تجاوز به نغمه در بچگی

  اسم من نغمه اس تک فرزندم
  الان ٢٤سالمه چیزایی ک میخام بگم شروعش برمیگرده ب ٥سالگیم
  ما اون موقع تو خونه ی پدر بزرگم زندگی میکردیم و رفت و امد عمه و فامیل ب اونجا زیاد بود
  یکی از عمه هام زیاد تر از بقیه میومد که پسرش اون موقع ١٦سالش بود شایدم١٨
  اسمش سعید بود تا قبل از شروع جدی ماجرا هروقت ک میخاستن بازی کنن(آتاری)این منو میذاشت رو پاش و تا کسی نبود منو دقیقا میذاشت رو کیرش ک از رو شلوار معلوم بود چقد سیخ شده و هی منو میمالوند روش و هی میگفت هیس
  اون موقع واقعا نمیفهمیدم چی داره میشه
  تا ی روز ک همه تو حیاط بودن و من تو اتاقمون داشتم دراز کشیده بودم و شهر بستنی ها رو میدیدم دقیقا یادمه اول صبحم بود همه داشتن نون میپختن
  اومد تو و درو بست منم بی تفاوت رومو کردم ب تلویزیون اومد یهو کنارم خوابید و کیرشو دراورد خاستم جیغ بزنم در دهنو گرفت و دستمو گذاشت رو کیر گندش در گوشم گفت عههه میخایم بازی کنیم تو مگه خاله بازی دوس نداری؟این مامان بابا بازیه
  اگه بذاری بازی کنیم برات توپ میخرما بدت نمیاد
  منم هیچی نگفتم میخاستم ببینم چجوریه
  یکم دستمو روش عقب جلو کرد و بوسم کرد و رفت
  تا چن وقت عادتش شده بود هرجا تنها منو گیر میورد تا ی روز ک تو حیاط با بچه ها بازی میکردیم اومد و ب بچه ها گفت نغمه رو صدا زدن مامانش کارش داره و منو برد تو انباری ک نون میپختن همیشه
  اونجا گفت شلوارتو در بیار گفتم عییه گفت مامان بابا بازیه مگه بهت نگفتم
  شلوارمو تا زانو کشید پایین و کیرشو در اورد و اومد نزدیکم منو خوابوند و کیرشو هی مالوند ب وسط پاهام و کسم هی نفس نفس میزد و منو بوس میکرد ک یهو خیس شدم گفتم چیکار کردیییی مامانم دعوام میکنه گفت هیچی نیست الان خشکش میکنم و با ی پارچه وسط پامو ک ابش ریخته بود خشک کرد و گفت برو
  منم دوییدم رفتم تو اناقمون و خودمو زدم ب خواب اصلا شوک بودم از ی طرفم دوس داشتم بازم تکرار بشه
  هی تکرار شد تا ١٠سالم شدو خونه خریدیم و از اونجا رفتیم ولی از اونجایی ک کار بابام بیرون از شهر بود خریدای خونمونو این اقا انجام میداد مثلا خیلی بهش اعتماد داشتن
  ی روز ک مامانم میخاست بره بیمارستان عیادت این اقا هم میاد و دم در بهش میگه کزن دایی اومدم انتن رو ک گفتی درس کنم مامانمم گفته بود باشه منم خواب بودم ساعت ٢بود گمونم این اومده بود تو و اومد تو اتاقم لخت شده بود و اومد کنارم رو تختم خوابید یهو چشم باز کردم دیدمش خاستم جیغ بزنم ک گفت کسی خونه نیست و میخاییم یکم بازی کنیم گفتم من دیگه بزرگ شدم گفت ادم بزرگا هم بازی میکنن باهم دوستن بعدشم پول میگیرن مث من ک برا تو جایزه میخرم گفتم من بدم میاد گفت ن دیگه اگه بذاری برات هرچی خاستی میخرم هی گفتم ن پاشو برو گفت اصن ی روز میریم کوه میریم پارک جنگلی مگه نگفتی دوس داری بری (من چون بابام زیاد نبود پارک جنگلی وکوه نمیرفتیم اینام همش میرفتن جمعه ها و خواهرش میومد کلی تعریف میکرد)
  منم دیگه هیچی نگفتم
  اول کلی بهم ور رفت سینه ام نداشتم ولی انقد میک زد ک یکیش کبود شد انقد باهام ور رفت ک خیس شدم گفت ٤دست و پا بخواب خوابیدم گفت جیغ نزنیا اولش یکم درد داره وازلین زدم دردش کم بشه گفتم چیکار میخای بکنی گفت حالا صب کن
  یهو دیدم گذاشتش در سوراخ کونم و هی فشار میده یهو انقد فشار داد ک ی درد بدیییی کل وجودمو گرفت نمیدونم تا کجا رفته بود ولی کیرش خیلی کلفت بود جیغ زدم و گفتم برو گمشو ولی منو سفت گرفته بود همینجور گریه میکردم اینم ک کیرش در اومده بود هی سعی میکرد باز جاش کنه ک نشد کیرشو کشید کنار و با انگشت هی کرد تو و عقب جلو میکرد بعدشم گفت باید جا باز کنه نمیشه و لباس پوشید و رفت
  وقتی ک رفت با خودم گفتم کاش جیغ نمیزدم کاش میموند و دلم میخاست باز بیاد با اینکه هنوز ی درد بدی تو وجودم بود
  خلاصه گذاشت تا ی روز دوباره مامانم بهش زنگ زد ک سعید ما تلویزیونم درس نشده بیا انتنو باز نگا کن اون روز ب منم گفت تو ام بیا بریم مامانمم گفتم خیلی بهش اعتماد داشت اینم یکم ب انتن ور رفت و دید مامانم داره با تلفن حرف میزنه تو سر سرا ب من گفت بکش پایین و ٤دست و پا بخواب منم سریع خوابیدم و یکم تف زد بهش و هی فشار داد بازم نمیرفت گفتم صب کن برم کرم بیازم گفت ن مامانت میفهمه گفتم ن
  رفتم یواشکی کرم ورداشتم و بازی فکریمم ب مامانمم نشون دادم و گفتم داریم بازی میکنیم گفت باشه منم میرم خونه عمو کمکشون سبزی پاک کنم زود میام
  منم ذووووق زده رفتم بالا گفتم مامانم رفت
  کرمو بهش دادم و زد بهش و هی اروم اروم خاست بکنه تو نمیدونم چقد طول کشید اما رفت و هی عقب جلو کرد خیلی درد داشت خیلیییی اما کیف میکردم من لاغر بودم و اون گنده ی حس خوبی بم میداد
  کیرشو دراورد گفتم تموم شد گفت نه و با دستمال تمیزش کرد و با کیرشو کرد لا پام و هی عقب جلو کرد و ابش ریخت و منو سفت بغل کرد و باز سینه هامو میمکید دیگه کار هربارمون شده بود دیگه انقد کون داده بودم ک وقتی نبود ماژیک و مداد سلفون میکشیدم کلفت ک میشد میکردم تو کونم هویج و خیار دیگه راش باز شده بود
  ١٦سالم شده بود ک اولین بار از کس بهش دادم دلم میخاست بکنه تو هیچی ام برام مهم نبود اونم ک از خدا خاسته گفت درد داره گفتم از کون ک بیشتر نیست گفت چرا گفتم بزن
  اولش هی باهام ور رفت و یهو زد رفت تو کل وجودم درد گرفت و پاهام شروع کرد ب لرزیدن انقد ترسید ک پاشد اب قند اورد
  اون روزم مامانم و بابام رفته بودن خونه عمم منم چون تو امتحانات خرداد بود مونده بودم خونه درس بخونم مثلا!
  یکم ک گذشت حالم بهترشد ولی خون زیادی نیمد گفتم بیا گفت نه برا اندفه بسه حالت خوب نیس گفتم ن بیا دوباره اومد و زد توش تازه میفهمیدم سکس چیه کیر چیه انگار رو ابرا بودم انگار دلم میخاست جیغ بزنم و ب ی جا چنگ بزنم فقط لباشو گاز میگرفتم هوووف نمیدونم چقد گذشت اما ابمون اومد و اون درش اورد ابش ریخت تو دستمال...گذشت چن وقت همدیگه رو ندیدیم و من هی از نت فیلم میدیدم اونم فقط گروهیا اینکه همزمان چن تا کیر داشته باشی هرکدومو هر زمان اراده کنی بره ی جات
  دلم میخاست تجربش کنم گفتم ب سعید میگم تا ی روز ک رفته بودیم خونه مادربزرگم بهش گفتم گفت اتفاقا دوستام پایه ان!اما کجا!گفتم پارک گفت اخه نمیشه که بذار ببینم خونه دوستم شاید بشه
  دوستش اینجا دانشجو بود و خونه گرفته بود اما با ی نفر دیگه
  خلاصه ی ٢روز بعدش بهم گفت ک خونه و همه چی امادس بریم
  منم ب مامانم گفتم ک میخام برم خونه نگین درس بخونیم.....
  ادامه دارد


  نوشته: نیلا

 • 10

 • 27
 • نظرات:
  •   407TT
  • 1 هفته،5 روز
   • 15

  • سن پسر عمتو نمی دونستی؟؟؟؟!!!!-__-


   پسر جون 16 ساله جقی اینو بفهم اگه به یه دختر تجاوز بشه نمیاد درموردش توی یه سایتی که همه می بینن داستان بنویسه!!!


   پر پرش تایپیک می زنه و چس ناله در می کنه که اونا هم باز پسرن:/


  •   Ado_Den_Haag
  • 1 هفته،5 روز
   • 9

  • چقدر تجاوز به کودکان تو ایران زیاد شده (dash)


  •   سناتور_جان_مککین
  • 1 هفته،5 روز
   • 5

  • تجاوز کجا بود عزیز من
   کونت خارشک داره شما (clap)
   کصشر هم نبود،کون شعر بود (erection)
   کیرم تو کون خودت و پسرعمه اوبنه‌ایت (sick)


  •   مردزخمی
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • اینکه کسی از بچکی مورد تجاوز قرار بگیره یه واقعیت تلخه، ولی خیلی کیری و درهم برهم نوشته بودی


  •   soan_bendiii
  • 1 هفته،5 روز
   • 11

  • نمیدونم تا چه حد حقیقت بود ولی انگار میخواستی خارش خودتو بندازی گردن پسره


  •   boyboy36
  • 1 هفته،5 روز
   • 4

  • تو میدونی تجاوز یعنی چی؟
   کسی که بهش تجاوز بشه نماید اینجا از ماژیک کردن تو کونش بگه


  •   Mester.kir
  • 1 هفته،5 روز
   • 7

  • کونی که خارش میکنه/خودش سفارش میکنه


   منبع اسکی :امضاء یه بنده خدایی


  •   Siakav
  • 1 هفته،5 روز
   • 0

  • چاخان


  •   ناژو
  • 1 هفته،5 روز
   • 7

  • زشت و غیر واقعی.از نزدیک بچه ۵ ساله ندیدی...کسی نپرسید چرا بدنت کبود شده ؟ادامه نده لطفا...


  •   farbod92
  • 1 هفته،5 روز
   • 4

  • میای مینویسی تا تونستی تو 10 سالگی کون بش دادی! بعد میگی تجاوز؟
   گرفتی ما رو؟


  •   پروو
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • از بچه سو استفاده جنسی کردن کثیف ترین کار. به جا اینکه پردت و میدادی بزنه، تو که بزرگ و مثلا عاقل شده بودی باید کیرش وبا قیچی میبریدی نه اینکه را به را بهش مفتی بدی.


  •   Lucky.man
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • آخرای داستان خراب کردی. و نشون دادی یه پسری که میخوای حس ترحم دیگران رو تحریک کنی


   البته: بچه نابالغ که درکی از سکس نداره و عقل رس نشده، حتی اگه خودش پیشنهاد بده، باز هم تجاوزه.
   برای همین سکس با بچه جرم سنگینی داره و متجاوز نمیتونه بگه خودش راضی بوده و خودش خواست


  •   Zamanfaeel
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • خدایی من خیلی کم نظر میدم ولی این دیگه انقدر کسشعر بود نتونستم فحشت ندم جقی. آخه کونی مامانت داشت با تلفن حرف می‌زد یارو گفت چهار دست و پا بخواب؟ بخوااااااااب؟ مغزتو گاییدم


  •   زندگی+فانتزی
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • بنظرم اونیکه بهش تجاوز میشده سعید بوده نه نغمه


  •   Mahsatt78
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • ی دختری که ی بار کون داده باشه میفهمه که چقدر درد اورو سخته هیچ زنی دلش نمیخاد کون بده ببین تو ی پسری که عقده کون دادن داری


  •   Farzad998
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • خیلی زشته واقعا کیرم تو کلتون جاکشا حالا هی بگین امام زمان ظهور میکنه خب کی دیگع میخواد بیاد ببینه دخترا از پنج سالگی میدن تازه اگه یه درصد راست باشه داستان کیریت تو یه پسر بچه جقی هستی


  •   Farzad998
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • خیلی زشته واقعا کیرم تو کلتون جاکشا حالا هی بگین امام زمان ظهور میکنه خب کی دیگع میخواد بیاد ببینه دخترا از پنج سالگی میدن تازه اگه یه درصد راست باشه داستان کیریت تو یه پسر بچه جقی هستی


  •   منصور.دودول
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • تو خودت میخاری انگار؟!
   پسر عمتو گیر بیارم با کرم نیوآ از کص میکنمش


  •   كارآگاه.مخفى
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • داستان ننوشتى...


   رييييييدى


  •   Behzadjafari
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • اگر با من بازی کنی بستنی کیم میدم بهت
   انگار ملت و کس فرض کردی
   ننویس دیگه


  •   سرو_تنها
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • متاسفانه باید بگم خانواده بر اساس قوانین سکسی و جنسیتی شکل گرفته و این یعنی فساد...پس کانون خانواده هسته اصلی شکل گیری فساد هست!


  •   Mamad.kermani
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • کاری به موضوع داستانت ندارم.ولی اگه میخوای ادامشم اینجور کیری بنویسی خواهشا ننویس جقی خان.اون خیارو هویج که میکنی تو کونت تو دهن پسر عمه کونیت :(


  •   qazedctgbplm
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • خاک تو سرت تو اون سن با اون نره خر بازی میکردی پردتو تو سن کم زد به چپتم نبود؟ خواهشا کمتر کس بگو


  •   instammm
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • باز ما موندیمو خایه باقر (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)


  •   miago
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • به جا اينكه اينجا فحش بنويسي برو بپرس چرا نمايندهاي مجاست سن ازدواج دختر رو ٩ سال تعييين كردند ، ادا تنگا رم در نيار


   تو ارىپا نيستي كه رگ گردنت بزنه بيرون ، كردن بچه نه ساله در ايران به اسم ازدواج قانونيه جيگر


  •   مردتنها90
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • تو توی 10سالگی شروع کردی به دادن مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟ (dash)


  •   Unknown_SH
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • منکه نتونستم تا اخر بخونم
   ولی اگه واقعی باشه از این آدما بی شرف ترم هست؟


  •   DanTheRipper
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • کص نگو کدوم دختر ۱۶ ساله‌ای میگه بیا بکن تو کصم گوربابای پرده فاک می یس!!

   کصشعر گوی آفریقایی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو