داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

تق خواهرزنم رو زدم

1399/05/17

سلام.داستانی روکه میخوام تعریف کنم مربوط میشه به رابطه ی من خواهرزن بزرگم داستان ما از اونجا شروع شد که سال ۹۲کاری برام پیش اومد که مجبور شدم تا سال ۹۹برم کویت و اونجا مشغول به کار شدم به همین خاطربا اکثراعضای خانواده ی خودم و زنم بیشتر تلفنی صحبت میکردم و چون رابطه ی من باجناق بزرگم خیلی صمیمی بود بنابراین بیشتر اوقات که حوصله م برمیگرفت زنگ میزدم خونه اون و بازنش ودختراش صحبت میکردم ک کم کم مکالمه ی من هر روز با اینا بیشتر میشد بخصوص بادختر بزرگش، یه روز بعد اینکه ازش خداحافظی کردم دیدم گوشیم زنگ میخوره نگاه کردم دیدم خواهرزنمه وچون بادخترش دیگه خیلی راحت شده بودم و از همه چیز حرف زده بودم جا خوردم ک نکنه فال گوش وایستاده بود و الان بخواد باهام دعوا کنه منم جوابشو ندادم ک بلافاصله پیام داد من فلانی ام جواب بده کار واجب باهات دارم،منم یه کم جرات پیداکردم و بهش زنگ زدم ک بعداز احوالپرسی بهم گفت ک اگه میتونی ۳میلیون پول بهم قرض بده تایه هفته بعد بهت میدم خوب منم براش فرستادم از اون روز به بعد دیگه خواهرزنه ول کن ما نبود و وقت بی وقت به من زنگ میزد و از همه چیز با همدیگه حرف میزدیم که یواش یواش باهم سر شوخی رو باز کردیم از اونجاییکه خیلی خوشگل بود و از شماچه پنهان قبل اینکه دامادشون بشم من بهش نظر داشتم یه جرقه خورد تو سرم که الان از فرصت استفاده کنم و شوخی شوخی حرفای دلم و بهش بزنم تا یه روز ک داشتیم باهم حرف میزدیم دیدم ازدست شوهرش عصبانیه ومن دلیلش رو جویا شدم ک بعد از طفره رفتن بالاخره اعتراف کرد ک اصلا بفکر زندگیش نیست و از این حرفا،ک من به شوخی بهش گفتم بجز اینکه کار نمیکنه مگه به خودت هم نمیرسه ک دیدم با یه لحن خاصی گفت خفه شو بی تربیت منم حالا ک جرات بیشتری پیداکرده بودم چسبیدم بهش تا بالاخره خواهر زنه چراغ سبز به ما نشون داد اما آخرش گفت ک چه فایده تو کجا اینجا کجامنم در جوابش گفتم که تو اگه واقعا سر حرفت باشی من خودمو میرسونم ایران بزودی اماباورش نمی شد که من بخوام موقعیت خوبی که توی کویت داشتم رو ول کنم و بخاطر اون برم ایران ولی از اونجایی که من بدنبال همچین فرصتی بودم کارهام رو انجام دادم و چند روز بعدش برگشتم ایران،اما دیدار و ملاقات فامیل بهمون فرصت نمی داد که ما حتی واسه چند دقیقه باهم دیگه خلوت کنیم تا بعداز یکماه یه شب باجناق بهم زنگ زد که بیا خونه ما بلکه فردا با هم بریم تا یکی از شهرهای اطراف منم رفتم خب تا دیر وقت نشستیم باهم (باباجناقم وزنش) به صحبت کردن و…

بعدش هم که جاانداختن واسه من و خوابیدیم صبح حول وحوش ساعت ۱۰ صبح بود که از خواب بیدار شدم دیدم خواهرزنم تنهاتوآشپزخونه ست وقتی ازش سراغ شوهرشو بچه هارو گرفتم گفت که بچه ها رفتن خونه مادربزرگشون شوهرشم صبح هرکاری کرد تو بیدارنشدی اونم تنهایی رفت اونجا وقتی دیدم همه چیز خودبخود جور شده تا من تق خواهرزنم بزنم بلند گفتم خداروشکر ک دیدم از آشپزخونه اومد بیرون وبا یه خنده ی بدجنسانه گفت ک این سجده ی شکرت واسه چی بود منم با پررویی بلند شدم رفتم طرفش و گفتم خودت میدونی واسه چی بودورسیدم دست انداختم دورگردنش واونجاش رو یه بوس کردم اونم که اولش میخواست منو با دستش به عقب هل بده همون لحظه که دوسش کردم دیدم دستش روی سینه م وایساد منم بلافاصله یکی پس از دیگری شروع کردم به بوکردن گردنش و یواش دستم رفت رو سینه ش و آروم فشار دادم که یهو شل شد افتاد تو بغلم خلاصه منم بغلش کردم وبردمش تو اتاق خواب روتخت وسریع لختش کردم و شروع کردم به لیس زدن گردنش نخوردن سینه هاش همینجوری اومدم پایین تر اول ناف وشکمش و بعدش سرم آوردم بین دوتاپاش گذاشتم روی کسش یهو جیغ زدو باپاهاش سرم و فشار داد و گفت بخور بخوروشروع کرد به قربون صدقه رفتن که شوهرم اصلا تاحالا این کارو انجام نداده منم سریع گفتم دیگه نگران نباش عزیزم خودم دیگه هستم و هرروز میخورمش واست میکنمش جرش میدم بااین حرفای من اون حشیش زد بالا وگفت پس همش رو بخور همش رو بکن منم‌ که منظورش روفهمیده بودم گفتم منظورت از همش اینه دیگه واروم باانگشتم سوراخ کونش رو میمالوندم اونم توی حالت غش مانند میگفت آره آره دیگه نتونستم طاقت بیشتری کنم بلند شدم شلوارم درآوردم و اول سر کیرم ک خیلی هم باد کرده بود گذاشتم در کسش و زدم رفت توش و شروع کردم به تلمبه زدن ک یهو بعداز چندتا تلمبه زدن یهو لرزید وشل شد منم بعدازارضا شدن او دانش کردم و یه متکاگذاشتم زیر شکمش و بهش گفتم بادستات چاک با سنت رو باز کن تا کونت رو جری بدم ک اونم که از خداش بود بلافاصله هاشو واکردمنم آروم کله شو باتف خیس کردم وگزاشتم روی سوراخ کونش وشروع کردم به تلمبه زدن ک یهو جیغ بلندی زدو گفت خیلی دردم میکنه و پاهاشو سفت کرد اما من دست انداختم زیر گردنش وبا خشونت زیادی ک واقعا دیگه قابل کنترل خودمم نبود فشار دادم تو کونش شروع کرد به گریه کردن و میگفت جر خوردم دیگه ولم کن اما من بدتر بهش تلمبه میزدم یواش یواش ک کیرم جاشو توکونش پیداکرده بود اونم بی حال تو بغلم بود دیدم دارم ارضا میشم بهش گفتم بریزمش کجا گفت مگه همونجاچشه؟منم تا قطره ی آخرش و خالی کردم توکونش و بعدش چندتا بوسش کردم و یه دوش گرفتم و رفتم بعداز اون هنوز فرصتی پیش نیومده دوباره ترتیبش رو بدم پیش بیاد براتون می نویسم …ببخشید اگه یه چیزایی رو جا انداختم
نوشته:


👍 12
👎 57
68700 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

906389
2020-08-07 01:24:47 +0430 +0430

فکرکردم درشون منظورته 🤣
لاشی تو از کویت بخاطر کون بلند میشی میای ایران
کیر امیر کویت تو کونت


906390
2020-08-07 01:25:06 +0430 +0430

هرچند خیانت کار زشتیه ولی واقعا همینه به یکی یه پولی بدی دیگه عن پسر خاله شدنو در میاره.
ولی خدانشناسا جلوشون که بگی پولمو بیار پس بده دیگه از هستی برچیده می شن 😂


906391
2020-08-07 01:26:56 +0430 +0430

کونی خان این وسط زنت چی شد ؟؟؟ مگه خواهر زن بی زن میشه ؟؟؟ بخدا جق مختو گاییده نزن برادر نزننننن
بعدشم مگه سردر این خراب شده نزده زیر 18 سال نیاد ؟؟


906404
2020-08-07 01:38:30 +0430 +0430

اه اه صبح از خواب بیدار شدی بدون اینکه صورتتو بشوری و مسواک بزنی،رفتی کس لیس زدی؟!اون کس دیگه قابل خوردن نیست
خوشبحالتون چه راحت بهتون میدن،من دیگه رد دادم برم جق امشبم رو بزنم😁


906405
2020-08-07 01:39:21 +0430 +0430

بیخی بابا… تو خیالات جقی از کویت به ایران اومدی؟ بابا این جقیا هم در حال پیشرفتن ها…

1 ❤️

906409
2020-08-07 01:48:33 +0430 +0430

اون قسمت کس خوردنش رو خیلی حال کردم دوستم

0 ❤️

906411
2020-08-07 01:48:51 +0430 +0430

چقدر کسشعر مینویسید خسته شدیم 😭

2 ❤️

906428
2020-08-07 02:12:45 +0430 +0430

مواد صنعتی میزنی مخت گوزیده ،از کویت اومدی ایران تا تقه خواهر زنتو بزنی، زنت کجا بود ریدی داداش.

5 ❤️

906431
2020-08-07 02:15:13 +0430 +0430

اخه حروم زاده جقی پس زنت رفته بود بده ک اسمی ازش نیوردی

1 ❤️

906434
2020-08-07 02:18:57 +0430 +0430

نمیدونم این شرایط چجور واسه همه جور میشه اما ما فقط در حسرت وآرزو هستیم

4 ❤️

906438
2020-08-07 02:22:05 +0430 +0430

زنای طرفای شما تحریک که میشن حشیش تولید
میکنن؟ ‍پس همتون باید ساقی باشید و پول دار؟ اول از کجاش ماری شکوفه میکنه؟ بعد اگه نری بود چیکارش میکنید؟ ای خدا

3 ❤️

906443
2020-08-07 02:28:14 +0430 +0430

و آنگاه که جق مرز ها را در می نوردد!!

با باجناقت صمیمی بودی زنگ میزدی با زنو دخترش حرف میزدی؟ چه ربطی داشت!! درضمن مگه پدر مادر یا خانواده نداشتی هر روز زنگ میزدی به اون! زنی که چند تا بچه داره کسش طبیعتا گشاده اون سه میلیون و پول بلیط هواپیما رو میزاشتی رو هم میتونستی بهترین کس های 17 ساله روس رو که تو کشورهای عربی ولن بکنی!! یکماه کاسبیتو تعطیل کردی ایران موندی شاید فرصت پیش بیاد؟؟ بعدش بازم موندی که بازم بکنیش؟؟ این چه کاسبی بوده که دو ماه ولش کردی به امان خدا!!درضمن زنتو گذاشتی پیش عربها اومدی ایران شاید بتونی خواهرشو بکنی؟؟؟ مطمئنم وقتی برگشتی دیدی همسایه ها برات بنز صفر کیلومتر خریدن یه روبان قرمزم دورشه یه یاد داشتم گذاشتن رو شیشه: بازم برو اونورا!! 😁


906460
2020-08-07 02:53:40 +0430 +0430

بازم لرزش و زلزله در ارضا کیر هر ملا نصرالدین تو پانکراست کونی متجلق

1 ❤️

906461
2020-08-07 03:00:45 +0430 +0430

آخه دیوث کویت کم هست که تو از اونجا بلند شدی،اومدی ایران!!!پفیوذ این وسط زن کجا بود،کجا رفت؟؟؟؟؟اول دانش کن بعد گوه خوری بکن،جق نابودت کرده نزن نزن نزن آلت تمام شیوخ و شرطی و امیرکویت در مقعدت@

2 ❤️

906465
2020-08-07 03:08:38 +0430 +0430

آقا قبل نوشتن این کسشرا یه چند دست جق بزنین که وسطش مشغول جق نشین چرت و پرت تایپ کنین حداقل. همینطوریش هم اینا رو نمیشه تحمل کرد و خوند چه برسه به اینکه غلط تایپی داشته باشه.

2 ❤️

906471
2020-08-07 04:00:08 +0430 +0430

مشخصه به عربها خوب کون دادی جوجو

1 ❤️

906472
2020-08-07 04:03:02 +0430 +0430

خودت به مرخرفاتی که گفتی خندت نمیگیره کویت بودی سال ۹۲ تا ۹۹ بعد بخاطر ۵۰ گرم گوشت بقول خودت موقعیت خوب داشتی ول کردی اومدی اولا کویت ویزا بهت نمیده اونم سال ۹۲
دوما برفرض هم بودی حالا بعد از ۷ سال که اومدی رفتی تنها خونه خواهرزنت شب موندی زنت گفته بفرما بعداز ۷ سال که اومدی حالا شب برو خونه خواهرم بخواب من هم نمیام توتنهابرو حتما اینجوری بهت گفته دیگه ، بچه های خواهرزنت هم خونه مادربزرگشون بودن بابا آدم باشید بخدا هیچ کسی نمیگه چرا داستان نمینویسی خجالت داره واقعا

3 ❤️

906489
2020-08-07 06:42:21 +0430 +0430

با حرفای تو اون حشیش زد بالا 🤤 🤤.جلل الخالق.مگه خواهر زنت بنگی یه.لطف کن ننویس دیگه الانه که تگری بزنم.

1 ❤️

906495
2020-08-07 07:14:24 +0430 +0430

موضوع ها نشون میده که حقیقت مغز و ذات همه از چه قراره پس نتیجه میگیریم متاهلا تا میتونین نه رفیق بازی کنین و بیارین خونتون نه فامیل بازی آدم دیگه به کی میتونه اعتماد کنه درسته همش چرته و فنتزیه ولی همین که بهش حتی فکر میکنین ادمو زده میکنه از همه😔
ببینم برای ناموس خودتونم همینو میخواید خواهرتون مادرتون زنتون خواهر زنت ازدواج کنه باجناقت رو زنت کراش داشته باشه خوبه یا اونموقع غیرتی میشی اصن فکر میکنی به هر چی فکر سر خودتم میاد😏😏😏

2 ❤️

906496
2020-08-07 07:15:16 +0430 +0430

این جاست که میگن ایرانیا بیشتر از همه به زیر شکم اهمیت میدن ای کیر تو این کص پرستی کویت ول کردی اومدی ایران 😂

3 ❤️

906505
2020-08-07 08:05:14 +0430 +0430

ریییییییییدی

1 ❤️

906513
2020-08-07 08:36:07 +0430 +0430

عالی بود نوش جونت

0 ❤️

906515
2020-08-07 08:37:19 +0430 +0430

کصخل کصمغز به خاطر یه کص از کویت پا شدی اومدی ایران؟؟ الحق که جقی هستی و این یه کسشر بود . اونهمه کص خوب تو کویت هست و تو اومدی خواهرزنتو کردی ؟ خیلی کسشر بود دیگه ننویس

2 ❤️

906537
2020-08-07 10:20:47 +0430 +0430

اون سه ملیونه رو دسته کن واسه اونجات پس زنت چی شد تنها اومدی خونه باجناق باجناقتم رفت خونه شما

1 ❤️

906540
2020-08-07 10:36:11 +0430 +0430

اخه مشنگ کاری به کردنت ندارم که دروغه کی میره کویت واسه کار بعد واسه یه کوس بلند کنه بیاد ایران .کوس زنت و خواهر زنت .
کوروش بلند شو ببین با کیا شدیم ۸۰ میلیون

1 ❤️

906546
2020-08-07 10:56:11 +0430 +0430

همون که دوستمون گفت…ک ی ر امیر کویت اونجات

2 ❤️

906550
2020-08-07 11:05:58 +0430 +0430

ملت بدجوری به جون خواهرزن و زنداداشاشون افتادن
اینجوری پیش بره ، به خواهرزن میگن اشانتیون !!!
در ضمن چرا تو تخیلات تون ، کمی منطق نمیزارین ؟
کـون را نمیشه یهویی تا دسته کرد توش !!!
کردن کـامـل یک کون تا دسته ، ده دقیقه طول میکشه

حشیش امد بالا ؟ حشیش چیه ؟

کردن خواهرزن با یک تماس تلفنی !؟؟
با یک تلفن اگر مخش را زدی ، پس اینجا خواهرزنت داره به بقال و قصاب و گدای سرکوچه هم میده

2 ❤️

906561
2020-08-07 13:44:05 +0430 +0430

گوزو ، حشیش تو ماتحتت، دانش کردی؟!! خرطوم فیل تو ماتحتت تا ننویسی دیگه

2 ❤️

906569
2020-08-07 14:36:31 +0430 +0430

جقی مریض پس زنت کجا بود تو این داستانت، حتما اونم داره میده به داداش کوچیکت

1 ❤️

906575
2020-08-07 15:53:35 +0430 +0430

😐🖕

0 ❤️

906578
2020-08-07 16:16:39 +0430 +0430

کونی زن جنده تو این مدت کجا بود

1 ❤️

906581
2020-08-07 16:22:32 +0430 +0430

تخمی تخیلی

خط اول داستان رو خوندم فهمیدم خیلی باهوش و استثنایی هستی، بعدش که خوندم و رسیدم به اونجا که بهت گفت همشو بخور و همشو بکن و تو منظورش رو فهمیدی، مطمئن شدم که انیشتن پیشت لنگ میندازه، چون اگه کسی به من اینجوری بگه، منظورش رو نمیفهمم. هفت سال کویت بودی؟ توی این هفت سال با زن و بچه‌هات در تماس نبودی؟ خبر نداشتی باجناقت چه الاکلنگ‌بازی‌ها با زن و دختر خودت انجام داده؟ کار و زندگیت رو ول کردی که بیایی خواهر زنت رو بکنی؟ زنت کجا بود؟ چرا تصورات در حین جق رو به رشته تحریر در میارید؟ این شد داستان سکسی که به زور یک زن رو از کون کردی؟ میشه؟ یعنی شاشیدم توی سفره‌ی امیر کویت که تو رو راه داده.

ها کـُ‌کا

3 ❤️

906587
2020-08-07 17:18:03 +0430 +0430

ناموسا کیرم تو خودت و داستانت ، زنت این وسط چی شد کسمغز😂

1 ❤️

906588
2020-08-07 17:39:50 +0430 +0430

ی چیزای جا ننداختی کص نوشتی با اون سوادت😅

1 ❤️

906594
2020-08-07 17:56:49 +0430 +0430

صدبار گفتم موقع جلق زدن ننویسید
چی بگم بهت لعنتیا لا اقل بعد که ارضا شدید لا اقل برگردید متنتون رو اصلاح کنید

0 ❤️

906595
2020-08-07 17:58:12 +0430 +0430

صادرات کص دیده بودیم اما واردات کیر نه

3 ❤️

906598
2020-08-07 19:04:41 +0430 +0430

خوب فرض میکنیم واقعی باشه.
احیانا دهنت بوی لاشه مرده نمیداده که میبوسیدیش؟

2 ❤️

906602
2020-08-07 20:02:10 +0430 +0430

این داستانا که اینجا مینوبسین کاری نداریم تا راست یا دروغ ولی خیلی عجیب هس ۹۹ درصد برا خودشون ی پورن استار هالیودی هستن چنان هنشون اول که زن را میکنن از کوس طرف میلرزه ارضا میشه بعد از کون میکننش زن برا بار دوم ارضا میشه
کسی نیس به اینا بگه بابا اون فیلمهایی که شما میبینی حالیتون نیس اونا کلی تاخیری استفاده میکنن که هیچ چندین بار مرده ارضا میشه و دوباره شروع میکنه این صحنه ها از فیلم حذف میشه

2 ❤️

906614
2020-08-07 22:15:18 +0430 +0430

متنفرم از اینایی که میگن جرش بدیم و…
کثافت معلوم بود همه حرفات دروغه

فقط خوشم میاد که هر چه لایقت هست بچه ها بهت میگن

کاش همینم نخونده بودم
من فقط با کامنت بچه ها حال میکنم که حسابی میشورنت

2 ❤️

906644
2020-08-08 01:19:21 +0430 +0430

برگشتی ایران و رفتی خونه خواهرزنت، پس زنت کو خالی بند؟😂😂

1 ❤️

906740
2020-08-08 04:08:09 +0430 +0430

زن جندت کجای داستان بود؟

0 ❤️

906750
2020-08-08 05:19:14 +0430 +0430

حشیش زد بالا فاصله هاشو با دستش وا کرد؟

0 ❤️

906807
2020-08-08 12:38:18 +0430 +0430

کیرم دهنت زنت کجای داستانه پس جقی 😂😂😂😂 کیر عقاب آسیا تو کونت 😅👌

0 ❤️

906812
2020-08-08 13:09:06 +0430 +0430

از کویت اومدی منم هویج !!

0 ❤️

906870
2020-08-08 21:58:53 +0430 +0430

قبل اینکه دومادشون بشی تو نخش بودی؟ از کجا میشناختیش… باجناقت تورو با زنش تنها گذاشت بعد 7 سال که دیدت؟ رفت اونجا؟؟؟؟ بازم خداروشکر شربت نبود…

1 ❤️

906907
2020-08-09 01:26:33 +0430 +0430

بیشتر اوقات که حوصله م برمیگرفت

0 ❤️

906911
2020-08-09 01:31:18 +0430 +0430

منم یه خواهر زن دارم خیلی دوس دارم باهاش سکس کنم فقط منظرم موقعیتش جور بشه

0 ❤️

906973
2020-08-09 03:41:57 +0430 +0430

زنت زیر کی بود؟

0 ❤️

906986
2020-08-09 04:30:47 +0430 +0430

عالی بود دمت گرم
در ضمن خاستم به اونایی که فحش میدن بگم ممکنه برا شما هم یروز یه جریانی پا بده اونوقت خوشتون میاد همه بهتون فحش بدن

0 ❤️

907024
2020-08-09 11:39:33 +0430 +0430

زنت کجا بود؟

0 ❤️

907051
2020-08-09 15:08:00 +0430 +0430

اگه هفت سال تنها اونجا بودی که باجناقت حسابی زنتو کرده اگه هم اونجا تنها نبودی زنت کدوم گوری بود تو جقی واسه کون خواهرش امدی ایران؟؟ گذاشتی اش کویت که امیر کویت حسابی بکنتش؟ اگه هم اوردی اش ایران که خدمتت عارضم اونروز صبح که باجناقت ولت کرد رفته سراغ زنت 😂 😂
ملجوق

0 ❤️

907981
2020-08-12 18:52:17 +0430 +0430

لطفا وقتی خمار یا نعشه یا مست یا دست به جق هستید داستان ننویسید چون ارزش خوندن نداره و وقت دیگران را هم میگیرین. مرسی

0 ❤️

908790
2020-08-15 15:34:31 +0430 +0430

بعد یه سوال از کویت اومدی برای خواهر زنت؟قبول،ولی پس زن خودت کجا بود؟ حتما با باجناقت رفته بود. گیر اوردی مارو بچه…

0 ❤️

910481
2020-08-23 01:57:59 +0430 +0430

فحش خوب نیست بدم😅😅😅

0 ❤️Top Bottom