حس گمشده

1398/03/24

چشماشو دوخته بود به در. انگار همین دیروز بود که درد سلطه ی یه ارباب نما رو تحمل کرده بود و دیگه به هیچ اربابی اعتماد نداشت. با ترسی که توی سلول به سلولش حس میکرد نفس میکشید…نکنه اینم مثل قبلی باشه و فقط اذیتم کنه؟
در باز شد محمد اومد تو.
به محض ورودش گفت تو از امروز برده ی منی. دوست دارم منو به چشم یه اربابی ببینی که برات ارزش قائله.با ناراحتیت ناراحت میشه و با خوشحالیت خوشحال.
لبای آرزو رو گاز زد…از لبش خون اومد آرزو گریه کرد و محمد بدون معطلی بغلش کرد و نوازشش کرد
+میبینی چقد برام مهمی؟
-بله ارباب
سیگارشو روشن کرد

 • لذتی که دردش برای تو غیر قابل تحمله رو نمیخوام
  -من بردتونم در اختیار شمام
  +تو به من حس خدایی میدی نه حس یه جلاد بی رحمو
  بخواب رو تخت
  رفت بالا سرش لباشو گذاشت رو لباش سنگینیشو انداخت رو بدن آرزو لباشو جوری میمکید انگار سال هاست منتظرشه چشمش به گردن سفیدش افتاد رفت سراغ گردنش و آرزو هی چنگش میزد و محمد لذت میبرد از اینکه جای چنگ بردش رو کمرش نقش بسته و میفهمه که ارباب بودن یعنی خودتم درد بکشی و وحشتی تر بشی…
  با دستاش سینه های بزرگشو فشار میداد و با لبو دندونش لاله گوش آرزو رو مزه میکرد.
  انقد داغ شده بودن که هیچی جز شهوت حس نمیکردن … محمد سرشو اورد پایین برا لیس زدن
  +عجب بدن داغی داری
  -ممنونم ارباب
  +آماده باش میخوام فرو کنم
  -چشم ارباب
  محمد فرو کرد تو کسش
  خوابید روش همینطور که تو چشمش زل زده بود تلمبه میزد.آرزو با چشمش داد میزد که منو جرم بده
  گردن آرزو رو فشار میداد و این حس خفگی جفتشو دیوونه و وحشی میکرد
  لب آرزو رو بین دندوناش مزه میکرد و لیسش میزد
  یه اتاق
  صدای نفسای ارباب و برده
  یه دنیای قشنگ .
  یه فانتزی لذت بخش
  شاید یه خواب که نمیخوای بیدار بشی.

ارادتمند شما ممد حشری
اگه خو?شتون اومد قسمتای بعدشم مینویسم.
دوستون دارم دنیاتون سکسی�???
نوشته: ممد حشری


👍 1
👎 15
16185 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

773652
2019-06-14 20:21:11 +0430 +0430

ریدی کسخل

1 ❤️

773655
2019-06-14 20:23:49 +0430 +0430
NA

یه کامنت بی ربط نسبت ب داستان.یه کاربری هست توسایت که اسم کاربریشو گزاشته حاج پولدار.این اسم کاربری و عقده های وحشتناک این حیوان شدیدن رومخه.یبار چنتا حرف بارش کردم بلاکم کرد.خاک برسرت عقده ای تازه به دوران رسیده حتما مامانتو ابجیتم اسم کاربریشونو گزاشتن حاج کص دار!حداقل ایدی ننتو ابجیتو بده بیایم بکنیم یه پولی هم بهشون بدم ک تو اسم حاج پولدار رو کشدارتر بنویسی رو پروفایلت

2 ❤️

773675
2019-06-14 20:57:20 +0430 +0430

یه سکسِ فوقِ معمولی و روتین که فقط لفظِ ارباب بردگیو اورده بودی قاطیش کرده بودی

3 ❤️

773686
2019-06-14 21:13:53 +0430 +0430

ممد ریدی خرچنگ

3 ❤️

773748
2019-06-15 03:36:55 +0430 +0430

اس ام اس میخواستی بدی با موبایلت فکر کنم اشتباهی فرستادی اینجا
به خاطر اینکه حواس پرتی داری دیسلایک ارباب

3 ❤️

773749
2019-06-15 03:39:51 +0430 +0430

توهم

توهم زدی از نوع سوم. شاشیدم توی توهمات جلقکیت.

شدی ارباب و داری تو یه برده
سراسر، زندگیت مملو ز درده
خبر داری که ارباب خودت کیست؟
همان کون کن که کیرش گرم و سرده

ها کـُکا

2 ❤️

773756
2019-06-15 03:55:28 +0430 +0430

ممد حشری ریدی
دیگه ننویس لطفا کله کیری

کوتاه یا بلند بودن اکثر داستانها بستگی به زمان ارضا نویسنده داره و مال تو معلومه که زیر یه دقیقه اومده . شل مغز


773820
2019-06-15 15:02:41 +0430 +0430

تو باز گوز کدوم کونی اخه … (dash) (dash) (dash) (dash)

بعدشم گوه خوری لبای ارزو رو گاز گرفتی ، ملجوق بی ادب

کوصپدر هم کوصپدرای قدیم

0 ❤️

774306
2019-06-17 12:26:48 +0430 +0430

چرت نوشتن بشدت باب شده ! خدا بگم مهران و سپیده و ایلوانا رو چکار کنه !

0 ❤️

Top Bottom