بهترين سفرم به تهران

  1398/5/18

  سلام به همه من كیارش هستم و اولین بار هست كه داستان مینویسم و ممكنه كه غلط املایی یا جذابیت نداشته باشه سعی هم میكنم خلاصه بنویسم و حقیقتو بیان كنم پس اگو باور نمیكنی یا فك میكنی دروغه نخون. من ١٩ سالمه و تو خانواده سه نفری زندگی میكنم مامان و بابام هردوتابچه پولدارن و پسرعمو دختر عمو هستن و پدرو مادرم باهم دفتر خونه دارن و اكثرا هم یا خونه نیست یا میرن پی عشق و حالشون و من تنها میشم از بچگی پیش مادر بزرگم یا خالم بودم و تنها هم بازیم پسرخالم بود كه مادرش یعنی خالم با مادرم دوقلو بودن برا همین همیشه برام مثل مامانم بود و خیلی دوستش داشتم. تو خانواده مادریم ٢تا دایی و٣ تا خاله دیگ هم داشتم كه دایی هام خارج بودن و بقیه خاله هام شهر های دور برای همین من و پسر خالم (اول اسمش رضا) تنها نوه هایی بودیم كه تو شهر پدریمون زندگی میكردیم من و رضا از بچگی با خالم بازی میكردیم و خیلی با هاش راحت بودیم یادمه تو بچگی یه بازی داشتیم كه توش خالم جوراب میپوشید و منو رضا میرفتیم با پاهاش ور میرفتیم البته این تا قبل از بلوغ بود و ادامه نداشت كم كم من و رضا رسیدیم به بلوغ و جق زدنمون شروع شد راحت جلو هم جق میزدیم و سوپر میدیدیم یه روز اون میومد خونه ما و یه روز هم من میرفتم اونجا این ماجرا ادامه داشت تا اینكه متوجه رفتار های عجیب رضا با خالم شدم مثلا هیچ وقت یه مادر و پسر درباره جق راحت صحبت نمیكنن یا اینكه رضا محكم به كون خالم از شوخی سیلی میزد و یا... تا اینكه تو جقم رضا كارای عجیب میكرد مثلا یبار شورت مامانشو آورد و رو اون آبشو ریخت یا میرفت از كشو مامانش دوتا كاندوم میاورد تا با كاندوم جق بزنیم و حتی بدتر اینكه عكسای سكسی خالم(تو عروسی/مهمونی/مخفیانه /تولدش) میزاشت و با اونا میزد یا جلو من از مامانش میگفت و منم نسبت به خالم بیشتر حشری میشدم و رضا هم میگفت یه روز دوتایی میكنیمش و وقتی هم میومد خونه ما منم برا اون شورتای مامانم و عكسا و...میاوردم و سكس با مادرامون شد آرزو ما.یه مدتی گذشت و من جز جق خایه كاری نداشتم و حتی یك نگاه چپم به خاله یا مامانم نكردم اما روز به روز رفتار رضا عوض میشد و خیلی با خالم شوخی جنسی مثل انگشت و یا حتی حرف زشت میزد منم خودمو میزدم به كوچه علی چپ تا اینكه من مجبور شدم برم سفر و یك هفته ای نبودم سه چار روز كه گذشت یك شب رضا بهم پیام داد كه توش گفت كه خالمو (مامانشو)كرده منم بش گفت دروغ میگی و...تا اینكه برام ویسی كه از سكسشىون گرفته بود فرستاد وای صدای ناله و جیغ های خالم كیرمو راست كرده بود باورم نمیشد رضا ترتیب خالمو داده باشه با خایه مالی ازش خواستم تا بزاره منم با خاله بخوابم یا حداقل از نزدیك سكسشونو بیبنم اونم گفت حالا از سفر برگرد تا بعد چند روز باقی مونده از سفر با شق دردی تحمل كردم و برگشتم رفتم سراغ رضا اونم گفت كه باید براش كیرشو بخورمتا بزاره با مامانش سكس كنم منم بش گفتم میخورم فقط بگو كی كه زد زیر خنده گفت شوخی بود اگر میخوای مامانمو بكنی فعلا باید صبر كنی چون بابام خونست و نمیتونم كاری كنم منم بش گفتم هر موقع اوكی بود بگو یه سه چار روز گذشت كه رضا به من پیام داد میای تهران؟منم گفتم چرا چه خبره گفت میخوام با مامانم برم خرید بهترین فرصته كه توهم بیای حال كنی منم اوكی دادم و اماده سفر شدم خوب تا اینجا یه مشخصه از خودم و خالم و رضا بگم قیافه و بدن و هیكلم كاملا معمولی كیرم تقریبا١٦ سانت و با قطر متوسط خالم زهرا اسمشه ٤٧ سالشه و كون بزرگی داره قیافش فوق العاده برا من جذابه و یك میلف درجه یكه ممه های بزرگ تقریبا٩٠ داره كه با اینكه سنش بالاست اما مثل پنبه نرم و مثل این سن بالاها ممه هاش افتاده نیستن و خوش فرم رضا هم تقریبا هم هیكل خودمه و بی ناموس كیرش ٢٠ سانتی هست و از مال من خیلی قطورتره اما ویژگی برتر من آب كیرمه كه خیلی غلیظه و همیشه هم آبی كه از من میومد بیشتر از اون بود و دیر تر از اونم ارضا میشدمخوب اینم مشخصات بریم ادامه قرار شد من و رضا و خالم بریم تهران شبه قبل سفر حسابی كیر و خایمو صفا دادم و صورتو زیر بغل و خلاصه همه جامو تمیز كردم ظهر راه افتادیم تا غروب برسیم تهران یك قطار معركه كوپه ای گرفته بودیم كه كلا ٤٠ تا مسافرم نداشت و خیلی لاكچری بود و خوبیش این بود كه كوپه در اختیار خودمون بود و توش راحت بودیم تو راه رضا بحثو وا كرد و گفتش كه میخوام كه خالمو بكنم خالم هم میخندید و میگفت تا به حال دونفری سكس نكردم و ... كیرم شق شده بود و برای رسیدن به تهران ثانیه شماری میكردم خلاصه رسیدیم و قرار شد بریم هتل تا ترافیكو رد كردیم و رسیدیم هتل و رفتیم اتاق زمان برد و ساعت های١٠:٣٠ اینا بود رفتیم رستوران شام خوردیم و برگشتیم اتاق اتاقمون سه تا اتاق خواب داشت و بقیشم حالش بود كه توش كاناپه و یخچال و ...بود خیلی هتل لوكس و توپی بود یادمه شبی ٢٠٠ از هر نفر میگرفتن خلاصه موقع خواب كه شد رضا اومد گفت وقتشه بیا بریم اتاق مامانم منم رفتم باهاشتو اتاقی كه خالم بود چی میدیدم خالم به بغل رو تخت لم داده بود و به پاهاش حالت كشیده ای داده بود سینه بندش خیلی سكسی بود یه توری مشكی بود كه جلو ممه های بسته بود و زیرش نوك سینه هاش و خطش دیده میشد از كمر به بالاش همین سینه بند بود و باقی بدنش لخت لخت بود سفیدی بدنش كیرم راست كرده بود شورتش خوب دیده نمیشد ولی پاهاش یك جوراب ساق بلند مشكی كرده بود و یك كفش پاشنه دار قرمز داشتم میموردم و دهنم وا مونده بود كه رضا رفت جلو و شورتشو دراورد كیرش مثل فنر پرید بیرون و خالم هم بلند شد و كیرشو گرفت و شروع كرد مالیدنش یكم كه مالید روبه من كرد گفت بیا عزیز خاله خجالت نكش منم با استرس رفتم جلو خالم كیر رضا رو ول كرد و اومد جلو شورت من دستشو انداخت دور كمرم و ناگهانی شورتمو كشید پایین كیر منم مثل كیر رضا یه پرش كرد اومد بیرون خالم شروع كرد با دست راستش كیر منو مالوندن و با چپش كیر رضارو یكم كیر و خایه منو میخورد یكم برای رضا چه كیفی میداد بعد از اینكه حسابی ساك زد رو تخت خوابید و پاهاشو داد بالا رضا هم گفت كه من كیرمو بكنم تو دهن مامانش و اونم كوص مامانشو بخوره منم زرنگی كردم گفتم كوص خاله جونمو خودم میخورم و كلمو بردم سمت كوصش حسابی از رو شورت بوش كردم و لیس زدم بعدم شورتشو زدم كنار و كوصشو خوردمنمیتونست خوب ناله كنه آخه كیر رضا تو دهنش بود ولی به من كه خیلی حال میداد یه مدت كه لیس زدم كسش شروع كرد توشح كردن و مایع سفید رنگی كه خیلی غلیظ بود میپاچید بیرون خالم هم جیغ میزد و تختو ناخن میكشید ارضاش كردم بعدش جامو با رضا عوض كردم و كیرمو كردم دهنش یه چند دقیقه ای گذشت و دیدم رضا پای خالمو تا جایی كه ممكن بود وا كرد و كیرشو تا ته فرو كرد داخل خالم اونم كیرمو از دهنش دراورد و شرو كرد ناله كردن اهههه اهههه كشیدن منم ممه های خالمو میخوردم و میمالوندم تا جامو با رضا عوض كردم وایییی چه كوصی داشت خالم بی نهایت داغ و لزج و یكمم گشاد كه كیرم راحت جلو عقب میشد منم مثل سگ تلمبه میزدم و خالم هم اعهههه اخخخخخخ اوففففف سییییییسسسس شییییی اهه اه بكن بكن اه هههههه ..... برشگردونم و قمبل كرد رضا گفت برم كنار میخواد داگی بكنه و من برم جلو كیرمو بكنم تو دهن خالم یه ٧ ٨دقیقه داگی میگایید و خالم هم یكم ساك میزد و بعدشم جیغ میزد و ناله میكشید كه دیدم رضا شروع كرد اخ اخ كردن كیرشو دراورد و اومد اینور خالم هم برگشت و صورتشو گرفت جلو كیر پسرش رضا هم یه دست كشید به كیرشو و آبش با قدرت پاچید رو صورتش صورت خالم پر آبكیر شده بود منم بعد از اینكه حسابی كیر رضا رو چف زد من رفتم جلو و خالمو انداختم رو تخت و كردم تو كوصش و شروع كردم تلمبه زدن ٥ دقیقه طول كشید تا منم ارضا شدم من كیرمو بردم جلو سینه بلند توریش و یكمشى جر دادم و كیرمو كردم تو سینه بندش یكم جلو عقب كردم كه آبم زد بیرون وااااییی اون همه آب یجا ازم نریخته بود بیرون خودم هم باورم نمیشد و فقط نعره میزدم سینه بند پر آبكیر شده بود و از لا به لای توریش آبم میومدخالم هم میگفت جوووون چقدر آبداری خاله رضا هم گفت دیوث چقدر موز خوردی و میخندیدن منم نفس نفس كنان لبخند میزدم كیرمو كه دراوردم آب كیرم گیس میكشید و بعدشم خالم كیرمو حسابی با دهنش تمیز كرد آب رضا رو با انگشتش از رو صورتش جمع میكرد و میخورد و بعدشم سینه بندشو وا كرد و لیس زد و با دستش آبمو مه رو سینش بود جمع میكرد و میخورد.


  نوشته: KKK-22

 • 3

 • 15
 • نظرات:
  •   شاه ایکس
  • 11 ماه
   • 6

  • تا موافقتت برای خوردن کیر رضا راست بود احتمالا بعدش زده زیر همه چی!!! (biggrin)


  •   سیاوشXXL
  • 11 ماه
   • 0

  • اول


  •   Fe4rless
  • 11 ماه
   • 3

  • باز هم سکس (یا فانتزی سکس داشتن) با محارم ...
   کیر خر بره تو کون کسی که روی مادر/خاله خودش نظر داشته باشه.
   داستانت به قدری تخمیه و غیر منطقیه مثل اینکه وسط نوشتن داستانت داشتی پورن هم نگاه میکردی.
   یماری روانی که هستی به روانشناس مراجعه کردن هم توی کسخل رو درست نمیکنه. حیف اون اکسیژنی که حروم میکنی


   نه به محارم (dash)


  •   jerard96
  • 11 ماه
   • 2

  • لامصب جق مث خوره داره مغز جوونامونو میخوره


   رفتن هتل با سه تا اتاق خواب
   اخه چجوری؟؟


   و بقیه مزخرفاتش ک حال ادمو بهم‌میزنه


   کون کش ابنه ای
   ویلای لب اب هم سه تا اتاق خواب نداره
   جاکش


  •   Ebi74X
  • 11 ماه
   • 0

  • باز سکس محارم
   دیس 3
   پدرت باید اون روز تو رو از قاشق جمع نمیکرد که بزاره تو فرج مادرت که یک اوبی تحویل جامعه بده.


  •   ali80xx
  • 11 ماه
   • 0

  • MFM
   محارم به روایت متن


  •   zzzzz525
  • 11 ماه
   • 0

  • ویژگی برترت اینه که آب کیرت خیلی غلیظ تره؟ مگه کمیک سوپر هیروییه


  •   ashkan1981gh
  • 11 ماه
   • 0

  • نفدی ۲۰۰ میشه شبی ۶۰۰ به نظرت واسه سوئیت ۳ خورده زیاده؟
   معلومه داستانت واقعی


  •   323Mazda
  • 11 ماه
   • 0

  • ریدم ب این خانواده جنده.


  •   محسن زبلل
  • 11 ماه
   • 0

  • تو برا نویسندگی کپی برداری از فیلم های پورن خوب هستی برو عصر جدید
   بعد همه بهت رای مثبت میدن جز خانم نونهالی انجا ک اب رو ریخت تو دهنش رو جنده ازاری میدنه و حذفت میکنه (cry)


  •   Hamidarakii
  • 11 ماه
   • 0

  • تف تو شرفتون آبروی هرچی ایرانی و مرد بردین.


  •   lovely_grl
  • 11 ماه
   • 1

  • اینکه غلط املایی داشته باشی بخاطر دفعه اول بودنت نیست بخاطر کصمغز بودنته چون راحت میتونی ویرایش کنی کصشراتو


  •   3ko3
  • 11 ماه
   • 0

  • چرا خاله خب مامانت که نزدیک تره برو جلوش جق:بزن
   کسمغز


  •   nima58teh
  • 11 ماه
   • 0

  • یادمه شهوانی داستان نویس استخدام میکرد ، اینو بذارین بغل این داستانای سکس با محارم و باورش نکنین ، با شما جوونای سایت هستم
   در ضمن تمام اینایی که میان میگن بیغیرت و کاکولد و چه میدونم هزار کوفت و زهر مار دیگه هم از این دست هستند.
   بنیان خانواده رو قشنگ هدف گرفتند ، از ما گفتن
   نیاین بگین بسیجی و فلان که ک‌...رم دهن هر چی بسیجیه


  •   amir.gray
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • خیلی خوب بود و فانتزی جالبی بود


  •   Mehdi4004
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • کسکش تو فیلم پورن هم اینجوری نمیدن (rolling) (rolling)


  •   Amojohnidovom
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیرم تو داستان حالا چه واقعی بود چه الکی برم سر اصل مطلب


   یدونه دختر زن بیوه هر چی از تهران کرج بیاد باهم داستان بسازیم که من تایپش کنم


   نه_به_جقی_ها


  •   Amojohnidovom
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • اوه اوه اوه حاجی


   میری از برازرز کپی برداری میکنی؟


   کسخل اون کمدی پورنه
   پشمک ریدی که عنم اومد جا آبم (dash)


  •   Aazss
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • تو دنیای واقعی شاید ۵۰ درصد ساک بزنن حتی کمتر
   و این ک اب کیر بخورن کلا ده درصده ولی تو داستانای تخمی اینجا همه ساکرن و اب کیر خور


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو