داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

تجربه ی شیرین نیلو

1396/10/11

سکس برای من یه حس کثیف یه کار اشتباه تعریف شده بود و همیشه فکر میکردم اگه انجامش بدم گناه کردم اما دو سال پیش وقتی ۱۷ سالم بود با اهورا اشنا شدم پسر خوشتیپی بود بور و خوشگل درست همونطوری که من دوست داشتم اولش فقط باهم چت میکردیم اون میخواست که منو ببینه و باهم بیرون بریم اما مادر من بهم اجازه بیرون رفتن نمیداد تا اینکه تصمیم گرفتم به مادرم بگم که با این پسر چت میکنم و میخواد منو ببینه و بیشتر باهام اشنا بشه مامانم ادم راحتیه و با این موضوع که من با‌پسر چت میکنم مشکلی مداره اما اجازه بیرون رفتن نمیداد خلاصه با کلی خواهش تمنا من و اهورا مامانم بالاخره رضایت داد که نیم ساعت برم و زود برگردم توی پارک قرار گذاشتیم ساعت ۳ بعد از طهر رفتم توی پارک نشسته بود روی صندلی با با فاصله رو صندلی کنارش نشستم چند دقیقه ای به سلام و احوال پرسی گذشت همینطور داشتیم از این در و اون در حرف میزدیم که یهو…
لبم رو بوسید این اولین بوسه من بود و هیچ کاری نمیتونستم بکنم لبمو تکونم ندادم اون منو
بوسید چقدر حس خوبی بود اونروز گذشت رابطمون خیلی خوب شده بود اما از بوسه فرا تر نرفته بود ۶ ماه از رابطمون گذشته بود ی روز که خونه تنها بودم پی ام داد که داری چیکار میکنی گفتم مامانم نیست دراز کشیدم گفت ببینمت منم که شیطون گل کرده بود با همون لباسی که تنم بود عکس فرستادم یه شلوارک قرمز با ی تاپ جذب مشکی تنم بود که سینه هام ازش زده بود بیرون عکس و که سین کرد گفت جوووون عشقم چقدر سکسی شدی من ذوق کرده بودم از این تعریفش گفت مامانت کی بر میگرده؟ گفتم رفته خونه خالم و تا شب میمونه گفت بیام پیشت؟ یکم مکث کردم هم دلم میخواست بیاد هم ازش میترسیدم نمیدونستم به کدوم حسم عمل کنم که گفت زود میام پنج دقیقه میشنم و زود برمیگردم منم قبول کردم با ۱۰ مین بعد زنگ زد گفت سر کوچتونم تو این شیش ماه بعده کلاس زیاد اومده بود دنبالم و منو رسوند بود خونه و ‌ادرس را بلد بود بهش گفتم رد و میزنم بیا بالا در خونه رو بازکردم و اومد بالا منم تو این مدت ی رژ قرمز زده بودم رسید جلوی در و کفشاشو در اورد و گذاشت تو خونه و در بست اومدم بهش سلام کنم که من چسبوند به دیوار و دستش و دو طرف صورتم و شروع کرد لب گرفتن منم باهاش همراهی میکردم و زبونشو میمکیدم و لباشو گاز میگرفتم اونم ی دستش سمت راست صورتم و قاب گرفته بود و دست دیگش از روی تاپ سینمو میمالوند واقعا فوق العاده بود خیلی حشری ایم کرده بود دست از بوسیدنم برداشت و گفت عشقم،خانومم،همه زندگیم دارم میمیرم برات این کیر بی صاحاب رو تو راست کرده میخواد بهش حال بدی لحن حرف زدنش دیوونم میکرد و به حشرم اضافه میکرد خواستم مخالفت کنم و گفتم نه نمیشه زشته گفت چی زشته دار و ندارم تو خانوم منی مادر بچه هامی چرا زشته دیگه کاملا با این حرفا اون ی ذره شکی اک که داشتم از بین رفت و دستم و بردم سمت کمبرند شلوارشو بازش کردم و شلوارش و کشیدم پایین که کیرش افتاد بیرون اووووف ی کیر کلفت سفید زیاد دراز نبود اما کلفت بود با تخمای صورتی زانو زدم و‌نگاش کردم که گفت بخورش دیگه همین میخواد جر وا جرت کنه ها خندیدم و سر کیرش رو کردم تو دهنم و اروم اروم میک میزدو با ی دستم تخماشو میخوردم سعی میکردم تا جایی که میتونم دندونام نخوره ب کیرش چون از دوستام شنیده بودم که اینجوری دردشون میگیره خلاصه اروم اروم براش ساک میزدم و زبانمو میکردم تو سوراخ کوچیک سر کیرش اونم حال میکرد و چشاشو بسته بود یهو دستشو گزاشت پشت سرم و سرمو هل داد سمت جلو و همه کیرش رفت تو حلقم منم حالم بد شد و اوق زدم اما بدم نیومد از این کارش یکم نفس گرفتم و رفتم سراغ تخماش با لبم گوشت تخمشو میکشیدم و میک میزدم داشت از سهوت میمرد که منو بلند کرد و پرت کرد رو مبل شلوارکم و از پام کشید بیرون و گفت میخوام کس کوچولوی خانومو بخورم من از ذوق شهوت داشتن دیوونه میشدم بلندم کرد و تاپمو از تنم در اوردو و سوتینمم در اورد اما شورتم و در نیاورد خودشم تیشرتشو در اوردم هجوم برد سمت سینه هامو نوکشو میک میزد زبونشو دوره صورتی ممه ام میچرخوندو م نوکشو میک میزد بای دستش رفت سمت کوسمو میمالوندش من دیگه صدای اه و نالم در اومده بود و بلند بند اهههه میکشیدم و میگفتم جوووون کیر کلفته من بخورش عاشقتممم کسمو بخورش ترو خدا دارم میمیرم بلد بود چطوری ادم شهوتی کنی از بین سینه هام لیس زاد و اومد سمت پایین التماسش میکردم که کسمو بخوره حسابی خیس کرده بودم رفت سمت کسم دو طرف پامو از هم باز کرد و کناره های رونمو میخورد و من اه میکشیدم و خواهش میکردم کسمو بخوره که یدفعه با یه حرکت یهوی سرتو از پاپ کشید بیرون و کفت جوووون چه کسی داشتی خانومم و ما خبر نداشتیم خندیدم و با صدایی که توش شهوت موج میزد گفت جووون تو رو خدا فقط بخورش دارم میمیرم کفت چشممم سرشو برد سمت کسم و ازبالا به پایین یه لیس اساسی که مردمممم دیگه جیغ میزرم کسمو میمکید و زبونشو میکرد توش چوچولمو گاز میگرفت و من اه و تاله میکردم با دستم سرشو فشارمیدادم به کسم و میگفتم اوووووف جووون عاشقتم دیوونتم میگفت کست ماله کیههه میگفتم تو عشقم تو همش ماله توعه بخورش اوووف یه دفعه زبونشو برد سمت چوچولمو با قدرت میک زد که انقباض کسمو هس کردم و ی فریاد بلند زدم یکی از بهترین حسایی بود که تا حالا داشتم و فهمیدم ارضا شدم و بلند شدم ی لب جانانه ازش گرفتم خواست بکنه تویه کونم که نزاشتم گفتم درد داره نمبخوام بهم گفت برو کرم بیار قول میدم جوری بکنم که زیاد درد نکشی رفتم از تو اتاقم کرم اوردم و دادم بهش اونم منو به صورت سگی خوابوند و به کونم کرم زد اپل ی انگشتشو کردتو کونم بعد دو انگشت و اخرشم سه انگشت قشنگ که کونم جا وا کرد کل کیرشو کرد تو کونم که از درد داد زدم خواستم بلند شم که اجازه نداد و کیرش و تو کونم نگه داشت و بعد از چند دقیقه شروع کرد به تلمبه زدن یکم درد داشت اما به خاطر حالی که بهم داده بود تحمل کردم اما کم کم دردش کم شد و منم حال میکردم تند تند تلمبه میزدو منم داد و فریاد میکرد و میگفت عشقم کس و کونت ماله منه و منم میگفتم اوووم جون اره اهههه اههه اوموو عاشقتم بعد از چند تا تلمه ابش و اومد و ریخت تو کونمو و‌ کیرشو درد اورد و همو بوسیدیم این الان هنوزم با همیم و قرار ایفند ماه بیان برای خاستگاری و نشون کردن امیداورم شما هم سکس و با کسی که عاشقشین تجربه کنید و بهم برسید.

نوشته: نیلو


👍 2
👎 10
3337 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

667631
2018-01-01 22:15:34 +0330 +0330

خانممی مادر بچه هامی ادمهایی رو میشناسم که با این جمله ها صد تا دخترو زدن زمین هنوزم مجردن!!

1 ❤️

667644
2018-01-01 23:41:44 +0330 +0330
NA

خوبه سکس کثیف بوده برات وگرنه الان از الکسیس رد داده بودی
حقی کی بودی تو

2 ❤️

667657
2018-01-02 01:47:37 +0330 +0330

جقی،آخرش آبت اومد چشات کور شد ندیدی چی تایپ کردی: و کیرشو درد آورد و همو بوسیدیم این الان هنوزم باهمیم و قراره ایفند ماه…

1 ❤️

667662
2018-01-02 05:00:19 +0330 +0330

قشنگ بود عزيزم نوش جون كونت اب كيرش

0 ❤️

667694
2018-01-02 14:01:58 +0330 +0330

تخم صورتی!باد پلنگ صورتی افتادم (rolling)

2 ❤️

667695
2018-01-02 14:02:22 +0330 +0330

*یاد

0 ❤️

667751
2018-01-03 01:54:05 +0330 +0330

کستو بخورم عالی بود

0 ❤️

667861
2018-01-04 07:18:55 +0330 +0330

بیضه صورتی دلمو‌ بردی،عاشق شدی و کونمو نخوردی
نشون به اون نشون یادته چقد ممه هامو خوردی!
اسم داستان رو بذار خاطرات انسانهای صورتی

1 ❤️

667905
2018-01-04 20:31:00 +0330 +0330

سکس کثیف بود واست که
انقد بدم میاد ادا تنگارو در میارن

0 ❤️Top Bottom