بیغیرتی حسین

1397/02/24

سلام ب دوستان شهوتی امیدوارم این داستان رو باور کنید و واقعیه اون دیگه دست قضاوت کننده ست
من حسینم ۲۸ سالمه و ۳ ساله ازدواج کردم اسمه زنم میترا ست و۲۴ سالشه من در کل ب زنم ازادی تمام دادم در همه موارد چ از لحاظ پوشش چ از لحاظ بیرون رفتن اینا من همیشه فانتزیم بیشتر ب طرفه ضربدری بود ولی نمیتونستم با زنم درمیون بزارم نمیخواستم ناراحت بشه بخاطر همین ازادش گذاشته بودم من تو ی شرکتی کارمیکنم ک بعضی وقتا شیفتام عوض میشه یا شبم یاروز ی مدت از ازدواجم گذشته بود من سر کار بودم ک وقتای می اومدم خونه زنم مدام سرش تو گوشی بود و سرگرم منم ک زیاد بهش گیر نمیدادم ک عیبی نداره بزار سرگرم باشه روز ب روز میگذشت زنم همین طوری بود ی رکز ک از سر کار اومدم خونه ی صبونه خوردم بعدش خانومم اومد گفت گوشیم وقتی ک ظرفارو شستم افتاده تو اب سوخته ببر درستش کن من بعد استراحت رفتم ک گوشیشو بدم درست کنه ک تعمیرکار گفت این گوشی درست نمیشه مجبور شدم ک ی گوشی دیه براش گرفتم و همه برنامه های اینترنی رو براش نصب کردم ک ی دفه حسه فضولی بهم دست داد ک بزار ی تلگرام از شمارش رو رو گوشیه خودم نصب کنم ببینم با کیا میچته بعد ک نصب کردم کارامو انجام دادم رفتم خونه گوشیو بهش دادم تشکر کرد و شبش ی سکس خیلی خوب کردم زنم خیلی حشریه عاشقه سکسه من عاشقه خوردن بدنشم تو سکس وقتی داشتم بدنشو میخورد دیدم ک پشت پاش کبود شده هیچی نگفتم سکسمو خیلی خوب انجام دادیم بعدسکس ازش سوال کردم ک پات چرا کبود شده گفت موقعه کار زده ب کابینت منم زیادپیگیر نشدم بعد ی مدت ک نامحسوس تلشو نیگا میکردم فهمیدم بله خانوم دوست پسر داره دارن همه روزه باهم لاس میزننو عشق بازی میکنن بعد نیگا کردم پسره ب زنم میگه ی بار دیه میخوام ماله من باشی نگو ک اول بارش نیست زنم جریان کبودی پاشم به این ربط داره منم ک اینارو میخوندم ی حسی بهم دس میداد شهوتی میشدم خیلی حسه جالبی بود تا ی مدت گفتم بزار زمینه شو براش فراهم کنم ی روز ک خونه بودم ب زنم گفتم شیفت گردون دارم امشب خونه نمیام و بعدش با یکی از همکارام هماهنگی کردم ک ی شیفتو بجام وایسه دوربر عصر بود ک زنم زنگ زد ک میخوام با خواهرم برم بیرون خرید منم گفتم باشه خوش بگذره ک داشتم تلشو چک میکردم ک با پسره داشت حرف میزد ک امشب شوهرم خونه نمیاد ساعتای ۱۱ بیا پیشم تنهام منم ک فهمیدم زنم خونه نیست رفتم خونه کفشامو قایم کردم خونه ما اپارتمانیه ی انباری داریم ک پشت حمومه رفتم اونجا خودمو پنهون کردم منتظر موندم ساعتای ۷ و ۶ خانومم اومد خونه ی عالمه خرید کرده بود بهدش ک شامشو خورد رفت حموم ک بعد نیم ساعتی اومد بیرون نیگاش کردم داره ب خودش میرسه ی ارایش خوشکل کردو ی لباس خواب سکس با ی ست لباس زیر تنش کردو رفت تو پذیرایی ک کم مونده بود خوابم ببره ساعتای ۱۱.۳۰ بود یکی زنگ زد باهاش حرف میزد ک اره بیا منتظرتم تنهام فهمیدم ک دوس پسرشه بعد ۱۰ دقیقه زنگه خونه رو زد اومد داخل ک ی دفه دلم ریخت ی حس عجیبی داشتم حس نامفهومی بود بعدش سلام و احوال پرسی اینا هم دیگرو بغل کردنو اینا تو پذیرای بودن ک خیلی کنجکاو بودم ک کی میخوان بیان اتاق ی نیم ساعتی مشغول حرف عشوه بودن ک خانومم بلند شد اومد تو اتاق به دوس پسرش گفت کجا میخوابی تو پذیرای یا اتاق دوستش ک اومد داخل اتاق گفت عزیزم میخوام تو اتاق باهات بخوام عشقم میخوام امشب جا شوهرتو پر کنم ماله من باشی و از ایناوقتی پسره زنمو از پشت بغل کرد و باهاش ور میرفت بد جکر راست کرده بودم شهوت زیادی داشتم بعدش گفت من برم دسشوی زنم رفت دسشوی و پسره خودشو انداخت رو تخت داشت با کیرش ور میرفت ک زنم اومد انگار ک چند ساله زنو شوهرن بهدش اومد بغله پسره دراز کشید پسره ک داشت لباساشو درمیاورد خودشو انداخت رو زنم لب میگرفتن همو میمالیدن وقتی تو بغل هم داشتن حال میکردن سینه های زنمو داشت میخورد میگفت جوووون دوباره دارم میخورم سینه هاتو عزیزم اینا ماله من زنمم ک کمکم داشت حشری میشد میگف اره عشقم بخورش امشب ماله توه شوهرم نیست ک بخوره تو بخورش برام داشتن حال میکردن ک پسره گفت بلندشو لباسای خودمو ک بهت دادم تنت کن میخوام ببینمت خوشکله اونم بلند شد ی ست لباس زیره جدید بود ک فهمیدم پسره بهش داده ک هروقت باهمن بپوشه ی ست مشکی ک شورتش توری بود تنش کردو پسره من مثه وحشیا زنم رو بغل کرد شرو کرد خوردن پاهاش و اومد رو ب پایین تا رسید ب کسش وقتی شرتش رو از پاش دراورد افتاد ب جون کسش ی جوری کسشو میخورد ک زنم صداش بلند شده بود بعد ۱۰ دقیقه کس خوردن پسره بلند شد گفت پشت کن ک میخوام بزارم تو کس نازت ک شوهر دیوثت بفهمه دادی کستو میخوام جر بدی زنمم قشنگ قنبل کرد براش پسره هم کیرشو خیس کرد داد دسته میترا گفت این خوبه یا ماله شوهرت میترام گفت اینه ک امشب میخواد بهم حال بده این کیر ماله منه بزار تو کسم ک کسم کیر میخواد شوهرم نیست ک ببینه کسم داره کیر میخوره پسرم ک وحشی و حشری شده بود زنم کسشو خیس کردو بادستش کیره پسره روگذاشت رو کسش پسرم اروم فرو کرد تو کسه زنم ک صداش بلند شد کم کم تا ته کیرشو کرد تو کسه میترا یکم وایساد داشت گردنه زنمو میخورد گفت کست چ تنگه شوهره دیوثت نمیتونه بکنتت من بجاش حالتو جا میارمم ی ۴۰ دقیقه ای تلنبه زدن تو کسه میترا ک ازضا شد بیحال اقتاد پسره ک داشت میکردش برش گردوند پاهاشو داد با دوباره گذاشت تو کسشو مشغوله خوردن سینه های میترا شد منم ک دوبار ارضا شده بودم بخدا هنوز کیرم راست بود ک پسره سرعت تلنبه زدنش زیاد شد ک زنم داشت قربون صدقه ش میرفت پسر گفت داره میاد بریزم کجا زنمم گفت بریز تو کسم سیر اب شه پسرم تا ته کردتو کس میترا ابشو اونجا ریخت ولو شد رو زنم ک زنم ی اهی از ته دل کشید گفت اخخخخخخخ کسم سیر شد تشنه بود قربونت برممم بعدشم بعد از ۱ ساعت بغل هم و عشق بازی پسره بلند شد و رفت زنمم همین طور خوابید منم ساعتای ۶ زدم بیرون ک نفهمه پایان
امیدوارم خوشتون اومده باشه

نوشته: حسین


👍 11
👎 18
118982 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

687644
2018-05-14 20:55:36 +0430 +0430

ی انباری دارین که پشت حمومه
بعد از انباری پشت حموم چطوری به اتاق مسلط بودی که با جزییات همه چیو دیدی
برو بچه کووونی انگشت کوونت کن و جقت و بزن

2 ❤️

687665
2018-05-14 21:32:15 +0430 +0430

آقا اینقدر میگم کمتر آب مصرف کنید اما گوش نمی‌کنید. دادا، آب هست اما کم هست. باز بیشتر از کوپن و ظرفیتت ریدی؟
مغز پریودت رو گاییدم

0 ❤️

687680
2018-05-14 23:11:51 +0430 +0430

با فانتزیت کاری ندارم . بمن هم مربوط نیست ولی حق دارن فهشت بدن خدایی آخه یه انباری پشت حمام تو اتاق خواب کنار سالن اینو کجای دلم بزارم .

1 ❤️

687687
2018-05-15 01:07:20 +0430 +0430
NA

خاك بر سرت تف تو شرفت تف توي غيرت كيريت از شير خور تا كير خور طايفت را گاييدم ديوث جقي حداقل دستت را از شلوارت در بيار بنويس كه كمتر غلط املايي داشته باشي دربدر

0 ❤️

687699
2018-05-15 03:49:59 +0430 +0430

اگه واقعی بود چه زن جنده ای هستی تو

0 ❤️

687702
2018-05-15 04:08:39 +0430 +0430

هیچش رو باور نمیکنم، مخصوصا اینکه آدم وایسه کس دادن زنش رو نگاه کنه، من متاهلم و ناموسم برام اونقدر مهمه که ترجیح میدم هزینه نگداری و بیمه و… یه ماشین دیگه بدم که همسرم راحت باشه و کسی مزاحمش نشه، هرچند باهم کم مشکل نداریم، اما باز ناموسمه…

1 ❤️

687714
2018-05-15 05:01:59 +0430 +0430

یاد فیلم دایی جان ناپلئون افتادم میگفت این غیاث آبادیا همه ناموس پرستن

1 ❤️

687721
2018-05-15 05:45:54 +0430 +0430

بازهم یه جقوی دیگه بازهم یه پسر چارده پونزه ساله دیگه
تمام داستان های بی ناموسی که میگن رفتیم یه جا قایم شدیم کل ماجرا رو باجزعیات تعریف میکنه کسشعر محضی بیش نیست

0 ❤️

687734
2018-05-15 07:36:21 +0430 +0430

اوف بیا زنتو با خودت جر بدم.

0 ❤️

687739
2018-05-15 08:05:54 +0430 +0430

اينكه زنت جندست و تو هم بيغيرت چرا بايد خوشمون اومده باشه؟؟؟زن تو كس داده تو هم از بيغيرت بودن لذت ميبري اونوقت انتظار داري ما حالشو ببريم؟؟؟بعضي از مردها باعث خجالت بقيه ميشن

0 ❤️

687744
2018-05-15 08:20:30 +0430 +0430

خیلی کسشعر بود
انباری پشت حموم که به اتاق مسلطه؟؟
اصن میگیم حمام هم تو اتاق خوابه ولی دیوث انباری که دیگه تو اتاق خواب نیس…
والا تا اونجایی که ما تو خیابونا میبینیم کسی جرأت نداره نگاه چپ به زن شوهردار کنه
با وجود هر مشکلی هم که باشه (هر مشکلی) یه زن به احتمال 99 درصد حاضر نیس خیانت کنه
نتیجه گیری: یه مشت آدم احمق بیکار میشینن کسشعر تایپ میکنن (و بعضا با اسمای مذهبی) و سعی در خراب کردن اعتقادات دارن وگرنه تو ا.ی.ر.ا.ن.ی و بی غ.ی.ر.ت.ی پارادوکسه…اگه اینطوری نیستی که نطفت حرومه

0 ❤️

687767
2018-05-15 11:27:22 +0430 +0430

پسرجان وقتی داری ساک میزنی ننویس که بدجوربه گامیری
لیوربنزدنده سگی توی کونت که ازدهنت بزنه بیرون این کلمه پسرم ازکجاواردشد
بروحداقل کف های دوردهنت روپاک کن همش متن رو به گندکشیده

0 ❤️

687770
2018-05-15 11:49:44 +0430 +0430
NA

بیار منم زنتو خودتو باهم بکنم خاک تو سرت

0 ❤️

687785
2018-05-15 13:39:57 +0430 +0430
NA

اووووف کیر سیخ کن بود، نوش جونش

0 ❤️

687786
2018-05-15 13:40:11 +0430 +0430

مزحرف

0 ❤️

687805
2018-05-15 16:21:09 +0430 +0430

چطوری بی ناموس :/

0 ❤️

687821
2018-05-15 20:01:55 +0430 +0430

وقتی فانتزی و حشریت جق همزمان باشه نتیجش میشه کصملات تو

0 ❤️

688373
2018-05-19 05:44:23 +0430 +0430

ریدی تو اسم حسین.

0 ❤️

692898
2018-06-08 11:44:13 +0430 +0430

با اینکه راست نبود ولی الان راسته???

0 ❤️

744405
2019-01-28 22:54:00 +0330 +0330

جالب بود عالی

0 ❤️

775644
2020-11-05 12:02:21 +0330 +0330

اقایونی که داستان می‌خونن و فحش میدین چه کاریه آخه اگه نمیخای نخون
زحمت واسه داستان کشیده که شما فحش بدین گیرم که همش هم دروغ باشه

0 ❤️

848458
2021-12-18 01:54:51 +0330 +0330

جالب بود

0 ❤️