جندگی مادر و گی شدن من

  سلام خدمت دوستان گرامی من حسام هستم تازه وارد ۱۹سالگی شدم.داستانی ک براتون مینویسم مربوط ب پارساله من تو اون زمان کونی نبودم و سکس هم نداشتم فقط با جق خودمو خالی میکردم.حالا از ظاهرم بگم ک تپلم و گوشتی و برخلاف خیلی از افراد چاق ک فقط شکم بزرگی دارن من سینه های بزرگی هم دارم ک همه بهش زل میزنن و کیرمم ۱۲سانته و تعریفی نداره و یک مقدار سبزه هستم.حالا از مادرم بگم ک اونم هم تپله ولی ن مثل من زیاد ولی سینه های ۸۵ و کونی بزرگ و اون هم سبزه هست.


  داستان ما از اون جایی شروع میشد ک من تک فرزند هستم و مادرم پدرم را بخاطر اعتیاد از خانه بیرون کرد و دیگه پدرم بر نگشت و ماهم اوضاع مالی خوبی نداشتیم اما مادرم هی میگفت خیالت راحت من خودم پول جور میکنم.منم چون دوسال ترک تحصیل کرده بودم هنوز دوم دبیرستان رو میخوندم.بعد از ی هفته از رفتن بابام دیدم مادرم هرچی پول داشت رو اورده بود داشت میشمورد منم تعجب کردم گفتم اینارو از کجا اوردی ک یهو هول شد گفت قرض گرفتم من خیلی شک کردم گفتم ما ک کسی رو نداریم گفت چرا من ی دوس دارم خیلی مهربونه پول دارم هست گفتم کیه گفت نمی شناسیش.خلاصه من پیگیر نشدم تا این ک ی روز بارفیقم قرار گزاشتیم ک نریم مدرسه و بریم بچرخیم بلند شدم خیلی عادی لباس فرم مدرسمو پوشیدم و رفتم ومادرم هم گفت هواست ب درست باشه من رفتم تو خیابون و گردش ک تلفن رفیقم زنگ زد ک پدرش حالش بد شده و باید بره منم رفتم خونه کلید انداختم داشتم پله هارو میرفتم بالا ک صدایی از در خونمون شنیدم رفتم ی جفت کفش خیلی شیک مردونه جلو در خونمون بود آروم درو باز کردم رفتم تو دیدم از اتاق مادرم داره صدای ناله و آه واوه میاد سریع فهمیدم مادرم داره میده.رفتم از کنار در داخل دیدم ک ی مرد خوشتیپ و تقریبا ۴۰ ساله داره مامانمو ب حالت سگی میکنه و بهش فش میده میگه جنده تو از هرکی ک تاحالا کردم بهتری اگه از کون بدی ک دیگه حرف نداری مامانم هم گفت باشه میدم عزیزم ولی نرخش فرق میکنه اونم گفت روچشم اونجا فهمیدم پولا از کجا اومده.دیگه آخرای کارش بود مرده من چند بار جق زدم جلو در ک مرده گفت بخوری چقدر میگری مامانم گفت دفه اول مهمون من بعد ک مرده کیرشو در آورد سریع رفت جلو صورت مامان تا ته کرد تو گفت مک بزن مامانمم شروع کرد و بعد سه چار ثانیه مرده آه بلندی کشید و رو صورت مامانم خوابید وکیرش تودهن مامان بیشتر فرو رفت بعد من سری اومدم بیرون مرد بعد نیم ساعت اومد رفت.من هم زنگ زدم مامانم باز کرد خیلی عادی گفت زود اومدی گفتم معلم نیومد بعد گفت باشه من برم دوش بگیرم گفتم بخاطر سکس با اون مرده ک یهو شکه شد گفت این چ حرفیه کدوم مرده گفتم من کل سکستونو دیدم جلو در بودم اون پولا از این گرفتی دیدم قرمز شد گفت پسرم بزار برات توضیح بدم من بخاطر تو ک تو رفاح باشی این کارو میکنم تا پول در بیارم .منم یکم فک کردم دیدم راس میگه گفتم ینی میخای ادامه بدی گفت چاره دیگه ای ندارم تا یک کار پیدا کنم گفتم میتونم ببینم ک یکم مکث کرد گفت ینی میخای منو بکنی گفتم ن فقط ببینم ک سکس میکنی گفت ناراحت نمیشی اگه اونا عزیتم کردن گفتم تحمل میکنم گفت باشه و جلوم لخت مادر زاد شد تا بره حمام من خیلی عادی رفتار کردم تا رفت تو حمام سریع رفتم جق زدم و ی چرت خوابیدم دیدم اومد صدام کرد گفت حسام بلند شو یکی،زنگ زده داره میاد جدیده منم پاشدم بعد ی رب یارو اومد ی مرد مسن ولی خیلی خشتیپ و قطعا پول دار سلام کردم ودس دادم اونم خیلی صمیمی و آروم رفتار میکرد بعد مامانم گفت آقا حسن شروع کنیم اونم گفت جلوی پسرت ومن گفتم مشکلی نیست منم با شما لخت میشم گفت باشه اونا شروع کردن مادرم کامل لخت شد چ بدنی داشت سریع حسن سیخ کرد و اونم لخت شد اونم ی کیر خوش فرم داشت ک من دیدم ی جوری شدم ووقتی مامانم داشت ساک میزد خیلی هوس کردم اصلا تا اون زمان ب فکر همجنسبازی نبودم ولی یهو همچی عوض شد منم لخت شدم شروع کردم ب بازی کردن با کیرم حسنم ک بدن منو دید ی لخندی ب من زد و ی بوس برام فرستاده همچنان مامان داشت کیر سفید و خوشکل حسنو میخورد ک حسن گفت بسه و مامانم بلند شد و حسنو خابوند و خودشم نشت رو کیرش خیلی قشنگ،بالا و پایین میشد خیلی منظم حسنم سینه های مامانمو تو دستاش فشار میداد بعد مامانم نگام کرد و اشاره کرد برم نزدیکش رفتم جلو کیرمو گرفت و در حال بالا پایین شدن شروع ب ساک زدن برام کرد چ حالی میداد من تو فاز بودم ک حس کردم ی چیزی رو کونم تکون خورد دیدم حسن دستشو گذاشته رو کونم بهم چشمک زد منم نفهمیدم لبخند زدم دیدم داره با سوراخم بازی میکنه فهمیدم طرف بچه بازم هست مخصوصا تپل همین جوری مامان کس میداد و برا من ساک میزد و دیدم حسن سرشو برد لای کونم و ی حس عالی بهم دس داد و خیلی حال کردم داشت کونمو میخورد منم آبم اومد و مامانم خورد منم بی حال شدم اومدم برم بشینم دیدم دستمو گرفت بعد در گوش مادرم ی چیزی گفت ک مادرم گفت برو تو اتاق الان میام من رفتم دیدم اونا شروع کردن دو سه مدل دیگه مامانو کرد بعد آبشو ریخت رو کون مامان بعد بهش گفت برو بگو منم ک نمیدونستم اوضاع از چ قراره وحشری هم بودم مادرم لخت با آب کیر رو کونش اومد تو اتاقم سریع رفتم رو کسش بکنم دیدم هیچی نگفت کردم تو و ازم لب گرفت داشتم تلنبه میزدم دیدم داره میاد گفتم چیکار کنم گفت بریز توش منم ریختم و شل شدم گفتم مرسی گفت عزیزم قابل تورو نداشت فقط ی چیزی هست گفتم جان گفت حسن میگه دو برابر اون چیزیو ک ب من داده ب تو میده اگه تو بری پیشش سکس کنی من تعجب کردم وساکت بودم ک مامانم گفت ۵۰۰تومن میده خیلی از تو خوشش اومده بعد کیرمو گرفت گفت میخوای حالا این دفرو بری ببینی چ جوریه منم منمن کردم گفت حالا برو فقط این دفه گفتم باشه لبمو بوسید گفت آفرین عزیزم جبران میکنم منم رفتم بیرون مامان تو اتاق موند رفتم دیدم حسن لخت رو مبل نشسته و داره لبخند میزنه رفتم کنارش نشستم گفت آقا حسام ی حالی باهم بکنیم من جواب ندادم و ب کیرش نگاه میکردم بوی کس مامانمو میداد گفت اگه نمیخای بگو میرم منم گفتم باشه من حاضرم ک صورتشو اورد جلو لب گرفت ازم منم شروع کردم دستمو بردم سمت کیرش و باهاش بازی کردم بعد صورتشو جدا کرد وسرمو سمت کیرش برد فهمیدم باید ساک بزنم سر کیرشو گذاشتم دهنم شروع ب مک زدن کردم بعد کامل میکردم تو اونم با سینه های بزرگم بازی میکرد و میگفت دفه بعد امدم سوتین مامانتو ببند منم همجوار میخوردم اونو شروع ب بازی با کونم کرده بود وبرخلاف تمام این داستانا ک خیلی درد داره نبود باید یکم تحمل کنی دیگه ساک زدنو تموم کردم و نشستم روپاش و خودش کیرشو باکونم تنظیم کرد و کم کم کرد توش تا آخر و با دستاش دو طرف کونمو گرفت وبالا پایین میکرد خیلی حال میداد تو فضا بودم بعد بلند شد من ب پشت خوابوند بعد پاهامو انداخت رو شونش تا ته کیرشو کرد تو کونم و سینه هامو میخورد منم آه آه میکردم بعد چند دیقه گفت داره میاد گفتم میخورم اومد رو سینم نشست و کرد تو دهنم چ حالی داشت منم هو آبشو خوردم اونم بلند شد لباساشو پوشید و ۷۵۰ پول گذاشت لای کسمامانم بعد رفت بعدمامانم اومد پیشم وگفت هرچقد ک بخوای بهت میدم پسرم ولی تو ام بیا باهم کار کنیم منم قبول کردم بعد رفتیم حموم ی فس کردمش ومنم کونی شدم پول خوبی در میارم و راضیم ک مامانم جندس و ب منم میده و من خودم ب بعضی از مشتریاش میدم ببخشید ک طول کشید و خوب نبود خدافظ


  نوشته: حسام

 • 19

 • 45
 • نظرات:
  •   Atinn
  • 3 سال،4 ماه
   • 1

  • خودش و مادرش و همرو به گند کشید اونم با افتخار (rolling) (rolling)


  •   N.Ras
  • 3 سال،4 ماه
   • 4

  • باز هم حماسه ای از هموطنان عزیزمون


   در حالی که حسن خوابیده مادره نشسته رو کیرش و تو ایستادی ننت داره برات ساک میزنه ، چطور دهن حسن به کونت رسید که بلیسه کونتو؟!
   یا حسن زرافه بوده یا مادره یا کیر تو 40 -50 سانت بوده که نشستی زو دهن او و ننهه ساک زده!
   خوب لا اقل کسشعر مینویسی اول تصورش کن ببین ممکنه آخه! (dash)


  •   Master__666
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • کس نگو مومن (dash)


  •   maedeh_lgbt
  • 3 سال،4 ماه
   • 6

  • کیری که واس ننت بلند شه رو باس با تبر قطع کنی!!
   اسم خودتو نزار گی ...


  •   Sir.parker
  • 3 سال،4 ماه
   • 5

  • واقعا هستن از این خانواده های لاشی کونی که به خاطره این که کار نکنن دست به هر کسکشی و جندگی میزنن کسکس آدمای گی خیلی با شخصیتو درست حسابین برا پول سکس نمیکنن تو کونی بدبخت


  •   jQaQaa
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • کونی دلیل اینکه درد نگرفتت این بود که تپل بودی.
   هر چه قدر لاغر تر باشی دردش بیشتره


  •   Kolvari
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • نفهم فقط تو همین یه سایت پره از گی که التماس میکنه پولم میده بکننش دیوث اونوقت تو اومدی غزل سرایی میکنی کیر خواجه تا ته توی سر حداتت


  •   amir_behnaz
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • خوش به حالت
   آرزوی من بود


  •   _SEXIRO_
  • 3 سال،4 ماه
   • 8

  • داداچ گی یه چیز دیگست جنابعالی کونی شدی


  •   maryamhbp
  • 3 سال،4 ماه
   • 1

  • چند سال پیش یه همسایه ای داشتیم که خیلی با من مهربونی میکرد. بعد فهمیدم طرف اینکارست و میخواد منم جذب کار کنه...


   خلاصه بعد چند سال فهمیدم که به غیر از خودش پسر و دختر 12. 13 سالشم برده تو کار سکس پولی


  •   داریوشم
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • واویلا!
   شما دیگه نوبری!فکر کنم خداوند تبارک و تعالی از ورژن تو و مادرت(حیف این اسم پاک!)همین یه دونه رو ساخته باشه!
   بارالهی،اگر اینان انسانند،مرحمت فرموده بنده را در جزو حیوانات قرار ده! ... آمییییین


  •   aliboos
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • هههههههههههه
   خخخخخخ77
   کککککککن
   برو ایدزی بدبخت


  •   Raadical2
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • خیلی خوب بود.هرچند تخیلی و مصنوعی بود و قلمت ضعیف.
   ولی از منظر روانشناسی خیلی حرف واسه گفتن داشت.
   مشخصه زندگی خیلی دردناکی داری ولی کاملا درکت میکنم.
   امیدوارم پیامم رو بخونی.به حرفای این ادمهای ملجوق گوش نده.
   من خودم دوست دارم همسرمو یه مرد با شخصیت و متاهل بکنه و بعدش هم خودمو.
   سه نفره با هم رابطه پایدار و عاشقانه داشته باشیم.


  •   امیرپایدار
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • فکرکنم مواد جدیدی امده تو بازار اینا میزنن ک این چرندیات میسازن وگرنه یه جق انقد ذهن خراب کن نیست


  •   amir hossein16
  • 2 سال،9 ماه
   • 1

  • اینا دیگه چرت و پرته
   از این ادما تو دنیا شاید ینفر باشه با مادرش
   سکس کنه اونم از نظر روانی مشگل داره
   و سادیسم گرا هستن این کوسو شعرا چیه
   این ادمین شهوانی باید ی رنجی برا داستانها بزاره
   هر کی هر جفنگیاتی ننویسه بابا ????????


  •   soheil_koni_22
  • 2 سال،9 ماه
   • 1

  • ااوووف خوش بحالت
   منم
   مجانی میدم


  •   soheil_koni_22
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • اوووف جه حس خوبی با درامد خوب


  •   zahedanii
  • 1 سال،4 ماه
   • 1

  • ننت رو کیرحسنه وهمزمان واست ساک میزنه بعد همزمان با اینا حسن سوراخ کونتو میلیسه ???? تو هندسه فضایی رو گاییدی مختصات کارتزین و کروی و استوانه ای رو کلا نابود کردی


  •   Javadnemati099
  • 5 ماه
   • 0

  • هیچ مادری پیدا نمیشه پسرشو کونی کنه /:
   این کسشرارو از کجاتون در میارید؟


  •   yavashaki20
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • دزست فهمیدم؟! آخر داستانت نوشتی خداففففظ!!!


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو