بهترین سکس بعد کلاس زبان

1400/02/20

سلام
سپهرم ۱۹ سالمه
قدم ۱۷۰ وزنم ۵۲
میخوام ی سکس خیلی باحالو واستون بگم ک همین چند وقت پیش واسم اتفاق افتاد.
اول بگم که من پوزم آزاده و هر کسی ی حسی دارم ینی شاید بخوام واس یکی تاپ باشم یا واس یکی دیگ بات یا ورس…
ی روز که میرفتم کلاس زبان تو مترو شلوغ بود انگار ن انگار کرونا هس حالا تو اون شلوغی هر ایستگاهی ک میرسه ی ترمز کوچیک میکنه یکی میچسبه بهم برگشتم دیدم پارسا همکلاسیمه ک قبلا سر کلاس بهش نخ میدادم (داستان داره) گفتم عه تویی و دوباره تو حالت قبلیم وایستادم در گوشم گفت پس خوشت اومده…خندیدمو دوباره چسبوند این دفه راست کرده بود چون سفتی سایزشو حس میکردم… ترسیدم بقیه بفهمن برگشتم بهش خندیدم از مترو ک اومدیم بیرون بش گفتم ببین خیلی بی آبرویی مترو جایه این کاراس؟
گفت پس کجا جای این کاراس؟؟ منم که ن میخواستم اون بپره نه بهش رو بدم گفتم چمیدونم… نامرد حسابی حشریم کرد بعد کلاس گفت عصر میای خونمون تمرینای امروزو حل کنیم؟ قشنگ مشخص بود برنامه چیه منم ک بدم نمیاد😅 گفتم خبر میدم.
اسنپ گرفتم ک برم خونه ی ۲۰۶ سفید اومد دیدم همسن خودمه نشستم جلو، اسنپ واسم کراش فرستاده بود پسره بهش میخورد ۱۹ ۲۰ سالش باشه گوشواره و تتو هم داشت ک من دوس دارم خودمم دارم خیلی دلم میخواست باهاش دوست بشم سر صحبتو باهاش باز کردم:
من: عه چ پرسینگه قشنگی از کجا خریدی؟
-از ی پیج تو اینستا، من یکی از گوشام سوراخ کردم اگه خوشت اومده اون یکی دیگ رو بدم بهت…
همینطوری ک صحبت میکردیم دقت کردم دیدم انگشترش تو انگشت فاکشه(این ی نشونه lgbt بودنه) یهو وسط صحبت بهش گفتم ولی خیلی خوش تیپی اگه دختر بودم همینجا میکشیدم پایین بهت میدادم😂 ی لحظه ساکت شد بعد گفت حالا حتما لازم نیس دختر باشی…
این حرف رو که زد داشتم میترکیدم از خوشحالی هم فهمیدم گی میکنه هم با من اوکیه😍 بعد اون حرفش یکم مکس کردیم، من بیرون نگاه کردم با خجالت گفتم خب من که از خدامه…(کلا پارسارو فراموش کرده بودم)😂
با خنده گفت اووومممم پس سکس امروزمون اوکی شد منم خندیدم
نزدیک مقصد بودیم ک گفت پایان سفرتو میزنم بریم یه دوری بزنیم بیشتر آشناشیم… یکم ک دور زدیم صحبت کردیم رفت تو ی کوچه سمت چپ کوچه وایستاد گفت حالا واقعا میخوای امروز کامل بشناسیم همو گفتم کلی صحبت کردیم که… دستشو گذاشت رو کیرش همینطوری ک میمالیدش با خنده گفت آاااره خب ولی هنوز کامل منو نشناختی منم ک از خدام بود باهاش سکس کنم گفتم آره صد در صد، ریموت رو از تو داشبورد برداشت زد ی کرکره سمت راست خیابون رفت بالا همینطوری ک میرفتیم تو گفت ببین اکثر وقتا خونمون خالیه برعکس الان کسی هست ولی این پارکینگ خونمون به داخل در نداره جفت ریموتاشم دست منه رفتیم تو کرکره رو زد بیاد پایین گفتم ماشینت کوچیکه گفت ولی واسه امروز کارمونو راه میندازه… رفتیم صندلی عقب صندلیا جلو رو کامل خوابوند به جلو بعد نشست کنارم گفت خببب دیگ چه خبر…عجب لبایی داری پس میخوای بکشی پایین بهم بدییی منم ک استرس داشتم گفتم اوهوم گفت جووون، ی پامو گذاشت رو پاش با ی دستش کیرو سوراخ منو میمالید ی دستشم انداخت دور گردنم لب میگرفتیم قلبم رو ۱۰۰۰ میزد، هی سوراخمو ماساژ میدادم اون پامو گذاشتم رو صندلی که راحتتر بماله، دستمو گذاشتم پشت دستش رو کونم فشار دادم اونم دستمو گرفت گذاشت رو کیرش عجب چیزی بود خیلی بزرگ نبود حدود ۱۶سانت… یکم مالیدم تیشرتامونو در آوردیم لخت همو بقل کردیم یکم گردنمو خورد یواش یواش رفت پایین سینه و شکممو ک لیس زد حشری شده بودم واقعا… سرمو بردم بین پاهاش اون برجستگی سر کیرش ک از زیر شلوار مشخص بود با لبام گرفتمو باهاش بازی میکردم زود دکمه هاشو باز کرد کشید پایین…چند ثانیه فقط نگاش کردم انقد خوشکلو خوردنی بود سفید سرش صورتی رگ دار… با دستش تکونش داد گفت میل نمیکنی؟ منم یواش ساک زدنو شروع کردم😍😋 باورم نمیشد به این راحتی همچین کیری پیدا کردم از خوردنش لذت میبردم کیرم راست شده بودو تو شلوارم داشت میشکست کشیدم پایین واسم یکم مالیدش همینطوری ک ساک میزدم دستشو از رو کیرم برداشتم گذاشتم رو سوراخم اونم یکم مالید بعد تف زدو خیسش کرد یکم تو همین حالت بودیم گفتم نمیخوای توشو خیس کنی گفت ن هنوز زوده🙈 شلوارامونو در آوردیم لخت لخت بودیم گفت ی کاری میکنم فقط سر صدا نکنی ی وقت منم سرمو به علامت رضایت تکون دادم درا عقب ماشینو باز کرد گفت دمر بخواب منم پشت ب صندلی دمر خوابیدم اونم دمر به سمت من خوابید کیرش جلو صورتم بود منم ک طاقت نداشتم خودم مشغول شدم یهو احساس کردم سوراخم داره خیس میشه… داشت سوراخمو زبون میزد، کیرمو میگرفت تو دستش یکم میخورد باز سوراخمو زبون میزد منم ک اونور داشتم ساک میزدم و واقعا لذت میبردم عالی بود😍 یواش از لذت ناله میکردم…🤤😍
(داخل پرانتز اینم بگم من از تفو اینا خوشم نمیاد و با روان کننده اوکیم ولی اینجا نمیدونم چرا انقد اوکی بودم باحاش؛ شاید چون طرف واقعا پارتنرم بود😅)
بهم گفت پرتفش کن ک وقتشه منم ک حرف گوش کن😋، ی تف رو سوراخم کرد بلند شد درارو بست نشستیم کنار هم خودمو کج کردم ک بتونه بکنه پشتی صندلی شاگردو آورد بالا ک پامو بذارم روش نشست کنارمو کیرشو گرفت تو دستش یکم دیگ تف زد هی کیرشو بالا پایین میکرد فشار میداد سوراخمو پیدا نمیکرد خودم سر کیرشو گذاشتم روش فشار داد سرش رفت بی اختیار گفتم ااخ دستمو گذاشتم رو شکمش هولش دادم عقب، گفت هنوز تنگی عزیزم باید هفتی باز کنی… همین کارو کردم بعد اینکه یکم انگشتم کرد ‌دوباره تف زد سرشو گذاشت توم بازم درد داشت ولی خب خواستنی بود چشم تو چشم بودیم یواش یواش میکرد تو تا عکس العملمو ببینه یکم دیگه کرد تو دستمو گاز گرفتمو ناله کردم باز یکم وایستاد یکم دیگ کرد تو خوابید روم و زیر گردنمو خورد بعد تو گوشم گفت همشو کردم تو یکم لب گرفتیمو همینطوری ک گردنمو میخورد یواش یواش جلو عقب میکرد تا عادت کنم چند دقیقه تو همین پوز بودیم بهش گفتم تندتر بلند شد پاهامو بالا نگه داشت و با تمام قدرت تلنبه میزد صدای ناله و شالاپ شولوپه تلنبه زدن حشری ترمون میکرد… دوباره خوابید روم یکم لب گرفتیم و کیرشو در آورد گفت مثل قبل بشین خودمو کج کردمو دستمو انداختم دور گردنش اونم کیرشو کرد تو و تند تند تلنبه میزد، بیرون یکم سرد بود شیشه ها بخار کرده بودو ماشین باهر تلنبه ای ک میزد تکون میخورد… من اصلا تو حال خودم نبودم تو اوج لذت بودم آب شهوت از کیرم آویزون شده بود، کیرمو گرفت تو دستش همینطوری که میکرد واسم جق میزد منم فقط ناله میکردمو تو همین حالت آبم با فشار اومد، بدنم میلرزید اونم با آه کشیدناش یهو سرعت تلنبه زدنشو زیاد کرد زیر سینمو ی گاز محکم گرفت چسبید بهم… فشار اومدن آبش تو کونمو حس میکردم نبض زدن کیرش…😍
جفتمون آروم شدیم ضربانه قلبم آروم شد هی نفس عمیق میکشیدیم، یکم لب گرفیمو با دستمال ماشینو تمیز کردیم لباسامونو پوشیدیم زدیم بیرون دم به دقیقه قربون صدقم میرفتو تشکر میکرد منم میگفتم خیلی بهم حال دادی…
واقعا همینطور بود این بهترین سکس زندگیم بود واقعا ازش لذت بردم با اینکه تو بدترین جا و بدترین حالت بود.
امیدوارم خوشتون اومده باشه
اگ خوشتون اومده باشه بازم سکس جذاب داشتم مینویسم.

نوشته: Sepehr


👍 30
👎 7
17101 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

808895
2021-05-10 23:57:20 +0430 +0430

هنوز نخوندم اما
خیلی وقت بود کسی با قد و وزن مشخص داستان ننوشته بود

1 ❤️

808896
2021-05-10 23:58:21 +0430 +0430

نوستالژیک بود برام 😬

1 ❤️

808945
2021-05-11 01:18:36 +0430 +0430

دلم خواااااست

0 ❤️

808957
2021-05-11 02:02:45 +0430 +0430

قشنگ بود بازم اینجور هیجان انگیز بنویس مخصوصا اینکه چجوری میشه مخ آدمارو زد

1 ❤️

808962
2021-05-11 02:35:01 +0430 +0430

تا واحد امن مثل مال من مونده
ماشین چرا…خخخ

0 ❤️

808965
2021-05-11 03:02:13 +0430 +0430

من این کصشرا lgbt تخمم نیست؛ ولی دونفر باهم گی نمیکنن سکس میکنن.
تو نوشته ایموجی نمیذارن.
فرم استخدامم پرنمیکنی نیاز نیست قد و وزن و سن اول داستانت بنویسیی.
درکل ک.ص مادرت دیگه ننویس.

0 ❤️

808969
2021-05-11 03:52:12 +0430 +0430

بات، ورس، کورس، اینترو ، اوترو، فلت، بیس

چیکص میگی؟ مگه داری موزیک تحلیل میکنی صگ توله؟

0 ❤️

808984
2021-05-11 07:04:19 +0430 +0430

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

2 ❤️

809000
2021-05-11 08:10:49 +0430 +0430

چهار پنج سال دیگه ننش میفته اینور و اونور که برای شازده پسرم میخام زن بگیرم و باید ازدواج کنه…

من مشکلی با همجنس گرای واقعی ندارم ولی خداوکیلی امثال تو بیشتر کونی هستن تا همجنسگرا

بعد ازدواج و بعد از بچه دار شدن خداوکیلی روتون میشه تو چشمای بچه تون نگاه کنید ؟ یعنی اون بچه بفهمه باباش کون می‌داده از خجالت نمی میرید؟ اصلا نفهمه خودت خجالت نمیکشی از خودت ؟ شرم نمیکنی؟

لطفا یکی تاپ و بات و ورس و واس رو بگه چیه؟ ممنونم

2 ❤️

809102
2021-05-11 22:40:20 +0430 +0430

اهوووو باز هم یه کونیه اوبنه ای با گوشواره اومد کون بده

هسه المنیوچ متعلم النه کم حرف انجلیزی و یای ایرتن النه مثل الخوارج . الشیطان ایگول اکذه و انیچ ید یده

دو خط وسطی را عربی نوشتم که بگم اره داد ما هم خارجی بلدیم

For the cow, you do not need to know English

0 ❤️

809161
2021-05-12 02:15:41 +0430 +0430

پارسا زنگ نزد؟ 🤔🥺🥺

0 ❤️

809702
2021-05-14 19:53:24 +0430 +0430

کُس مادرت، وقتی ی چیزی رو نمیدونی نیا زیر داستان مردم که زیادی بخور، کسی که همجنسگرا باشه ازدواج نمیکنه، البته با زوج مخالف ازدواج نمیکنه، حوصله ندارم برای ی حرومزاده ای مثل تو بخوام بشینم توضیح بدم و بنویسم، خودت میتونی بری توی اینترنت و در رابطه اش مطالعه کنی چون ممکن فردا بچه خودتی همجنس گرا یا دوجنسگرا و یا حتی ترنس بشه، چه دختر باشه و چه پسر، ضمنا گی ها همه بات یا همون مفعول نیستن، حتی ممکن دوطرفه یا ورس هم نباشن و فقط تاپ یا فاعل باشن، اون پدرسگی که بخاطر رفع نیاز جنسیش میاد کون میکنه همجنسگرا نیست، همجنسباز یا منحرف جنسیه

0 ❤️

809703
2021-05-14 20:22:16 +0430 +0430

Adelbozorg… او اندهلک عدولی؟ هاهاها.
عربي رو من زبان خارجي حساب نميكنم، چندین و چند دلیل دارم کاملا قانع کننده البته خیلی از دلایلش شخصی هست و دلیلی که مهم ترین هست بنظر من حروف الفبا هر دو یکی هست و یادگیری آسون و راحتترین زبان هست، من فارس هستم شیرازی الاصل اما زبان عربی رو بهتر و راحت تر از فارسی میتونم صحبت کنم((خصوصا جمله بندی)).
صح کلامک حبیبی بس مش کل الغات غریب ع قلب . انا اتکلم غیر العربیه و الفارسیه ثلاث لغات آخر، بس بحب عربی اکثر شی.

0 ❤️

811002
2021-05-21 21:54:42 +0430 +0430

👍

0 ❤️