حاج خانوم حشری

  سلام من امیدم، بچه یکی شهرای شمال 40 سالمه و مدتهاست بدنسازی کار میکنم البته نه به طور دائم و حرفه ای.
  175 قد و 80 کیلو وزنم. مثل خیلی از مردای دیگه شیطونی دارم و با فامیلای خانومم هم سکس داشتم که قبلاً برای شهوانی نوشتم.
  یه روز وقتی با ماشین از باشگاه میومدم خونه حاج خانوم همسایه مون که کنار خیابون منتظر تاکسی بود رو با کلی وسایل دیدم. زدم کنار و ازش خواستم سوار شه که اول بی محلی کرد ولی وقتی بهش گفتم همسایه تون هستم سوار شد وسایل رو گذاشت صندلی عقب و اومد جلو نشست.
  تعجب کردم آدمی که اول سوار ماشین غریبه نمیشد اومد نشست صندلی جلو. بعد از احوالپرسی و تعارف و این چرندیات یهو بحث عوض کرد به تنهاییش و اینکه بعد از فوت شوهرش برای تنها دخترش هم پدری کرده هم مادری و دخترش ام شش ماه که عروسی کرده و رفته یه شهر دیگه و گاهی بهش سر میزنه و از این حرفا.
  حاج خانوم که چادر سرش بود وقتی نشست تو ماشين برای اینکه باد کولر بهش بخوره چادر رو گاهی باز می‌کرد و با سوتین اش ور میرفت که بتونه عرق زیر پستوناش خشک کنه. واقعیت ش منم گاهی به بدنش دید میزدم.
  حاج خانوم حدود 47،8 سال سن داره و یه شلوار پارچه ای و یه تیشرت سفید آستین تا آرنج پوشیده بود. هیکلش دیگه از اون حالت شق و رقی افتاده بود.
  دیگه رسیدیم خونه ش و کمک کردم وسایل رو بردم داخل خونه اش و کلی تشکر کرد.
  از اون روز به بعد هر وقت من و میدید شروع می‌کرد به حرف زدن و درددل و دامادش بد میگفت و از این حرفای خاله زنکی.
  تا اینکه یه روز با دوچرخه داشتم از نونوایی بر میگشتم و از کوچه حاج خانوم اینا رد می شدم که دیدم دم در ايستاده. سلام کردم و جواب و باز هم درد دل که من کسی رو ندارم پرده های خونه ام رو که می خوام بشورمش برام باز کن که بهش گفتم اگر بخوای من کمکت میکنم اگر خیلی طول نمی‌کشه؟
  اونم قبول کرد و گفت ممنون میشم.
  دوچرخه رو بردم تو حیاط گذاشتم و رفتم بالا. من اون روز یه گرم کن شلوار ورزشی تنم بود که شلوارش یه مقدار تنگ بود. وقتی رفتیم تو حاج خانوم چادر سرش بود ازش راهنمایی گرفتم و یه صندلی پیدا کردم و رفتم کنار پرده دیدم قدم نمیرسه ازش خواستم اگر چهارپایه ای داره که رو صندلی بذارم بهم بده که رفت و یه چهارپایه داغون که به زور رو زمین ثابت می موند آورد. گفت میدونم زیاد خوب نیست ولی من به شما کمک می کنم. من رفتم بالا و داشتم کم کم گیره پشت پرده رو باز می کردم که حاج خانوم بدون چادر با تیشرت آستین حلقه ای و شلوار تنگ اومد تو اتاق، من که برق سه فاز منو گرفته بود،کارم رو ادامه دادم. حاج خانوم هم اومد روبروی من ایستاد و به قول خودش خواست کمکم کنه. کمرم رو نگه داشت. من با این حرکت حاج خانوم یه کوچولو راست کردم و کیرم کم کم داشت کله میزد.
  یهو حاج خانوم بی مقدمه دستش رو گذاشت رو کیرم و شروع کرد به مالیدنش از پشت شلوار. من دست از کار کشیدم و اومدم پایین و گفتم چیکار می کنی؟
  - ناراحت شدی؟
  - این چه کاری حاج خانوم؟ من برای شما احترام قائل ام انتظار چنین کاری نداشتم از شما.
  - یعنی من دل ندارم نمیتونم یکی مثل تو رو دوس داشته باشم؟
  - نمیدونم حاج خانوم؟....
  حاج خانوم خودش انداخت تو بغلم و شروع کرد به نوازش سینه و شکمم! کمی از خودم دورش کردم و گفتم من نمیتونم اما دوباره خودش چسبوند بهم سرش رو آوردم بالا و تو صورتش نگاه کردم. دیدم داره گریه می کنه و میگه آفرین بذار باهات باشم هر کاری بخوای میکنم! من تشنه کیرم! منم دلم براش سوخت و گفتم باشه فقط من باید زود برم خانومم شک میکنه. گفت باشه.
  حاج خانوم بدون کلامی حرف شلوار و شورتم با هم کشید پایین و تیشرتم رو از تنم در آورد. منم همون کار رو کردم. عجیب سفید بود حاج خانوم. فک نمیکردم این منظره رو ببینم. سینه هاش افتاده بود ولی اندامش یک دست سفید و نرم بود. به من گفت رو تخت بخوابم منم دراز کشیدم و اون شروع کرد به خوردن سینه و بوسیدن شکم و کم‌کم رفت پایین. ساک زدن ش عالی بود حرفه ای حرفه ای داشتم اوج می گرفتم. بهش گفتم زیاد ساک نزن الآن میریزه اونم قبول کرد. خوابوندمش و شروع کردم به خوردن کس اش. قبل از اینکه بهش لب بزنم بوش کردم نمیدونم افتر شیو بود یا ادکلن ولی بوش دیوانه کننده بود. قبل از اینکه زبان ام بهش بخوره لبه های کسش داخل بدنش بود و بیرون نیومده بود که خیلی گشاد نشون بده با دست دو طرف کس ش رو باز کردم و زبونم رو کم کم مالومندم به چوچولش کم‌کم شروع کردم مثل ساکشن مکیدن و خوردن و کردن زبونم به داخل کس ش. کم‌کم صدای ناله ش بلند شد و می‌گفت بخور بخور محکم تر بخور. منم دیگه لبم و از رو کسش برنداشتم. تا کامل ارزاش کنم. که دیگه التماس می‌کرد بسه ولی من ادامه دادم و صدای فریادش با جاری شدن آب کسش یکی شد. بلند شدم فکر کردم از هوش رفته. نگاه به کسش کردم دیدم که خیلی گشاد و وا رفته است واسه همین تصمیم گرفتم سریع از رو کس برم سراغ کونش. پاهاش رو دادم بالا و کمی کس گشاد و خیس ش رو گاییدم. کیرم کاملاً تا بالا خیس خیس شده بود با همون حالت که پشتش رو تخت بود پاهاش دادم بالاتر و کیرمو گذاشتم رو سوراخ کونش. گفت از کسم خوشت نیومد. گفتم نه من عاشق کونم گفت بکن اشکال نداره من به خاطر تو هر کاری می کنم. آروم فشار دادم داخل دیدم خیسی کیرم خشک میشه ممکن درد بکشه ازش وازلین یا کرم خواستم که راهنماییم کرد کرم از رو میز آرایشش برداشتم. بهش گفتم که برگرد و به شکم بخواب کرم مالیدم به کیرم و سوراخش و کم‌کم فشار دادم یه آخ کوچولو گفت و کیرم تو سوراخش جا خورد. شروع کردم به تلمبه زدن و بعد آوردمش بالا و داگی استایل کونش گاییدم. از پرسیدم که با آبم چیکار کنم. گفت همشو میخورم بده به من. باز هم برام ساک زد و منم آبمو تو حلقش خالی کردم.
  پرده های خونه رو براش در آوردم و رفتم. از اون روز به بعد چهار بار دیگه با حاج خانوم حشری سکس کردم و هنوز ماجرا ادامه داره.
  تمام
  نوشته: امید ج

 • 17

 • 34
 • نظرات:
  •   Ares.1
  • 6 روز،17 ساعت
   • 0

  • انقدر گفتی حاج خانوم حاج خانوم ، فکر کردم یاىسه ای چیزیه ، میری با دیلدو ی بلایی سرت میاره!!
   خب خیانتت ک ماشالا همیشه به راهه ، اون وسط بنیان خانواده رو به خاک دادی هم هیچی ، دوچرخه رو برداشتی یا موند همونجا؟؟؟


  •   امیرخان۱۳۴۱
  • 6 روز،17 ساعت
   • 2

  • خودتم که حاج اقایی کیرر تو کوون اوبنه ایت


  •   51piremard
  • 6 روز،16 ساعت
   • 0

  • چه حاج خانم خوبی


  •   ARYA52
  • 6 روز،16 ساعت
   • 5

  • ارزش کامنت هم نداره . دیسلایک


  •   پسربرازجون
  • 6 روز،16 ساعت
   • 0

  • کونی خودت ۴۰سالته اون ۴۷سالش بود بعد بهش میگی حاج خانوم،کم کوص بگو‌،مغز معیوبت به کاربنداز،موقع نوشتن هم هی جق نزن،


  •   Ratinebrahimiam
  • 6 روز،16 ساعت
   • 0

  • ماشالا هر کیم داستان مینویسه کص لیس خوبیه و تو آب کص طرف غرقم بشه چندشش نمیشه و اصلا هم نمیترسن که مریضی داشته باشن بدون کاندوم همون دفعه اول از تمامی سوراخ ها میگان


  •   Ashrfam
  • 6 روز،16 ساعت
   • 0

  • هرچی میخونم بیش تر حس میکنم یه بچه جقی زیر ۱۵ سال اینو نوشته عمو جون بزار شاشت کف کنه بعد برو حاج خانوم بکن


  •   arjan_sexi
  • 6 روز،16 ساعت
   • 0

  • آفرین
   عالی بود خوب کاری کردی
   اگه ممکنه و شماره شو داری به ماهم بده


  •   ashkaanm
  • 6 روز،16 ساعت
   • 3

  • کس و کون کردن ها چقدر راحت شده ..
   قدیما کیر گوهی رو کسی تو دهنش نمیکرد الانه راحت میخورن و اصلا بو هم نمیده حتما تو کون حاج خانوم کیر واش با اسپری خوش بو کننده نصب بوده ..!
   شماها که اینقدر زبل و تیز و حرفه ای هستید برای چی دیکه شهوانی می آئید
   چقدر مردم بدبختی شدیم که همش با اوهام و توهم زندگی می کنیم ..!


  •   قبیله.لر
  • 6 روز،16 ساعت
   • 2

  • فرمون دوچرخه ت تو کوونت بچه چاقال?


  •   Dariush6913
  • 6 روز،16 ساعت
   • 3

  • خب تو اسطوره ای از بکن فامیل و همسایه بزار تندیسی ازت بسازن و بزارن میدون شهرتون دلاور تا اگه کس دیگه ای هم خواست بده بدونن تو هستی کس کن قهار


  •   مردسکسی.....
  • 6 روز،15 ساعت
   • 1

  • دیگه دلت نیومد بگی ۷۴ پیچوندی ۴۷

   این شمالیا به سگ و گربه ناموسشون هم رحم نمیکنن چه برسه پیرزن همسایه


  •   royaei
  • 6 روز،15 ساعت
   • 2

  • عجب ؛ چی بگم ؟
   نه میشه گفت بد بود نه خوب ؛
   فقط اینو میدونم که خیانت بهر شکلی تاوان داره


  •   Kabirik
  • 6 روز،14 ساعت
   • 2

  • خدا شاهده یه حاج خانوم متاهل دو سه سال با من دوست بود ، هزاربارم حرفای سکسی و حتی سکس چت باهاش کردم. اما همین که به واقعی میرسید میگفت حرفشو نزن!
   با اینکه منو خیلی دوس داشت و هربار منتمو می‌کشید و کلی قربون صدقم میرفت بازم پای عمل که می‌رسید می‌گفت نه!!
   حالا اینا کی‌ان که طرف همون اول براشون می‌مالن و میگن بیا منو بکن و براشون می‌خورن و حتی مشقاشونم می‌نویسن ، الله‌ُ اعلم!!!!


  •   blue_rose
  • 6 روز،13 ساعت
   • 1

  • کونی تخیلاته موقعه جقت رو نوشتی؟ گمشوووووووو!!


  •   ک+ک+ک
  • 6 روز،12 ساعت
   • 2

  • تعارف نکن نگو حاج خانوم بگو حاج آقا خوب کونمو گایید دمش گرم در روزهای حج هستیم حاج آقا سعیکم مشکور حجکم مقبول


  •   ممدپالیس
  • 6 روز،11 ساعت
   • 0

  • من نمیدونم تمامه این داستانا چه یارو مایه دار و چه خایه دار( دست به خایه) باشه این تخته سگ مسب تو خونه همه هست.که یارو طرف رو هل بده رو تخت و خودشم بیفته روش.مرتیکه چهارپا.با این داستانه عنت.


  •   boko+net
  • 6 روز،10 ساعت
   • 2

  • اینو باید دو قسمتی بنویسی . قسمت اول تااونجا که خوب کسشو خوردی بعد راهنماییش میکنی قنبل کنه و بعد منو راهنمایی میکنی رو کونش و بعد کیرمو راهنمایی میکنی تو کونش . نکنه تو مأمور راهنمایی رانندگی هستی ؟


  •   mostoufi
  • 6 روز،9 ساعت
   • 1

  • سلام عرض میکنم، بنده امیدم
   کسی نوبر چو "حاج خانم" ندیدم
   حشر بالا و کونش مثل طاقچه
   بخشکه شانس به پنجاهش رسیدم


   ها وولا


  •   اصغر@@@
  • 6 روز،7 ساعت
   • 0

  • معلوم بود تخیلیه


  •   Momoooam
  • 6 روز،7 ساعت
   • 1

  • تفکرات یک مغز جغی (dash)


  •   mariii_a
  • 6 روز،6 ساعت
   • 2

  • اينجور كه تو ميگي انگار اون بهت تجاوز كرده نازي ناازي چه گناهي تو
   بعدم از كونش كشيديبيرون و خودش ساك زد خورد !!!!!
   امان امان
   حالا ادم كمه كه التماس تو ميكرده كه بكنيش :/


  •   ZOHREH90
  • 6 روز،6 ساعت
   • 2

  • بعله دیگه چی؟


  •   mohammadaziizii42
  • 6 روز،4 ساعت
   • 0

  • ذهن جقی تو گائیدم روانی


  •   Mahdisasian
  • 6 روز،3 ساعت
   • 0

  • یه جقی دیگه


  •   ronin555
  • 6 روز،2 ساعت
   • 1

  • فاکش ری


  •   holooookhan
  • 6 روز،2 ساعت
   • 0

  • زرت رفتی پرده بگیری حاج خانوم افتاد تو بغلت
   تو هم بدت می اومد
   جوووووووووووووووووووووووونز
   کمتر جق بزن پسرم


  •   .Asdollakhan
  • 6 روز،1 ساعت
   • 0

  • خو ثواب داره


  •   kalatizo
  • 6 روز،1 ساعت
   • 1

  • نونا بیات نشدن؟???اونم رو دوچرخه؟


  •   us.nkn
  • 6 روز،1 ساعت
   • 0

  • منم کردم،عالیه


  •   Watcher
  • 6 روز
   • 2

  • ب هیچیش کار ندارم ما اسکل تو راس میگی فقط دوتا نکته
   کص پیرزنه رو چتوری با اون میل و اشتیاق خوردی ؟؟ واقعا چجوریه هرکی ب شماها میرسه بوی گل و گلاب میده چتور میشه واقعا ؟؟ بعد کیری ک رفته تو کون رو باید یه هفته بشوری بو عنش بره چتور همون لحظه ساک زد اخه کسکش جق مغزتو گاییده کیرم فرق باسنت


  •   mamad_j.k.d
  • 5 روز،23 ساعت
   • 0

  • مزخرف بود عضوی دیسلایک


  •   SWORD60
  • 5 روز،22 ساعت
   • 1

  • اره شما بالای چهار پایه بودین حاج خانوم یه چوب کلفت شکسته کرد تو کونت و تو کونت چرخوندش اون موقعه برق گرفتت


  •   سکس_69
  • 5 روز،22 ساعت
   • 0

  • بگو فیلم دیدم میخوام تعریفش کنم براتوون


  •   AliJanAtash
  • 5 روز،21 ساعت
   • 0

  • ها چیه چخبرته میخای بگی حاجخانوما جندن؟
   توکه جنده تری. الان ینی نسبت ب زنت حساسیت نشون دادی؟ من باید برم زنم شک میکنه؟


  •   Jamshid.Bokon
  • 5 روز،20 ساعت
   • 1

  • حتی زن خود آدم هم نمیگه منو بکن باید کلی خواهش تمنا بکنی در ثانی همسایه شما بود و بعد از کوچه شون رد میشدی و دیدی جلو در ایستاده ؟دروغ گوها کم حافظه هستند دیسلایک


  •   sashaarian
  • 5 روز،20 ساعت
   • 0

  • پس حاج خانوم بالاخره تورت کرد :))


  •   Poriakirtehran
  • 5 روز،19 ساعت
   • 0

  • منم از اون حاج خانوما میخوام اووف


  •   adelbozorg
  • 5 روز،14 ساعت
   • 0

  • به قول جنابخان
   اخخیییی


  •   Blackhorse
  • 5 روز،13 ساعت
   • 0

  • کس و شعر بود


  •   Emperatoorxxx
  • 5 روز،13 ساعت
   • 0

  • کیری که هم بهش کرم زدی و هم تو کونش بودو خورد آبتم خورد؟
   ذهن داغوتی داری خرچنگ


  •   saman.32
  • 5 روز،9 ساعت
   • 0

  • ثواب کردی نوش جانتون سن بالا و حصری یه چیز دیگه هست اونم مفتش


  •   shahvanii139797
  • 5 روز،5 ساعت
   • 0

  • خیلی خوبه منم سن بالا کردم و لذتش زیاده ( مامان دوستم )


  •   سیدعلی55555
  • 5 روز،3 ساعت
   • 0

  • 1- قاسم سلیمانی تروریست از افقی بره تو کونت .... 47 _ 48 ساله پیرزن حاجی خانم نیست .
   2- موشک مرصاد تو حلقت ... اول نوشتی همسایه ، بعد نوشتی با دوچرخه داشتی از کوچه شون رد می شدی ...
   3- برج ایفل تو سوراخ کیر جلقی ات ... آخه دوباره همان زمان رد شدن شما ، حاجی خانم علم غیب داشته و دم در کشیک میداده و از قضای روزگار هم ، چون میدانسته شما رد می شین موضوع وتوجیه پرده ها را دسیسه تا شما را به خانه بکشاند ...
   4- دست علیل امام خامنه ای ابنه ایی سعید طوسی تو دهنت .... چقدر سوژه های تکراری ... باز خانم تنها بود وباز خانواده در یک شهر دیگر ( یا مسافرت) و باز یک هوئی بدون چادر (یا لخت) اومد داخل و باز اندام باشگاهی و تناور وسکسی شما او را از خود بیخود کرد و باز اول اون ناگهان دست شو گذاشت رو کیر ...شما ... ...
   حقه تونو با علم امام حسین تازی ... ثروت شماها را چپاول کنند ...


  •   Abed8888
  • 4 روز،23 ساعت
   • 0

  • داشتی پرده ها رو باز میکردی که حاج خانوم اومد جلوی تو
   ایستاد
   والله تا جایی که ما میدونیم پرده معمولا روی در و پنجره نصب هست
   در نتیجه تو که داشتی پرده باز میکردی پس باید روت به پنجره یا در باشه
   حاج خانوم چطوری اومد روبروی تو ایستاد؟؟؟


   تو که گفتی همسایه بودین
   چه جوری با دوچرخه از کوچه حاج خانوم رد شدی؟؟؟


   (کمتر دروغ بگو نا مسلـمون )
   مگه مجبـوری؟؟؟؟


  •   mrsmith
  • 4 روز،19 ساعت
   • 0

  • فقط اونجاش که نوشته بودی گریه کرد به چشاش نگاه کردی فیلم هندیه مگه


  •   mrsmith
  • 4 روز،19 ساعت
   • 0

  • فقط اونجاش که نوشته بودی گریه کرد به چشاش نگاه کردی فیلم هندیه مگه


  •   DrArezoo
  • 4 روز،15 ساعت
   • 0

  • حداقل از واژه ی خانومم برا همسرت استفاده نکن اون اسیر و مظلوم توئه بااین حالی که داری ویال تستوسترون!


  •   Mohsenin
  • 4 روز،10 ساعت
   • 0

  • بخاطر هشت سال اون بدبخت شد حاجخانم .تو هم جوون ورزشکار .
   ولی خب در کل دمت گرم کار خیلی خوبی کردی .
   نمیدونین چقدر ثواب داره .
   خدا توفیق بده ما هم یه کم ثواب کنیم.


  •   Masih6996
  • 4 روز،8 ساعت
   • 0

  • مگه بدون خالی کردن مدفوع به راحتی میشه از باسن سکس داشت ؟؟تازه مگه بعد از سکس کیرت گهی نشده بود؟؟


  •   Qqmhds
  • 4 روز،3 ساعت
   • 0

  • خانم های چادری ک علاقه دارن با پسر خوشتیپ سکس داشته باشن در خدمتم


  •   Farshidooo
  • 2 روز،9 ساعت
   • 0

  • کیر وازلینیتو از کونش درآوردی یه راست کردی دهنش اونم خورد؟
   فیلم پورن کمتر ببین برات خوب نیست


  •   mahdiyar12
  • 1 روز،18 ساعت
   • 0

  • خیلی مسخره بود واقعا که


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو