️

884998
2020-06-02 19:03:26 +0430 +0430

ریدم تونوشتارت کلاغلط املایی اخه کس کش بلدنیسی ننویس جنده

1 ❤️

885001
2020-06-02 19:06:57 +0430 +0430

همون انگلیس رو دیدم گفتم داری گوه میخوری …
سپاس ک جقی اعظم تویی

2 ❤️

885170
2020-06-02 22:28:15 +0430 +0430

عاشقش بودی اونقدر که 15 سال به خاطر غمت ازدواج نکردی، بعد اولین شب آنال سکس داشتی؟ دَمت سرد.

2 ❤️

885240
2020-06-03 04:34:16 +0430 +0430

از انگلیس اومده توی شهوانی داستان مینوسه اصلا عقده ما ایرانیا تمومی نداره

1 ❤️

885327
2020-06-03 11:06:55 +0430 +0430

کسکش رفتی انگلیس کوس خوردن یاد گرفتی

0 ❤️

885355
2020-06-03 13:32:01 +0430 +0430

نظری ندارم فقط
نرگس آههه آه اه
شاهین آه اه اه
نرگس آهه اه اه
شاهین آه اه آهههه
تموم شد؟

0 ❤️

909875
2020-08-20 10:42:35 +0430 +0430

بدنبود

0 ❤️Top Bottom