داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

خاطرات شیطونی

1399/04/11

وقتی حدود 9-10 سالم بود توی کوچه بازی میکردیم و چنتایی از بچه های کوچه بودن که از بقیه شیطون تر و شر بودن…
یکیشون اسمش امیر بود و 3-4 سال از من بزرگتر بود… از اون شیطونا و بچه باحالای کوچه…
روزا همه جور بازی میکردیم و آخر شبا با قایم موشک(قایم باشک) بازی هامون تموم میشد و میرفتیم خونه تا روز بعد…
یه وقتایی که که با امیر میرفتیم یه کنج خلوت و دور از دید بچه ها قایم میشدیم… منو انگشت میکرد… از پشت بغلم میکرد و کیر کوچولوشو میچسبوند به کونم… منم همیشه شاکی میشدم و باهاش دعوا میکردم… طوری وانمود میکردم که خوشم نمیاد…
ولی بنظرم اون فهمیده بود که یجورای خوشم میاد و از اینکارش لذت میبرم…
خلاصه با رفتن امیر از محله ما داستانمون تموم شد… ولی اون لعنتی کار خودشو کرده بود… هرچی بزرگتر میشدم بیشتر یاد لحظه هایی که کیرش لای کونم بود میوفتادم… طوری که بعضی وقتا خودم با انگشت یا خیار خودمو ارضا میکردم…
تا اینکه یه روز تو سن 18 سالگیم…
تو ازدحام و شلوغی داخل اتوبوس یه نفر از پشت بهم چسبید… سریع برگشتم با اخم نگاهش کردم، بنده خدا کلی عذرخواهی کرد… ولی چاره ای نبود انقدر اتوبوس پر بود که نمیشد جابجا شد… دیدم فرصت خوبیه… با یه لبخند گفتم اشکالی نداره… یه پسر خوش قیافه و با اندام ورزشکاری بود… تقریبا 30 ساله… دوباره ازم عذرخواهی کرد… تقریبا کیرشو لای کونم حس میکردم…
همون لحظه از کنارمون یه نفر پیاده شد… پسره تقریبا ازم فاصله گرفت… برای اینکه کسی نیاد بینمون برگشتم بهش گفتم بیا جلو… حس کردم یه لبخند اومد رو لباش… سریع خودشو چسبوند بهم… دوباره ازدحام جمعیتی که سوار شده بودن باعث شد محکمتر خودشو به من بچسبونه…
کیرش خوابیده بود… دلم میخواست راست کنه… آروم کونمو به کیرش فشار دادم… یکی دوبار اینکارو کردم… دیدم اونم داره کیرشو فشار میده به کونم… حس کردم داره شق میکنه…
آروم زیر گوشم گفت ببخشید دیگه… من فقط لبخند زدم… فهمید که میخوام…
دوباره بعد از یکم فشار از طرف هردمون، زیر گوشم گفت: خوبه… با سر اشاره کردم اوهوووم…
بعد از این حرکت من با یه دستش بازومو گرفته بود… بازمو فشار میداد… معلوم بود حسابی حشری شده…
کیرشو حس میکردم سفت سفت شده بود… لای کونم بود…
آروم گفت کجا پیاده میشی… گفتم ته خط… گفت منم میام اونجا صحبت کنیم… گفتم باشه…
دیگه حرفی نزدیم و فقط گهگداری همدیگرو میمالیدیم…
رسیدیم آخر خط و پیاده شدیم…
بعد از اینکه خودمونو معرفی کردیم و اون گفت تولیدی پوشاک دارن و همونجا کار میکنه و منم گفتم تازه دیپلم گرفتمو و دنبال کار میگردم…
گفت بیا پیش خودم کار کن…
گفتم من از خدامه…
خلاصه با یه لبخند شیطونی و جذاب گفت اگه جایی کار نداری بیا بریم تولیدی رو ببین… منم از خدا خواسته گفتم: کسی نیست.؟؟ باشه
وارد کارگاه شدیم… یه کارگاه خییییلی تمیز و مدرن…
تو راه هیچ حرفی از سکس نزدیم
به من گفت راحت باش من الان میام… چند لحظه بعد دیدم با 2تا لیوان آبمیوه اومد…
پیش خودم گفتم: اگه از الان خودم شروع نکنم شاید رابطه یه مسیر دیگه ای پیدا کنه… بلند شد رفتم سمتش… انقدر بهش نزدیک شدم که خودش بغلم کرد… هی قربون صدقه م میرفت… خیییییلی حرفه ای بود… هم بوسم میکرد، هم بدنمو میمالید… هم کونمو میمالید… انگشتم میکرد…
منم تو بغلش وول میخوردم… ماچش میکردم… کیرشو میمالیدم… کونشو میمالیدم و انگشتش میکردم… خوشش میمومد…
گفت صبر کن… رفت یه زیلو، یه تشک و بالش آورد انداخت وسط سالن… دوتایی لخت شدیم و سُر خوردیم توو بغل هم…
فکر میکرد من قبلا حسابی کون دادم و سوراخم بازه…
کیرشو گرفته بودم دستمو داشتم براش میمالیدم وجق میزدم…
اونم کیر منو میمالید… گفت میخوای برات بمیکم… بدون اینکه صبر کنه من جواب بدم… شروع کرد به ساک زدن…
عاااالی بود… خییییلی خودمو کنترل کردم که آبم نیاد توی دهنش…
قبل از اینکه ارضا بشم گفتم منم میخوام… حالا من شروع کردم به میک زدن کیرش… یجوری میک میزدم که آااااهششش بلند شده بود… موهامو میکشید… کمرمو میمالید…
گفت: بخواب بوکونمت… منم دراز کشیدم… اول کیرشو گذاشت لای کونمو یکم عقب جلو کرد… بعد… تف انداخت رو سوراخم… سر کیرشو گذاشت دم سوراخم… آروم آروم شروع کرد به بازی دادن کیرش… هی میگفت چقدر تنگی… گفتم اولین بارمه… با تعجب گفت جدی…؟؟
گفت پس صبر کن با انگشتم نرمش کنم، اینجوری تووش نمیره…
انگشتشو تفی کرد و آروم فرو کرد توی کونم… داشتم دیووونه میشدم. چنان لذنی داشت که از تمام جق زدنا و خیار و انگشت کردنای خودم لذتش بیشتر بود… مخصوصا اینکه همزمان که انگشتش تو کونم بود و نوازشم میکرد… قربون صدقه م میرفت و بدنمو ماچمالی میکردم…
گفتم همینجوری ادامه بدی ارضا میشم…کیرم حسابی راست شده بود… گفت حالا تو منو بکن… آبتم بریز تو کونم…
انگشتشو بیرون کشید و خوابید رو زمین من مثل خودش اول کیرمو گذاشتم لای کونش یکم بازی بازی دادم… بعدش تف کردم درست رو سوراخ کونش و سر کیرمو فرو کردم توش… با یه آاااه تقریبا نیمه بلند کیرم رفت تو کونش… محشششر بود… سوراخش دااااغ دااااغ بود… هی میگفت عااالیه کیرت… بکن عزیزم… منم اولش آروم تلمبه زدم… یواش یواش تندترش کردم… کمرشو میمالیدم و ماچش میکردم… کیرم تا ته توی کونش بود که یهو آبم اومد… دستمو برده بودم زیرش و در حین کردن کیرشو میمالیدم… مثل سنگ شده بود…
آروم کیرمو کشیدم بیرون… اونم برگشت، خوابیدم توو بغلش… گفتم برات ساک بزنم آبت بیاد… گفت بزن… شروع کردم به خوردن کیرش… بهش گفتم اگه میتونی کیرتو بوکون تو کونم، دردشو تحمل میکنم… دوس دارم مثل خودت کونم نرم بشه…
گفت پس بخواب عزیزم
دوباره خوابیدم وانگشتشو کرد تو کونم… کلی تف زد… حسابی توی کونمو میمالید… هم درد داشت، هم لذت…
حس کردم دردش کمتر شده و دارم بیشتر لذت میبرم… انگشت دومشو آروم آروم فرو کرد… اولش داشتم جر میخوردم… و چند بار صدام رفت هوا… ولی بعد از حدود 20 دقیقه… هر دو انگشتش به راحتی توی کونم بود…
گفت همینجوری خودتو شل کن… دوباره خوابید روم… سر کیرشو آروم گذاشت رو سوراخ کونم… آروم آروم بازی بازی کرد ، حس کردم سرش رفته تو… خییییلی دوس داشتم… لعنتی خییییلی خوب بود… خییییلی مودب و شیطون بود… کونمو ، کمرمو میمالید… ماچم میکرد، قربون صدقه م میرفت…
یجورایی بیشتر کیرشو کرده بود توی کونم… درد شدیدی داشت… ولی تحمل میکردم… هی بیرون میکشید و دوباره میکرد… گفتم در نیار بذار توش بمونه… آروم آروم تا ته کرد تو کونم… حالا من کونمو عقب جلو میکردم… یه لحظه احساس کردم کیرش داره منفجر میشه… چنتا آااااه بلند کشید و شروع کرد به میک زدن کمرم… ارضا شده بود…
همونجوری که کیرش توی کونم بود رو کمرم خوابید… حس کردم کیرش داره شل میشه… خیییلی آروم آروم کیرشو کشید بیرون و سریع رفت دسشویی… بعدش من رفتم دسشویی و خودم حسابی شستم… کونم پاره شده بود… درد میکرد… ولی عاااالی بود… حس خوبی داشتم…
لباسامون رو پوشیدیم…
همدیگرو بغل کردیم…
گفت از فردا بیا اینجا پیش ما کار کن…
از فرداش رفتم سرکار… عصر به عصر باهم سکس میکردیم…
زمان کار اصلا به روی خودمون نمیاوردیم و جدی کار میکردیم…
خیلی چیزا ازش یاد گرفتم و با جون و دل براش کار میکردم، اونم همیشه از نظر مالی هوامو داشت…
تا اینکه بعد دو سه سال از ایران رفت…
یادش بخیر…
امیدوارم خوشتون اومده باشه…
داستان واقعی بود… و مربوط به سالها قبل

نوشته: eSHghOoli


👍 13
👎 12
28722 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

894815
2020-07-01 21:04:16 +0430 +0430

داستانای امشبم تخمی ان کلا (dash)

1 ❤️

894816
2020-07-01 21:04:28 +0430 +0430

9 سالگی چطور این چیزا رو میفهمیدی اخه چرا این حجم از کسشر.

3 ❤️

894820
2020-07-01 21:08:07 +0430 +0430

واقعا نمیدونین که آنال نیاز به زمینه سازی تمیزکاری داره قبلش که کستان مینویسین؟ یا میدونین و اهمیت نمیدین و نجاست به بار میارین و بازم اهمیت نمیدین؟ در هر دو صورت لایق حواله کیر میباشید.

تازه الان عمو کاندومی بزرگوار میاد کونت میذاره. پس اونیکی انگشتتو هم بکن تو کونت تا جا واکنه قشنگ.


894821
2020-07-01 21:10:39 +0430 +0430

علی جان این کیست؟ کسی خبر ندارد این بی وجدان کیست؟

3 ❤️

894830
2020-07-01 21:19:53 +0430 +0430

کون دادن هم دیگه گفتن داره کیر بشار اسد تو کستانت

1 ❤️

894833
2020-07-01 21:23:57 +0430 +0430

کاریابی سریع و آسان برای کسانی که تازه دیپلم گرفتن… میرید توی اتوبوس کونتو میمالی به بقیه کا پیدا میکنی بعد از چند وقت کونی میشه از سربازی هم معاف میشی

کونی همش واقعی سربازی رو چی کار کردی؟

3 ❤️

894860
2020-07-01 21:56:01 +0430 +0430

این هم از مزایای استفاده از حمل و نقل عمومی

2 ❤️

894892
2020-07-01 23:32:25 +0430 +0430

بازگشت همزمان امیر و شربت ب میادین داستان رو تبریک میگم
خسته نباشی دلاور

0 ❤️

894907
2020-07-02 01:59:21 +0430 +0430

تولیدی پوشاک مدرن داشت بعد ۳سال هم که رفت خارج بعد اونوقت با اتوبوس اینوراونور میرفت؟؟؟ (dash) (dash)

5 ❤️

894918
2020-07-02 04:37:46 +0430 +0430

هم عالی بود هم به واقعیت نزدیک مرسی عزیزم

0 ❤️

894922
2020-07-02 04:58:11 +0430 +0430

چه شیر تو شیری شد تو اخم کردی ولی رفتی بهش بدی ،اون میخواست بکنت ولی زیرت خوابید.توکردیش و آبتو ریختی توش .واقعا که.
کیراحمدی نژاد تو کونت ننه لامپی.

2 ❤️

894983
2020-07-02 11:02:52 +0430 +0430

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

2 ❤️

895011
2020-07-02 14:49:30 +0430 +0430

خیلی خوب بود

0 ❤️

895245
2020-07-03 11:25:00 +0430 +0430

رفت کجااا

0 ❤️

895283
2020-07-03 17:50:20 +0430 +0430

چرا تو با هرکی سکس کردی یارو گذاشته رفته؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom