جوراب شلواری و کون آرش

1392/11/10

تازه داشت از کاری که کرده بودم خوشم می اومد اغفال مردان سن بالا. رفتم تو یه جوراب فروشی یه ست کامل جوراب شلواری نازک مشکی ورنگ پا خریدم و اومدم خونه مشکی نازک رو پوشیدم دودول کوچولوم توش گم شد ولی کون گندم داشت توش میترکید و میدرخشید دوباره هوس کیر سن بالا به سرم زد یه شلواره جین روش پوشیدم و از خونه زدم بیرون با مترو خودم رو رسوندم پارک دانشجو یه گوشه نشستم همین جوری تو حال خودم بودم یهو احساس کردم دستی خورد به شونه ام برگشتم دیدم یه مرد چاق و هیکلی پشتم وایساده رنگم قرمز شد خون تو رگهام جریان گرفت تو یه آن خودم رو تو دستهای قوی اون مرد دیدم که داره کونم و جوراب شلواری مو میلیسه وااااااااای چه حال شده بودم با تته په ته گفتم بفرمایید با یه صدای کاملا دورگه با بی حیایی تمام گفت کون میدی من که دنیا رو بهم داده بودن با لکنت زبون گفتم آره گفت پشت سرم بیا منم دنبالش راه افتادم رفت سوار یه پراید شد منم سوار شدم راه افتادیم همین راه افتاد دستش رو برد به کونم و شروع کرد به مالوندن منم دکمه شلوارم و باز کردم چشمش که به جوراب شلواری افتاد یهو وحشی شد دیگه داغ کرده بود نفهمیدم چطور رسید به مکان فقط دیدم دمه یه آپارتمان وایساد و گفت برو تو رفتیم تو همه لوازم سکس مهیا بود من لخت شدم با همون ست جوراب شلواری خوابیدم رو تخت اومد وبا تمام هیکل اوفتاد روم داشتم له میشدم دیگه نفسم در نمباومد بعد از چند ثانیه شروع کرد لیس زدن گردنم و یواش یواش میرفت پایین من دیگه دیونه شده بودم وقتی رسید به کونم با یه حرکت جوراب و تا نصفه از پام در آورد شروع به لیسدن کونم وسوراخ صورتیم کرد وای احساس خیسی همه وجودم و گرفته بود دگه مست مست بودم که کیر شق شدش و کرد تو دهن من وااااااای چه طعمی داشت بوی عرق خایه هاش تو دماغ پیچید وااااای داشتم با حرص و ولع براش ساک میزدم خوب که کیرش راست شد یه تف انداخت روش یه کاندوم کشید روش با تمام قدرت فرو کرد که یهو دل اندرونم داغ شد واااااااااااااااااااااااااااااای صدام تو اتاق پیچید با هموم صدای دورگه که شهوتم قاطیش شده بود داد زد سرم وگفت خفشو کووووووونی با جورابای آبجیت داری کون میدی پرو هم هستی داشت همینطور تلمبه میزد و میگفت سوارت شدم سوارت شدم دیگه به نفس نفس افتاده بود کیرش تو کونم باد کرد و یهو درش آورد با سرعت کاندوم رو کشید بیرون و همه آب شو پاچید رو صورتم منم دوبار ارضا شده بودم دوتایی بی حال افتادیم رو تخت و خوتایبدیم اون شب تا 11 شب یه بار دیگه هم منو کرد و برد دوباره دمه پارک رسوند من تا چند وقت هوس کیر نداشتم دیگه .

نوشته: آرش


👍 0
👎 0
79700 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

411268
2014-01-30 02:07:01 +0330 +0330
NA

بیشتر خندیدم تا اینکه بخوام ارتباط برقرار کنم با داستانت.

تو که اینقدر حرفه ای بودی و میدونستی چکار کنی چرا اینهمه خجالت کشیدی؟ خوب اینو میذاریم به حساب هیجان زده شدنت. اما این بگو: تو پارک دانشجو یارو همینجور داشت میلیسیدت؟

0 ❤️

411270
2014-01-30 05:28:44 +0330 +0330

خوش به حالت کاش منم جای تو بودم منم بایدبه سربه پارک بزنم ولی از مریضی و • و و و. می ترسم

0 ❤️

411272
2014-01-30 10:03:27 +0330 +0330
NA

فقط یه سوال : ست جوراب شلواری یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه شرت و سوتین هست که ست داشته باشه ؟؟؟

0 ❤️

411276
2014-01-30 16:46:48 +0330 +0330
NA

منم عاشق كردن پسراى سن پايين هستم مخصوصا زن پوش اگه كسى هست پى ام بده

0 ❤️

411278
2014-01-30 19:50:11 +0330 +0330
NA

برو من از گی خوشم نمیاد

0 ❤️

411282
2014-03-14 20:41:28 +0330 +0330
NA

addam kon

0 ❤️

411280
2014-04-15 02:48:07 +0430 +0430
NA

بابا کیر تو بیل بیلکتون .
آخه این چه حس بیخودیه که شما دارید.اه اه

لت وپار سابق

0 ❤️