بکارتمو ازم گرفت

1400/06/14

سلام به بکن ها و کونی های شهوانی
میخام از تلخ ترین سکسم بگم ک بکارتمو از دست دادم و متاسفانه بعدش خیلی برام بد شد اگر داستانو نمیخونی فقط اخرشو بخونید
اسم من پریا هست شیرازی هسم و در حال حاضر ۲۸سالمه
من وقتی ۱۴سالم بود اول بار با اراد(ی پسره ۱۷ساله و قد بلند بود) رل زدم و ۱سال و نیم باهاش بودم ولی اون حروم زاده بود منم خنگ و ساده
بعد ی سال نیم با بهترین دوستتم دیدمش ک دارن لب میگیرن خیلی ناراحت شدم چند روز حالم گرفته بود
از اون به بعد تا ۹ماه رل نزدم هر پسریم میومد پیویم بلاکش میکردم(ظاهر خودمم ۱۶۸تا قدم بود و ۵۴تام وزنم لاغر بودم ولی سینه هم و کصم تپل بود)
تا اینکه یبار توی خیابون بودم میخاصم برم کلاس زبان
میخاصم قبلش هم ی پیاده‌روی ام داشته باشم (عادتم هر دفه ام بود)
همین طور ک اروم اروم میرفتم ی پسره۲۲،۲۳ساله خوش تیپ خیلی مودبانه اومد جلوم و گفت ک راستش من چند باری اینجا تورو دیدم و ازت خوشم اومده
من راستش میخاصم بهش بگم برو گمشو عوضی
ولی دلم نیومد چون خیلی مودب بود هر چند که به ظاهرش نمیخورد اینقدر مودب باشه
منم یکم فک کردم و گفتم باشه
شمارمو که بهش دادم گفتم من برم دیرم میشه گفت کجا میری میخای برسونمت
منم ازش خوشم اومده بود قبول کردم رفتیم حدودا ۲۰متر جلو تر گفت اونه(پارس بود)
نشتیم بهش گفتم فلان موسسه فلان جا توراه ک صحبت میکردین پرسیدم اسمت چیه و اینا گفتم اسمم علیه و ۲۱سالمه منم گفتم منم پریام ۱۶سالمه
یکم صحبت کردیم که رسیدیم و من پیاده شدم گفت بیام دنبالت گفتم باشه
توی کل تایم کلاس حواسم فقط به علی بود ک واو چقدر مودب و مهربونه
بعد کلاس با بابام تماس گرفتم ک میرم با دوستام کافه(اخه مامانم هیچ وقت احازه نمیده حتی برم تا دم در همین کلاس زبانم با کمک بابام و بخاطر مدرسه میرفتم😒)
اومد دنبالم و بهش گفتم ک من امروز تایمم ازاده تا ساعت ۸ونیم ولی ۹ باید خونه باشم دیگه
گفت خب بریم کافه
گفتم بریم
رفتیم و بازم درباره خودش تعریف کرد
گفت که ام دی اف کاره و با کمک خانواده ی و وام خونه دوخابه ی مبله خریده و این ماشین خریده و الانم دیگه دنبال ی رابطه خوب میگرده
من خر شدم فک کردم داره راست میگه
یکم دیگه حرف زدیم دیدم بابام زنگ میزنه دیدم عه ساعت ۹ونیمه
جواب دادم گفت کجایی و اینا
گفتم فلان کافه ام رفیقام رفتن منم دارم حساب میکنم ک برم میای دنبالم؟(برای اینکه بهم شک نکنه گفتم خودش بیاد)
گفت اره
به علی داستانو گفتم گفت باشه من میرم دیه
وقتی خاصت بره بلند شدم ک منم برم دم در منتظر بابام یهو محکم بغلم کرد و لپمو بوسید
خوشم اومد و ی لب خند ملیح زدم ولی ن طوری ک پرو بشه
بعدشم رفت
بابامم بعد ۱۰دقیقه اومد ورفتم خونه تا صب باهاش چت کردم تا دیگه گوشی به دست خابم برد
صبح که بیدار شدم بهش پیام دادم ببخشید و اینا و خابم برد گفت اشکالی نداره و اینا
بعد ۸ماه خیلی باهاش راحت بودم مامان و بابام هم فهمیده بودن اولش مامانم از خونه انداختم بیرون و رفتم خونه بابام(بچه ی طلاقم)ولی بابام گفت زندگیه خودشه به توام ربطی نداره اگر گوشیشو بهش ندی یکی دیگه براش میخرم دیگه ام نمیزارم ببینیش
اگر شکایت عم بکنی خودش زبون داره بگه مامانم منو اذیت میکنه میخام با بابام باشم
دیگه مامانم منو قهر کرد کلا محلم نمیزاشت
منم راحت شده بودم
شبا تا ساعت ۱۲بیرون بودم باهاش با ماشین دور میزدیم عشق سرعتم داشت توی اتوبان کلی عشق میکردیم
ولی من عاشق دیوونگیش نشده بودمن عاشق مودب شدنش شده بودبا اینکه خیلی نزدیک بودیم به هم
ولی تا الان ی بارم چیزی نکفته بود ک من ناراحت بشم دس مالیم نکرده بود فقط لپمو بوس میکردم و بغلم میکرد
یه شب ساعت یک بود بغل جاده پارک کرده بود باهم صحبت میکردیم
بهش گفتم تو چرا تا الان سعی نکردی بهم نزدیک بشی؟
گفتم منظورت چیه؟
گفتم ۹ماه شده ولی هنوز بهم نزدیک نشدی
گفت خب نزدیک شدن یعنی چی
گفتم اذیت نکن خودت میدونی دیگه
گفت از اون لحاظ
گفتم اره دیگه
گفت که راستش دختر خوبی هستی نمیخاصم از دستت بدم
گفتم از دستم بدی؟؟؟
چرا از دستم بدی؟
گفت دخترا از پسرای هول خوششون نمیاد دیگه
گفتم اره هول
نه مهربون و رمانتیک
یهوی دیدم دستشو گذاشت روی رونم اروم اومد جلو. ک رلمو ببوسه
منم بی تحربه بودم پس فقط استرس داشتم بعد یکم لبشو برداشت
منم کلی استرس داشتم ولی ی نفس عمیق کشیدم و ازش لب گرفتم و خودمو سپردم دستش
خیلی محکم لبمو میمکید طوری ک کبود شده بود یکم سختم بود ولی حشریم شده بودم یهو رفت سراغ گوشم
نمیدونم چرا اصن افتادم تو بغلش دیگه
اومد روز صندلیو خابوند نشست روی پاهام
رفت سراغ گردنم
گفتم گردنمو کبود نکنیا
اونم با ی لحن حشرت امیزی گفتم چشم خانم کوچولو
لباسامو در اوورد فقط سوتین تنم بود با شلوار
افتاد روی سینه هام دیگه
سوتینمو در اووردم گفت اینا مال منن
کبودم بشن فدای سرم
گفتم مال خودت کبودشون کن
با تموم قدرت میمکید انگا میخاد سینه هامو بکنه ببره
یواش یواش رفت پایین تا رسید به شکمم با ناخون روی پهلوم کشید ک خیلی تحریک شدم بعد دکمه شلوارمو باز کرد
اروم کشیدش پایین شرتمم همراهش کشید پایین
(من هر روزم شیو میکردم که برا ی همچین موقعیتی ضایع نشم)
خیس خیس بود کصم
چند دقیقه ای لیسیدش بعد انگشتشو اوورد جلو
گفتم علی دخترما
میخای چیکار کنی
گفتم نترس عشقم میخام چوچولتو بمالم
خیالم راحت شد اونم به کارش ادامه درد
حروم زاده خیلی خوب میمالید بعد چند دقیقه ارضام کرد
شلوارشو در اوورد کیرشو ک بیرون اوورد دیدم عه ی کیر ۱۹سانتی کلفن جلومه
قطرش اینقدر زیاد بود دستم دورش حلقه نمیشد(شایدم دست من کوچیک بوده حالا نمیدونم😂😂)
ی خورده براش ساک زدم گفت میشه بکنمت
گفتم پرده دارم
گفت از کون گفتم فکرشم نکن فردا دیگه،ژل اینا بخر منم خودمو خالی میکنم میام خونتون
گف قول؟
گفتم قول
گفت پس لای پایی بده
گفتم چطوریه؟
گفت رو شکم بخاب پاتم بنداز روی پات تا لای پات بسته بشه بقیش با خودم
گفتم باشه
گفتم صبر گفتم
دستشو اوورد کشید رو کصم ی عالمه ابر روش بود باهاش رونم وکونمو خیس کرد کیرشم همینطور
گذاشت لای پام بالا پایین میکرم
هر بار ک میخورد به کصم اصن میرفتم اسمون و میومدم زمین بس. ک حال میدم دیگه داشت ارضا میشد گفتم بریز رو کونم
ریخت همون جا برامم تمیزش کرد دیدم ساعت ۲رب کمه رفتم خونه گفتم فردا شب ساعت ۹بیا دنبالم تا صب پیشت باشم
گفت چشم عزیزم
رفت و فرداشم کلی باهم حرف زدیم
بهم زنک زد ساعت ۶عصر گفت مشروب میخوری برات بگیرم؟
گفتم بگیر دیگه ازش خبری نشد
ساعت ۹ رفتم زنک زد گفت سر کوچتونم
گفتم الان میام رفتم و به مامانمم گفتم شب خونه دوستمم
گفت علی
گفتم نه بابا اناهیتا(بهترین و قدیمی ترین دوستم)
رفتم سر کوچه دیدم کلی چیر میز خریده برام
کوبیده و جوجه و پاستیل و…
با ی بسته کاندوم
منم کاملا ارایش کامل مرده بودم موهامم اتو کشیده بودم (موهای لخت و صاف خیلی دوس داشت)
تعجب کردم ک چرا ی بستع خریده
گفتم چرا ی بسته خریدی گفت همین طوری گفتم من خالیم نیازی به اینا نیس
گفت چ بهتر
یکم سرد بود رفتارش معلوم بود ازش
رسیدیم خونشون
گفت برو بشین روی میز تا من بیام
گفتم باشه
رفتم مشربو و اینارو اوورد ی سر قلیونم چاق کرد کشیدم (خودش سیکار میکشید)
نیم ساعتی شد دیگه حس کردم رو هوا هسم
یهو ایفون رو زدن
استرس گرفتم رفت درو زد یهو دیدم ۲تا پسر اومد داخل
اصن ماتم برد میخاصم سکته کنم
یکیش اراده حروم زاده بود
ترسیدم به علی گفتم اینا اینجا چ غلطی میکنن گفت عشقم یکم گول خوردی
گفتم چرا چی میگی عوضی؟
گفت من و اراد پصر خاله هسیم و مث دوتا داداش بزرگ شدیم
عکس تورو توی گوشیم دید هفته پیش
همه داستاتتو گفت
گفت ک من خیلی دلم میخاد دهن اینو بگام منم غیدتو زدم
بغض گلومو گرفته بود دیگه نمیتونستم حرف بزنم فقط مثل بارون میباریدم
یهو اراد کشید زیر گوشم گفت جنده کوچولو اینا قلقتو ندونن من که میدونم
دیدم اون پسره(رضا) ی منقل اوورد داخل با ی پلاستیک مشکی تریاک بود و بافور
اووردم نشستن دور من کشیدن
منم هرچی خورده بودم پریده بود
رضا یهو دستمو گرفت گفت اراد بزار من ی حرفی بهش بزنم و بیام
گفت باشه برو توی اون اتاق فقط نکنیشا
اول من میکنمش
رفتیم تو اتاق قلبم توی دهنم بود گفت پری خانم
ن من رفیقامو میفروشم زنک پلیس یا کس دیگه ای بزنم نه ضامنت میشم
امشب به سه تامون باص بدی
گفتم مرسی که اطلاع رسانی میکنی حروم زاده
گفت ببین اونحا هم تریاکه هم مشروب نزار امشب بهت تجاوز بشه بزار حال کنی خودتم و الا ما ک حالمونو میکنیم
رفتیم بیرون نشستیم به علی گفتم اون مشروبو بده به من
۱ لیترش مونده بود از ۲لیتر
همشو خوردم بعدش ک مست و پاتیل شده بودم اونام حدودا ۳تا ۴تا بسته تریاک کشیده بودن که اومدن سراغ من دیگه راهی نداشتم منم مست و پاتیل شده بودم نمیتونستم ن تقلا بکنم ن ساک بزنم
رضا بغلم کرد بردنم اتاق خاب علی انداختم رو تخت
همشون به نوبت افتادن روم کیرسون تا ته چپوندن تو حلقم میخاصتم بیارم بالا دیگه
ک لختم کردن دیگه یهو اراد گفت خب پری خانم میخام مادرتو بگام
کیرشو در اوورد مثل علی دراز و کلفت تر بود هنوز گذاشت جلوی کصم یهو گفتم اراد هرکاری بخای میکنم هر کاری
فقط پردمو نزن
هر روز بهتر از کون میدم بهتر از کص فقط پردمو نزن بدبختم نکن
ولی گوشش بدهکار نبود ینو کرد داخل یهو جیغ زدم ولی علی جلوی دهتمو گرفت و فقط میتونستم به خودم بپیچم
ولی اونا بی توجه بودن
رضا داشت فیلم میگرفت از ۲۰دقیقه پیش علیم کیرسو کرده بود تو حلقم ارادم ک کصم گذاسته بود
ی رب شد دیگه درد نداشتم
کیر علیو کشیدم بیرون گفتم چرا نمیاد
گفت مگه ندیدی تریاک کشیدیم گفتم چن ربطی داره
گفت تا صب ک از کص و از کون دادی میفهمی
منم یواش یواش احساس گشادی میکردم چ دردمم نمیگرفت ولی علیه حروم زاده به اراد گفت بزار ن کونش بزارم یکم ک جا باز کرد تو کصش بزار دوباره دچتایی بکنبمش
رضام نمیدونم چرا نمیکرد
فقط نکا میکردحتی کیرشم نمیمالید فقط میمیدم ک شق شده و خیلی درشته
علی خابید گفن بیا بشین روم
نشستم روی شکمش ک یهو گفتم علی ی چیزی بزن ب کیرت واقعا درد میگیره
گفتم نترس روغن برای ماساژ دارم از اون استفاده میکنم
از کشو کنار تخت ی بتری نیم لیتری بیرون اوورد بهم داد گفت ۶۹ بشو و کیرومو چرب کن همون طور ک چرب میکردم با دسمال مرطوب کصمو رونمو. ک خونی بود تمیز کرد بعدسم روغنو ازن گرفت و کل کونمو و کصتمو چرب کرد بعد کفت بشین روش تا بره تو کونت
کصکش ارادم اومد رونمو گفت گفت سر کیرشو تنظیم کن تا کمکت کنم سری رفت تو کنم ی خورده دردم گفت خاصم بلند شم حروم زاده اراد نزاشت اروم اروم منو نشوند پاهامم انداخته بود روی شونه هاش هیو کاری نمیتونستم بکنم
ی خوردخ بالا پایینم کرد گذاشتم پایین پایین گفتیمم داد بالا اومد بکنه رضام ک داشت همینطور میکشید گفت اراد نکنیا
گفت چرا؟
(ی جورایی جفتشون از رضا حساب میبردن)
گفت دیگه بسته بقیش مال منه اونم حرفی نزد رفت بافورو ازش کرفت خودش کشید
رضا اومد به علی گفت نکنیا فقط بزار توش باشه میخام ارضاش کنم
کیرشو دراووردم کیر اون پیش کیر رضا دودول بود دیکه
سرشو کذاشت تو کصم یکم کشیدم عقب گفتم اروم باش و شل کن تا دردت نگیره
علیم گرفتم ک تکن نخورم
اروم کردم تو کصم خیلی درد داشت تازه فقط نصفشم رفته بود
عقب جلو کرد هی تند تر هی تند تر یهو لرزیدم مثل شاش ک چند روز نگهش داری ازم اب میرفت همین ک تموم شد رضا دوباره کردم واقعا حال میدم تا صب دیکه محبور شدم حال بدم
دیه نمیتونستم حتی راه برم
رضا شمارشو یواشکی بم داد گفت دیکه نمیکننت اگه فقط مال من باشی
منم خش حال شدم کفتم باشه بوسم کرد و رسوندم خونه ولی
تا چند رو بیرون نمیتونستم برم دیه وقتی گوزم میومد دست خودم نبود
دستشوییم دست خودم نبود ولی وقتی رفتم با رضا اون دوتا رو ندیدم دیگه
رضام ی رفیق کیر گفت داشت مثل خودش ولی اون دوتا خیلی بهتر بودن. و مهربون
رضا هنوزم فیلممو داره ولی تا الان برای کسی نفرستاده
تقربا هفته ای دوبار باهاشون سکس میکردم وقتی خودشون زنک میزدن حتما هم جفتسون بودن
بعد دیگه زنگ نزدن از ۱۸سالگیم به بعد
دوتا الان مشکل من اینه ک نمیتونم ازدواح کنم بخاطر نداشتن بکارت
هر کاری میکنید مواظب باشید ملت خیلی حروم زاده و عوضی شدن
نزارید مثل من سرتون بیاد. ک بدبخت بشید و توی سن ۲۸سالگی در توانتون نباشه که جواب مثبت بدین به دلیل بی ابرویی
خدا نگه دارتون

نوشته: پریا


👍 5
👎 14
32301 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

830395
2021-09-05 23:31:18 +0430 +0430

چهارده سال پیش بلاک و پی وی و اینجور کسشعرا هنوز نبودن . اسکل خودتی جقولی

6 ❤️

830396
2021-09-05 23:31:22 +0430 +0430

بد گاییدنت پسر

4 ❤️

830437
2021-09-06 00:41:46 +0430 +0430

برو جنده دروغگو

1 ❤️

830450
2021-09-06 01:00:24 +0430 +0430

پریا حرفات برام خیلی عجیبه الان دیگه پسرها زیاد بکارت براشون مهم نیست من از خیلی ها پرسیدم
بعدشم تعجب می‌کنم چرا نرفتی با کسی رفیق بشی که بزنه دهن آراد و سرویس کنه، اقلا دلت خنک بشه
یا با مرد پولدار که هزینه ی جراحی ترمیم تو بده
الان خیلی از دخترا اینکار و میکنن
یه مرد پولدار پیدا میکنن و یه مدت بهش حال میدن بعدم موقعی که خواستگار خوب اومد براشون، شوگر ددی جان هزینه ی عمل و میده. من دوسال پیش برای یه دختر دانشجو در اصفهان همینکار و کردم. البته پرده ش و من نزده بودم. فقط یه مدت باهاش بودم و خواستگار که اومد کمکش کردم باخیال راحت بره شهر خودشون

2 ❤️

830483
2021-09-06 02:53:07 +0430 +0430

البته ممکنه ۱۴‌ سال پیش مثلا یاهو مسنجر بلاک کردی …
اما داستانت گیرایی نداشت و رو هوا بود همه چی راست و دروغشم کاری‌ ندارم

1 ❤️

830489
2021-09-06 03:38:01 +0430 +0430

پریا خانم
سلام
اخه کلاس زبان و
ابنهمه غلط
خابم=خوابم
میخاصتم=میخواستم
غید=قید
یجوری هم نوشنین
انگاری دستشویی داشتی جونم.
💅💅💅💅💅💅💅

1 ❤️

830529
2021-09-06 10:55:34 +0430 +0430

این کصشعر قشنگ مشخصه از معده قی شده

0 ❤️

830537
2021-09-06 12:09:36 +0430 +0430

فقط چند سطر اولش رو خوندم. کاملا مشخص بود نویشنده یه پسر جقی کس مغز هست.
گفتی 28 سالته. پس داستانت مال 14 سال قبله. اونموقع چت و بلاک و پی وی کجا بود

2 ❤️

830558
2021-09-06 13:49:32 +0430 +0430

مامنت حق داشت نمیذاشت بیرون بری میدونست جنده میشی

2 ❤️

830572
2021-09-06 14:46:22 +0430 +0430

چرا تکراری پشت تکراری میذارن؟؟؟ خبریه؟؟

2 ❤️

830586
2021-09-06 16:54:00 +0430 +0430

چه کونی دادی پسر جون
قشنگ معلومه کسشره
دقت کنید اولش غلط املاییش کمه ولی به قسمت های سکسی رسید همش غلط بود معلومه حسابی سیخ کرده بوده و یه دستش تو شورتش بوده 😂

1 ❤️

830590
2021-09-06 18:15:39 +0430 +0430

آخه کصکش … خاصت ؟!!! نههههه آخه خاصت؟
کیرم تو کونت بره چه کیری تو مخت گیر کرده میای داستان مینویسی بچه کونی که نمیدونی خواست چجوری نوشته میشه

0 ❤️

830614
2021-09-06 23:22:23 +0430 +0430

پرغلط املایی حیف که اصلأ دوست ندارم فحش بدم

0 ❤️

830675
2021-09-07 02:37:58 +0430 +0430

داستان شما خیلی غم انگیز بود اگه راه ارتباطی داشتی حاضرم خودم بگیرمت چون میدونم به نا حق اسیر این بازی شدی😔😔🙏

0 ❤️

830722
2021-09-07 11:03:31 +0430 +0430

بیا پردتو برات بدوزم که پزشک قانونی هم نفهمه
منم شیرازم فعلا

0 ❤️

830766
2021-09-07 16:24:15 +0430 +0430

لطفا در مورد همچین افرادی سکوت نکنید! حتما شکایت بکنید از اونها. نمونه‌ی این دخترها که در این داستان بوده کم نیست، خیلیها بخاطر شرافت و آبروشون شکایت نمیکنند، ولی بیایید این تابو رو بشکنیم و جلوی این متجاوزان بایستیم. شما اگه بتونی اون فیلم رو پیدا کنی میتوونی ازشون شکایت بکنید.

0 ❤️

831238
2021-09-10 01:04:35 +0430 +0430

من عاشق سکس چن نفرم.فک کنم فانتزیتو گفتی…فانتزینو باید ب گور ببرم 😭

0 ❤️

831654
2021-09-11 20:15:55 +0430 +0430

حالم بهم خورد نتونستم بخونم تا آخر کثافت واقعا

0 ❤️

831721
2021-09-12 02:43:16 +0430 +0430

خدایا مرگ

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها