حال دادن به خانم دکتر

1392/01/31

سلام دوستان اسم من سعید و 25سال سن دارم خاطره که چی بگم میخوام دنیای زیبایی که دارمو براتون تعریف کنم دوستم منشی مطب بود یه روز رفتم.پیشش اعصاب نداشت گفتم چی شده تعریف کرد که با دکتر مشکل داره میخواد بیخیال کار بشه ازم پرسید که میخوام بجاش اونجا کار کنم منم که خیلی وقت بود تو کف خانم دکتر بودم اول یکم ناز کردم البته ادا در میاوردم از خدام بود بعدش گفتم چون تو میخوای باشه منو به دکتر معرفی کرد دکترم شرایطو گفت و مام قبول کردیم قرار شد از فردای کارمو شروع کنم قبل از هر چیز اینو بگم خانم دکتر متاهله و بچه نداره شوهرش مهندس نفته و ماموریتش بیست روزه است و بعد ماموریت ده روز تو مرخصیه سرتونو درد نیارم خانم دکتر تو یه آپارتمان تنهازندگی میکنه صبح اولین.روز کاری کله ی سحر بیدار شدمو رفتم.سرکار مطبو باز کردم اتاق دکتر را خوب تمیز کردم ساعت 10 دکتر اومد اما چه اومدنی سگرمه هاش تو هم بود خلاصه یه روز کاری گذشت و این روال ادامه داشت

روز اول کاری خانم دکتر ازم.خواسته بود شماره همرامو تو دفتر تلفن بنویسم . اول بهمن شب ساعت 8/5 بود گوشی زنگ خورد دیدم شماره ی دکتره گوشیو برداشتم دکتر ازم خواست براش یه مقدار خرتوپرت ببرم خونش وسایلو بردم جلودرش درزدم اومد دم در یه لحظه فک کردم دارم خواب میبینم دکتر با یه شلوارک استرچ مشکی و یه تاپ بندی قرمز جلوم واستاده بود تو حال خودم نبودم که صدایی شنیدم کجایی خوابیدی من من کنان وسایلو دادم دستش برگشتم.برم. که گفت نمیای تو شام حاضره دلم ریخت گفتم خداجون کرمتو یکم تعارف کردم و بااصرار دکتر رفتم تو دمش گرم چه سلیقه ای داشت خونش خیلی قشنگ.بود شامو خوردیمو خواستم.بلند شم که گفت آقا سعید میخوام یه سوالی ازت بپرسم راستشو بهم بگو دوستت نگفت که چرا با من مشکل داشت منم برگشتم.گفتم نه خانم دکتر سیر تا پیاز قضیه رو تعریف کرد بله قضیه همون.چیزی بود که دوستم ازش بدش میومد دکتره چون شوهرش بعضی وقتها کارش طول میکشه ازدوست بدبختم خواسته باهاش سکس داشته باشه اما اونم قبول نکرده حالا خانم دکتر چون شوهرش تا یک ماهه دیگه نمیاد دلش سکس میخواد اما کسی نیست جز سعید که همیشه دم.دستشه خلاصه با هزار ترسو دلهره که نکنه داره منو آزمایش میکنه خودمو نزدیک کردم بهش گرمای بدنشو از دومتری میشد احساس کرد تا نزدیکش شدم دستاشو گذاشت رو زانوهام خیلی گرم بود دستای نازکشو گرفتم و گذاشم.روقلبم گفتم داره از جا کنده میشه برگشت گفت خودم ارومش میکنم ازروتاپ قرمزش خط سینه ش که خیلی بزرگ.نبود معلوم بود به ارومی دستمو بردم سمت سینه هاش وای خدا من که تو خیالمم تصورنمیکردم دست به سینه هاش بزنم الان دوتاشم تودستام بود خیلی نرم نفس نفس میزد ازم خواست لباسامو در بیارم داشتم دیوونه میشدم سه سوت لباسامو کندم و با یه مایو نشستم.بغلش موهاشو باز کردو آروم.سرشو آورد سمت من نفهمیدم چطور لبامورفت تو دهنش اینقدر با ولع میخورد که میشد تصورکرد چقد حشری شده لباساشو کند جل الخالق این دیگه چیه یه کس تپل سفید با یه خال کوچولو بغلش گفت زود باش دارم دیوونه میشم من که دیوونه تر از اون شده بودم خودمو انداختم روش اینو بگم.که من عاشق سینه م سینه های خوشگلشو با ظرافت خاصی میخوردم دستاش یه جا بند نبود دایم میمامید رو کسش عرق کرده بود چشاش خمارخمارشده بود گفتم کسم داره آتیش میگیره سعیدجونم مایو کشید پایین تا کیرمو دید یه لحظه جا زد فک کنم تاحالا کیر29سانتی کلفت ندیده بود گفت جون همشو میخوام تویه لحظه دیدم نصف کیرم تو دهنه داشت دیوونه میشد گفت سعیدجونم میخوام میخوام جرم.بدی کسمو داغون کنی زود باش بزن تو کسم پاهاشو ازهم بازکرد مدام قربون صدقم میرفت کسش پف کرده بود خیس خیس بود سرکیرمو آروم.گذاشتم دم.کسش با یه حرکت سرشو دادم تو داد زد آییییییی سوختم داشت میمرد داد زد هموشو همشو بده تومن همشو میخوام تا کیرمو هل دادم جیغ کشید آآآآخخ جون آیی آروم عقب جلو میکردم داد میزد تندترش کن ریتمو تندترکردم یه لحظه آروم شد معلوم بود که ارضا شده داشت ابم میومد گفتم کجابریزم کجامیخوای بریزی جا بهترازون داخل بریز تو کسم آبتو خالی کن تو کسم ریتموتندترکردم تو یه لحظه سرکیرم مثل منفجره شده باشه با تمام.فشار آبمو خالی کردم تو کسش دوباره جیغ کشید آی سوختم و دوباره بدنش شل شد یه باره دیگه ارضا شد نیم.ساعتی همین.شکل روش خوابیدم معلوم بود که خیلی حال کرده لبامو محکم بوسید و ازم تشکر کرد ازم خواست شب پیشش بمونم باهم منم.قبول کردم .رفتیم حموم وتا صبح دوباره دیگه باهم.سکس کردیم الان سه سال من.منشی خانم.دکترم بهتره بگم.شوهر دومشم هرهفته دوسه بار سکس داریم البته بیشترش.تو مطبه … امیدوارم خوشتان اومده باشه نظر یادتون.نره کسی که احتیاج به سکس داشته کمک به او ثواب داره

نوشته: سعید


👍 10
👎 12
430045 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

376056
2013-04-20 13:21:23 +0430 +0430
NA

اس ام اس بود .جمع کن بابا!!!

0 ❤️

376058
2013-04-20 13:27:11 +0430 +0430

خانم دکتر فقط مونده بود که تو بکنیش؟!!! مخت گوزیده اساسی.

0 ❤️

376059
2013-04-20 13:45:41 +0430 +0430
NA

29 سانت مجلوق!!! توهم زدی ’ تو فاز هم که هستی ’ مواظب باش

0 ❤️

376060
2013-04-20 14:07:54 +0430 +0430

واقعا" ؟
احتیاج به سکس داشتی بگو ،ما هم بدمون نمیاد ثواب کنیم.اصلا همه دوست دارن ثواب کنن.
دوستان کی میاد باش ثواب کنیم؟

0 ❤️

376061
2013-04-20 14:08:05 +0430 +0430
NA

برو جقتو بزن
کدوم خانم دکتری میاد به تو جقی حال بده
بابا جمعش کن

0 ❤️

376062
2013-04-20 14:30:45 +0430 +0430
NA

کیر اون یارو که دوست دختر از سنندج میخواد تو کونت

0 ❤️

376064
2013-04-20 14:42:03 +0430 +0430
NA

كير 29 سانتي كون ادم دروغ گو

0 ❤️

376065
2013-04-20 14:44:11 +0430 +0430
NA

میگم بیایید به این بینوا فحش ندیم . طفلکی خواب دیده ذوق کرده هومده اینجا نوشته :دی

0 ❤️

376066
2013-04-20 14:47:55 +0430 +0430
NA

khanum doktore jendei bude!
albate kam nistan too doktora ke taneshu nbekhareee ba marizaa…

0 ❤️

376068
2013-04-20 15:18:37 +0430 +0430
NA

آخه بچه كوني طرف اين همه آمپولو قرص ميخوره 29 سانت نميشه چاقال. كوس شعر ننويس

0 ❤️

376069
2013-04-20 15:19:45 +0430 +0430
NA

جلق نزن اینقدر متوهم

0 ❤️

376071
2013-04-20 15:38:56 +0430 +0430
NA

داستان تکراری : رفتم دم در دیدم یه شلوارک تنک با یه تاپ تنشه منم خوابم برد گفت با بشین نشستیم دیدم لبامو خورد منم کردمش اونم شل شدو لرزید و کف و خون قاطی کرد الانم من شدم شوهرش.
اخه ادم چی بگه .
خوب میشی کس مشنگ

0 ❤️

376072
2013-04-20 15:40:20 +0430 +0430

پس 29 سانت؛بازم یه جقیه دیگه؛آمارشون از دستم در رفته

0 ❤️

376074
2013-04-20 15:48:17 +0430 +0430
NA

تو روحت چاخان.اگه راست میگی بگو مطب کجاست،نا هم بیاییم فیضی ببریم

0 ❤️

376075
2013-04-20 15:53:14 +0430 +0430
NA

29سانت قدیم یا جدید؟

0 ❤️

376076
2013-04-20 16:06:27 +0430 +0430
NA

مایو پوشیده بودییییی؟! :)))))

0 ❤️

376077
2013-04-20 16:07:46 +0430 +0430

احتمالا 29میلیمتر بوده دوستان اشتب زده بینوا
خدایا تمام جق زنان اسلام را به راه کس هدایت بفرما

0 ❤️

376078
2013-04-20 16:20:10 +0430 +0430
NA

تو منشی بودی یا با این کیر29 سانتی خر اخه بیشعور مال خر 28.5 چی بگم بهت

0 ❤️

376079
2013-04-20 16:30:27 +0430 +0430
NA

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻧﺴﻞ ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭﺍ ﻣﻨﻘﺮﺽ ﺷﺪﻩ !!ﮐﯿﺮ ۲۹ﺳﺎﻧﺘﯽ !! ﻣﻐﺰ ﺟﻘﯽ !!ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻠﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻬﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﺩ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﯽ ﺁﻏﺎ ﺧﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﺮ ۲۹ ﺳﺎﻧﺖ !!ﺭﺍﺳﺘﯽ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﮐﯿﺮﺗﻮ ﺑﮑﻦ ﺗﻮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻭ ﺑﺎﻟﺖ ﻧﭙﯿﭽﻪ …

1 ❤️

376080
2013-04-20 16:37:59 +0430 +0430
NA

سلام دوستان اسم من شيملسه.از مخ آزادم و زندگيم خيلى زيباست. من يه دوست دارم كه پيش يه خانم دكتر جوون و خوشگل كار ميكرد.خانم دكتر بهش نظر داشت. چند بار سعى كرده بود بهش تجاوز كنه. آخه شوهرش دو روز در هفته خونه نيست. دوست منم بيچاره حيوونكى برگشته بود به خانم دكتر گفته بود: مگه شما خودت برادر پدر ندارى؟ چرا مزاحم ناموس مردم ميشى و خلاصه از اين حرفا…
من بدبخت مجبور شدم جورشو بكشم. رفتم خونشون همه لباسامو درآوردم بجز عينك شنا. گرماشو از دو مترى حس ميكردم رفتم طرفش بغلش كردم يهو تا استخونم سوخت. بخارى نفتيو بغل كرده بودم. پيداش كردم كير ٣٩ سانتيمو كه ديد نصفشو كرد تو حلقش وقتى درش آورد ديدم يه مقداريش تو اسيد معده و شيره گوارشى اثنىٰ عشرش هضم شده متر كردم ديدم شده ٣٤ سانت گفتم بيخيال فرو كردم تو كسش يه جيغى كشيد و ساكت شد فكر كردم ارضاء شده نگو از حال رفته بود آخه رفته بود تو دهليز راستش. به هوش كه اومد گفت چرا تا ته نميكنى؟! منم تا ته كردمو تلنبه زدم تا يه صداى انفجار اومدو تيكه هايى از بصل النخاعش همراه آب من و پنج سانت ديگه از كيرم از گوشش زد بيرون…
صبح ميخواستم تشكو جمع كنم ديدم رو خانم دكتر خوابيدم…

الآن سه ساله زندانم. كسى كه دنبال سكس باشه بدستش مياره. اينجا هم بنديام هفته اى هفتاد بار كونم ميذارن…دلتون نخواد ;)

0 ❤️

376081
2013-04-20 16:59:11 +0430 +0430
NA

چرا کونیو فحشش میدین؟خوب این دل تداره کس بگه؟منظورش از 29سانت ریال بود که میشه 2سانتو 9 میل.اینهمه کیر نر و مرد کهن هست مایه دار…اونوقت خانم دکتر بیاد به تو خواجه بده!!؟؟؟اگه نکردمت

0 ❤️

376082
2013-04-20 17:01:01 +0430 +0430
NA

کونکش اسم مطلبم گذاشته حال دادن به خانم دکتر! مگه کون دادی بش

0 ❤️

376083
2013-04-20 17:07:05 +0430 +0430
NA

چه دکتر کیریه کس مغز خری بود

آخی کسی‌ نمیکردتش

0 ❤️

376085
2013-04-20 17:21:08 +0430 +0430
NA

کونکشو خوب اومدی

0 ❤️

376086
2013-04-20 17:37:05 +0430 +0430
NA

اولا منشی ها اکثرا خانم ها هستند .
ثانیا نظافت مطب وخونه شاگردی برا دکتر نمیکنند.
ثالثامیگفتی آبدارچی یا پیشخدمت مطب بیشتر قابل قبول بود .

0 ❤️

376087
2013-04-20 18:01:31 +0430 +0430
NA

آخه عوضی تو بلدی تا 29 بشماری که میگی 29سانته!
فکر کنم یه اعشار بین 2و9 جا انداختی!!!

0 ❤️

376088
2013-04-20 19:39:54 +0430 +0430
NA

خوب میتونی زیره باره این کیره 29 سانتی راه بری.خوب کمر درد نگرفتی.میخوای راه که میری یه فرغون بگیر جلو خودت تو دستت و کیرتو بذار توش که اینطور دیگه بهت فشار نیاد

1 ❤️

376089
2013-04-20 20:39:50 +0430 +0430
NA

واقعا باید بگم اینقدر جق زدی مخت تاب برداشته فقط مراقب باش 29 سانت چشم نخوره فکر کنم تو خواب با کیر خر ور رفتی . واقعا کاره ثوابی کردی دمت گرم از این خوابا کمتر ببین الان وقت دادنته 29 سانت جون.

0 ❤️

376091
2013-04-20 23:33:46 +0430 +0430
NA

بابا چاخان سعید اخه تو توفی که خانوم دکتر ب تو بده.

0 ❤️

376092
2013-04-20 23:47:29 +0430 +0430
NA

ما کیر 29 سانتی ندیدیم حتی کیر خرم 29 سانت نیست

0 ❤️

376093
2013-04-21 00:14:41 +0430 +0430
NA

كير تمام شهوانياني كه داستانتو خوندن توي دهنت.
مارو چي ديدي؟

0 ❤️

376094
2013-04-21 01:11:42 +0430 +0430
NA

کس کش منشی معمولا دختره نه یک نره خر!!! الاغ !!! خودتی !!! نمی خونم . منم سنندجیم ولی ایران نیستم کیر هر چی کورده تا دسته تو کس عمت

0 ❤️

376096
2013-04-21 01:37:20 +0430 +0430
NA

ملجوقی دیگر حادثه ی عظیمی آفرید درود بر تو جلقی کس شعرت بد نبود ولی زیاد جلق نزن کور میشیا

0 ❤️

376097
2013-04-21 02:57:49 +0430 +0430
NA

یعنی تف تو صورتت…
یعنی کیر دایی افسانه که معلمش نکردش تو کس پدرت…
دروغگوی کثافت دم دمی مزاج…

0 ❤️

376098
2013-04-21 05:37:58 +0430 +0430

کسکش من این فیلم سوپری که تعریف کردیو اول دبستان دیدم.

0 ❤️

376099
2013-04-21 12:05:55 +0430 +0430
NA

خواهر خالی بندتو…

0 ❤️

376102
2013-04-21 12:24:47 +0430 +0430
NA

آخه،کیره،شوهر خاله قورباغه تو سیستم فکریت و سوادت آخه بزه فضایی به جای اینکه بگی کسشو میمالید میگی میمامید از این سوادت مشخصه شبکه xxxرو خیلی تماشا میکنی راستی با این سوادت چطوری منشی شدی"پس به این نکته میرسیم که شک ندارم تو گی هستی و این داستان کسو شعری که بلغور کردی عوارض کون دادن زیاده

0 ❤️

376103
2013-04-21 13:26:32 +0430 +0430
NA

جریان چیه همه زن های شوهر،شوهرشون ماموریته.کس مغز ننویس

0 ❤️

376104
2013-04-21 14:02:18 +0430 +0430
NA

۲۹سانت!حتمأدوجنسه هستی.اسب وانسان

0 ❤️

376105
2013-04-21 14:03:49 +0430 +0430
NA

۲۹سانت!حتمأدوجنسه هستی.اسب وانسان‎!‎

0 ❤️

376107
2013-04-21 14:09:03 +0430 +0430
NA

بلادوجنسه ای!ادم واسب!

0 ❤️

376109
2013-04-21 14:50:52 +0430 +0430
NA

چاههای نفتی مهندس تو کونت . خیلی وقته کونت میخاره ها. نظرات خیلی باحالتربودخیلی وقته نخندیده بودم

0 ❤️

376110
2013-04-21 15:24:12 +0430 +0430
NA

این بنده خدا خودش هم نفهمیده چی نوشته! اول نوشته اسمم سعیده بعد میگه دوستم بعد میگه ناراحت بود ! یه چیزی هم از سانت شنیده فکر کرده راسته،آخه 29 سانت؟؟ دروغ و خیالات هم حدی داره. تازه تکراری و نخ نما بود

0 ❤️

376114
2013-04-21 17:02:05 +0430 +0430
NA

:))))))))
naboooood shod bichareeeeeee

0 ❤️

376115
2013-04-21 17:59:25 +0430 +0430
NA

کسو شعری بیش نود
اول کوتاه بود
دوم اینکه برو مطمعا کیرت 9 سانت بیشتر نیست
مثل زاپتی ها که تو کارتونهاشون چشمهاشونو گرد و درشت مکشن.
سوم این که خاک بر سرت که شقلت زنونس برو بمیر منشی!؟

0 ❤️

376116
2013-04-21 18:22:28 +0430 +0430
NA

اي كسكش

0 ❤️

376117
2013-04-21 19:07:57 +0430 +0430
NA

ننتوووووووو آغا سعید

0 ❤️

376118
2013-04-21 19:11:13 +0430 +0430
NA

آیییییی دمت گرم خوب مادرشو گاییدی

0 ❤️

376119
2013-04-21 19:37:43 +0430 +0430
NA

بابا جان ايراد نداره ، اينهمه ايراد نگيريد به آرزوی يه طفل معصومی كه با 2.9 سانت شومبول آرزوی سكس داره :)):)):))

0 ❤️

376120
2013-04-22 00:25:41 +0430 +0430

نخوندم… اینم دم از بالای 20 سانت زد با پیف پاف دستش؟!!!..

0 ❤️

376121
2013-04-22 00:38:36 +0430 +0430
NA

خوبهای قشنگی میبینی کس مشنگ

0 ❤️

376122
2013-04-22 00:39:14 +0430 +0430
NA

خوابهای قشنگی میبینی کس مشنگ

0 ❤️

376123
2013-04-22 05:32:24 +0430 +0430
NA

eival,…
dahaenet servis bahal bud…

0 ❤️

376124
2013-04-22 06:46:35 +0430 +0430
NA

اونجای ادمه دروغگو…

0 ❤️

376125
2013-04-22 08:54:16 +0430 +0430

کیرت رو با فیل های آفریقایی پیوند زدن مرد تیکه جقی.

0 ❤️

376126
2013-04-23 01:49:19 +0430 +0430
NA

اولا با سعید:کسی مجبورت نکرده با این جفنگیات اینهمه فحشو به جون بخری
دومأ با برو بچ شهوانی:بابا بسه دیگه بنده خدا رو ترور کردید با حرفاتون
سومإ شیم با نظرت خیلی حال کردم

0 ❤️

376127
2013-04-23 01:52:44 +0430 +0430
NA

اول با سعید:کسی مجبورت نکرده با این جفنگیات این همه فحشو به جون بخری
دوم با بروبچ شهوانی:بسه دیگه با حرفاتون ترور روحی کردیدش
سوم با شیم: قشنگ بود یه چراغ سبز برات روشن کردم

0 ❤️

376128
2013-04-23 02:38:46 +0430 +0430
NA

مگه کیر 29 سانتیم دارییییییییییییییییییییم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟کجا باید جاش داد؟؟؟؟

0 ❤️

376129
2013-04-23 02:41:18 +0430 +0430
NA

ههههه
احتمالا از داخل سوراخ کونش خط کش زده که شده 29 تا
اسب آبی اینقد نداره :))

0 ❤️

376130
2013-04-23 02:44:17 +0430 +0430
NA

کیرتوکس اون خانوم دکتری که بخواد توبهش حال بدی برو گمشو کسکش جقی

0 ❤️

376131
2013-04-23 11:19:15 +0430 +0430
NA

ریدی می گفتی 30 سانت رند می شد یهو . اوسگل زیاد پیدا میشه .

0 ❤️

376132
2013-04-23 11:27:39 +0430 +0430
NA

Kos bishtara az 25 sant nemitoone ghabool kone,labod oon 4sant ro too koone khaharet kardi! are?

0 ❤️

376134
2013-04-23 12:19:19 +0430 +0430
NA

دختر از چابهار یا سیستان وسه سکس تل یا حضوری پیغام بذاره
قد 186

0 ❤️

376135
2013-04-23 13:10:43 +0430 +0430
NA

doctor bud?!!

0 ❤️

376137
2013-04-25 06:49:19 +0430 +0430
NA

:B اخه کوس پدر کدوم دکتر زنی منشی مرد داره که اون دومیش باشه

0 ❤️

376138
2014-01-10 17:51:52 +0330 +0330
NA

داشتی میدادی الان نوشتی میکردم برو خدا روزیتو جای دیگه بده کیر همه ما بچه های شهوانی …

0 ❤️

376139
2014-08-13 08:11:14 +0430 +0430

برو شر میگی مجلوق شیزوفرنی

0 ❤️

376140
2014-11-07 23:35:03 +0330 +0330

نظرات دوستان از خود داستان جالبتر و خوندنی تر بود

0 ❤️

376141
2014-11-07 23:56:19 +0330 +0330
NA

کس شعر کنتور نمیندازه!

0 ❤️

376142
2015-02-09 05:43:37 +0330 +0330

آرزوبرجوانان عیب نیست

0 ❤️

376143
2015-02-13 01:58:24 +0330 +0330
NA

اره راست میگه

0 ❤️

376145
2015-03-30 05:16:10 +0430 +0430

صابون های جدید مواد روانگردان داره، بد توهم میده biggrin

0 ❤️

376146
2015-03-31 03:31:53 +0430 +0430
NA

خیلی کس مغری

0 ❤️

376147
2015-04-10 02:10:47 +0430 +0430
NA

khili bikhod bood
vagte mardomo nagirin baba
in kos shera chieh migin
jam konin baba

0 ❤️

542211
2016-05-23 23:22:05 +0430 +0430

حرومزاده بیست و نه سانت
مال الاغ بیست و هشت سانته
بزنه تو ادم ک از حلقش درمیاد
ک و ن ی

0 ❤️

547148
2016-07-02 02:17:34 +0430 +0430

کیرم تو کاسه مغزت ?

0 ❤️

548458
2016-07-10 22:47:40 +0430 +0430
NA

اخه به والله واجب نیس اینقدر کسشعر بنویسین سه ساعت میشه دارم داستان میخونم به خدا یدونه درست درمون پیدا نکردم که با سوپر ادغام کنم و جق بزنم تخم مرغ توی کونتون واقعا

0 ❤️

557206
2016-09-20 08:05:53 +0430 +0430

دیوث کیر خر با اون اوبوهتش29 سانت نداره چرا کس شعر میگین آخه .شاید 9 سانت بوده سعی کنید از داشته هاتون بنویسید

0 ❤️

557984
2016-09-26 18:20:10 +0330 +0330

کاملاً مشخصه که زیاد جق میزنی، ولی خوبه که مایو میپوشی و توی آب خودت شنا میکنی

0 ❤️

595942
2017-05-15 17:03:29 +0430 +0430

خواستم چیزی بگم دیدم دوستان به چند صد روش سامورایی مورد عنایت قرارت دادن!!!

0 ❤️

602176
2017-05-25 21:53:39 +0430 +0430

بیا یه سانت از کیرمو بدم بهت رند شه

0 ❤️

680317
2018-04-04 06:50:10 +0430 +0430

خوب ، نوشته بودی که مسی که احتیاج به سکس داره باید کمکش کرد . زود باش یالا کمکم کن کس میخوام

0 ❤️

710389
2018-08-14 03:11:02 +0430 +0430

ما که کیرمون معمولیه ، توی استخر که محل کارمونه همش از مایو فرار می کنیم
تو واسه بیرون از استخر هم مایو می پوشی ؟
اون هم با کیر 29 سانتی ؟
ایرانیا چه کیرایی دارن و ما خبر نداریم

0 ❤️

741205
2019-01-13 21:06:12 +0330 +0330

۲۹ سانت؟؟؟مگ خری ک کیرت اینجوره

0 ❤️

786574
2021-01-15 16:35:40 +0330 +0330

کاری به راست و دروغ این داستان ندارم ،ولی بنا به موقغیت شغلی م با خیلیا ذر ارتباطم ، شاید بائر کردنی نباشه ولی بیشترین زنایی که درخواست دوستی و سکس ذارن خانمهای دکتر و کارمنذهای خانم بانک هستن ،

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom