بیغیرتی من و جندگی زنم

  سلام دوستان من حسام هستم ، الان که دارم براتون مینویسم پنج ساله که ازدواج کردم . من ۳۴ سالمه و همسرم مهناز ۳۰ سالشه ، از همین اول بگم که موضوع داستانم مربوط میشه به روابطی که همسرم داره و اون خبر نداره که من از کارهاش خبر دارم البته اینم بگم که من با آزادی همسرم مشکلی ندارم پس دوستانی که این مدل داستانهارو نمیپسندن وقت خودشونو تلف نکنند متشکرم از همتون که وقت میگذارید تا اخر میخونید.
  خب اول اینو بگم که خانواده زنم خیلی در قید و بند مذهب و این جور چیزا نیستند و تقریبا به جز خانمهای سالمندوشون همه خانمهای فامیل بی حجاب هستند یعنی جوری که تو مهمانیها راحت میتونی لنگ و پاچه حتی گاها تا شورت بعضیهاشونو دید ، مهناز هم بی حجابه ولی اون اوایل برای اینکه من مثلا ناراحت نشم بیشتر رعایت میکرد . من یه باجناق دارم که ازم بزرگتره حدودا ده سالی ازم بزرگتره کارش ازاده و وضعشم توپه ، ماشاالله هیکل پر و چهارشونه ای هم داره قدش خیلی بلند نیست فکر کنم زیر ۱۸۰ باشه چون از من کمی کوتاه تره بدن پشمالویی داره همیشه موهای سینه اش از لای پیرهنش بیرونه ، از وقتی که من رسما داماد اون خانواده شدم بعد از اینکه دیگه چندین ماهی گذشته بود متوجه شدم باجناقم خیلی با زنم راحته میگن و میخندن و منو ادم حساب نمیکنه راستش این موضوع اوایل اذیتم میکرد ولی نمیدونم چرا که بعدش هیچی به مهناز نمیگفتم شاید بخاطر این بود که حس میکردم اینجور رابطه بین خانوادشون مرسومه و همه با هم همینطورین ، ولی گاهی میدیدم باجناقم دست به باسن مهناز کشیده البته یواشکی و زیر چشمی می پائیدمشون دیگه این شک افتاده بود تو وجودم که نکنه اینا باهم رابطه ای دارن اینقدر این موضوع مثل خوره به جونم افتاده بود که نمیتونستم ازش خلاص بشم ، باجناقم اسمش جمال هست یه پسر خاله هم داره که باهم خیلی جون جونی هستند و تو همه مهمونیها هستش اسمش علی هست اونم یکی مثل جمال هست هیکلی و تو پر . هربار که مهمونی میرفتیم این دوتا همش دور و بر زنم میپلکیدن و بگو بخند داشتن . یه روز دیگه تصمیم گرفتم هرجور شده باید بفهمم زنم با اینا سر و سری داره یا اینکه این فقط یه شکه . اینم بگم که تو سکس با مهناز من براش همه کاری میکردم ولی وقتی ازش میخواستم کیرمو بخوره میگفت حرفشم نزن بدم میاد یا من سوراخ کونشو میلیسیدم التماسش میکردم از کون بکنمش ولی دعوا میکرد و سکسو زهر مارم میکرد ولی باهمه اینا من دیونه اش بود ، خب ادامه داستانو بگم براتون ، نشستم خوب فکر کردم تا راهی پیدا کنم ببینم زنم باهاشون رابطه داره یا نه چند روز هی راههای مختلف را بررسی کردم همش الکی بود و بیخود ، بعد یهویی گفتم چرا جمال و علی را دعوت نکنم بعد به یه بهانه ای تنهاشون بزارم ببینم کاری میکنند یا نه؟ فکر خوبی بود . یه گوشی قدیمی هم داشتم گفتم میزارم رو ضبط صدا و یه جا پنهانش میکنم اگر کاری کردن صداشون را میشنوم . راستش خیلی هیجان داشتم نمیدونستم چی قراره بشنوم از یه طرف میگفتم نه بابا مهناز زنی نیست که بهم خیانت کنه ولی از یه طرفم کارهای باجناقم میومد جلوی چشم که دست به کون زنم میکشید . خلاصه به یه بهانه ای جمال و علی را دعوتشون کردم مهنازم اولش خودشو یکمی متعجب نشون داد که چرا فقط این دوتارو دعوت کردم منم گفتم همینطوری دعوت کردم دور هم باشیم اونم چیزی نگفت وقتی جمال و علی اومدن مثل همیشه با من و مهناز دست دادن و نشستیم به گپ و گفت و از هر دری حرفی میزدیم ولی باید تنهاشون میزاشتم رفتم تو اتاق خوابمون استرس داشتم اول اون گوشی دوممو گذاشتم صدا ضبط کنه یه جا بغل تخت قایمش کردم هم دیده نشه هم جلوی میکروفنش گرفته نشه بعد الکی صدای زنگ گوشیمو زدم الکی مثلا دارم با یکی از همکارهام حرف میزنم که میگفتم ای وای چی شده؟ همه چیز خراب شده اخه چرا ؟نمیشه خودتون درستش کنید؟ حتما باید من باشم اخه چرا اینطور شده ؟ زنم اومد گفت چی شده گفتم همه برنامهای کامپیوترهای شرکت بهم ریخته اونام عرضه ندارن درستش کنند من باید برم گفت باشه دیگه چکار کنم ، رفتم و از جمال و علی عذر خواهی کردم که برام کاری پیش اومده و باید برم یه سری به شرکت بزنم اونام گفتن باشه پس ماهم دیگه میریم گفتم نه نمیخاد تا شما نهار بزنید منم میام ، مهنازم گفت زودی میایی دیگه؟ گفتم اره عزیزم تو از مهمونامون پذیرایی کنی برگشتم اونم منو بوسید و گفت باشه عزیزم منم زدم بیرون با ماشینم رفتم سر کوچه بین ماشینها پارک کردم و دل تو دلم نبود تا ببینم اونا کی میرن یک ساعت گذشت کشیک میکشیدم ببینم میرن نرفتن دو ساعت شد دیدم نه نرفتن زنگ زدم گوشی زنم بعد از اینکه کلی زنگ خورد گوشیشو جواب داد
  مهناز. جونم عزیزم سلام
  من. سلام عزیزم خوبی ببخشید انگار کارم طول میکشه
  مهناز . مرسی عزیزم باشه
  من . جمال و علی هستن یا رفتن؟
  مهناز . نه رفتن (صدای جیر جیر تخت)
  من عشقم این صدا چیه میاد انگار جیر جیره
  مهناز . نه عزیزم کجا صدای جیر جیر میاد صدای تلویزیونه
  من . باشه عزیزم پس اونا رفتن اره چرا نگهشون نداشتی؟
  مهناز گفتم بمونید نموندن دیگه (بازم صدای جیر جیر و هن هن و ملچ و ملوچ)
  من . عزیزم چیزی میخوری چرا صدات گرفته چیزیت شده؟
  مهناز . نه عشقم رو تختمون دراز کشیدم دارم یه چیزی میخورم
  من. باشه عشقم کاری نداری
  مهناز . نه عشقم هر وقت کارت تموم شد خواستی راه بیافتی قبلش بهم زنگ، بزن
  من . باشه عشقم پس خداحافظ مهناز. خداحافظ عشقم بوس بوس .
  بعداز اون مکالمه بازم منتظر شدم بازم یک ساعت دو ساعت دیگه اعصابم بهم ریخته بود چهارساعت تنهاشون گذاشته بودم زنمم بهم دروغ گفته بود که جمال و علی رفتن دیگه گفتم بسه باید برم ببینم گوشیه چی ضبط کرده حافظه اش هم زیاد نبود نیم ساعت بعد زنگ زدم دوبار مهناز برداشت سلام عشقم چی شد کارت تموم شد ؟اره عزیزم تو راهم دارم میام چیزی میخواهی بگیرم ؟ . نه عزیز بیا گفتم دارم میام خداحافظ. کشیک کشیدم دیدم اون دوتا از خونه زدن بیرون و رفتن منم ده دقیقه بعدش رفتم خونه دیدم مهناز انگار صورتش سرخ شده گفتم چی شده عشقم گفت هیچی عزیزم خوبم پرسیدم جمال و علی کی رفتن ؟ گفت همون موقعی که زنگ زده بودی رفته بودن گفتم چرا قرمز شدی گفت هان ؟ اهان ورزش میکردم بعد گفت من برم یه دوش بگیرم گفتم باشه عشقم برو رفتم تو اتاق خوابمون دیدم تخت وضعیتش کنی اشفته هست و رو تختیمون جمع شده نیستش مهناز رفت دوش بگیره منم رفتم سراغ گوشیمو برداشتمش هنوز داشت ضبط میکرد زدم که صدایی که ضبط شده پخش بشه .
  اول صدای ضیف بود انگار از ته چاه میومد معلوم بود دورهستن صدای علی میومد که میگفت قربونت بشم خوشگله بیا ببینمت دلم برات یه ذره شده جنده خانمی وای چی میشنیدم صداشون دور بود خیلی ضعیف میومد بعد صداشون که صدای خندهای مهناز و علی و جمال بود بلند و بلندتر شد فهمیدم اومدن تو اتاق و صدای ماچ و بوسه خنده قربون صدقه رفتن علی و جمال برای مهناز صدای اه و اوه مهناز وای جون فدای جفتتون بشم بخور علی جونم بخور کسمو صدای ملچ و ملوچ و اخ و وای و اهههه اوووههههه جوووووننننن بعد علی گفت مهناز از وقتی این تخم سگ گرفتدت بهمون محل نمیدی ؟مهنازم گفت خب چکار کنم باشه هر وقت خواستی بیا بکن حالا حالمو نگیر بیا فدای اون کیر خوشگلت بشم و علی هم یه جوووووونننننییییی گفت و انگار کیرشو کرده بود تو کس زنم و داشت میکردش و صدای اخ و اوخ مهناز بلند شده بود بعد مهناز گفت جمال جون بیا کیرتو بلیسم برات اونم کیرشو کرده بود تو دهن زنم صدای اخ و وای مردا و صدای ملچ و ملوچ و جون جون کردن مهناز میومد وای با اینکه داشتم صدای سکس زنمو با دوتا مرد دیگه میشنیدم ولی کیرم سیخ شده بود هیجان عجیبی تو تمام بدنم میچرخید چند دقیقه همینطوری داشتم صدای سکسشونو میشنیدم که مهناز از حموم دراومد و دیگه نشد بقیشو بشنوم مهناز دید کیرم تو شلوارم سیخ شده خندید و گفت عشقم کیرت چرا سیخ شده گفتم منتظر توه عشقم گفت وای عشقم تازه دوش گرفتم گفتم خواهش میکنم عزیزم گرفتمش خوابوندمش رو تخت و کسشو براش لیسیدم وقتی کسشو میدیدم تصور میکردم این کس ناز و خوردنی که من فکر میکردم فقط مال منه چند ساعت پیش داشت با دوتا کیر دیگه حال میکرده و همین فکرا بدتر دیونم کرده بود و چنان لیسی میزدم که مهناز موهامو داشت میکند و جیغ میزد بعد بلند شدم کیرمو کردم تو کسش وای یعنی زنم به باجناقم کس داده منم دارم کس گائیده شدشو میکنم ، خیلی هیجان انگیز بود برام فکر نمیکردم بیغیرتی چنین حسی داشته باشه که زنت به کسای دیگه کس داده باشه بعدش تو بکنیش همینطوری با فکر علی و جمال داشتم کسشو میکردم بعد گفتم بزار ببینم کون میده بهم گفتم عشقم کون بده میخام بکنم تو کونت گفت نه مگه بهت نمیگم کون نمیتونم بدم گفتم باشه باشه اینقدر تلمبه زدم ابم اومد و کشیدم بیرون ریختم رو کس و شکمش بهم گفت اه ببین بازم باید برم دوش بگیرم میریختی تو دستمال دیگه اون دوباره رفت حموم و بازم یکمی از صداشونو گوش کردم همش اخ اوخ بود و جون جون بکن بکن اخ فداتون بشم اونام هی میگفتن جون قربون کست بشم فدای پستونات بشم قربون کونت برم که دوباره مهناز اومد و گوشی را قایمش کردم گفت نمیری حموم گفتم چرا میرم رفتم حموم وای یعنی دیگه چکار کردن باهش ؟ مهناز از کی با اینا سکس داشته؟ با مردای دیگه هم سکس کرده یا فقط همینا هستند عطش دونستن ماجراهای مهناز صد برابر شده بود برام الان دیگه میدونستم اون موس موس کردنا و اون دستمالی کردنای جمال برای چی بود برای این بود که انگار چند ماهی نتونسته بودن زنمو بکنند بعد یاد شب زفافم افتادم که چرا کیرم خونی نشد وقتی کس مهناز را کردم پس مهناز جونم قبل از کیر من زیر کیر یا کیرهای دیگه خوابیده بود و الکلی بهم میگفت پرده ام حلقویه نگو زنم اصلا پرده نداشته ولی همش هیجان داشت نمیدونم چرا ولی داشتم برای تصوارت کس دادن زنم جغ میزدم، ابم دوباره اومد و هنوزم داشتم لذت میبردم که زنم کس داده . اومدم بیرون و دیدم مهناز مشغول کارهاشه رفتم بغلش کردم بوسش کردم گفتم عاشقتم خوشگلم مهناز گفت چیه دوباره التماس دعا داری؟ گفتم نه عشقم مگه نمیشه بگم دوست دارم گفت چرا نمیشه ، دل تو دلم نبود تا بقیه صداشونو بشنوم، شب که دیگه مهناز خوابید رفتم و بقیه صداشونو گوش کردم که معلوم شد برام که مهناز از قبل ازدواجش با من با جمال و بعدش با علی وارد رابطه سکس شده بوده چون اینو از علی شنیدم که میگفت جنده خانم خیلی وقته بهمون کس و کون ندادیا هم فهمیدم خیلی وقته داره بهشون کس میداده هم اینکه جالبتر بود که شنیدم علی گفت کونشو هم میگائیدن و در ادامه سکسشون جمال به مهناز گفت برو رو کیر علی بکن تو کست تا منم از این کون معرکه ات یه حالی ببرم و مهنازم با خنده و عشوه و ناز و قربون صدقه رفتن کیراشون انگار با یه اخ جونی که گفت کیر علی را کرده بود تو کسش علی هم لبشو میبوسید بعد جمال گفت یه دیقه کون لامصبتو تکون نده تا منم بزارم توش مهنازم گفت جون جمال جونم علی هم گویا دو طرف کونشو از هم باز کرده بود چون میگفت بیا جمال جون بیا بزار تو کونش جمالم میگفت اهان همینطوری باز نگهش دار تا کیر کلفتمو بکنم تو این سوراخ کون که قربونش برم من بعد صدای یه اااااخخخخخخ بلند از مهناز اومد و اونام گفتن جون داری جر میخوری جنده خانم اونم وای وای میکرد و میگفت اخ کیرتون خیلی کلفته جرررررممممم دادین بعد همش صدای تالاپ تالاپ و صدای جیرجیر شدید تختمون میومد هی اخ جون اخ جون و چه کسی داری و قربون کونت بشم که هنوزم تنگه و صدای جیر جیر تختمون اونقدر زیاد بود که گفتم چطور هنوز سالمه؟ بعد هی میگفتن ججججوووووننننن ججووووونننن مهناز جیغ و داد میزد و ناله میکرد انگار دیگه داشتند ارضا میشدن کیرم شقه شق شده بود و انگار اونجا حضور داشتم و دارم از نزدیک سکسشونو میبینم بعد علی یه اخخخخخخ گفت و نفس نفس میزد مهنازم نفس نفس میزد ولی هنوز صدای جیر جیر تخت میومد که نشون میداد هنوز جمال داره از کون میگاد مهناز هم میگفت جون بکن بکن اخ وای جون کونم جر خورد وای بزن جمال جمااااالللل اخخخخخ ووواااییی که جمال هم یه نعره ای زد و مثل حیونی که دنبال شکار دویده نفس نفس میزد و انگار هردوشون ابشونو تو کس و کون زنم خالی کرده بودن ، با شنیدن این سکس خفن بدون اینکه بخوام جغ بزنم ارضا شدم ابم پرتاب شد رو شلوارم وای که هیجانش بینهایت بود رفتم مهنازو که دمر تو تختی که گائیده بودنش خوابیده بود دیدمش که خیلی راحت و مثل یه دختر بچه معصوم خواب بود دلم میخاست سوراخ کونشو ببینم که بعد از اینکه گائیده شده چه شکلی شده اروم پتو را کنار زدم و مهنازم با شورت خوابیده بود اروم شورتش زدم کنار و لای کونشو باز کردم سوراخشو نگاه کردم هیچی معلوم نبود که گائیده شده باشه که یهویی مهناز بیدار شدو و گفت چکار میکنی حسام؟ با پاش هولم داد گفت دیونه ازت انتظار نداشتم وقتی خوابم بیایی سراغ کونم این فیتیله را از گوشت دربیار که من بهت کون بدم چقدر باید بهت بگم نمیتونم بهت از کون بدم نمیتونم دردشو تحمل کنم حسام چرا هم خودتو هم منو اذیت میکنی؟ تو دلم گفتم اره تو راست میگی جنده خانم نوک زبونم بود که بهش بگم همین امروز عصر یه کیر کلفت داشت کونتو جر میداد و داد میزدی بکن بکن ولی جلوی خودمو گرفتم گفتم ببخشید عشقم فقط دلم میخاست سوراخ کونتو بلیسم گفت حسام ما که یکی دو ساعت پیش سکس کردیم سیر نشدی ؟ گفتم عشقم مگه میشه من ازت سیر بشم گفت حالا دوباره میخواهی سکس کنیم؟ گفتم اگر تو اجازه بدی ؟ مهناز گفت نه حسام گفتم عشقم فقط بزار کونتو بلیسم مهناز گفت وای از دست تو ، گفت باشه بیا بلیس ولی کسمو نکنیا گفتم باشه فقط میلیسم اونم مدل داگی نشست و وای عجب کس و کونی داره زنم یه کون گرد و قلمبه و یه کس تپل و مامانی و خوردنی منم زبونمو گذاشتم رو سوراخ کونشو با همه وجودم و با این تصور که کونش با کیر کلفت باجناقم گائیده شده داشتم سوراخ کونشو میلیسیدم و مک میزدم بعدم همه کسشو لیسیدم اونم اه و اوخ میکرد یه نیم ساعتی کس و کونشو که دوستان برام گائیده بودن را لیسیدم و خوردم و لذت بردم مهناز گفت اخ حسام جون بسه داری حالمو بد میکنی رهاش کردم و شورتشو پاش کردم و گفتم بخواب عشقم اونم گفت تو چرا نمیخوابی گفتم تو بخواب منم میام میخوابم دوباره رفتم بقیه صداشونو گوش کردم که رسیدم جایی که من زنگ زده بودم اونام سه تایی داشتن دور دوم سکسشونو انجام میدادن اخه بعد از اینکه تو کس و کونش یه دور اب منی پر کردن بلند شدن رفتن تو پذیرایی که صداشون دوباره ضعیف شد و هی میزدم بره جلو تقریبا نزدیکای وسط صدا بودم که اومده بودن و بازم همون صداهای اخ جون و بکن قربونت بشم و میکنمت و جرت میدم اخ بکن و کیر میخام جرم بدین و اخ و اوخ و اه جان از این حرفا بود که صدای زنگ گوشی مهناز اومد مهناز گفت علی میری گوشیمو بیاری؟ علی هم گفت ول کن بابا داریم حال میکنیم مهناز گفت برو بیار یه موقع حسامه جواب ندم بد میشه اونم گفت اه کیرم تو دهن اون کسکش مادر جنده الهی بمیره از دستش راحت بشیم کسکش، وای چه فحشهای بهم داد بعد رفت گوشیو اورد که مهناز به جمال گفت عزیزم یه دیقه تلمبه نزن جوابشو بدم اونم گفت باشه زودی جوابشو بده که کیرم شل نشه تو کست ،علی هم گفت مهناز صبر کن بکنم تو کونت جوابشو بده اونم خندید و گفت زود باش کونمو بگا اونم گفت جون این کیر کلفت مال کونته بعد جواب داد که همون حرفهایی که بینمون رد و بدل شد بعد فهمیدم که اون صدای جیر جیر و هن هن برای این بوده که زنم وقتی داشته باهام حرف میزده همزمان از کس و کون گائیده میشده وای خیلی حال میکردم اینارو میشنیدم بعد که قطع کرد علی پرسید چی میگفت کسکش ؟ مهنازم گفت هیچی پرسید شما رفتین یا هستین هر سه خندیدن و مهنازم گفت جون بکنیدم کس و کونم کیراتونو میخاد دوباره اینقدر گائیدنش که مثل دفعه قبل اه و اوخ زنم به جیغ تبدیل شد و ارضاش کرده بودن و بعدشم اونا بعداز نیم ساعت سکس سخت و گائیدن وحشتناک کس و کون زنم ابشونو تو کس و کونش ریختن و دوباره رفتن بیرون و یک ساعتی خیلی خبری نبود زدم جلو که یه دور دیگه گائیدنش زنم هم همش میگفت وای جان فداتون بشم گائیدین کس و کونمو دفعه اخرم بازم سوراخهای زنمو پر اب کردن و دیگه زدن بیرون مهناز گفت داره میاد تو راه زود برید تا نیومده علی و جمال گفتند این نشدا یه بار دیگه باید بکنمیت مهنازم گفت باشه بعدا خبرتون میکنم علی یه چک زد در کونش و گفت این کون دیونم میکنه مبادا بهش کون بدیا مهنازم گفت نه بابا اون لیاقت کونمو نداره اگر میتونستم کسم بهش نمیدادم خیلی پپه است کسخله دوباره هرسه به ریشم خندیدن و رفتن که بعدش من اومدم . تا صبح از هیجان کس دادن زنم خوابم نمیبرد دوباره میخواستم برم باهاش سکس کنم ولی رفتم دیدم خیلی ناز خوابیده دلم نیومد بیدارش کنم حس خیلی عجیبی تو وجودم بود عوض اینکه بدم بیاد و بزنم بکشمش بدتر دیونه اش شده بودم از اینکه اینطوری منو احمق و کسخل فرض میکرد خوشم اومده و دوست داشتم بازم بیشتر بدونم که دیگه قراره چکار کنه یه بار دیگه تا صبح همه صدای سکسشونو گوش کردم و با ارضا شدن اونا منم ارضا میشدم ، بعد تصمیم گرفتم هرطور شده از کس دادنش فیلم داشته باشم شاید یه روز به دردم خورد، بلاخره رفتم کنار زن جنده خوشگلم خوابیدم ، بعد از اون ماجرا به مهناز گفتم میخام تو سقف از این نور مخفیها و گچ بری بزارم خونه قشنگ بشه اونم گفت اره خیلی خوب میشه قشنگ میشه همون هفته اوستا کار اوردم و انجام داد این مدتم مهناز خونه مادرش بود منم شبها میرفتم اونجا و نمیزاشت سکس کنیم ، وقتی کار گچبری تموم شد برق کار اوردم و چراغها رو نصب کرد از یکی دوستام هم چندتا دوربین مخفی خریدم و یه تغیراتی تو سیم کشیا دادم تا بتونم دوربینها را تو جای چراغها نصب کنم یه هارد با ظرفیت بالا هم برای کامپیوترم نصب کردم و همه را به هم وصل کردم و امتحانشون کردم وقتی فهمیدم همه چیز خوب کار میکنه خیالم راحت شد و رفتم زنمو اوردم خونه از سه جهت رو تخت دوربین کار گذاشتم تا بتونم زوایای بیشتری را بگیرم دوتا دوربین هم تو پذیرایی گذاشتم هم صدا داشتم هم تصویر کارم عالی بود دلم میخاست ببینم زنم در غیابم چکار میکنه ، یه چند روز اول خیلی هیجان داشتم ولی مهناز کاری نمیکرد بعد یه روز دیدم با یکی داره تلفنی حرف میزنه و میگه و میخنده دستشم لای پاشه و داره کسشو میماله بعد گفت نمیشه نه اونم انگار داشت التماس میکرد بعد گفت باشه کشتی منو بیا خب بعد ادرس خونه را داد و گفت کی میایی که شوهرم نباشه اونم امار منو از زنم گرفت بعد گفت باشه پنجشنبه بیا شوهرمو میفرستم خونه مادرش بیا تا صبح حال کنیم وقتی فیلمشو دیدم فهمیدم قراره نباشم پنجشنبه خودم بهش گفتم من میرم خونه مادرم بهشون سر بزنم اونم پرسید شب میایی گفتم نه توهم برو خونه مادرت تنها نباشی گفت باشه و منم زدم بیرون گفتم خدا کنه هارد پر نشه جمعه عصری رفتم خونه زودی رفتم سر سیستم و فیلم برداری را قطع کردم مهنازم تو اشپزخونه مشغول بود زدم فیلم را از اول نگاه کردم بعد اینکه من رفتم نیم ساعت بعد یه پسر که ندیده بودمش اومد خونه و مهنازم یه تیپ سکسی زده بود که نگو یه دامن که فقط دور کونش بود و یه تاپ کوتاه و خیلی باز که همه جاش بیرون بود در را براش باز کرد همون دم در لب تو لب شدن و دستای پسره رو کون زنم بود و داشت میمالید اوردش رو تخت و سریع لخت شدن و همش عشق بازی کردن و اخ و ناله زنم دراومده بود پسره هم هی پستونهای زنمو مک میزد و میگفت جون تو بهشتی تو خیلی عالی هستی هی نوک سینه هاشو مک میزد بعد رفت سراغ کسش هی جون جون میکرد زنمم هی میگفت وای ممد کیرتو بده بخورم اونم کیرشو دراورد اووووههه عجب کیری بود شاید بیست سانت هم بزرگتر بود و کلفت پسره هیکلی نداشت ولی کیرش وحشتناک بزرگ و کلفت بود مدل ۶۹ مهناز زیرش خوابید و پسره کیرشو کرد تو دهن زنم داشت کسشو لیس میزد از دو زاویه داشتم میدیدمشون بینهایت لذت بردم که زنم جنده بازی میکنه حالا داره به پسر جوونتر از خودش کس میده دیگه براتون تعریف نکنم که تا صبح جمعه پسره چکارها که با مهناز نکرد و چهار بار تو کسش یه بار هم تو کونش ابشو ریخت و هردو مثل جنازه تا ظهر تو تختمون تو بغل هم خواب بودن بعد که بیدار شدن رفتن حموم پسره مثل خر شاد شده بود از گائیدن زن به این خوشگلی و سکسی هی التماس مهناز کرد تا بازم بیاد و ترتیب زنمو بده مهنازم بهش گفت باشه خبرت میکنم حالا برو شوهرم میاد و پسره هم رفت . نمیدونم چطوری حالمو وصف کنم فقط اونایی که از نزدیک شاهد کس دادن زنشون بودن حالمو میفهمند ، بعد اون پسره یه بار دیگه جمال و علی را دعوت کردم و دوباره زدم بیرون تا زنمو بگان اونام همینکارو کردن وای که چه وحشیانه میگائیدنش دوتایی کس و کونشو بی رحمانه جر میدادن مهنازم بینهایت لذت میبرد ، ماجراهای جنده گی مهناز همینطور ادامه داشت با هفت هشت نفر خوابیده بود از مرد سن دار تا پسر جوان ، دیگه تصمیم گرفتم تا موضوع را بهش بگم که از جنده بازیهاش با خبرم یه روز جمعه صداش کردم پای سیستم و گفتم عشقم میخام یه چیزی را بهت بگم اونم نشسته بود رو پام و گفت چی عزیزم؟ بغلش کردم یه لب ازش گرفتم تو چشماش نگاهی کردم عادی و با ملایمت گفتم من میدونم تو چکار میکنی یکمی جا خورد گفت چکار میکنم!!؟ گفتم اره عزیزم بعد یکی از فیلمهاشو که زیر جمال بود و جمال داشت تو کسش تلمبه میزد و ابشو تو کسش ریخت را براش پلی کردم بدبخت رنگش مثل گچ سفید شده بود گفت حسام من من ،، گفتم عشقم منکه دعوات نکردم چرا ترسیدی؟ لپشو بوسیدم اونم زد زیر گریه هی میبوسیدمش دلداریش میدادم تا بلاخره ارومش کردم هی میگفت غلط کردم منو ببخش گوه خوردم گفتم عشقم من کاریت ندارم نترس وقتی مطمئن شد من کاریش ندارم دیگه اروم اروم شد گفت من اشتباه کردم لطفا منو ببخش قول میدم دیگه تکرار نکنم منم گفتم تو تکرار نکنی جمال و علی و دوست پسرت ولت نمیکنند گفت پس چکار کنم گفتم تو آزادی عشقم اگر میخاستم تا الان با این فیلمها طلاقت داده بودم گفت یعنی تو مشکلی نداری؟! گفتم نه دوستدارم تو از زندگیت لذت ببری تو جوونی خوشگلی داغی سکسی هستی معلومه مورد توجه خیلیا هستی لبمو بوسید گفت پس تو چی؟ گفتم فقط باید به منم مثل دوست پسرات کس و کون بدی تا ازت راضی بشم مهناز گفت تو دیونه ای بخدا گفتم اره عشقم من دیونه توام حالا بگو ببینم بهم کون میدی برام ساک میزنی ؟گفت اره عشقم تو همه زندگیمی ازت ممنونم که درکم کردی و عاشقمی گفتم فقط زیاده روی نکن نمیخام از دست بدمت و مراقب خودتم باش اونم گفت چشم عشقم ، بعد بهش گفتم یه موقع به کسی نگی دوربین کار گذاشتم مثل قبل بهشون حال بده خودتم حسابی لذت ببر گفت باشه عشقم ، این بود داستان پنج سال گائیده شدن زن خوشگلم و کلی فیلم که تو چندتا هارد ذخیره شدن ، ببخشید که طولانی شد میدونم عده ای نخونده دیس میزنند یا فحش میدن برام مهم نیست فقط دوست داشتم همشو بنویسم ، خوش باشید.


  نوشته: حسام

 • 26

 • 54
 • نظرات:
  •   boyboy36
  • 6 روز،5 ساعت
   • 4

  • تو باید ناف امریکا بدنیا می اومدی با این حجم از روشنفکری


  •   samin1616
  • 6 روز،5 ساعت
   • 9

  • اشتباه نوشتی باید اینطوری مینوشتی بیغیرتی خانمم و کونی شدن من


  •   Pesarkhoshform
  • 6 روز،5 ساعت
   • 0

  • بلوغ بازی با ناموس ادم های غیرتی حال میده فقط


  •   footlov1100
  • 6 روز،5 ساعت
   • 0

  • اول


  •   شاه ایکس
  • 6 روز،5 ساعت
   • 38

  • زمانی که عراقیها خرمشهرو فتح میکنن سه تا دختر دبیرستانی رو در اختیار افسرهای فرمانده میزارن اینقدر بهشون تجاوز میشه که میمیرن بعد جسدهاشون رو با چوب میبندن مثل ادمهای به صلیب کشیده شده میزارن تو ساحل اروند رود که یعنی ایرانیها کشورتون رو فتح کردیم و دختراتون رو........... روز بعد تکاوران جوان نیروی دریایی با دادن پنج شهید جسدها رو میارن پایین دفن میکنن. ببینید تفاوت نسلی که شاه پرورش داد با نسل خمینی........


  •   varna008
  • 6 روز،5 ساعت
   • 8

  • توی داستان های شهوانی چجوریه که همیشه گوشی هاشون رو میذارن واسه ضبط صدا و فیلم؟ هیچکس هم نمیفهمه. ماهم الان خودمون رو میزنیم به نفهمی که انگار ما نفهمیدیم این بابا نویسنده جقی و اوسکله :)


  •   Avvaaa
  • 6 روز،4 ساعت
   • 7

  • باز امشب ادمین گل کاشته....
   این نویسنده ارزش فحش نداره ،با فحش لذت می بره....ولش کنین بیمار هس


  •   HYPERMAN98
  • 6 روز،3 ساعت
   • 4

  • تو چرا تا الان کرونا نگرفتی؟ برو بگیر، خیلی بهت میاد


  •   M.20cm
  • 6 روز،3 ساعت
   • 3

  • یا تو خیلی بی خایه هستی یازنت خیلی جندس


  •   کیریتون
  • 6 روز،3 ساعت
   • 3

  • اینه عاقبت کسی که دنبال خواهرزنشه. جمال هم خواهرزنشو کرد . شما به خواهرزناتون چشم داشت نداشته باشین که زنتون رو باجناق میگاد


  •   Ali_crazy_boy
  • 6 روز،3 ساعت
   • 0

  • آدرس بده مام بیایم زنتو بکنیم کیف کنی کسکش بی غیرت به قول زنت پپه کصخل (drooling)


  •   miago
  • 6 روز،2 ساعت
   • 0

  • ادمين ، بيا تو هم يه همتي بكن ، مثل همين غربالگري كرونا ، از امروز ، هر انگلي زير داستان فحش الكي نوشت ، اكانتشو ببند


   بلكه خلاص شيم از اين جو مزخرف فعلي


   بخدا من خودم ديگه رغبتم نمي شه داستان بنويسم


   خيلي بد شده اوضاع ، يه عده كودن و انگل ، يا فحش مي نويسند ، يا تو سايت داستان سكسي شدند معلم اخلاق كه چرا بيغيرتي محارم و از اين چيزا مي نويسي


   به تو چه ، احمق ، بالاش نوشته ، دوست نداري نخون ،


   انگل ، اشغال


  •   tara.-tt
  • 6 روز،2 ساعت
   • 4

  • کص کشی عالمی داره
   دیس


  •   Tniman
  • 6 روز،2 ساعت
   • 1

  • واقعا تصورش برام سخته که این ادما با این ذهنیت تخمی ت ایران هستن (dash)


  •   Rbleipzig
  • 6 روز،1 ساعت
   • 6

  • اولا خودت اشاره كردى تو داستان كه تخم سگ تشريف دارى
   دوما هر كسى كه تو قيد و بند مذهب قرار نيست بى حيا و لاشى باشه ، خيليا حجاب ندارن اما شرف و حيا و نجابت دارن
   سوما تو يه كوسكشى كه از بار اول ديدى دوتا گردن كلفت زنتو دور كردن كارى نكردى
   چهارم زن درست حسابى كه تو خانواده مثل ادم بزرگ شده باشه تو يه خيابون پر از مرد ميره و با نجابت برميگرده اما زن تو مثل خانوادش جيندا هستن جنده نه ها جيندا :)


  •   MasihaaAryan
  • 6 روز،1 ساعت
   • 0

  • ناخونده دیس


  •   zanbory
  • 6 روز
   • 3

  • ن کسی بهت دیس نمیده نترس خودت داری بخودت و همسرت توهین میکنی دیگه بقیه چکاریه بیان خودشون را خسته کنند.
   فیلمهارو بنظر من ببر به پدرت و برادرت و مادرت و خواهرت و خونواده همسرتم که روشنفکر هستند نشون بده .شاید فرجی شد و جمال و علی برن سراغ مادرت و خواهرات.
   بیغیرتی خیلی خوبه و ادامه بده.سعی کن همسرت دختر بزاد
   میدونی چرا.چون دوروزه دیگه از ریخت و قیافه میفته.حداقل دخترات بتونن نیازهای باجناقت و دوستشو جبران کنند.
   موفق باشی حتما بگو زنت بدنیا بیاره یادت نره بیغیرت.


  •   مهدی916600
  • 5 روز،22 ساعت
   • 0

  • سلام یه زوج واقعی برای ضربدری بیاد از غرب کشور


  •   sexybala
  • 5 روز،21 ساعت
   • 1

  • کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی. همه اینها را از صدای ضبط شده دیدی


  •   @آروین
  • 5 روز،21 ساعت
   • 0

  • قشنگ بود لذت بردم


  •   mohandes.omran
  • 5 روز،21 ساعت
   • 0

  • اگه راست میگی کلیپ هاش و عکساش رو برام تلگرام کن
   دوست دارم باهات سکس چت بی غیرتی داشته باشم
   @Acesamadi1401


  •   Sexxxzoj
  • 5 روز،20 ساعت
   • 1

  • خوش به حال خانومت که همسر روشن فکری مثل تو داره من خیلی دوس دارم خانومم دوس پسر داشته باشه اما اهلش نیست.ولی تو سکس چیزی برام کم نمیزاره هم ساک میزنه هم کون میده هم از همه مهمتر کون منو لیس پیش میزنه و و قتی 69میشیم ساک میزنه با انگشتش به کونم حال میده اخر لذت به تنهایی هم که فحش میدن پیشنهاد میدم خودشون یبار امتحان کنن


  •   دانیال۲۲
  • 5 روز،20 ساعت
   • 0

  • دوستان تشریف دارن الان بهت میگن


  •   jojo_rabbit
  • 5 روز،19 ساعت
   • 2

  • زن جنده بودن خیلی لذت داره


  •   ghahremanmach
  • 5 روز،19 ساعت
   • 2

  • بعنوان یک خائن عرض میکنم که این واقعیت نداره ????


   متن نسبتا خوبی بود. ممنون به هر حال


  •   mfali
  • 5 روز،19 ساعت
   • 1

  • کیرم تو مغزت کسکش عوضی با این داستانت، دیوس بیغرتی هم تعریف کردن داره، کیرم تو کون تو و امثال تو که میخواین بیغیرتی رو ترویج کنین، کسکش بی همه چیز


  •   saman.3
  • 5 روز،18 ساعت
   • 0

  • واقعی و دروغشو کار ندارم داستان باحالی بود


  •   keyvan_joojoo
  • 5 روز،18 ساعت
   • 0

  • لطفا برای کردن زنت با شماره من تماس بگیر.۰۹۳۶۹۲۴۰۳۹۱


  •   Plasman
  • 5 روز،18 ساعت
   • 0

  • یعنی این دیالوگای کصشعر رو خاله الکسیز هم بکار نمیبره.
   دوربین مخفی بود یا هلی شات که تموم صحنه ها رو با جزئیات و از زوایای مختلف واست پخش کرد؟


  •   farzzad007
  • 5 روز،17 ساعت
   • 0

  • آخه کونی کی امثال تو کسکشو راه میده توسایت
   کیر مکارم شیرازی تو کس زنت


  •   hast1373
  • 5 روز،17 ساعت
   • 1

  • چه راست باشه چه دروغ نشون میده یه آدم بی غیرت کسکشی


  •   Joker13791380
  • 5 روز،17 ساعت
   • 0

  • حیف از فش خوشت میاد حرومی


  •   hast1373
  • 5 روز،17 ساعت
   • 3

  • اولش گفتی اون خبر نداره از این ک تو از,کاراش خبر داری. آخرش گفتی فیلمشو بهش نشون دادی. یه بار کسشرایی ک مینویسیو خودت بخون


  •   پروفسور بالتازار
  • 5 روز،16 ساعت
   • 1

  • با بی‌غیرت بودن حضرت عالی مخالف نیستم اما با کس‌شر گفتنت مخالفم، آخه آدم جاهل کی گفته دربند مذهب نبودن یعنی جنده بودن؟ مشکل کسخلهایی مثل تو اینه که حرفهای صدا و سیما رو باور کردین و تصورتون از کشورهای اروپایی اینه که همه شب و روز در حال کردن همدیگه هستند! درحالیکه اگه فقط یکی از این تصورات احمقانه رو بخواین عملی کنین دستگیر میشیم و دهنتون گاییدست، این یارو کریستوفر نولان رو نمیبینین چه بگایی رفته؟


  •   زوج.شاد_شاد
  • 5 روز،15 ساعت
   • 0

  • کاملا دروغ بود اولش گفتی بعد تماس دباره 2 ساعت معطل شدم شد 4 ساعت کلافه شدم بعدش گفتی نیم ساعت بعداز تلفن اولی دوباره تماس گرفتم گفتم دارم میام کلا چرت تعریف کردی


  •   Efigol
  • 5 روز،15 ساعت
   • 0

  • واقعا کسی که همچین حسی داشته باشه آدمه زن داشته باشی بفهمی زنت داره میده و خوشحال باشی یا خودت جر کنی واسش تا جر خوردن شو ببینی و بشنوی نسل آرایی به فنا رفت فقط این و میگم که اگه واقعیت بوده آدم نیستی از حیوان هم پست تری اگرم دروغه که.....


  •   Tezab2
  • 5 روز،14 ساعت
   • 0

  • کوصکش راست میگی فیلم جندگی زنتو بزار سایت ببینیم
   بی‌ناموس


  •   nimax96
  • 5 روز،14 ساعت
   • 0

  • عنم در اومد دو خط اولشو خوندم بقيشو نخوندم


  •   Changiz9372
  • 5 روز،13 ساعت
   • 0

  • من نمیدونم بعضی دخترا ذاتا جندن یا جنده یازیو دوس دارن


  •   22395
  • 5 روز،12 ساعت
   • 0

  • ی دونه از اون چند هزارتا فیلم سکس زنتو ک باجناقات گاییدنش بزار بچه ها ی فیضی ببرن از زنت


  •   mahara
  • 5 روز،12 ساعت
   • 1

  • ادرس جنده خونه ت کجاس کسکش؟


  •   الماسی1
  • 5 روز،12 ساعت
   • 0

  • یا خدااااااااا
   تودیگه کی هستی؟بخودت نمیداد کون.بعد ب اونا راحت بعد فحشت میداد اونم زیر اونا!!!!هیچ نکردی؟!آخ واخ باخ جاخ توکنات


  •   Saeedrat
  • 5 روز،6 ساعت
   • 0

  • بچه ها کیرم کلفته اینم ایدی تلمه saeedrat


  •   sajad.ru
  • 5 روز،5 ساعت
   • 0

  • بی ناموس فیلم هایی که تو از زنت جمع کردی
   از ارشیو برازر بیشتره


  •   Hooman.esf.59
  • 5 روز،3 ساعت
   • 0

  • دیس و که میدیم چون لیاقت بیشتر از دیس نداری
   ولی نه بهت فحش میدم نه تحقیرت میکنم
   چون میدونم خوشت میاد و خوش خوشانت میشه
   اگه دوست داشتی ماهم بیایم یه فیضی از اون جنده خانمت ببریم بشرطی که زنده ببینی و فیلمبرداری نکنی، هرچند که باور نمیکنم خودش ازین فانتزی های جنابعالی مطلع باشه.


  •   Nasr7070
  • 5 روز،1 ساعت
   • 0

  • خیلی لجنی والسلام


  •   mardvahshi
  • 4 روز،23 ساعت
   • 0

  • یک کلمه بنویس فول کوسکشم خلاص لازم نبود آسمون و ریسمون ببافی


  •   Heykal37106
  • 4 روز،23 ساعت
   • 0

  • هوووووف.
   کاش اون شب لعنتی از کاندوم استفاده میکردن که الان انقد چرت و پرت نگی و مخمونو بگایی.
   دروغگوی دیووووووث


  •   مهدی-پاشنه-طلا
  • 4 روز،22 ساعت
   • 0

  • الان کسی بهت بگت زن جنده فحشه یا تعریف ازت محسوب میشه ؟؟؟
   ما که هیچی ولی همون زنه هم فهمید که پپه و اسکول هستی و فهمیدن این موضوع ( اسکول بودنت ) موجبات شادی روحت رو فراهم آورده

   یه وقت فک نکنی که اینا هم مث من ( توعه گوساله نویسنده ) کسخولن که این چرندیات رو باور کنن؟ نه پسر خوب کسی اینا رو باور نمیکنه


  •   ehsan balae
  • 4 روز،19 ساعت
   • 0

  • به به چه جنده ای بوده زنت خودتم که کونی


  •   ehsan9798
  • 4 روز،19 ساعت
   • 0

  • علی ۳۰ از تهران
   کونی و ساکر هستم
   عاشق کیر و بردگی برایه کیر هستم
   نمیدونم چرا کیر میبینم از خود بی خود میشم
   عاشق بو کردن و لیسیدن کیر هستم
   فیس مردونه ولی حس زنونه
   دوس دارم دختر بوجود میومدم و همیشه زیر کیر میبودم به راحتی
   دوس دارم سه تا کیر همزمان بالاسرم باشن و باهاشون بازی کنم
   تلگرام واسه آشنایی
   Alihat96


  •   Hrts
  • 4 روز،17 ساعت
   • 0

  • من نمیدونم این همه آدم با این حجمه از توهین
   خب دادا میدونی مضمون داستان چیه باز میشینی میخونی س ساعتم ب این بابا فحش میدین ج جماعتی هستیم ما
   هرکس هرطور دوس داره زندگی میکنه ب نظرم اگه اینطوری از زندگیش لذت میبره وزندگیشم داره ب هیچ عهد الناسی ربطی نداره، داستان خوبی بود دمت گرم ادامه بده، لایکککککک


  •   joonia
  • 4 روز،15 ساعت
   • 0

  • عالی بود خوشم‌اومد منم دوس دادم این ازادی رو بدم


  •   Nimaa0863
  • 4 روز،12 ساعت
   • 0

  • لطفا با صابون گلنار دیگه جق نزن ..گلنار حرمت داره کارت از جقی بودن گذشته و تصورات ذهنی داری دیوث با این داستانت


  •   Sheyda_666
  • 4 روز،11 ساعت
   • 0

  • خیلی هم شوهره ایده آلی هستی بنظرم.
   مرسی بابت داستان جذابت.


  •   cucklove
  • 4 روز،6 ساعت
   • 0

  • حالا ممکنه چندخط اول تا جایی که زنتو مالیده باشن راست باشه ولی بقیش ساختگیه


  •   bahramsahakian
  • 3 روز،20 ساعت
   • 0

  • کسشر بود،گوشیت نیم ساعت صوت ضبط میکرد ولی تو دو ساعت سکس زنت و جمال و علی را تعریف کردی چاقال.
   برو جق بزن بلکم انقدر توهم نرنی


  •   Mehran5757
  • 3 روز،16 ساعت
   • 0

  • اونجایی که فهمیدم به جمال اون میداده ولی پیش تو ادای تنگا رو در میاورده خیلی ناراحت شدم و دلم برای مظلومیت و معصومیتت کباب شد.دوست عزیز این کارش خیانت محسوب میشه وگرنه تو بقیه موارد زنت یک نجیب زادست.امیدوارم بچه مشترک علی و جمال و حسام بدنیا بیاد و اسمش بزارید عجم خوشبخت باشید کنار هم ??


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو