حشری شدن و کونی شدن

  1398/6/21

  سلام
  من محمدم الان ۳۲سالمه
  داستانم درمورد اینکه چجوری برای ۵سال کون دادم البته الان ۲ساله دیگه ندادم


  من چاقم درشتم سینه هام و کونم بزرگه
  مو زیاد دارم ولی وقتی میزنم سفید سفید میشم
  از ۲۳ یا ۲۴ سالگی بادیدن چندتا فیلم گی فکردم چ حسی داره چیزی بره تو کون برای همین تو حمام باچیزای مختلفت امتحان کردم
  انگشت کردم تو کونم یک بار سرشامپو کردم توش
  ولی حال اساسی زمانی کردم ک شلنگ رو کردم تو کونم حدود ۱۰ یا ۱۲سانتش رفت توم اب رو باز کردم نسبتا گرم جوری حال کردم ک نوک سینه هام سفت شد بعد ۳دقیقه پایین بالا کردن تو کونم بدون اینکه دست بزنم ب کیرم اب اومد ابی هم ک ازم اومد مثل جق زدن عادی نبود خیلی زیاد اومد جوری حال کردم ک نفهمیدم چند دقیقه مثل کسی ک سجده رفته نشسته بودم دستام میلرزید
  این شکلی فهمیدم خیلی حال میده تو کونت چیزی کنی
  منم ک بخاطر چاق بود کیرم کوچولویه و دوس دختر این چیزا نداشتم جندای هم ک میرفتم جاش اصلا حس کردن
  لذت بهم نمیداد مثل این بود کیر کنم تو تشت اب برای همین بالاترین لذتی بود ک برده بودم‌
  تو این سایت برای خودم میگشتم ک چشم خورد ب یکی ک نوشته بود از مشهد کیر میخوای بیا
  رفتم دیدم پسره اندامش بدنیست از من ۴سال کوچیک تر لاغر بود با کیر بزرگ حدود یک ماهی باهم چت کردیم تا ایدی لاین داد بهم تو لاین فهمیدم دروغ گفته ۳۸ سالشه مال پایین شهر مشهده و خلاصه خیلی هم بد دهن بود ترسیدم بلاکش کردم

  اون زمان بیتاک کار میکرد
  بایک پسری ساعت ۱شب تو بیتاک اشنا شدم اونم حشری بود
  فاصله اش هم کمتر از ۲کیلومتر بامن بود
  اسمش امین بود هم سن خودم بود کشتی گیر خوش اندام داشتیم درمورد زن ها حرف میزدیم گفت حشرشده شدیدا گفتم تاحالا سکس داشتی
  گفت ن با دختر یا زن فقط کون

  گفتم جان(جا خورده بودم فکر نمیکردم اینقدر راحت بگه )
  بعدگفت کیرت راسته منم حشری گفتم اره
  گفت بفرست برام
  براش ک فرستادم گفت جووون

  این کوچولو جون میده برای ساک زدن
  عکس کونش رو و بدنش رو فرستاد گفتم چقدر رو فرمی گفت از ۱۲سالگی کشتی میگیرم
  ب خواهشش منم عکسم از گردن ب پایین فرستادم
  وقتی دید چاقم سینه دارم‌گفت عاشقه اینه ک بامن دوست بشه
  منم ترسو گفتم اول باید تو نت بهت اعتماد کنم بعدش یک قرار حضوری کافه قلیون میزارم
  حدود ۳ ماهی گذشت هفته ای دو یا سه باری چت و سکس چت و عکس بهم میدادم منم تو حالت سیکرت تلگرام بهش عکس خورم نشون دادم
  مشهدی ها میدونن چندسال پیش تمام کافه ها رو تو یک هفته جمع کردن تومشهد کسی قلیون نمیدادم
  قرار شد تو ماشین برم دنبالش همو ببینیم ساعت های ۸ شب رفتم دنبالش
  خیلی طبیعی و صمیمی سوار ماشین شد
  پسر خوش اندامی بود واقعا با یک ریش بزی
  فصل بهاربود هوا کم بیش سرد بود ولی یک تیشرت اندامی پوشیده بود


  گفتم کجا بریم کافه گفت نمیدونم کافه هایی ک من میشناسم همه بسته منم گفتم منم هرجا میشناسم بستن
  گفت تو خونه ما کسی نیست مثل دوتا دوست بریم اونجا قلیون بکشیم


  وارد خونش حدود ۸۰متر بود تو وکیل اباد هنرستان
  تمیز بود ولی معلوم بود مجردی زندگی میکنه یا خونه مجردیش بود
  قلیون گذاشت
  گفت عادت دارم تو خونه با شورتک باشم
  گفتم راحت باش
  رفت شلوارش دراورد ولی فقط شورت پاش بود ن شرتک گفتم شورتکت کو گفت کثیف بود
  قلیون گذاشت نشستیم کنار هم قلیون کشیدن اون درس دانشگاهش میگفت منم به برامدگی شورتش خیره شده بودم
  فهمید گفت پسر حرمت داره ن لذت
  منم زدم زیر خنده


  گفتم خب من برم بعد میام جات هنوز تصمیم نگرفتم گفت باشه بلند شدم ک برم اینگار هزار نفرگفتن حداقل ببین کیرش از نزدیک چ شکلیه
  گفتم امین اشکال نداره ببینمش
  گفت ن دیونع چ اشکالی فقط من دوس ندارم لخت بشم جلو کسی ک تمام لباساش تنشه
  منم قبول کردم شلوارم در اوردم دیدم شورتم از اب کیرم خیسه خیسه اب کمر ن قبلش میاد اون میگم
  کیرم مثلا راست بود حدود ۱۰سانت شده بود
  امین کیرم گرفت تو دستش یکم عقب جلو کرد برام
  حشری بودنم داشت دیوونم میکرد
  گفتم خب شورتت رو دربیار دیگه

  شورتش رو کشید پایین کیرش تو عکس بزرگ بود ولی تو واقعیت خفن تر بود قشنگ ۱۶ یا ۱۷ سانتی بود کلفت تخماش باد کرده ۶۹ شدیدم برای هم ساک بزنیم مثل بستنی قیفی براش زبون میزدم
  کیرش رو کرد تو دهنم مهکم فشار داد دقیقا تو حلقم حس کردمش
  گفتم کیرت خیلی بزرگه اصلا تو کون من جا نمیشه گفت اره میخوای برات انگشت کنم و کونت رو بلیسم

  گفتم باشه گفت برو توالت کونت رو اول خالی کن اب رو بگیر توش چند بار پر خالی کن تا تمیز تمیز بشه
  همین کارو کردم
  وقتی برگشتم دیدم وازلین بهداشتی و اسپری دندون(لیدو کایین) اورده
  ب پشت خوابیدم شروع کرد ب مالیدن کونم زبون زدن داشتم دیووونه میشدم گفتم امین بکن تووووش گفت بزار اروم اروم باشه میکنمت جوونم کون گوشتی من
  یک انگشت کرد توش دردم گرفت گفت اسپری بزنم داغ میشه توش بعد دیگه درد نداره سر اسپری کرد تو کونم تند سریع حداقل ۵بار اسپری کرد تو کونم
  اتیش گرفتم
  روم خوابید گفت الان تموم میشه
  حس حشریم پریده بود
  کیرم گفت تو دستش میمالید
  بعد چند دقیقه کلا درد نداشتم
  انگشت کرد تو کونم کفت درد داره گفتم ن بعد یکی دیگع از انگشتاش کرد تو کونم گفتم یکم درد داره گفت طبیعیه
  یک شیشه نوشابه خالی اورد وازلین زد روش اروم کرد تو کونم همین طور عقب جلوکرد با ارامش اینکارو میکرد منم داشتم حال میکردم
  بعد گفت میدونی نوشابه تا کجا تو کونته الان تا نصفش رفتع تو میشه کیر کردتوش
  گفتم جووون بکن عزیزم
  کونم داغ داغ بود خیس عرق بودم فقط داشتم حال میکردم همین ک کیرش رو کرد تو تاجایی ک زورداشت کردتو کونم سرکیرش رو حس کردم تو کونم تند تند عقب جلو میکرد تو کونم
  اب من همین طور داشت میومد کل فرش زیرمون رو کثیف کرده بودم
  امین گفت ابم میخواد بیادکجا بریم منم حشری شدیدا گفتم تو کونم خالی کن
  تمام زیر شیکمم داغ شد به همون حالت پشتم خوابید منم بی حال حدود ۲۰دقیقه ای تو این حالت بودم بلند شدم ک برم توالت دیدم اصلا نمیتونم راحت راه بدم کونم میسوزع
  اثر لیدوکایین تموم شده بود
  رفتم توالت ب هر بدبختی بود
  اب کمر امین رو خالی کنم ک دیدم نیسوزه شدید نگاه کردم یکمدخونیه ترسیدم امید اومد تو توالت گفت نگران نباش طبیعیه
  گفتم درد دارم گفت خودتو بشور بیا لباسات بپوش برو مگرنه راست کنم دوباره میکنمت کونی
  بهم برخورد از مدل گفتنش درسته بهش کون داده بودم ولی بار اولم بود
  اومدم بیرون لباسام پوشیدم ک برم از پشت بغلم کرد گفت خیلی حال کردم
  دوست دارم کونی خودمی مال خود خودمی

  ازم یک لب گرفت من رفتم
  تا یک هفته بلاکش کرده بود کونم درد میکرد گفتم دیگه نمیدم درد داره ولی بعدیک هفته ک دردش رفت دوباره حشری شدم
  از بلاک درش اوردم پیام دادم گفتم درگیر کاربودم وتو چطوری این حرفا...
  گفت دلم برات تنگ شده منم گفتم منم تنگ شده
  خندید کونت تنگ شده یا دلت
  منم گفتم دل کونم برای کیرت تنگ شده
  قرار گذاشتیم رفتم جاش
  حدود ۴سالی باهم هفته ای دوبار حال کردیم
  کاملا معتاد کون دادن بهش شده بودم
  بعدش اون هردفعه شروع کرد ب بهانه اوردن
  کونم تشنه بود ولی سکس مون کرد هفته ای یک بار به یک ماه نکشیده ک بهونه اورد شد ماهی حداکثر دوبار
  جوری شده بود ک من از بس ک کونم میخوارید کیر میخواست بهش هرروز پیام میدادم ک بیام حتی یک بار ۴ صبح گفت الان کون میخوام بلند شدم رفتم جاش دادم
  بهش گفتم چطه چرا این مدلی میکنی بامن
  گفت کونت کشاد شده حال نمیده بهم من یک کونی جدید دارم از تو ۱۰سال کوچیک تره مثل تو هم چاق اونو میکنم
  اگه دلت کیرمنو میخواد شاید ماهی یک بار بیشتر نکنمت
  ماه بعد زنگ زد میخوام اخر هفته برم باغ دوست خواستی بیا گفتم اونجا ک نمیشه گفت نترس وقتی خواب بود تو اتاق میکنمت دور روز اونجا هستیم گفتم باشه کونم خیلی تشنه بود
  برای بار اول بود باهاش داشتم جایی دیگه میرفتم غیر خونش

  رفتم تو باغ سمت جاده قدیم قوچان بود باغه نیم ساعتی خاکی داشت تارسیدیم اونجا یک پراید بیشتر تو باغ نبود
  دوستش اسمش رضا بود رسیدم ده دقیقه ای نشستیم ک رضا ب امین گفت نوشابه و دوغ گرفتی ؟
  امین:ن
  رضا:خاک تو سرت گفتم بگیر
  امین :یادم رفت الان میرم میگیرم
  رضا :لازم نکرده تو ک اینجا جایی بلد نیستی من خودم میرم میگیرم شما هم دوتا پیک بزنین اومدم


  امین گفت برات میریزم گفتم من تاحالا نخوردم گفت فقط یکم گلو میسوزونه چیزی نیست بعد حال میده


  رفت ریخت اورد دوتا لیوان ک توش اب میوه بود ولی بو الکلش شدید بود گفت یک نفس بخور وانستا ک حالت بعد میشه منم یک لیوان یک نفس خوردم
  تمام گلوم سوخت ولی بعد چند لحطه خوب شد
  امین: رضا حداقل ۴۰دقیقه دیگه میاد لباسات رو بکن بکننت
  گفتم بریم تو اتاق گفت
  از اینجا دید داریم ب در
  منم لخت شدم اونم شروع کرد
  من حالا داگی شدم یکم وازلین از کیفش اورد مالید شروع کرد
  من رو زمین بود امین حواسش ب در حس خوبی نداشتم گفتم بزار جوری باشیم ک منم در بیرون رو ببینم
  اونم گفت باشه
  ولی من اشتباه کردم
  تمام اینا نقشه بود ک منو بکشونن باغ
  پشتم کرده بود ب اتاق تو ویلا و سرم سمت در بود ک بیرون نگاه میکردم ک نیاد رضا
  امین شدید و سریع کرد کردنم رو دائما میگفت کی تو کونی کرد منم میگفتم تو
  میگفتم تو مال کی هستی کونی هستی
  منم حشری بودم با آه آه میگفتم تو
  آبش رو خالی کرد تو کونم کامل منم برگشتم ازش لب بگیرم دیدم ۴نفر لخت پشتم واستادن داره یکیشون فیلم میگیره ازم
  دوربین اورد توصورتم گفت تو اتاق بودیم کونی
  زنگ زدن ب رضا گفتن بیا دیدم رضا سریع اومد تو باغ
  ب امین نگاه کردم گفت تکراری شده بودی برام تعریف کونی و جندگیت رو جلو دوستام کردم اینا خواستنت
  اون چهار نفری هم واستاده بودن کاملا معلوم بود لات هستن داغون بود قیافهاشون
  گفتن یا به همون حال میدی این دوروز اینجا هستی یا فیلم میزاریم تو نت دوروز جهنی داشتم اونجا
  کون من با این ک گشاد بود جا داشت برای کیر اینقدر ک نکردنم خونی شد
  تمام لباسام پر ابکمر کردن سینه هام کبود شد شدیدا درد میکرد زیرکیرشون داشتم گریه میکردم مجبورم کردن ابشون بخورم روز اخر یک ساعت قبل رفتن اخرین نفری ک ابش رو اورد باساک زدن کاملا تو صورتم شاشید
  بعدش منو تا فلکه پارک رسوندن قبل پیاده شدن گوشی اونی ک فیلم گرفته بود تونستم شانسی بردارم
  از اون زمان دوسال میگذره ولی دیگه جرعت نکردم برم کون بدم خطم رو عوض کردم هیچ وقت بهش زنگ نزدم
  الان هم دارم این داستان مینویسم کنم شدید میخواره حشری هستم ک تعریف کردم چی شده
  پایان.


  نوشته: Lord

 • 8

 • 16
 • نظرات:
  •   mehdi.98
  • 5 ماه،2 هفته
   • 3

  • کونت میخاره چرا گنگ بنگ راه انداختی چاقال


  •   hamid30gari
  • 5 ماه،2 هفته
   • 4

  • لورد مگه تیغ نبود؟؟؟
   گی نمیخونم نظر هم نمیدم


  •   lovely_grl
  • 5 ماه،2 هفته
   • 4

  • دقیقا هرچی دم دستت رسیده کردی تو کیون خودت.. تو ک به کون خودت رحم نمیکنیچطور ب بقیه رحم میکنی


  •   samsepg
  • 5 ماه،2 هفته
   • 3

  • سکس، هر نوعش، با هرکس (غریبه یا دوست و فامیل)، با هر جنسیتی، در هر سن و با هر گرایش جنسی، با عشق و رضایت دو طرف اتفاق بیفته، یا متاسفانه به اجبار و سکسی باشه که یه طرف نمی خواد، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه.


   سکس بدون کاندوم و همینطور ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   koskholkir.koloft
  • 5 ماه،2 هفته
   • 4

  • کلا طبیعیه و ابش هم که همینطوری داشت میومد مگه شیر فلکه کسکش


  •   Neshane21
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • چطوری سر اسپری رو کرده تو کونت و همزمان شاسیشو فشار داده؟؟


  •   amirifarhad605
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • دنبال سکس پولی ام با یه پسر کم سن وخوشگل و خوش اندام ....پول زیاد میدم اگه همه شرایطو داشته باشه


  •   Amin.76.2020
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • اصلن خوب نبود به نظرم کاملن تخیلی و ساختگی بود


  •   toolejen
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • میشه بگی تا حالا چی رو تو کونت نکردی؟؟؟؟؟


  •   Neshane21
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • ولی دلم سوخت :/


  •   bn1380
  • 5 ماه،2 هفته
   • 4

  • حاضرم برم برا سکس گروهی مفعولشون باشم ولی دیگه این کسشرا رو نخونم
   حیف اون هشتگ گی که گذاشتن بالای کونی بازیای تو
   دیس پنجم با کیر شاه ایکس تو کونت


  •   Kamijojo
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • ای کاش یکی پیدا بشه بشاشه تو صورت و دهن من


  •   dariusch.persisch
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • یعنی انقدر نگارشت بد بود که شاید یه جمله بیشتر نخوندم درست. بقیش کس شعر بود. دیگه ننویس جون جدت


  •   aminrezvani
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • بهت لایک دادم به خاطر صادق بودنت


  •   aminkinghentai
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • چند روزیه انگار داستان های گی کاهش پیدا کردن کسی دلیلش رو ميدونه؟


  •   Rafetkibaz
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • عاشقتم


  •   Alirezapa2
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • بچه کونی با یه انگشتی کونت درد میکرد ولی شیشه نوشابه رو تا نصفه تو کونت کرد درد نداشتی .. بچه جقی


  •   Koshti.pars
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • پیرو سخنان دوستان خاک بر سرت مرتیکه کونی
   جناب لرد خاک بر سرت اول چون هرچی گفتی کس گفتی تو بخش کونی بودنت یقین دارم کونی هستی
   کونیه کبیر نه لرد چرا لرد هارو زیر سوال میبری!؟
   هرچی بود و نبود کردی تو خونت اون گونه یا گاراژ !؟
   پشمام ... ریخت
   سخنی با دوستان : باز هم شاهد یک فقره بشر حقی هستیم درس عبرت بگیرید اول کونی نشید بعد که شدید با افتخار نگید دوم جق نزنید سوم توهمات نگید چهارم کس نگید
   نهایتاً بازم سختی سخت با نویسنده : لرد تو به اندازه تمام لرد های دنیا ریدی
   ننویس کلا برو از این شهر یه مدت نباش جق نزن بعد بیا بنویس ببین چقدر فرق کردی
   با تشکر


  •   Man.to.ok
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • ادم لاشی همه جا هست این دیگه خیلی بی معرفتیه متاسفم امیدوارم یکی که لایق باشه رو پیدا کنی باهاش حال کنی


  •   sarakospanbeh
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • مهکم رو کدوم کونی اینطوری نوشته که تو نوشتی؟جرات نه جرعت و...............................


  •   royaei
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • متاسفانه متاسفم ؛
   موفق باشی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو