حماقت با دختر همسایه

1392/08/18

سلام_من عماد هستم22سالمه. داستاني كه ميخوام براتون تعريف كنم برميكرده به 4سال قبل روزي كه خودمو بدبخت كردم_القصه ما ي همسايه داشتيم كه ي دختر 15ساله داشت زيبا بود اما من ازش خوشم نمي اومد جند دفعه متوجه نگاه هاي سنگينش شده بودم اما محلش نميزاشتم مادرش خيلي به خونمون رفت و آمد ميكرد و با مادرم دوست صميمي بودن اين دختره كه اسمش شیرین بود با خواهرم هم كلاس بود و براي درس خوندن خيلي به خونه همديكه رفت و آمد ميكردند روزكار ي موقعيتي رو برام رقم زد كه حالم از اون لحظه بهم ميخوره مادرو خواهرم رفتند شهرستان واس مسافرت من به خاطر امتحانات نهايي شديدا ي ماه قبل درس ميخوندم .خونه مشغول درس خوندن بودم كه زنك در به صدا در اومد از جشمي در نكاه كردم ديدم دختره هست خواستم درو باز نكنم اما كفتم شايد كار مهمي داشته باشه ,درو باز كردم ;
شیرین:سلام
من:عليك سلام بفرماييد
شیرین:هانيه خونست؟
من:نه رفتن مسافرت.كاري داشتين؟
شیرین:جه بد ,كي برميكردن؟
شايد 2روز ديكه,كاري داشتين؟
جند سوال رياضي داشتم ميخواستم با هم ديكه حل كنيم
متاسفم خونه نيست .ميشه شما برام حلش كنيد آخه فكرمو مشغول كردن.(اي بر خرمكس معركه لعنت)مادر شیرین خيلي بهم اعتماد داشت منم اصلا فكرم رو بخاطر كارهاي بيهوده مشغول نميكردم
باشه بده حلشون كنم دعوتش كردم خونه, با اينكه خودم دانش آموز رياضي هستم اما عجب سوالاي مزخرفي بودن من مشغول حل كردن سوالا بودم لامسب فكرم هم درست كار نميكرد تو خونه خلوت با يك دختر داشتم حين حل كردن توضيح ميدادم كه متوجه شدم اصلا به درس توجه نداره فقط به صورتم نكاه ميكنه .تو دلم عصباني شدم اما خودمو كنترل كردم به آرامي بهش كفتم فكرت كجا مشغوله صورتش قرمز شد خيلي قيافه معصومانه اي داشت.كفت عماد:از طريقه صدا زدنش موهام سيخ سيخ شد كفتم بله كفت ميتونم شمارتو داشته باشم كفتم به خاطر جي؟كفت بعضي موقع خيلي احساس تنهايي مي كنم ميخوام با ي كسي دردو دل كنم كفتم با خواهرم دردو دل كن خب اما قبول نكرد التماسم كرد خلاصه شمارمو بهش دادم,كفت ممنون دفترشو برداشت و با يك خنده دلنشين ازم تشكر كردو رفت.شب ساعت 12بود داشتم حسابان رو تموم ميكردم كه ي اس اومد.نوشته بود بيداري؟ كفتم شما !كفت شیرین هستم نوشتم آره_برخلاف انتظار كه فكر ميكردم الان زنك ميزنه به قول خودش درد و دل كنه ي اس ام اس عاشقانه فرستاده بود باكلي مكافات وفرستادن اس ام اس شیرین به دوستام ي اس ام اس عاشقانه به دستم اومد فرستادمش به شیرین اس داد ميتونم فردا بيام ازت كمي سوال زبان ببرسم كفتم آره ميشه_ساعت حدودا 11صبح بود كه درو زد .درو بازكردم ديدم خودشه دعوتش كردم تو رفتم دو ليوان شربت درس كردم آوردم سر ميز مطالعه داشتم سوالا رو براش حل ميكردم كه كفت عماد تو مثل اينكه ازم بدت مياد سرخ شدم كفتم جرا اين فكرو مي كني؟ كفت باهام خيلي سرد رفتار ميكني كفتم نه شما دختر خوبي هستيد جرا ازت خوشم نياد.ي نكاه عاشقانه اي برام كرد كه دلم هوري ريخت آروم دستشو كذاشت رو دستم كفت عماد من خيلي دوست دارم ميفهمي!(ناجارا)منم دوست دارم عزيزم يهو لبمو بوسيد خيلي شوكه شدم منم لبشو بوسيدم 10دقيقه اي لبمو خورد شهوت تا استخونم نفوذ كرده بود دستمو بردم سينش و باهاشون بازي كردم طوري بغلم كرده بودو فشار ميداد سينه هاش قفسمو داشت له ميكرد _دستشو كذاشت رو كيرم از روشلوار باهاش بازي كرد داشتم ميمردم مانتوشو در آوردم سوتينش داشت جشامو نوازش ميكرد درش آوردمو سينه هاشو ميك زدم ي جور آه آه ميكرد كه حشرمو بالا ميبرد شلوارشو در آوردم اونم همزمان منو لخت كرد دهنمو بردم طرف كوسش, خيس بود ليسش ميزدم كه سرمو محكم به طرف كوسش فشار داد ي آه بلندي كرد مث اينكه ارضا شده بود خواستم تموم كنم كه كفت نميخواي خودت ارضا شي؟ بغلش كردم بردمش اتاق خوابم هلم داد روي تخت و كيرمو ساك زد خودمو كنترل مي كردم جشامو بسته بودم كه ي جيغ بلندي زد نكاش كردم ديدم نشسته رو كيرم تا وسط رفته بود تو كوسش تمام لذت از دهنم اومد بيرون بلند شد ديدم كيرم خونيه داشتم ديوونه مي شدم احساس ناراحتي بهم دس داد نخواستم ناراحت شه خودمو زدم به بيخيالي كاغذ دستمال آوردم و خونارو تميز كردم كيرمو كذاشتم دهنه كوسش دو تا تلمبه زدم ارضا شدم رفتيم با هم دوش كرفتيم و رفت خونشون ي ماه با هم رابطه نداشتيم كه با ي خبر وحشتناك حالم بهم خورد مث اينكه مادرش فهميده بود نميدونم از كجا سرتونو درد نيارم بعد از دعوا و شكايت و شكايت كشي دخترو انداختن بهم_خودم كردم كه لعنت بر خودم باد_الان نامزديم اما دلم با ي دختر ديكست اما بايد به باي حماقتم بسوزم و بسازم_دوستان شايد بر اثر بي تجربيكي من بود اما شما مث من آيندتونو به خاطر 10دقيقه لذت خراب نكنيد

نوشته: عماد


👍 3
👎 1
79861 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

403714
2013-11-09 14:35:53 +0330 +0330
NA

خوشبخت شید.

0 ❤️

403715
2013-11-09 14:51:26 +0330 +0330
NA

دلم برات سوخت واقعا در حقت اجهاف شد

0 ❤️

403716
2013-11-09 14:56:51 +0330 +0330
NA

کوسشعر بود.
خاک تو سرت با این نوشتنت.
چرا گچ پژ استفاده نکردی ؟ خو حتما نداشتی به تخمم که نداشتی.
لامصب اینجوریه نه لامسب آرررره جلقو :-D
د کوس لیس آخه کدوم دختر احمقی میاد التماس کنه شمارشو بگیری؟ مگه اینکه جنده باشه شهوتش زده به سقف که بازم التماس بعیده از دختر حتی جنده !
تو اولین سکست خوب گاییدیش تو خیاله تخمیت.
جزءات سکست بازتر مینوشتی بفهمیم چی به چی شد چطور کردیش بچه جلقوووو :-*
ریدی دیگه ننویس.به قول خودت لامسب :-D

0 ❤️

403717
2013-11-09 16:45:53 +0330 +0330
NA

وقتی اختیار عقلت و می دی دست کیر صاحب مردت،‌ همین می شه دیگه. تو که از یارو تازه خوشت هم نمیومده ،‌خواستی یه کس مفت بکنی تا دسته رفت تو کونت. بکش تا بفهمی لرز هر خربزه ای خیلی زود گذر نیست.

0 ❤️

403718
2013-11-10 02:46:32 +0330 +0330

یه دختر 15 ساله رو بزور بهت دادن!!!

0 ❤️

403730
2013-11-10 06:42:04 +0330 +0330
NA

واقعا دلم برات سوخت البته اگر راست باشه

0 ❤️

403719
2013-11-10 07:06:45 +0330 +0330
NA

kesafate landehor

0 ❤️

403720
2013-11-10 07:23:01 +0330 +0330
NA

خوبه ازش خوشت نمیومد و بکارتش رو پروندی :|
لامسب اگه خوشت میومد چه بلایی سرش می اوردی؟
ناچارا!!!
بعضیا یه جوری از سکسشون تعریف میکنن که ادم فکر میکنه از اول ماجرا یه کلت گرفتن روی سر پسره و مجبورش کردن که رابطه داشته باشه :|
روزی که بدبخت شدی… بدبخت که نشدی ولی حقته دیگه :)

0 ❤️

403721
2013-11-10 08:49:52 +0330 +0330
NA

wwwwwww

0 ❤️

403722
2013-11-10 09:28:47 +0330 +0330
NA

ببین از جلق که بهتره نه؟اما خداییش فک کن ی زن مفتی چفتی گیرت اومد توکل کن حالشو ببر.

0 ❤️

403723
2013-11-10 11:55:34 +0330 +0330

ریدی، دیگه ننویس . . . . . . . . . . . . .
فقط اون قسمت شربتش رو خوب اومدی. بقیه داستانت خیلی چرت بود. کم کُس شعر بگو و کم جلق بزن. برو درس بخون و اینجا هم نیا. شاشیدم تو داستانت، دیگه ننویس.

0 ❤️

403724
2013-11-10 13:11:52 +0330 +0330
NA

عجبببببببببببب گفتی چهارسال پیش سوم دبیرستان بودی، بعدش هم گفتی خودم رشته ریاضی هستم واقعا هستی یا بودی بچه دبیرستانی برو جقت رو بزن
بازهم شربت شربت شربت
یعنی سکس حتما باید با شربت باشه
خدایا چرااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟
اینجاست دوستان باید به ایشون صرف فعل جلق را آموزش دهم
جلق،یجلق،جلق،تجلیق
جالق،یجالق،جالق،مجالقه
انجلق،ینجلق،انجلق،انجلاق
استجلق،یستجلق،استجلق،استجلاق

0 ❤️

403725
2013-11-20 09:18:54 +0330 +0330
NA

اگه واقعيت داشته باشه هم اشكال نداره عزيزم.حتما دختره خيلي دوست داره
انشالله خوش بخت بشيد
چقد اعصابم خورد شد

0 ❤️

403726
2015-11-03 04:38:33 +0330 +0330
NA

کاغذ دستمال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
متوهم جلاق خجالت بکش هم وطنانتو دوست داشته باش
همرو خر فرض نکن که خودت گنده ترین خری

0 ❤️

813195
2021-06-03 00:45:20 +0430 +0430

داستانت خوب بود از قدیم گفتن به پای کسی بسوز که واست کون بده این که کوس داده باید بسازی و بسوزی.

0 ❤️