تجاوز مرد سن بالا بهم بعد سینما

  سلام این داستان که براتون مینویسم بر میگرده به زمانی که دوم راهنمایی بودم یک پسر تو پر با یک کون تپل و قلمبه و سفید و بی مو تا اون موقع خیلی علاقه داشتم هر وقت میرفتم حموم با خودم ور میرفتم و چند بار هم با یکی از پسر عموم هام لاپایی زده بودیم و با هم ور رفته بودیم .
  داستان بر میگرده به ظهر یک روز جمعه که من از بیکاری رفتم سینما دم در سینما تو صف خرید بلیط بودم که یکی از آشنا ها رو دیدم یک مرد حدودا ۳۵ الی ۴۰ ساله با هم احوال پرسی کردیم و من تا اون موقع نوبتم شد بلیط گرفتم رفتم تو سینما یک جا پیدا کردم رفتم نشستم هنوز فیلم شروع نشده بود دیدم اونم اومد و من رو که دید اومد کنارم نشست و شروع کرد به صحبت کردن و به بهانه های مختلف دست به رانهام میزد منم اصلا تو باغ نبودم بین دو تا سانس رفت کلی پفک و چیز میز واسم گرفت و همش از فیلمهای ایرانی قدیمی برام صحبت میکرد منم خیلی دوست داشتم نگو نامرد تو فکر کردنم بوده .....
  فیلم که تموم شد اومدیم بیرون که برم خونه گفت کلی عکس از بازیگرهای ایرانی قدیم داره برم خونش بهم نشون بده من ساده هم قبول کردم رسیدیم در رو باز کرد یک خونه دو طبقه قدیمی رفتیم داخل یکی از اتاقها که یک رختخواب هم وسط اتاق پهن بود مثل خونه مجردی بود بعدا فهمیدم طرف کلا مجرده گفت بشین من الان میام رفت اتاق بغل و بعد از چند دقیقه با زیر شلوار اومد و مستقیم اومد نشست کنارم و بدون مقدمه شروع کرد به ور رفتن با رون پاهام و دست من گذاشت رو کیرش از رو شلوار شق شق بود منم از ترس خشکم زده بود و نمیتونستم حرف بزنم بغض گلوم رو گرفته بود و اونم هی منو میبوسید و قربون صدم میرفت یک دفعه من رو بلند کرد و شروع کرد تمام لباسهام رو درآورد منم مثل یک جنازه بودم بغض کرده بودم و هر چی میگفت گوش میدادم تا من رو لخت کرد برق از چشاش پرید گفت وای عجب بدن سفید و قلمبه ای داری از یک دختر بهتری خودش سریع شلوار و زیرپوشش رو درآورد و منو به پهلو خوابوند رو رختخواب و خودش رو از پشت بهم چسبوند دستش رو آورد رو کیر کوچولوی من گذاشت و یک خنده ای کرد و گفت چقدر کوچیکه تو باید دختر میشدی دست من رو گرفت و برد پشتم کیرش رو از تو شرتش درآورد داد دستم و گفت به این میگن کیر ، واقعا کلفتیش رو حس میکردم بعدش کیرش رو گذاشت لای کونم و شروع کرد لایی زدن بعد از یک دقیقه گفت به شکم بخواب و یک بالشت گذاشت زیر شکمم و کونم رو داد بالاتر و گفت با دستام لای کونم رو باز کنم منم از همه جا بیخبر هر چی میگفت گوش میدادم صداش رو شنیدم که یک تف گنده انداخت رو کیرش من پشتم بهش بود و هیچی نمیدیدم یهو سر کیرش رو که با تف خیس کرده بود گذاشت دم سوراخم من از ترس یهو بی اختیار یکم خودم و دادم جلو و لپای کونم رو ول کردم من رو بغل کرد و گفت نترس فقط لایی میزنم تو نمیدم دستهام رو گذاشت رو کونم و گفت لای کونم رو باز کنم منم هرچی میگفت گوش میدادم دوباره سر کیرش رو گذاشت رو سوراخم و آروم میمالید به در سوراخم منم کم کم ریلکس شدم و خودم رو شل کردم که یه دفعه سرش رو داد داخل درد بدی تمام وجودم و گرفت و زدم زیر گریه و اونم بدون توجه فقط فشار میداد و من رو محکم گرفته بود و میگفت الان تموم میشه اصلا احساس لذت نداشت فقط درد بود اصلا نفهمیدم چقدر طول کشید که یهویی کیرش رو در آورد و کنارم نشست برگشتم دیدم آبش داره میاد و با شورتش پاکش کرد و کونم منم پاک کرد و لباسهام رو پوشوند و گفت برو خونتون باورتون نمیشه تا خود خونه سوراخم درد میکرد و می سوخت احساس میکردم هنوز یک چیزی تومه واقعا خاطره بدی بود برام
  ممنون گه تحملم کردین.


  نوشته: Ali

 • 7

 • 15
 • نظرات:
  •   Ares.1
  • 6 ماه،3 هفته
   • 1

  • اول اینکه از تجاوز حالم بهم میخوره ، حتی دوست ندارم بهش فکر کنم
   دوم اینکه اصلا میدونی بدن تو پر یعنی چی؟!؟
   مفهوم تو پر رو میدونی یا چون همه داستانا نوشتن ، تو هم میگی حتما چیز شاخیه و منم باید باشم و حتما بنویسمش؟!؟
   فقط تا خود خونه سوراخت درد میکرد؟! مفعول های حرفه ای هم با این چیزی ک تو گفتی ، تا یه هفته نمیتونن راه برن!!


  •   Younan
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • منم بچه بودم پیرمرد کفاش محلمون زیاد منو می‌شوند رو پاش (کیرش)
   صفا باشه پیش میاد :D


  •   Skysea
  • 6 ماه،3 هفته
   • 3

  • حقته که کونت گذاشت کسی وسط ظهر میره سینما؟؟


   بعدش ام مگه فوتباله که که بین دو تا سانس رفت برات چیز خرید (dash)


  •   fazi20
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • :/ چی بگم .....


  •   ARYA52
  • 6 ماه،3 هفته
   • 7

  • تا اونجا که گفتی تو سینما دست مالی کرد بعد گولت زد برد خونه قبول که نمیدونستی.
   اونجا که لختت کرد کیرش رو گذاشت بای کونت بعد گفت خودت کونت رو باز کن گفتی از همه جا بی خبر نمیدونستی داره چکار میکنه؟
   کیرش لای کونت بعد میگه خودت کونت رو باز کن، احتمالا فکر کردی تو کونت دنبال کشف راز افق رویداد سیاه چاله میگرده؟


  •   AYou
  • 6 ماه،3 هفته
   • 1

  • رانهام؟
   همین که دردشو را فهمیدی باز خوبه
   چون تو کل داستان نفهمی بیش نبودی


  •   mhdnjfi58
  • 6 ماه،3 هفته
   • 1

  • بین دو سیانس؟؟؟؟!!!!
   نه!
   بین دو سیانس!!!!؟؟؟؟؟
   .
   .
   یه جور دروغ بگو بشه باور کرد آخه


  •   sashaarian
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • اون نیمه مربیها رو برده ؛ چون بین دو نیمه برات چیپس پفک خریده و این تاکتیکش جواب داده


  •   ssonna
  • 6 ماه،3 هفته
   • 1

  • دوحالت داره یا تو از شنگول و منگول و حپه ی انگور خیلی خیلی کودن تر و کسخل تری یا ماهارو خیلی خیلی ازونا کسخل تر واحمق ترفرض کردی عزیزم (biggrin)


  •   شب_گرد_تنها
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • تا اونجا خوندم که گزاشت لای کونت و لایی زد... مگه فوتباله پدر سگ؟


  •   Emperatoorxxx
  • 6 ماه،3 هفته
   • 2

  • بگو دلم خواست دادم دیگه.یارو گذاشته تو کونت بعد تو میگی از همه جا بیخبر بودی خرچنگ


  •   امیرخان۱۳۴۱
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • بنظر واقعی میاد
   بهش خرده نگیرید بچه بوده گولش زده کوونش گذاشته


  •   mosipimpa
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • به تازگی محققان دو بیماری جنسی جدید کشف نمودند که نمونه بارز هر دو نوع بیماری در این داستان مشهود بود قبل از هر چیز از زحمات عمو کاندمی عزیز تشکر می کنم که در راستای حفظ شعائر و ارزشهای نظام مقدس مکرراً پوشش کاندوم را بر ملت عزیز شهوانی توصیه می کنند و در ادامه موضوع بیان کردیم دو بیماری مهلک بنام جق کینسون و جق زایمر به لیست کنوانسیون بیماریهای خاص جقیلیکس اضافه گردید . در بیماری جق زایمر شخص مبتلا پس از هر بار استمناعععع دچار فراموشی شده و مجدداً و بارها و بارها جق میزند تا از فرط ضعف میمیرد در دومی یعنی جق کینسون به دلیل لرزش دست آلت از دست لیز خورده و مشت شخص جلقی محکم بر پیشانی اصابت نموده و دچار مرگ مغزی میشود لذا از دوستان عزیز تقاضامندم قبل از مطالعه داستانها خود را در معرض ابتلا قرارندهند و واکسینه نمایند


  •   amirmiserable
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • کون کردن مهارت میخواد
   بیا یجوری خودم بازت کنم که کونت خودش بقاپه کیرمو


  •   حاج.دولدار
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • خودت دوس داشتي كه رفتي خونش وسط تشكش


  •   love.yavar500
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • نه لایک ونه دیس لایک چی بگم از سادگی وحماقت واینکه گوه خوردی چاقال بدون بزرگتر ت رفتی سینما که این بلا سرت بیاد خودت کونی تشریف داشتی که وقتی اون مرتیکه کیرکلفت به تو گفت بخواب روتشک من فک کردی می خواد ارشادت کنه لای گونت بازکن با دستهات خو که چی هالو؟!!کون پاره حقت بوده باید اینطورمیشدی باکس وکارت سینمانرفتن این جور میشه که دیدی.


  •   aminrezvani
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • سلام آقا یک سوال داشتم مطمئنی که به جای سینما نرفتی فوتبال؟ اون پيرمرده هم احتمالا داوری چیزی بوده بردت یه حالی بهت داده


  •   احسان با کون گنده
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • منم اینجوری گاییده شدم
   خیلی درد داشتم ولی اون به کارش ادامه داد. تا چند روز دستشویی نمیتونستم برم .


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو