تعمیر شیر آب خونه خواهرم

  1397/5/31

  سلام
  داشتم با تلفن صحبت میکردم که زنگ تلفن مغازه مجبورم کرد تلفن خودم قطع کنم گوشی رو برداشتم خواهرم بود گفت شیر آب خراب شده وقت داری درست کنی منم گفتم باشه میام اسمش میترا بود ازم بزرگتر وسایل تو ماشین گذاشتم رفتم زنگ و زدم در باز شد بالا رفتم درب ورودی باز شد و خواهرم با حوله دور سرش معلوم شد از حمو م اومده رفتم داخل و دست دادم دستش چقدر ظریف و لطیف بود گفتم بقیه کجان گفت محمد رفته روستا مادرش اینا و بقیه هم تازه رفتن مدرسه گفتم مشگل چیه میترا از جلو منو به اشپزخونه راهنمایی کرد تازه فهمیدم که که لباس تنش یه بلوز نازک بدون سوتین و یه استریج مشکی و معلوم می
  شد که شورت نپوشیده اخه پوستش سفید بود و استریج کش اومده بود و بدنما بود شیر اب سینک ظرفشوئی نشون داد که خیلی چسب اکواریوم دورش بود و بعد درب زیر سینک باز کرد و خم شد وسرش برد داخل و باسن نازش و سمت من و مثلا خواست اب ریزی داخل نشون بده خوب توجه کردم سوراخ کونش و خط کوسش معلوم بود و یه سوراخ به اندازه یه سکه درست درب کوسش باز بود و سفیدی کوسش با تارهای مو ظریف و کم پشت خود نمایی میکرد رفتم جلو و خم شد زیر سین چو جا نبود من نشستم کف زمین و میترا همینطور سرش داخل بود و تا خواست بیاد بیرو سرش به لبه سینک خورد و افتاد تو بغل من منم بغلش کردم و خندیدم وگونه شو بوس
  یدم میترا بلند شد و رو صندلی تو اشپزخونه نشست و من شیر و باز کردم و میترا هی به هر بهانهای میومد خودشو میمالید به من بد جور کیرم بلند کرده بود شیرو باز کردم و دادم میترا و گفتم تمیز بشورش و خودم نشستم میترا رفت حموم و شیرو بشوره پشت سرش رفتم و مثلا راهنمایی کنم خم شده بود رو تشت اب و وایتکس و منم هی میگفتم چکار کنه اومدم از کنارش رد شم انطرف تا با سردوش سیار اب بریزم رو شیر ناخوداگاه من در فضای کوچیک حموم من از عقب به بهش چسبیدم و میترا با نگاهی رضایت خودش رو اعلام کرد من دستم به کمرش بود و به ارومی کیرمو میمالیدم بهش که اونم داشت همراهی میکرد دیگه هر دومون تحریک شده بودیم نشستم و با دو انگشت استریج نازک رو پاره کردم و با زبونم لبه غنچه کوسشو لیسیدم اه از نهاد میترا بلند شد و با دستش سینه هاشو فشار میداد و گاهی با دو دستش مچ ساق پاشو میگرفتو منم حسابی داشتم کوس و کونش و میخوردم حالا دیگه شهوت در چشمای هر دو مون موج میزد ولی هیچ حرفی نمیزدیم شاید خجالت میکشیدیم شلوارم باز کردم و کیرم مثل فنر پرید بیرون میترا بدون حرفی زانو زد و کیرمو کرد دهنش چشای ابی رنگش و بسته بود و نگاه نمیکرد ولی صدای نفس هاش مشخص بود که داره لذت میبره و شهوتی چون با ولع خاصی میخورد انگار داره تموم میشه چند دقیق همینطور گذشت و اه از
  نهاد من در اومده بود بلندش کردمو لبم رو لبش و سینه هاشو فشار دادم انقدر تحریک شده بود که خودش لبه بلوز گرفت و بازش کرد و دکمه ها کنده شدن و سینه هاش که نوکش بالا بود و اندازه یه هلو درشت تو دستم جامیشد می مالیدم و میخوردم میترا رو به دیوار تکیه دادم یه پاشو با دستم گرفتم کیرمو تنظیم کردم و اروم هلش دادم تو کوسش خیلی ابکی شده بود اما تنگ بود چند تا تلمبه زده همزمان با تلمبه زدن بغلش کردم و لبم رو لبش میترا هم حالا صداشو بلندتر کرده بود و داشت لذت میبرد بعد از چند دقیقه یا کمتر خسته شدم و پاشو پایین دادم و میترا برگشت و از پشت کیرموکردم تو کسشو شروع به تلمب
  ه زدن حالا رونهام میخورد به باسن سفید و خوش تراش میترا و هر ضربه یه لرزش به خودش میگرفت میترا حالا میگفت جون بکن تندتر تندتر و ناله میکرد و منم شلوار استریچ رو بیشتر پاره کردمو فقط دور کمرش بند مونده بود و چند بار که صب میکردم تا نفس بگیرم میترا سریع کیرمو میکرد دهنش و میخوردش و من دوباره بلندش میکردم باز دوباره کوسشو میکرده حالا دیگه نای نداشتم .و چند تا تلمبه زدم همه ابم تو کوس میترا ریختم و کیرم از کوسش بیرون افتاد اما میترا مشخص بود اروم نشده و کیر میخواد اشاره کردم خودشو بشوره کامل و داخل کوسشو خالی کنه و منم رفتم تو پذیرایی میترا بعد از چند دقیقه
  اومد و لباسها پاره رو دراورده بو و لخت اومد منو بغل کرد و لبم خورد ومنم هلش دادم رو مبل و بغلش کردم همزمان که سینه هاشو میخوردم چوچولشومیمالیدم و بوسه از اندامش حالا دیگه هردو مون داشتیم لذت میبردیم و در همین حین میترا هم منو مهکم بغل کرد و پاهاشو چسبود به و ارضا شد .


  نوشته: شهاب

 • 11

 • 56
 • نظرات:
  •   atia
  • 1 سال،3 ماه
   • 4

  • هن


  •   happysex
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • موشک شهاب ۲ تو کیونت


  •   A.m67
  • 1 سال،3 ماه
   • 3

  • واقعا برات متاسفم
   سکس با محارم نهایت پستی
   ولی در کل کم جق بزن
   فک کنم خواهر نداری ولی اگه داشتی کیرشهوانی تو کوس خواهرت


  •   kmhdymk
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • خوک صفت


  •   yourfucker
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • دداشتی جق میزدی داستان مینوشتی؟ (dash)


  •   رفیق سکس بی کلک
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • آشو پت به نظر من تو خاک بر سر بیشعور از سکس بامهارت خیلی لذت میبری ولی دسترسی بهش نمی تونی داشته باشی بخاطر همین عقده کردی و شهوت کیریت زده بالا وبه نوعی توهمات که اتوماتیک وار باعث شده لاشی جون سطح تخییلاتت هم بزنه بالا وکسشعر بنویسی .کسخول مواظب باش فشار فکری زیاد سکس با آبجی جونت روانیت نکنه اگه خیلی طالبی باهاش حال کنی مادر قهوه شمارشو بده مخشو بزنم برم تو کارش بعدم یواش یواش راضیش کنم برات <img class=" />
   بچه ها نظر شما چیه درست نمیگم؟
   شمارشو بفرست برام حتما اوکی میشه


  •   m.j_magic
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • یعنی بعضیا انقدر جلق میزنن که مخ واسشون نمیمونه رفته شیر آب و درست کنه بعد فمیده دستش لطیفه شرت و سوتین هم نداره کردتش (clap) (clap) (clap) (clap) من کسخلم


  •   moein18ke
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • توی کل زندگیت نمیدونستی چه دست لطیفی داره؟


  •   Just_fun_fuck_your_sis
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • جون مادرتون ننویسید محارم ننویسید وجدانا ننویسید درست نیست اینا
   خدایی 3 خط بیشتر نخوندم از داستان
   ننویسید محارم


   یکی بزنه پس سر مسئول این خراب شده بگه محارم اکی نکنه


  •   @31401272
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • از یزد کسی نیس بیاد تلteenwolf20


  •   ebrahimiarash
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • که مهکم بغل کرد و پاهاشو چسبود؟!؟!
   خارتو گاییدم که تو مغزت خاک اره ای بیش نیست کسکش خر


  •   Artin_hashar
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • من ساقیه جقیتو پیدا کنم خارشو میگام


  •   Koroshirani1987
  • 1 سال،3 ماه
   • 3

  • دوسال من تو این سایت هستم و گاها داستان ها رو می خونم بارها خواستم اکانت درست کنم و بیام زیر بعضی داستان‌ها نظر بدم اما این کارو نکردم ولی این داستان به حدی تخمی بود که رفتم با کلی دردسر ثبت نام کردم تا نظر بدم.
   حالا برگردیم به داستان یعنی تخمی ترین داستانی که در تمام عمرم خوندم این بود یکی بیاد منو راهنمایی کنه زیر استریج مشکی چطور پوست و موهای نازک کس طرف معلومه یا مثلا وقتی سر یکی میخوره به یه جایی معمولا طرف مقابل با دستش ماساژ میده من موندم این کجا جاگیری کرده بود که بالای سر خواهر وایساده بود سر خواهره که زیر سینک رفته بود خورد به سینک ظرفشویی و افتاد تو بغل این؟
   اول داستان میگه اسمش میترا بود انگار که از قبل نمیشناختمش بعدش میگه باهاش دست دادم که دستای ظریفش داشت انگار توی عمرش دست خواهرش رو نگرفته....
   بگذریم اگر بخوام بگم که حرف خیلی زیاده ولی واقعا متاسفم برای افرادی مث این روانی مجلوق که شرف و انسانیت رو گذاشتن زیر پا و از سکس با محارم مینویسن.دوبار داستان رو هربار چند خط خوندم و ازش اومدم بیرون اخرشم کامل نخوندمش اعصابم بهم ریخت لطفا برای ارضای نیروی جنسی درونتون خانواده ها رو به لجن نکشید.
   من محترمانه نوشتم رسالت فحش دادن رو به بقیه دوستان میسپرم


  •   هیرسا۱
  • 1 سال،3 ماه
   • 3

  • حرومزادگیتو فریاد نزن


  •   koon_dooost2
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • (dash)
   فیلم زیاد نبین داداش
   واسه خودت میگم، گوه تو کلته به جای مخ


  •   saeedno15
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • دیسلایک بعدیو من میدم بهت اوسگل
   از زیر استرج مشکی چجوری موهای ظریف و کم پشت کوسشو دیدی؟اینو میشه توضیح بدی؟
   همی گویم و گفته ام بارها که موقع داستان نوشتن دستتو از شرتت در بیار جقی


  •   Hunter7508
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • خاکبرسرت پستت کنن که حتی اگر کس هم بسته باشی،بازم نباید خالی میبستی با خواهرت سکس کردی.خواهر و مادر حرمت دارن.ناموسا فازتون چیه...سکس با محارم رو نزارید باب شه...خانمان سوزه


  •   Gankr koy
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • توی بی وجدان که خودتو به خواب زدی کسی نمیتونه از خواب غفلت بیدارت کنه.


  •   reza52333
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • کسخل با اون ابجی جنده ات دیوث اگه تخیلاتتو مینویسی لااقل یجور بنویس که به شعور خواننده توهین نشه در ضمن تا یادم نرفته ابجیتو گاییدم


  •   مهتی_پاشنه_طلا
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • عه پس خواهرت هم جنده تشریف دارن ، گمشو کس کش لانتوری گوزو . انتر


  •   Gadimi
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • شهاااااااااب
   معامله ی وهاب و قصاب و نصاب به همراه دو فروند موشک شهاب علاوه ی شهاب سنگ ده تنی لوله ای شکل مستقیییییییییییم تو کوووون بابات که همچین تحفه ای از کمر اون بیرون اومده...


  •   Z.R.M
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • مرسی، من که خیلی حال کردم، درسته خالی بندی بود ولی منو حسابی حشری کرد


  •   im_jokerrrr
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • شهاب جقی,11ساله از چس آباد سفلا


  •   Asemanjoon
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • منم تو خواب بودم داداشم سینه هامو خورد ابشم تو شلوار خودش خالی کرد


  •   pooya
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • احتمالا كچل و قد ببند نيستي ؟؟ يه لباس ابي نفتي هم تنت نبوده؟؟ خو لعنتييييييي وقتي داري فيلم سوپر ميبيني نيا داستانش كن به نام خودت !! يا حداقل سكانس به سكانسش رو كپي نكن !! ادمين جان سر در اين خراب شده بنويس اگر سن عقلي شما هم كمتر از ١٨ سال است گمشيد بيرون !!!


  •   افشینsmh
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • اسمش میترا بود؟؟؟؟؟ مرده الان ؟؟شیر رو بردید باوایتکس بشوره؟؟؟؟تو حموم بعد چجوری میشه آب از لوله شیر آشپزخونه بیرون نیومد اصولا فلکه رو میبندن بعد شیر رو باز میکنن شاسمنگولای عزیز


  •   mimi1368
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • ابله یه نگاه به دیس لایکهات بنداز تا ببینی چه شاهکار ادبی ثبت کرده
   فقط من کشته مرده این یه تیکه هستم که خواهرت خم شد آبریزی لوله رو نشونت بده شما سوراخ رحمش رو دیدی که اندازه یک سکه جلوی بود و میدی عزیرم اونچیزی رو که به این راحتی میشه تونل جاده کندوان است نه اونجای خواهرت


  •   ..mahan..
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • یعنی الکسیس هم به این سرعت راضی نمیشع که خواهر این بزرگ بار اااا ببخشید بزرگوار راضی شدن


  •   Shahramkoslis4
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • کس کشی اگه ابجیتو برام جور نکنی
   اینم ای دی تلگرامم
   @sh_sj87


  •   85_Behrouz--85
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • چرت + چرت فراوان + پرت + مزخرف
   مثل عقب مانده ها ریده بودی


  •   Am1360
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • کوسشعرمحض خواهرش شوهردارش توکف کیر دادشش بو سریع داد


  •   tizoboz
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • آخه جقی ، عقده ای
   تابلوئه از توهماتت نوشتی
   اسمش میترا بود!
   تازه باهاش آشنا شدی
   آدم خواهرش را مثل یک جنده غریبه معرفی نمیکنه
   جاکش بی ناموس میخوای مردم را ترغیب و دعوت به سکس محارم کنی
   کیر همه بچه های شهوانی تو دهنت و کونت


  •   mehran1346
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • من از این داستان خوشم نیومد. ولی فحش نمیدم.اونائی که محارم دوست ندارن چرا میخونن؟ میان داستانو میخونن جلقشونو میزنن بعد شروع به فحاشی میکنن. آقا و خانم اگر خوشتون نمیاد نخونین.


  •   SWORD60
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • دیوسه خواهر جنده شیرو با جوهر نمک میشورن به خاطر جرمش نه واکتکس حروم زاده
   کیر همه بچه های شهوانی تو کسه ابجیت


  •   فری 65
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • والا این داستانها رو که میخونم میبینم مردم چقد راحت کس میکنن!!!
   یا من خیلی بی عرضه ام یا اینا خیلی خر شانس!!!!


  •   جانی_سینزشونم
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)


  •   MOGTABA@
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • لیاقت فحشم نداری


  •   amooo...soli
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • کیرم تو اخرت مردک جقی خاک بر سر کلا اول داستانتو خوندم تا اونجا که تو حموم رفتی اخه جقیه کونی مجبورت کردن گوه زیادی بخوری کیری میدونی کس چنتا سوراخ داره اصلا دیدی تا حالا تو. کله کیری احمق


  •   assalbanoo
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • خواهرای شما چقدر راحت پاهاشونو واستون باز میکنن!!

   چرا انتظار دارین این خزعبلاتو باور کنیم


  •   mandana666
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • عجــــب فانتــــزیــــه غیــــر قابلــــه اجرایـــی !!!


  •   amirkz2
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • کص ننت


  •   Mehtiiiiii
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • ریییدی خواهرتم گذاشتی ازشون مراقبت کنه (ok)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو