حق السکوت

  با سلام خدمت دوستان عزیز اسم من سیناس 22 سالمه و تا حالا با بیشتر از 20 تا زن و دختر سکس داشتم الانم میخوام اولین خاطره ی سکسمو که تو 16 سالگیم با دختر عمه ام بود رو براتون بگم.اگه نظر بدین و دوست داشته باشین دوباره بنویسم.
  من یه دونه پسر عمه دارم (پرهام ) که از بچگی خیلی با هم دوست بودیم و همیشه هم رو اصرار من یا اون زود به زود میرفتیم خونه ی همدیگه.پرهام دو تا خواهر هم داشت (میترا و مهشید ) که من و مهشید با هم ، هم سن بودیم.از بچگی چیزایی که یادم میاد همیشه من و مهشید با هم خوب بودیم هر وقت میومد خونمون تو دفتر و کتابام برام یادگاری مینوشت یا وقتی همه دور هم جمع میشدن اون فقط کارش نگاه کردن من بود یا با هم شوخی میکردیم.
  موقعی که دبیرستانی شدیم چون هم من خوش قیافه و خوش هیکل بودم و اونم خوشگل و خوش اندام بود همه فامیل میگفتن اینا رو باید برای هم نامزد کنیم تا بعدا ، که من اینقدر خودم رو به اونراه میزدم و بچه بازی در میاوردم ( آخه اصلا خوشم از زن گرفتن و قاطی مرغا شدن نمیاد ) که یکی از اقوام پدرش اومد خواستگاریش مهشید اون چند وقتی که هنوز جواب نداده بودن چندبار پیغام فرستاد ، چند بار بهم زنگ زد و گفت که من تورو میخوام و از این حرفا که دیگه پدر مادرش به خاطر وضع مالی خوب پسر عموش مجبورش کردن بگه آره و الان دو ، سه سالی میشه که زن عرفانه ولی دیگه خیلی کم می بینمش.
  ببخشید خاطره یادم رفت. من زیاد خونه ی اونا میرفتم شاید هفته ای سه روزشو اونجا بودم ، همیشه مهشید صدام میکرد تو اتاقش از هر دری باهام حرف میزد یا میگفت تو درساش کمکش کنم بعضی وقتام آلبوم عکس دوستای مدرسشو نو میاورد میگفت انتخاب کن ( که بعدا فهمیدم امتحانم میکرده ) تا شمارتو بهشون بدم ( آخه چند بار در مدرسه اش رفته بودم و دوستاشو دیده بودم ) منم که اون موقع درس میخوندم زیاد دنبال این حرفا نبودم همیشه میگفتم نه.هر روز که میگذشت کارایی میکرد یا حرفایی میزد که من باهاش راحتتر بشم.خلاصه تو یکی از همین رفت و آمد ها نزدیکای ساعت 10 بود که پرهام زنگ زد گفت حتما بیا خونه ی ما که دیگه مهلت نداد بپرسم چرا و قطع کرد.منم راه افتادم ساعتای 11 بود که رسیدم اونجا آیفونو که زدم پرهام برداشت رفتم بالا دیدم خیلی خلوته صدای هیچکس نمیاد که از پرهام پرسیدم گفت : مامان و بابا رفتن فاتحه ی یکی از بستگان ، خواهراشم مدرسه بودن.
  که پرسیدم چرا گفتی حتما بیام ؟ دیدم داره تو آشپزخونه قلیون میزاره بکشیم. ( خونواده ی ما جوریه که خیلی از دود و این چیزا بدشون میاد ما هم اون موقع برای این کارا چون بچه بودیم خیلی میترسیدیم. ) خلاصه آوردش و شروع کردیم کشیدن بماند که دیگه چقدر سرفه کردیم 5 دقیقه ای میشد که شروع کرده بودیم که دیدیم در باز شد مهشید اومد تو مثل اینکه دو نفر رو در حین انجام قتل گرفته باشه کردش داد و بیداد که : من به بابا و دایی میگم این آشغالا چیه میکشید و از این جور حرفا . ما هم زود جمعش کردیم و پرهام بردش که پسش بده منم تو حال بودم که دیدم مهشید ( که رفته بود تو اتاقش لباساشو عوض کنه ) با سوتین و یه دامن کوتاه اومد تو در وایساد اصلا هم به من نگاه نکرد ( که من هیچوقت عمدی یا سهوی بودنشو نفهمیدم و ازشم نپرسیدم )منم چیزی نگفتم . پرهام برگشت یک ساعت با هم مغزامونو رو هم گذاشتیم که چجوری راضیش کنیم که به کسی چیزی نگه که گفتیم بهش قول بدیم براش یه مجوعه ی پروانه خشک شده بخریم ( آخه خیلی دوست داره ) تا شاید فعلا دهنشو ببندیم که رفتیم پیشش هیچ رقمه قبول نکرد.
  یک ساعتی گذشت که میترا هم برگشت ، مهشید هم رفت که برامون غذا درست کنه . ناهارو که خوردیم پرهام گفت : مامان و بابا ساعت 4 میان ، بهتره امشبو بریم خونه ی دایی پژمان تا فردا .گفتم باشه .اونم گفت من چند روزه دوش نگرفتم میرم حموم اومدم بیرون بریم.
  ساعت نزدیکای 2 بود رفتم در اتاق دخترا که دیدم هردوتاشون خوابن.مهشید رو پشت خوابیده بود من که رفتم گوشیمو بردارم دیدم یه غلت خورد رو شکم دراز کشید راستش منم اولین بارم بود اینجوری هوسی میشدم کنارش نشستم آروم صداش کردم چیزی نگفت دیدم خوابه یواش یواش داشتم بدنشو لمس میکردم یکمی تاپشو زدم بالا سوتینشم همینطور ، که دستمو از زیر شکمش رد کردم سینه شو گرفتم اندازش متوسط بود ولی خوش استیل و سفت . یکمی که باهاشون بازی کردم ( ولی تو این مدت با هر حرکتی از ترس روح داشت از بدنم پرواز میکرد چون میترا هم چند متر اونطرفتر خوابیده بود خودشم هر لحظه ممکن بود بیدار بشه ، حتی چند بار که دست و پاشو تکون داد من تا دم در اتاق رفتم ) دستمو بردم پایین ولی نتونستم کسشو بمالم دیگه راهی نمونده بود از رو شلوار کیرمو به کونش میمالیدم کیرم داشت از تو شلوارم میزد بیرون چه کونی داشت گنده و ردیف منم بعد از چند دقیقه پرروتر شدم خیلی آروم شلوارشو کشیدم پایین نمیدونید چی جلوم بود یه کون خوشگل ، تپل و سفید یکم دیگه تلاش کردم تونستم کسشم ببینم خیس خیس بود کوس از کون خوشگلتر ، ولی حیف اون روز نشد با اون کاری بکنم . اولش ترسیدم ، کیرمو رو کونش میکشیدم دیدم فایده نداره سر کیرمو ، سوراخ کونشو تف مالی کردم آروم گذاشتمش رو سوراخ یه فشار کوچیک دادم تو نرفت ولی من دستای مهشید رو دیدم که بالشت زیرشو چنگ میزد ولی به روی خودم نیاوردم فشارو بیشتر کردم و به هزار زحمت رفت تو اصلا اون جور سوراخی تا حالا هم ندیدم حدود یه دقیقه وایسادم تا عادت کنه بعدش شروع کردم عقب و جلو همونطوری آروم آروم صورتشو میبوسیدم ، چیزی نگذشت که دیدم داره میلرزه بعدا فهمیدم ارضا شده منم دیگه وقتش بودم ارضا بشم خواستم درش بیارم که دیگه وقت نشد همش ریخت تو کون مهشید بعد از چند لحظه بلند شدم لباساشو مرتب کردم خودمم تر و تمیز کردم اومدم بیرون پرهام بیرون نیومده بود.سریع رفتم تو اون اتاق لباسامو پوشیدم تو حیاط منتظرش وایسادم تا یه ربع بعدش که اومد و رفتیم خونه ی دایی.پیش خودمون فکر میکردیم الان همه چیزو به همه گفته.پرهام از یه چیز میترسید من از دوتا.فرداش عمه ام زنگ زد اونجا و گفت : زود بیاین خونه . ماهم گفتیم کارمون تمومه من دیگه نگران قلیون نبودم تا رسیدیم هزار بار به خودم بد و بیراه گفتم که این چه غلطی بود که کردم.رسیدیم عمه ام مثل همیشه تو بغل گرفتم و بوسیدم و به پرهام گفت : آخه کم عقل آدم مهمون دعوت میکنه میبردش خونه ی کس دیگه که من پریدم وسط و گفتم عمه من خودم خواستم تقصیر پرهام نبوده دیدم عمه دیگه چیزی نگفت.تو تمام این مدت مهشید چشم از من برنداشت و یه جوری که چند برابر خوشگلش کرده بود بهم میخندید.
  اومدیم نشستیم که طبق معمول مهشید صدام کرد ، رفتم تو اتاقش دیدم گفت : حالا شد دوتا ، چی میدی که به همه نگم ؟ گفتم : چی میخوای ؟ گفت : من از بچگی دوستت داشتم و الانم دارم باید باهام دوست بشی ! گفتم باشه از خدامم هست ، من چون تا حالا با کسی نبودم وتجربه نداشتم نمیدونستم چجوری بهت بگم ، که با این حرف لباشو به لبام چسبوند و یه بوس گنده ازم کرد.
  تازه بعدش شروع کرد به تعریف روز قبل و اینکه چقدر درد داشته و آروم گریه میکرده ولی بخاطر اینکه من نترسم ( گفتم که چند بار خواستم بیخیال بشم برم ) همشو تحمل کرده.از اون موقع به بعد من همونجوری خونه شون میرفتم ولی دیگه سکس هامون اونجوری نبود البته بیشتر با زنگ هایی که مهشید بهم میزد میرفتم نه پرهام.تا موقعی که دانشگاه قبول شدم ترم اول بودم که بهم گفت براش خواستگار اومده ، اونموقع 19 سالش بود که ازدواج کرد (منم حسابی تو عروسیش رقصیدم ) حالا هم 22 ، 23 سالشه هنوزم که می بینمش نگاهاش همونجوره ولی دیگه باهاش رابطه ای ندارم.


  نوشته:‌ سینا

 • 7

 • 0
 • نظرات:
  •   mimikhanom
  • 8 سال
   • None

  • حال ندارم فحش بدم!!!
   واگذار میکنم به بقیه


  •   eliii_lover
  • 8 سال
   • None

  • خالی بندی بود...حیف وقت عزیزم


  •  
  • 8 سال
   • None

  • 22 سالته با بیش از 20 نفر سکس داشتی ؟ یعنی از چه سنی؟


   چقدر تو مملکت احمدی نژاد بچه ها فعال شدن. یا شاید ما خیلی پیر شدیم.


  •   GHaysar
  • 8 سال
   • None

  • نمیدونم چی بهت بگم بشر آخه این همه خالی بندی برای چی؟؟ نمیدونم چرا هرکی میاد تو این سایت داستان بنویسه این همه خوشکل و خوشتیپه که دخترا عاشقش می شن. خوشم میاد اعتماد به نفس جوونای مملکت بالاست و خودشونو باور دارن. البته هیشکی نمیاد بگه ماست من ترشه و از خودش بد بگه همه می گن خوشکل و خوش تیپم ولی باید از این به بعد کسی که داستان می نویسه عکس خودشم بزاره که بقیه مطمئن بشن خوشتیپه


  •   saalim
  • 8 سال
   • None

  • از 1سالگى سكس ميكرده تا الان كه 20 سالشه
   :loll:


  •   محسن کس لیس
  • 8 سال
   • None

  • جایزه اسکار کیریترین داستان مال شماست .


  •   محسن کس لیس
  • 8 سال
   • None

  • جایزه اسکار کیریترین داستان مال شماست .


  •   محسن کس لیس
  • 8 سال
   • None

  • جایزه اسکار کیریترین داستان مال شماست .


  •   ZimZex
  • 8 سال
   • None

  • مگه مجبوری داستان بنویسی
   جقی جون
   کس کش تو تا حالا یه دوست دختر هم نداشتی
   عقــــــــــــــــــــــــده ایه بدبخت,آسمون جل


  •   porya mamani
  • 8 سال
   • None

  • كوني جلقي زشت چرا كسشعر نوشتي.حتما برد پيت بهستي كه خيلي خوشكلو خوش تيپي.
   خدا كنه داستانت درئغ باشه چون اگه راست باشه زنه جنده گيرت مياد كه همه كردنش


  •   porya mamani
  • 8 سال
   • None

  • كوني جلقي زشت چرا كسشعر نوشتي.حتما برد پيت بهستي كه خيلي خوشكلو خوش تيپي.
   خدا كنه داستانت درئغ باشه چون اگه راست باشه زنه جنده گيرت مياد كه همه كردنش


  •   porya mamani
  • 8 سال
   • None

  • كوني جلقي زشت چرا كسشعر نوشتي.حتما برد پيت بهستي كه خيلي خوشكلو خوش تيپي.
   خدا كنه داستانت درئغ باشه چون اگه راست باشه زنه جنده گيرت مياد كه همه كردنش


  •   2ooshika
  • 8 سال
   • None

  • اووووووووووووووووفففففففففففففف.
   کیرتوی کس خواهر ومادرت
   وقتمو تلف کردی
   آخه کله کیری!خودت این مزخرفات رو قبول میکنی!فکرمیکنی اگه نگوزی بهت میگن لالی کونی؟


  •   bahramtr
  • 8 سال
   • None

  • کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی


  •   bahramtr
  • 8 سال
   • None

  • کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی


  •   caspian lord
  • 8 سال
   • None

  • بابا دمت گرم تو دیگه کی هستی دست مارو هم بگیر .......
   20 تاشو تو کردی نوش جونت، یکی!!!!!!!فقط یکیشو بده ما یه نگاه بکنیم!! باشه !!!!


  •   Stationary Traveller
  • 7 سال،12 ماه
   • None

  • یه دختر باکره رو از کون بکنی...اونم هیچی نگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟جل الخالق...به حق چیزای ندیده و نشنیده.....حالا اونو ول کن....اینو معنی کن واسم
   آخه اصلا خوشم از زن گرفتن و قاطی مرغا شدن نمیاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی چی این شاسکول؟؟؟؟؟؟؟مادرتو گاییدم با این کس شعر نوشتنت افغانی بدبخت....عقده ای فلک زده...


  •   arsinf
  • 7 سال،12 ماه
   • None

  • همه میدونیم که زر زده و از جمله آدم هاییه که حتی یه بارم سکس نکرده ،مجبورتون کردن این داستانای احمقانه رو بنویسید آخه


  •   sahar k33
  • 7 سال،12 ماه
   • None

  • ناناز من باور میکنم چون خودم همینجور اتفاقی برام افتاده.البته با پسر خاله ام.


  •   Minaazad
  • 7 سال،12 ماه
   • None

  • آخه أسکل خالی بندچند جور حرف میزی یکبار میگی اونبار کاری نکردم بعد میگی کردم آخه کودن مگه دختر عمت هم مثل تو کونی بود که یک ضرب رفت تو


  •   hamed bokon
  • 7 سال،12 ماه
   • None

  • biya khodam bezaram daret ta bedoni kon gozashtan chejoriye


  •   mamali888
  • 7 سال،12 ماه
   • None

  • اهاي شاسكول همين چرندياتي كه نوشتي رو اگه يه كسمغز ديگه مينوشت خود تو با اينهمه نفهمي ميومدي مثل تيربار ميبستيش به باد فحش كه اي ي ي ملت اين خاليبنديه و توهم زده و اين كسشعرا تازه خودت با كمال وقاحت و بيشرمي اومدي اين اراجيف رو نوشتي انتظارهم داري بچه ها كه خودشون ختم اين جنگولك بازيان وماشاالله همه هم تو اين قضايا استادن و مو رو از ماست ميكشن بيان برات هورا بكشن و به پاس خدماتت به فرهنگ و هنر اين مرزو بوم ازت تقدير كنن. نه گاگول از اين خبرا نيست لطف كن از اين به بعد تراوشات مغز معيوبت رو به رشته تحرير در نيار. واسه خودتو خونوادت هم بهتره چون كمتر در معرض نوش جان كردن الفاظ ركيك و ناپسند قرار ميگيري


  •   sepideh58
  • 7 سال،12 ماه
   • None

  • مرسی خندیدم


  •   جاسم کیر تیز
  • 7 سال،12 ماه
   • None

  • دمت گرم پسر عجب داستان تخمی تخیلی تعریف کردی
   برای جایزه من اون قلیون میکنم تو کونت :)) :)) حق السکوت


  •   j_a1357
  • 7 سال،12 ماه
   • None

  • آخه چاقال کونی
   تو که با 20 تا زن و دختر سکس کردی هنوز نمیدونی نمیشه ذفعه اول و انقدر راحت کون طرف بذاری
   بچه ابی......
   البته احتمالا حواست نبوده جمله رو کامل بگی :
   "من سیناس 22 سالمه و تا حالا با بیشتر از 20 بار، برادر یا شوهر تا زن و دخترهایی که بهشون نظر داشتم کونم گذاشتن الانم میخوام اولین خاطره ی کون دادنمو که تو 16 سالگیم به پسر عمه ام بود رو براتون بگم"
   کونی چاقال


  •   takavarjoon
  • 7 سال،12 ماه
   • None

  • کون کله ریدی با این داستان تخمیت. وقتی بخوای یک آدم کونی رو که هزار بار کون داده بکنی کیرت با تف نمیره توش. باید وازلین بزنی ولی تو راحت با تف کردی تو کون آکبند؟ فکر کردی مثل کون خودته که گشاد شده؟ خیلی کوس کشی. دیگه ننویس لطفا.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو