تلنبه‌های داغ

  یادمه تابستون بودو هوا مثل همیشه عالی، اون روز صبح دلم میخواست بیشتر دراز بکشمو از جام بلند نشم و طبق معمول و مثل همیشه دلم سکس میخواست، برای همین کافی بود گوشیمو بردارم و به پارتنر سکسیم که همیشه اماده به خدمت بود میخواستم که بیاد برای یه سکس عالی برای همین خیلی دلم میخواست که باشه. منو شروین سه سالی میشد که با هم رابطه داشتیمو اشناییمونم همین سکس شروعش بود اونم توی مهمونی که شبش منو رسوند خونه چون اینقدر مست بودم که حتی پامو رو زمین حس نمیکردم همون شبم اولین سکس منو‌شروین شکل گرفت..


  یه ساعتی گذشتو صدای درو شنیدم، شروین کلید خونمو داشت برای همین راحت میتونست رفت امد داشته باشه.
  من عادت داشتم همیشه لخت بخوابم چون بهم ارامش بیشتری موقع خواب میده، اومد تو اتاقو وقتی منو لخت دید اروم دکمه‌های پیرهنشو باز کردو نگام میکردو لبشو میلیسید
  بهش گفتم که چقد دلم میخوادت زندگیم، چقد طول کشید تا بیای کصم داره اتیش میگیره برای وجودتو سینه‌هامو میمالیدم.
  لخت شد اومد سمتمو منم مثل همیشه کیرشو گرفتم توی دستم شروع کردم به خوردنو شروینم انگشتشو میمالید لای کصمو انگشتاشو میکرد توش، فرو میکرد تا ته توی کصم تا نفسمو بگیره، کصم خیسه خیس میشد اینجوری منم کیرشو تا ته میکردم تو حلقمو تند تند میخوردم براش. منو برد عقبتر که بخوابم وسط تخت اومد لای پاهامو جمع کردشون روی سینم شروع کرد به خوردنه کصم، زبونشو میکرد توش میاورد بیرون میک میزد اونقدر زیاد که صدای ناله‌هام تو خونه پر شه، بعد از اینکه کصمو خورد نشست اومد جلو کیر شقشو فرو کرد توی کص خیسمو تا ته کوبید توش منم پاهامو تا اخر باز کردمو رو سینه‌هام چسبوندم تا کیر کلفتو داغش کصمو بیشتر جر بده، هیچوقت یادم نمیره اون روز اینقدر تند تند تلنبه میزد توی کصم که شکمش از ابم خیس شده بودو زیرم خیسه خیس بود، اون روز نمیدونم چرا بیشتر از دفعه‌های قبل منو کردو میکوبید توی کصم و من برای اولین بار ازش میخواستم که ارومتر بزنه چون نگران بودم صداش بیرون نره خونه ساکته ساکت بودو صدای کصم دیوونه ترش میکرد، بهم گفت قرص خورده که بیشتر از قبل تو کصم تلنبه بزنه با هر ضربه ای که میزد کیرشو میکوبید ته کصم
  نفسم میرفت. اون روز منم عجیب دلم کیر میخواستو اصلا سیر نمیشدم... کیرشو اورد بیرونو گذاشت رو کونم، اینقدر کصم اب داده بود که با یه فشار کیرش رفت تو کونم خم شد رومو پاهامو بازتر کردو من فقط از لذت جیغ میکشیدمو انگار این انرژیه بیشتری به شروین میداد، کیرشو تا ته کرد تو کونمو شروع کرد به زدن محکم تند تند میکوبیدو منم عشق میکردم دستشو از رو رونم برداشت بهم گفت بگیرم پامو، سه تا انگشتاشو کرد تو کصمو کونمو میکردو بهم میگفت شل کنم ... اخ که چقدر دوست داشتم، انقدر تند تند میزد تو کصو کونم تا اینکه ابم پاشید روش ولی ولم نکرد.
  کیرشو اورد از کونم بیرونم خم شد کصمو لیسید، سوراخ کصمو کرد دهنشو میک میزد همزمانم بالای کصمو تند تند با انگشتش میمالید من از حال رفته بودم اینقد که توی اون یه ساعت چن بار ابمو اورده بود، از صدای تلنبه‌هاشو کوبیدنای کیرش تو کصم لای چشامو باز کردمو فقط میگفتم جوون بیشتر بزن..محکمتر بزن و اونم میکوبید، رو تنم خوابیدو پاهامو گرفت محکتر از قبل میزد توی کصمو واقعا نفسم در نمیومد انقدر محکم زد زد زد تا ضربه اخر تو کصمو محکم فشار داد منم کصمو بهش فشار میدادم که ابم ریختو دوباره شروع کرد تلنبه زدن از صدای ناله قشنگشو اینکه کیرشو ته کصم تند تند میزد فهمیدم ابش ریخت تو کصمو اون همینطور فشار میداد، پاهامو بازتر میکرد، وقتی ابش ریخت تو کصم کیرشو فشار دادو بهم مالوند گفت‌از این به بد همینه.. جرت میدم که.. محکم کوبید تو کصمو گفت فهمیدی؟ با ناز گفتم.. با جونوو دل که باز محکمتر کوبید گفت چی گفتی؟ گفتم اایی باز با ناز گفتم ارره عشقم کصمو بهش فشار میدادمو دوباره کوبیدو کوبید ... اون روز فوق‌العاده ترین سکس زندگیم بود چون تا شب فقط بهش دادمو کصو کونمو جر داد
  اخ که الانم کصم خیسه خیس شد با یاداوریه اون روز .


  نوشته: بهار

 • 15

 • 22
 • نظرات:
  •   Phenom313
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • تلنبه؟؟؟؟؟نه خدا وکیلی تلنبه؟؟؟؟؟؟؟؟
   مغزتو سوپختم دوست عزیز اون تلمبه است به تمام مقدسات عالم قسم مجبورت نکردن که بنویسی!


  •   A....k
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • سه چیز
   یک نویسنده جندس
   دو نویسنده پسره
   سه نویسنده نمیتونه هم جنده باشه هم پسر پس ترنسه


   تلمبه عزیزم تلمبه


  •   Behnamikhan
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • نگارش ات عااالی بووود
   بعد مدت ها داستان خوب خوندیم


  •   Blackmaster15
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • انقدری که تو اینور اونورو خیس کردی با آبت بارون سال ۹۸ با ایران نکرد


  •   TheBitchKing
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • اولا اروتیک خالی ندوس
   دوما این چه عنیه یاد گرفتین میگین کص؟ این کلمه عن از کجا اومده؟
   سوما تکرار خیلی داری تو متنت. هی کوبید. هی جرم داد. هی ...


   چهارما دیس.


  •   DAVOOD6545
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • هر چند که واقعی به نظر نمی رسید ولی توصیفش خوب بود. لایک


  •   tara.-tt
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • مث سگ دروغ گفتی


  •   Mahsasadr
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • دیس هشتم تو کونت...میسپارمت به دوستان اونا جوابتو خوب میدن چهارحرفی خانم


  •   Hunter7508
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • دستت تو شرتته نمیگی یهو بابات بیاد ببینتت جقی!


  •   لاکغلطگیر
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • اینکه باور کردنی نیست نویسنده دختر باشه،کنار
   بحثم سر اینه تویی که بی حال بودی و اصلا از حال رفته بودی،چطور همه ی جزئیات یادت مونده؟
   نتیجه گرفته میشود که همه ی مزخرفاتی که تعریف نُمودی،همانا زائیده ی ذهن زنگ زده و کلیشه ای ست که جز تخیلاتت مبتنی دیدن فیلم ها و شنیدن تعاریف و مزخرفات دیگران،سرچشمه ای دیگر ندارد
   با تشکر.نقطه
   بروعمو،برو


  •   doki-kar balad
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • قشنگ بود ممنون از زحمتی که برای تایپ داستان کشیدی
   اون بی سواد های ابله هم وقتی سواد نگارش ندارن خفه شن، بهتره
   تلنبه درسته، بنده خدا درست تایپ کرده،
   همین قدر که نشسته، داستان نوشته دمش گرم،
   موفق باشی دوست عزیز لایک


  •   West63
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • وای خدا یه نفر درست حسابی تو این سایت نیست همشون کوس شعر گو هستن


  •   hast1373
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • داستان سکسی باید قبلش یه داستان خوب داشته باشه. فیلم پورن نیست که از همون اولش شروع به کردن میکنن. داستان قبلشه که جذابه. همه ی سکسا یه شکله.
   بیشتر رو داستان قبل سکس مانور بدید.


  •   faryan007am
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • خیلی مجلوقیو کس میگیو دهنتو چیز کردمو یهو در اوردمو باز خفت کردمو یهو مردیو بردمتو خاکت کردمو...


  •   all_about_sex
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • من احساس میکنم فیلم این داستان رو دیدم :)


  •   Lucky.man
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • ادبیاتت روان و سلیس بود، البته منهای بعضی غلط های نگارشی


   معمولا یه دختر اینقدر راحت تقاضای سکس نداره، نحوه بیان هم بیشتر پسرانه است.


   همینکه از گی و کونکونک بازی و محارم ننوشتی دمت گرم


  •   Siavash137300
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • صبح که پا میشی مگه دهنت بوی سگ نمیده؟ بعد میری کس میدی. اول مسواکی چیزی. لااقل آدامس بخور. حال آدم بهم میخوره


  •   Shahab___sang
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • منم خوب میکوبماامتحانش مجانیه


  •   @khersMehrabon
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • تلمبه?


  •   Hamed.L1985
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • خیلی نامردی کیرم خوابید فکر نکنم دیگه بلند شه
   تو کشتیش قاتل اف بر تو


  •   kakamoon
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • اونجاش ک گفت چی گفتی؟ +آخ آیی اره باز کوبید توش عالی حال داد بم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو