داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

تجاوز برادرشوهرم بهم در نبود شوهرم

1399/06/19

سلام .من نازنین هستم 32 ساله قد 160 و وزن65 خوشتیپ و خوش پوشم.همیشه به خودم میرسم و مرتب سالن ورزش میرم که هیکلم روی فرم باشه.ماجرا مربوط به 4 ماه پیشه.من همراه همسرم به یکی از شهرهای جنوبی رفتم چون همسرم اونجا کار میکرد و ما تازه ازدواج کرده بودیم.توی اپارتمان ما که سه طبقه بود هر طبقه دو واحد داشت.ما طبقه دوم بودیم.برادرشوهرم هم همسایه مابودن یه پسر 4ساله داشتن که وضعیتشون خیلی بهتراز ما بود. و خانم و بچه رو از شیراز اورده بود پیش خودش. خانواده خانمش شیراز بودن. خلاصه من و خانمش که اسمش نگین که خوشگل به تمام معنی بود با هم دوست شدیم آخه تو شهر خودمون خیلی سرد. بودیم چون هیچکدوم اونجا کسی رو نداشتیم.با هم خرید می رفتیم یا گاهی باهم پارک میرفتم گاهی هم اون با من میامد ورزشگاه.خلاصه بیشتر اوقاتی که همسرامون نبودن ما با هم بودیم. حدود 4 تا 5 ما بود که حسابی با هم دوست شدیم و مرتب پیش هم میرفتیم.من از همون اولایل سفرمون که خونه شون میرفتم نگاههای برادر شوهرمو روی هیکلم میدیدم.چون لباس چسبون میپوشیدم و حجاب هم نمیگرفتم.نگین هم توی خونه ما راحت بود.تا اینکه مادر نگین مریض شد و قرار شد بره دیدن مامانش و به من سفارش کرد که هوای برادر شوهرمو داشته باشم و هر چیزی واسه شام درست کردم واسه اونم ببرم.علی برادر شوهرم چون کار اداری بود فقط صبح سر کار بود و عصر برمیگشت خونه.ولی همسر من شیفت بود.منم بخاطر قولی که به نگین داده بودم تقریبا هر شب واسه علی شام میبردم.دو روز اول فقط درمیزدم و بهش عذا رو میدادم و برمیگشتم خونه.روز سوم وقتی عذا رو بهش دادم گفت ببخشید زنداداش من وقت نداشتم ظرفاتونو بشورم چون تموم وقت کارهای اداره رو انجام میدادم.منم گفتم اشکال نداره ظرفا رو بدید خودم میبرم خونه میشورم.گفتش نه ظرفای خودمم هست بعد میشورم.منم گفتم باشه پس من میام همه رو تمیز میکنم.رفتم توی خونه شون که دیدم وای اوصاع اشپزخونه خرابه.چادرمو در اوردم وبا یه بلوز چسبون و دامن بلند.شروع کردم به تمیز کاری.چون علی هرچی باشه برادرشوهرم بود رفت توی حال روی مبل نشست و لب تاپشو برداشت که کاراشو انجام بده.من حسابی مشغول شست و شو بودم که بعد از چند دقیقه دیدم علی امده و پشت سرم ایستاده.بهم گفت بزار منم کمکت کنم.گفتم نه خودم انجام میدم.خلاصه اصرار کرد که زیاده وامد که آبکشی کنه.توی همین حین خودشو بهم میمالوند یا واسه گرفتن طرفا دستمو میگرفت.منم سعی کردم سریعتر کارمو تموم کنم که زودتر برم.وقتی کارم تموم شد گفت اصلا نمیزارم اینجوری بری بشین یه شربت واست بیارم.زنداداش خوشگل من خسته شدی منم به اجبار نشستم و شربت اورد و خودش داد دستم.تشکر کردم و زود خوردم که برم.گفت میدونم امشب داداشم شیفته و تنهایی.یکم پیشم بمون.گفتم کار دارم و بلند شدم که برم.از پشت سر بغلم کرد یهو یه جیغ کشیدم.دستشو گذاشت رو دهنم و گفت سروصدا نکن.همسایه ها صدا رو میشنون و ابرومون میره.منم شروع کردم به التماس که ولم کنه برم.گفت اصلا حرفشو نزن من بعد از این همه مدت تو رو تنها گیر اوردم حالا بزارم بری.خلاصه شروع کرد به مالوندن سینه هام.منم به سینه هام حساسم و زود شل میشم.همینطور ازش خواهش میکردم ولی پاهام داشت شل میشد.اونم فهمید و بغلم کرد بردم توی اتاق خواب.گذاشتم روی تخت و دامنمو بالا زد دستشو گذاشت لای شرتم و شروع کرد به مالوندن کسم.کسم خیس شده بود.اونم با انگشتاش لای کسمو میمالید و لبامو میمکید.داشتم دیوونه میشدم.دیگه حسابی شل شده بودم.بعد تاپ و شورتمو در اوردشروع کرد به خوردن سینه هام همش میگفت واااایییی زنداداش فدات بشم چه سینه های …همیشه منتظر بودم این سینه ها رو بخورم.با یه دستش یه سینه مو میمالید و اون یکی رو میمکید.من دیگه فقط اه و اوه میکردم یهو کیرشو در اورد که دیدم عجب کیر کلفتی داره از مال شوهرم کلفتتر بود بعد بدون مقدمه کیرشو تا ته کرد تو کسم…یهو یه اه از سر لذت کشیدم شروع کرد به تلمبه زدن و مرتب میگفت جووون کیرم تو کس زنداداشم میره …کوست مال من شده…تو جنده منی…با این حرفاش من بیشتر حشری میشدم…خلاصه چند دقیقه محکم توی کسم تلمبه زد که دیگه نفس هر دومون بند امده بود بعد کیرشو در اورد و ابشو ریخت روی سینه هام.و خودش بیحال افتاد روی تخت پیش من……نفسم در نمیومد ولی سعی کردم بلند شم و دستمال برداشتم سینه مو تمیز کردم.دنبال لباسام میگشتم که بپوشم ….بلند شد و گفت هنوز کارم تموم نشده کجا میری زنداداش جون؟؟با التماس گفتم تو که کارتو کردی بزار برم.پا شد و بغلم کرد و شروع کرد لب گرفتن ازم…جوری لبامو میخورد که فکر میکردم الان ازش خون میزنه بیرون.هولش دادم و گفتم ولم کن.که دوباره پرید گرفتم و انداختم دوی تخت و روی شکم خابوندم و از پشت کیرشو کرد تو کسم…واااای کسم داشت جرررر میخورد…هر کاری میکردم از دستش نمیتونستم فرار کنم خیلی قوی بود.گفتم جرم دادی بیشعور….یکم کونمو داد بالا و دوباره کیرشو کرد تو کسم….

گفت میخوام کستو جرررربدم .کیرم تو کس پاره ات…باید کاری کنی
که جلو داداشم کوس زنشو بگام….ببینه چجوری زنش به برادرشوهرش کس میده….هی میگفت و هی تلمبه میزد…میگفت ابمو میریزم تو کست تا ازم حامله بشی داداشم که نمیتونه حامله ات کنه…بده من زنشو واسش حامله کنم…اینقدر میگامت تا حامله بشی…کستو پراز آب کیرم میکنم…من التماسش میکردم تو رو خدا آبتو نریز تو کسم…میگفت پس باید بزاری خوب بگامت…منم چیزی نمیگفتم…خلاصه اون شب چندین بار منو گایید و تلافی نبود نگین رو سر من در اورد.وقتی خواستم برم بهم گفت تو که زنداداشم هستی به نگین قول دادی باید جور نبودش رو هم بکشی.بعد از اینکه از دستش خلاص شدم و رفتم خونه به این فکر افتادم که به نگین بگم ولی بعد فکرشو کردم که اگر حرفی بزنم اولا که حاشا میکنه دوما که ابروی خودم میره.پس دیگه سمت خونه شون نرفتم و باهزار کلک و ترفند شوهرمو راضی کردم که از اون اپارتمان بریم.الان دیگه توی اون شهر نیستم و مدتها میگذره هفته قبل هم به بهانه ای اومدخونمون3روزپیشمون موند تا شوهرم صبح زودمیرفت سرکار زود میومد خفتم میکرد تا غروب بهم تجاوز میکرد حتی میخاستم خودمو بکشم تا گورشو گم کرد دیگه تاالان هیچوقت ندیدمش حرفای اون موقع سکس یادم نمیره.نمیدونم داستانمو دوست داشتید یا نه ولی سعی کردم پایان جزئیات رو براتون بنویسم.
قربون شما : نازنین

نوشته: نازنین


👍 41
👎 29
113800 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

915216
2020-09-09 00:09:39 +0430 +0430

آخه فرض کنیم که واقعا برادر شوهرت بهت تجاوز کرده اما کرم از خودت بوده که وقتی فهمیدی روت نظر داره باز مثل قبل لباس پوشیدی ،به قول معروف کرم از خود درخته


915222
2020-09-09 00:13:43 +0430 +0430

کپی از داستان دیگه

4 ❤️

915263
2020-09-09 00:50:53 +0430 +0430

خوب بود به هر حال حال کردی و گرنه نمینوشتی . فقط یه چیز تو هم شربت خوردی

3 ❤️

915272
2020-09-09 01:07:58 +0430 +0430

بهت میگن جنده حشری میشی ؟؟؟

جنده دوزاری


915277
2020-09-09 01:22:12 +0430 +0430

خب بیا اهواز به من بده

0 ❤️

915285
2020-09-09 01:41:46 +0430 +0430

مقصر نیستی ولی سکس ادم رو شل میکنه و واسه همه پبش میاد
فقط نباید تنها با مردی بمونی

0 ❤️

915290
2020-09-09 01:51:37 +0430 +0430

امشب حوصله ندارم کامنت بذارم ولی نکته ای که بود این داستان قبلا به عنوان همسایه بوده و حالا شق القمر کردی اومدی مرد همسایه رو اسمشو تغییر دادی و کردی برادر شوهر
مدارس باز شدن برو گمشو مدرسه درستو بخون یه گهی بشی

5 ❤️

915298
2020-09-09 02:08:36 +0430 +0430

یکم حداقل بیشتر مقاومت میکردی بشه گفت تجاوز تو که دادی بهش☹

5 ❤️

915301
2020-09-09 02:19:41 +0430 +0430

خیلی کار کشته یی، کس ره وا دادی بعد میگی تجاوز؟

1 ❤️

915307
2020-09-09 03:00:48 +0430 +0430

تکراری بود

1 ❤️

915308
2020-09-09 03:04:47 +0430 +0430

همش ۴ روزه ندیدیش اونم که شهر دیگه‌س بعد از ۴ روز میگی دیگه هنوز ندیدمش؟ داستان یه خرده عجیب نیس؟

1 ❤️

915346
2020-09-09 08:19:27 +0430 +0430

تهش نباید میدادی،تامام

0 ❤️

915351
2020-09-09 08:49:31 +0430 +0430

باز هم حضور شربت لعنتی در داستان… چای و قهوه نوشیدنی نیست؟ تو هر فصلی از سال شربت؟
بچه ها هرکی شربت خورده کردنش… مواظب شربت دهنده های اطراف خود باشید

1 ❤️

915354
2020-09-09 09:14:03 +0430 +0430

داستان کپی غیرخلاقانه بود ، فقط بجای مرد همسایه (داستان اصلی) نوشتی برادر شوهر!

0 ❤️

915356
2020-09-09 09:16:47 +0430 +0430

قدیم شربت شهادت بود الان شربت گاییدن

1 ❤️

915358
2020-09-09 09:39:01 +0430 +0430

ننویس دادا
اگه مینویسی اینو یادت باشه هیچ زنی موقع تجاوز تحریک نمیشه

1 ❤️

915364
2020-09-09 10:13:40 +0430 +0430

اخه چرا ما باید این کسشعرا رو دوست داشته باشیم چرا خواننده رو خر فرض میکنید؟؟

0 ❤️

915365
2020-09-09 10:16:36 +0430 +0430

باز هم دلت خاس که اومدی نوشتی
من سه ساله از یه قضیه ناراحتم
جرات ندارم به زبون بیارم

1 ❤️

915383
2020-09-09 11:45:47 +0430 +0430

قشنگم تو که خودتم کرم داشتی و کلی هم حال کردی و معنی کلمه تجاوز رو جابجا کردی که … نوش جونت گوشت بشه به کس خیست بچسبه

1 ❤️

915386
2020-09-09 12:15:27 +0430 +0430

آخی ادم چی بگه ی جورایی مظلومانه بود ولی خودتم کونت میخواریده
در کل ادمهایی مثل برادر شوهر تو تخم سگن

0 ❤️

915393
2020-09-09 12:59:22 +0430 +0430

تجاوز سخته به من دوبار تجاوز شده

0 ❤️

915396
2020-09-09 13:21:31 +0430 +0430

سلام. تگ تجاوز واسه این داستان مناسب نیست… چون شما با ولع خاصی از لذت سکس تعریف کردین… در تجاوز موضوع بحدی دردناک هست که بیانش خیلی سخت و رنج اور میشه… در کل از لحاظ شهوت داستان خیلی خوب بود… و تحریک پذیر
سپاس

2 ❤️

915402
2020-09-09 14:15:49 +0430 +0430

داستانت بد نبود ولی من از تجاوز بدم میاد در سکس هردو باید راضی باشن تا سکس بچسبه و حال بده

0 ❤️

915404
2020-09-09 14:52:29 +0430 +0430

خودتم بدت نمیاد چون اینجا عضو هستی و نوشتی

0 ❤️

915417
2020-09-09 16:35:22 +0430 +0430

عالی بود داستانت

0 ❤️

915418
2020-09-09 16:36:34 +0430 +0430

این 🥂شربته🍸 لامصب همیشه نقش موثری داره در کلیه داستانها از کاندوم کارسازتر همین شربته 😂😂😂

0 ❤️

915446
2020-09-09 19:19:38 +0430 +0430

خداشاهده اینو یه پسر نوشته

هیچوقت یک زن از کلمه تلمبه اون هم در تجاوز حرف نمیزنه

دیس
عوضی آشغال

0 ❤️

915447
2020-09-09 19:55:32 +0430 +0430

جنده خانم کوس داده حالشو‌کرده حالا ناراحته. خب جنده تو که بیشتر از اون حال کردی

0 ❤️

915453
2020-09-09 20:49:47 +0430 +0430

با تو میومد ورزشگاه؟؟ سانتیاگو برنابئو میرفتی یا نیوکمپ؟؟؟

0 ❤️

915460
2020-09-09 21:24:46 +0430 +0430

از اولش میخواستی بهش بدی خالی بند تجاوز چی میخواستم به زن داداشم بگم و اینا بعدهم جیق نزدم هماسایه ها ابروم نره خخخخخ

0 ❤️

915464
2020-09-09 22:28:09 +0430 +0430

امان ازخریت

0 ❤️

915465
2020-09-09 22:38:40 +0430 +0430

تا شربت خوندم ته داستان و گرفتم پسرخ ی جقیه بدبخت 😂 😂

0 ❤️

915468
2020-09-09 22:42:53 +0430 +0430

مردی که به زنداداشش نظر داره، انتظاره هر کارکثیفیو باید ازش داشت.
نمیخوام قضاوت کنم ولی وقتی فهمیدین بهتون نظر داره با یکمی سیاست زنانه، هم میتونستین بقولتون به زن برادر شوهرتون عمل کنید، هم اتفاقی نیوفته براتون.
وقتی میگین فهمیدین نظر بد بهتون داره با اینحال باز هم قبول کردین باهاش تنها باشین،بنظرم تجاوزی بهتون نشده که هیچ، با دراوردن چادر عملا میتونم بگم شاید ماجرا این بوده که شما دنبال از راه بدر کردنش بودین، نه برعکسش! و توی اولین فرصتتون هم انجامش دادین.

0 ❤️

915477
2020-09-09 23:54:02 +0430 +0430

تو هم که اصلا راضی به تجاوز نبودی 😂 😂 😂 😂
خدا لعنتش کنه 😇 😇

0 ❤️

915517
2020-09-10 00:43:00 +0430 +0430

بازم همون همیشگیا،نمیدونم چرا تو ایران همیشه شربت یعنی دعوت به سکس

0 ❤️

915537
2020-09-10 00:57:23 +0430 +0430

عالیه

0 ❤️

915579
2020-09-10 02:56:08 +0430 +0430

از اول بگو دلم میخاست ولی فرصت پیش نمیومد
شما خانما برا لذت بردنتون هم کلی بهونه و ناز و ادا اطوار دارین
کار که تموم میشه میگین بهمون تجاوز شد عین همونایی که الان تو رسانه ها از خاطرات ۲۰ سال پیش میگن و دلیل اصلی شکایتشون ته دلشون اینه که چرا فقط یه بار تجاوز کرد؟
بسه دیگه سیامون نکنین

0 ❤️

915593
2020-09-10 05:38:29 +0430 +0430

ای داستانو یبار قبلا اپ شده بود رابطه با همسایه ادمین حالت خوبه؟

0 ❤️

915617
2020-09-10 08:43:26 +0430 +0430

جزِیات مگه پایان داره ؟ مرزهای فارسی را پاس بدارید را گائیدی ههههههه
میگی داستان مال ۴ ماه پیش بعدش میگی از اون ماجرا مدتها میگذره ؟ عزیزم عبارت مدتها میگذره معمولا برای چندین سال بکار میره نه برای ۴ ماه پیش

0 ❤️

915619
2020-09-10 08:49:26 +0430 +0430

این ی داستان دیگه است ک تو سایت خواندم فقط امده طرف رو برادر شوهر خودش کرده و اسم هارو عوض کرده

0 ❤️

915647
2020-09-10 10:57:19 +0430 +0430

عزیزم تو اسپزخونتون چاقو نداشتی فرو کنی تو کونش تا عبرت بشه واسه ی ملت؟؟؟؟

0 ❤️

915659
2020-09-10 12:23:25 +0430 +0430

معلومه که همش الکی بود
هر وقت یه داستان میخونم از بس مضخرفه میگم دیگه نمیخونم
نوشتی خوش تیپی قدت 160 و وزنت 65
مگه میشه با این وزن خوش تیپ هم بود
اگه وزنت 55 بود هم مشکل داشت

ولی دیگه داستان نمیخونم

0 ❤️

915663
2020-09-10 12:34:59 +0430 +0430

واقعا مزخـــــــــــــرف بـــــــــــــــــــــــــــود

0 ❤️

915684
2020-09-10 14:37:08 +0430 +0430

نظر شما چیه؟عالی

0 ❤️

915696
2020-09-10 15:52:42 +0430 +0430

عالی بود . ممنون

0 ❤️

915712
2020-09-10 18:50:47 +0430 +0430

کسی که از تجاوز بدش اومده اونو بازگو نمیکنه. جانم😁😄

0 ❤️

915717
2020-09-10 20:15:38 +0430 +0430

خیلی نامرد بوده آخه با زن داداش 😓

0 ❤️

915739
2020-09-10 23:33:40 +0430 +0430

باز کس و‌شعر

0 ❤️

915754
2020-09-11 00:17:57 +0430 +0430

خودتم میخاریدی

0 ❤️

915787
2020-09-11 00:49:34 +0430 +0430

منکه فکر نمیکنم تجاوزی درکار بوده باشه

0 ❤️

915825
2020-09-11 02:04:54 +0430 +0430

حتما زن اونم یکی داشته میگاییده حرومزاده رو

0 ❤️

915848
2020-09-11 04:02:39 +0430 +0430

سه روز صب تا غروب میکردت؟خب بگو بم چسبیده بار دیگه بیا بگو داستان عشق منو برادر شوهرم!
این چه داستانیه

0 ❤️

915949
2020-09-11 14:43:08 +0430 +0430

کسمغز جقی

0 ❤️

916638
2020-09-14 01:06:50 +0430 +0430

اگه منظورت از ورزشگاه همون باشگاه پس کیر سگ توی داستانت توی کون ابجی خوشکلت بچه خوشکل فکر کردب ما اوسکولیم کیری کونی چرا خودت جای زنا جا میزنی زن شرف داره تو بیشرفی.

1 ❤️

917210
2020-09-16 00:56:43 +0430 +0430

داستانت دروغه.
مجتبی ۴۴۲۵۰ احمقانه ترین نظر تاریخ رو بنام خودت ثبت کردی. آدم اینقدر بی شعور آخه؟

0 ❤️

918490
2020-09-21 00:52:25 +0330 +0330

از همين اول داستان بگم ك هيچ تصوري از كسي ك قدش ١٦٠ و ٦٥ كيلوعه نميتونم داشته باشم غير از چاقي و كلي شكم و پهلو اخه فازت چيه ب خودت ميگي رو فرم
حالا نتيجه جالب تره احتمالا وزنت حدود ٧٥ الي ٨٠ عه و پيش خودت تصور ميكني كه اگه بشي ٦٥ رو فرمي در حالي ك خانني ك قدش ١٧٠ اگه ٦٥ باشه ميشه گفت رو فرمه
البته زنا و مرداي ايراني عقل ندارن ب چربي و دمبه ميگن رو فرم بودن چون كون ورزش كردن ندارن گشاداي شكمو

0 ❤️

915215
2020-09-22 01:55:41 +0330 +0330

کیری ترین چیز این دنیا تجاوز که عین چوپ دو سر نجسه


915217
2020-09-22 01:55:59 +0330 +0330

داد نزدی چون از همسایه ها ترسیدی؟!
همین گوسفند بودن شما باعث می شه که متجاوز راحت کارِ خودش رو انجام بده…
داستانت رو باور نکردم…دیس!


915218
2020-09-22 01:56:05 +0330 +0330

به نظرم اگه خیلی جدی برخورد میکردید به خودش اجازه نمیداد بهت دست بزنه

5 ❤️

915221
2020-09-22 01:56:20 +0330 +0330

لعنت بزرگان اسلام و اجدادشان بر تو باد!
ای زن! تو خود فاحشه ای بیش نیستی
که با چنان ملابسی در نظر آن مرد حشر زده ظاهر میشوی!
حشریت ، بشریت نمی‌شناسد! بشریت که حشریت را می‌‌شناسد!
خدا به داد نگین برسد
یا علی مدد⁦✋🏻⁩

5 ❤️

915229
2020-09-22 01:56:27 +0330 +0330

داستانای تجاوز یه کم رو مخه ولی خوب نوشته بودی و بی غلط.
موفق باشی

3 ❤️

915333
2020-09-22 07:05:05 +0330 +0330

من موندم اگه نگین خوشگل به تمام معنی بود پس چرا چسبید به تو؟ اون برادر شوهرت احمقت یچیزیش نرمال نیست چجوری میاد تو صورت داداشش نگاه میکنه😐؟

0 ❤️

918891
2020-09-23 00:43:03 +0330 +0330

همه نکاتی که کاربرای دیگه در جهت رد نوشته ات گفتن یه طرف فقط اونایی که لایکت کردن. طرف دیگه !!!
خیلی سعی کردم مودب باشم ولی نشد .
اول که این لغات پر مفهوم داستان و … خراب نکنین بعضیاتون با این طرزنوشتن ها
دوم از این به بعد خواستی بنویسی سوییچ اون مغز رو بزن روشن بشه یه کم کار کنه که عقل بقیه رو دست کم نگیری.
اینطوری از ابرا میای پایین رو زمین عین آدمیزاد زندگی میکنی . عین آدمیزاد معنی کلماتو می فهمی . اونوقت میخوای از تجاوز بنویسی .نمیگی آه آنجایم شل شد . واه اونجایم بی حس شد . هی هواااار ملت ولی بهم تجاوزشد .
گند می زنین به هر چه مفهوم و معنی کلمات.
😒😡👎👎👎👎👎👎👎

0 ❤️

915241
2020-09-23 04:41:49 +0330 +0330

خبلی ناشیانه دروغ بود داستانت پسر جون.
صد در صد پسر نوشته اینو
هیچ دختری این شکلی تجاوز نمینویسه

6 ❤️

915317
2020-09-23 04:42:17 +0330 +0330

اون برادر شوهر کثافت بی شرفت …خیلی دیوثه… از دستش خیلی ناراحت شدم …خیلی بهم حرص داد که چرا تو رو از کون نکرد…متجاوز بی ناموس


915318
2020-09-23 04:42:28 +0330 +0330

هفته قبل که اومدن پیشتون از صبح که شوهرت میرفت تا غروب بهت تجاوز میکرد؟ خانوم بچه هاشم این وسط داشتن واسه خودشون ول میچرخیدن نه؟

6 ❤️

915327
2020-09-23 04:42:51 +0330 +0330

ورزشگاه؟
اولایل؟
حجاب نمی گرفتی؟نمی فروختن یعنی؟تو نمی خریدی؟
نتونستم ادامه بدم.ریدم به خوش تیپی و خوش پوشی ت.نخوندم ولی معلومه پسری که احساس حقارت می کنی و خواستی با تغییر جنسیت،دیده شی.ریدم به تغییر جنسیتت!شاشیدم تو مغزت


916859
2020-09-23 04:44:14 +0330 +0330

شروع کرد به مالوندن سینه هام.منم به سینه هام حساسم و زود شل میشم.همینطور ازش خواهش میکردم ولی پاهام داشت شل میشد.اونم فهمید و بغلم کرد بردم توی اتاق خواب😄😄😄
فقط باید بهت بگم بدبخت جقی سریعا برو پیش یه روانشناس میدونی چرا برای اینکه مریض جنسی هستی
چون تا ادم مریض نباشه نمیتونه به زن برادر خودش نظر داشته باشه

1 ❤️

917120
2020-09-23 04:44:24 +0330 +0330

سینه هایت را مالوند!!؟و تو کاملا عین کیر کفتار شل شدی و حالیدی برا خودت بعد اسمشم گذاشتی تجاورز برادرشوهر به من … هی کصو شک نکن شوهرت در حین انجام ماموریت هاش داشته کص نگینو تقه میزده ریدم به کصوشعرت
ستاد مبارزه با کصخولیت

1 ❤️

919262
2020-09-24 07:45:33 +0330 +0330

مردم احمق با نظراتشون حماقتشون رو نشون می دن
گاهی می ترسم بین احمقا زنده ام
تجاوز هر جوری باشه بده
بعد از وقوع شکایت کنید تا بشه آزمایش گرفت

0 ❤️

919385
2020-09-24 22:40:30 +0330 +0330

خیلی شبیه تجاوز من به زن داداش هس فقط با تجربه کردن لذتش نمایان میشه

0 ❤️

919497
2020-09-25 03:59:00 +0330 +0330

ديس ٢٩
Bitch 👌

0 ❤️Top Bottom