تو بچگی پسرخالم پردم رو زد

  1395/3/4

  سلام میخواستم داستان اینکه چطوری وقتی فقط 12 سال داشتم و کسی که عین داداشم میدونستم پردم رو زد رو براتون تعریف کنم اسمم مریمه تک بچه بودم و یه خاله دارم که گوهردشت 2تا کوچه پایین تراز ما میشینن 1پسر خالم علی 4 سال ازم بزرگتر بود و دختر خالم رویا 1سال بزرگتر ازم بود چون خواهر برادر نداشتم و خالم اینا نزدیک بودن تقریبا هر روز خونه هم بودیم من نسبت به سنم هیکلم درشت تر بود قدم حدوا 150 و وزنم 40میشد سینهام تو اون سن رشدش زیاد بود چطوری بگم 60 .65 میشد رنگ پوستم سفیده خونه خالم اینا ویلایی بود تابستون شد و تو حیاطشون یه روز قرار شد اب بازی کنیم
  یه تاپ سفید تنم بود و یه شلوارک لیمویی رویا گفت لباس مردم خواستی بری بپوشی
  پیش خودم گفتم سوتینم رو درارم که خواستم برم خونه خیس نشه و ببندم کلی آب بازی کردیم و خیس خالی شده بودیم یه لحظه بخودم اومدم دیدم علی چشمش رو من قفله و مدام نگام میکنه بدون اینکه جلب توجه کنم رفتم دستشویی حیاط تو آینه دیدم تاپم چون نازک و جذب بود خیس شده سینهام قشنگ مشخصه گفتم شاید میخواد یجوری بگه بسه دیگه تموم کنیم روش نمیشه حالم صدامون کرد گفت دیگه بسه بیاید تو لباس عوض کنید عصرونه بخورید شب علی منو رسوند خونه و برگشت
  گذشت 2.3 روزی علی زنگ زد گفت مریم رویا میگه پاشو بیا اینجا دیگه گفتم بزار ناهار بخورم میام گفت بیام دنبالت گفتم نه میام خودم
  ساعت 2 بود هوا هم افتضاح گرم بود 2تا کوچه رو برم برسم خیس عرق شده بودم زیر مانتو یه تاپ صورتی تا زیرسینم تنم بود رسیدم زنگ زدم در باز شد رفتم تو دیدم بجز علی کسی خونه نیس گفتم خاله و رویا کجان پس گفت دیر کردی رویا وقت دکتر داشت رفتن دکتر زود برمیگردن
  گفتم باشه رفتم تو اتاق رویا مانتو و شلوارم رو درآوردم اومدم تو سالن رو کاناپه ولو شدم گفتم مردم علی از گرما شما پسرا راحتید ها ما باید کلی بپوشیم گفت مریم ماشعیر خنک هست بزارم واست جیگرت حال بیاد گفتم میریزم خودم گفت پس واسه منم بیاد یه عرق گیر با یه شورتک تنش بود آوردم و پیشش دراز کشیدم رو زمین سرم رو گذاشتم رو پاش داشت پلی استیشن بازی میکرد
  گفتم علی این چیه بابا یه فیلم بزار ببینیم تا رویا اینا بیان اونم به فیلم که توش سکس و عشقبازی زیاد بود گذاشت تو خونمون که از این فیلم ها مامانم نمیزاشت ببینم تا اون روز رک بگم ندیده بودم سکس کردم رو فیلمه هم زبون اصلی بود نمیفهمیدم چی میگن فقط اون اولش که داشتم ازهم لب میگرفتن علی گفت مریم میدونی میخوام چیکار کنم گفتم خب دارن لب هم دیگر و بوس مبکنن دیگه گفت اگه به کسی نگی میزارم عکس رو ببینی و بفمی گفتم باشه جفتمون جلوی تلویزیون دراز کشیده بودیم علی پشت من بودیعنی من قشنگ به علی چسبیده بودم اونم دستش رو انداخته بود روی شکمم داشتیم میدیدیم اونجا که یارو سوتین دختره رو درآورد و شروع به خوردن سینهاش کرد حس کردم علی داره شکمم و لمس میکنه و با نافم بازی میکنه گفتم کرم نریز بزار ببینم یدفعه یچیزی سفت روی کونم حس کردم برگشتم دیدم تو شورتش باد کرده و سفت شده محکم چسبید بهم خواستم بلند شم نزاشت گفتم علی چیکار میکنی ولم کن داری ازیتم میکنی هیچی حالیش نبود خودش رو کشید روم و دستام رو زیرش گذاشت شروع کرد به خوردن و لیس زدن گردن و لبم منم هی میگفتم چیکار میکنی دیونه ولم کن تاپم رو بزور از تنم درآورد ترسیده بودم نمیدونستم میخواد چیکار بکنه باهام فقط بخاطر خجالت و شرم و حیام بود خواست سوتینم رو هم دراره که نزاشتم و پاره شد سوتینم سینهات رو میمالید و با زبونش لیس میزد سینهای سفیدم رو اینقدر خوردشون که سفت و قرمز شدن داشت خوشم میومد کیرش که حسابی بزرگ و سفت شده بود روی کسم فشار میاورد جناق کسم درد گرفته بود دستش روم نشست و شورتک و شورتم رو کشید پایین و زود خوابید باز روم کیرش رو لای پام بود جلو عقب میکرد از مالش کیرش به کسم بهم بود میداد حس خوبی داشت شل شده بودم که از اون بلند شد و سرش رو گزاشت لای پام و شروع به لیس زدن کس و چوچولم کرد گفت مریم نترس کار بدی نمیکنیم قشنگ این رو میخورد داشت بهم حال میداد اروم زبونش رو گذاشت رو سوراخ کسم فشار میداد بره توش خب تو اون سن تنگ تنگ بود اولش یخورده درد داشت ولی اینقد آب دهنش رو ریخت و فشار داد تا سوراخم بازشد و زبونش رفت توی کسم خیلی حال میداد منم عین فیلمه هی اااا ه و اوه میکردم که یدفعه کل بدنم شروع به لرزیدن کرد و حس کردم یچیزی داره از توی کسم میاد بیرون تا خواسته علی رو سفت بغل کردم اونم خوابید روم و کیرش رو گذاشت لای کسم شروع کرد به خوردن لبم سر کیرش رو روی سوراخ کسم گذاشت اروم و یواش فشار میداد بره توی کسم کیرش کلفت بود نمیرفت تو کسم به کرم آورد که کیرش و کسم رو حسابی چرب کرد بافشار درد سر کیرش رفت تو کسم داشتم می مردم این رو میخورد کیرش رو بیشتر میکرد تو کسم کیرش رو در سط اش کرد تو کسم دردش کمتر شد سینهام رو میمالید و تو کسم جلو عقب میکرد داشت بهم حال میداد باز که سرعت کیرش رو بیشتر کرد میگفتم جوووون خوبه بکن علی دوست دارم که یدفعه کیرش رو با فشار تا ته کرد توی کسم یه درد وحشتناک کل بدنم رو گرفت داد زدم ااااااای علی کسم کسم علی مردم وووووای بی توجه بهم تند تند کیرش رو رو تو کسم میکرد اااااای جون مریم دیگه چیزی بینمون نیست منظورش رو نفهمیدم بد جور داشت میکرد از درد بیحس شدم و علی اهمیت نمیداد اینقدر تو کسم تولومبه زد یدفعه کیرش رو درآورد بیرون اومد روم کیرش خونی شده بود که یدفعه بافشار کلی اب از ارزش پاشید بیرون و ریخت لای سینهام و ابش زیاد بود سینهام رو میمالید کیرش رو گذاشت لای سینهام و با سینهام ارزش رو مالش میداد دوست داشتم که باز اب کیرش اومد و ریخت رو گردن و صورتم و لبام گفت لیس بزن ابم رو داغ و چسبناک بود دستمال اورد و گفت پاشو خودت رو تمیز کن بازم نگفت اون خون چی بود بعدا سنم بالا رفت فهمیدم که چه بلایی سرم اوردش


  نوشته: مریم

 • 2

 • 1
 • نظرات:
  •   pinesCunt
  • 3 سال
   • 0

  • کاکو زنگی بزن کارت دارم ... <img class=" /> (cry) :)


  •   mehrsana
  • 3 سال
   • 0

  • چقد چرت و پرت فقد کس کس کردی بچه دوازده ساله چی میفهمه ک بگ بکن کسمو بکن ؟ :| حالت خوش نیستااا


  •   mimi1368
  • 3 سال
   • 1

  • ببین عزیزم من خودم دخترم و فهمیدم نویسنده این داستان یه پسره یکی از سوتیهات اینه که نیمساعت تو رو میکرد بعد تازه به بکارتت رسید در حالی که چند سانت که الت مرد بره داخل بکارت رو پاره میکنه


  •   Alikosbaz1353
  • 3 سال
   • 0

  • اینا که میان اینجا و کسشعر تفت میدنو باید سر در همین شهوانی از کون دار زد...مرتیکه کونی ..ردمون کردی..کامل تابلوئه که یه پسر این مزخرفاتو نوشته..


  •   فيشوري
  • 3 سال
   • 0

  • كس مادرمعلم املاتون روبايدجردادكه همش غلط املايي بود


  •   hidden71
  • 3 سال
   • 0

  • والا توی دوازده سال اونم اون زمان دور کی میدونست کسو کون چیه الانو بگی بازم ی چیزی
   سنو میبردی بالاتر کاکا (biggrin)


  •   NONameD
  • 3 سال
   • 0

  • اه بازم خالی بندیهای بچه گانه بس
   ‌کنید دیگه


  •   Amirkirkoloft666
  • 3 سال
   • 0

  • بابا این طرف از بچگی ج ن د ه بوده
   بیا منم یه کبوتر دارم سیگار میکشه بیا نشونت بدم به به به


  •   Master_Fucker
  • 3 سال
   • 0

  • حس پدوفیلیمون داره تحریک میشه (biggrin) با همون شلوار لیموییت بیا بشین رو پای عمو ، ج.نده اوشولو ؛ نترس میخوام واست تام و جری بزارم (وسطشم واس تنوع کس کوچولوتو جر بدم حال کنی )
   .
   .
   .
   .
   .
   آخه دیوس کمتر خالی ببند دختر بچ.ه ۱۲ ساله کیر بره تو کسش جوری جر واجر میشه که باید بره بیمارستان آخرم لاششو تحویل بگیری ، پفیو.ز


  •   rastinfar
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • علی تو سن ۱۶سالگی ماشین سواری میکردن؟!عجب


  •   امید یه پسر خوب
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • من الان کار دارم بعدا میام نظر میدم


  •   Ali_khan021787
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • کمتر حق بزن دیوث


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو