داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

خاطره خوش رضا و دوستان

1398/10/30

من رضام و این داستان اولین سکس منه که به لطف ممد و علی دوتا رفیق فابریکام اتفاق افتاد(خودم تخم نداشتم و همش فکر میکردم شر میشه)…علی از من 7 ماه بزرگ تره و پوستش سبزه تیرست ممد از من 10 ماه کوچیک تره و پوستش روشن تر از ما دوتاس و به قول خودش نگاه دخترا زیاد روشه و کس باز شهره…از نظر من و علی این زیاد کس میگه
من از هر دوتا شون قدم بلند تره با این حال علی هیکلش بهتر از هر دو مونه…

17 سالم بود و بیشتر روز رو با علی و ممد میگذروندم تابستون بود و هوا خیلییی گرم بود با این حال ما 3 کله پوک تو اوج گرما مشغول بدن سازی و گیمنت بودیم و تا عصر که بر میگشتیم جنازه شده بودیم…
هنوز سکس رو تجربه نکرده بودم ولی چند بار فرصتش رو داشتم که وجدانم گند زد به همه چیز ی بار ی زن شوهر دار بهم چراغ سبز داده بود ولی با خودم احد کرده بودم ک‏ه با هیچ زن شوهر داری سکس نکنم همچنین راجب دختر های فامیل هم همین نظر رو داشتم اخه خانواده بزرگی هستیم و من 8 تا عمو دارم و پسر عمو ها و دختر عمو هامو نگم که خیلی زیادن…و هر سال دو سه بار جمع میشیم خونه عمو بزرگم و مشغول صحبت و خنده میشیم…

ه‏میشه فکر میکردم اگر بخوام با کسی سکس کنم حداقل باید ی گرایشی بینمون باشه…
خلاصه تو همین فکرا بودم که ی روز ممد گفت رضا من شماره ی کسکش رو گرفتم پایه ای بریم رو کار… اول مخالفت کردم و گفتم شهر کوچیکه اگر بگیرنمون کونمون پارست و ما زندگیمون همش بگایی بوده و از این کس شعرا…
ممد هم قبول کرده بود که سر و کله علی پیدا شد علی گفت یلا موتور رو روشن کن بریم باشگاه ( تازه 1 ماه بود که میرفتیم باشگاه و بعد از باشگاه هم میرفتیم گیمنت وقتی بر میگشتیم خونه جنازه میشدیم از بس هوا گرم بود با این حال نصفه شبا که هوا بهتر بود با بچه های محل میرفتیم فوتبال) خلاصه ممد رو کرد به علی گفت من کسکش گیر اوردم میخوام ازش وقت بگیرم این جقی میگه شر میشه علی هم تا شنید گفت شمارش رو بده شماره کوسکش رو گرفت و گفت اسمش چیه ممد گفت حسن بزی و سه نفری خندیدیم همون موقع علی زنگ زد و از حسن بزی برا فردا وقت گرفت برا ساعت 3 و نیم ظهر…
(روز موعود)
ساعت 2 ظهر ممد دردخونه مون رو زد و اوردمش داخل حیاط و کلی برای اینکه هوله مسخرش کردم ساعت 2 و نیم هم سر و کله علی پیدا شد اومد پیشمون و به هر کودوممون ی قرص داد و گفت 10 دقیقه قبل از اینکه برین رو کار بخورین گفتم ترا گرفتی چشمک زد و گفت بالاخره باید ی مقدار حال کنیم
ممد با اخم زد قرص رو انداخت و گفت من طبیعی دوست دارم خودم کمرم سفته و از این هوفتی بازیا که اینا ادم رو عقیم میکنن و شروع کرد مسخره کردنمون ساعت 3 بود سوار موتور شدیم و راه افتادیم هوا خیلی گرم بود برای همین نفری ی چفیه نم دار رو صورتمون کشیدیم از گرمای بادی که بهمون میخورد داشتیم زنده زنده میپختیم تو این بد بختیا علی منگلش خارید و شروع کرد به کس خل بازی و هرکیو میدید سلامش میکرد بعد که ازش دور میشدیم شروع میکرد فهش دادن و مسخره کردنش خودش با این کارش خیلی کیف کرده بود
ساعت 3 و 25 دقیقه رسیدیم و رفتیم داخل مکان ی سوئیت 60 متری بود تقریبا داخل سوئیت 3 تا دختر بود با ی زن که میان سال بود علی قرص رو قبل اینکه بریم داخل خورد و گفت قبل از اینکه بیام بیرون تو هم قرص رو بنداز بالا…
جنده ای که منتظرش بودیم از اتاق اومد بیرون و گفت یکیتون بیاد که علی مثل فشنگ پرید من رفته بودم اب بخورم واس همین جنده رو ندیدم رفتم پیش ممد گفتم چند سالشه ؟ گفت 27 بهش میخورد گفتم خوشکله؟گفت عاره و نگاه کیرش کردم که شق شده بود این واقعا از هول حلیم داشت میوفتاد تو دیگ ی 10 دقیقه گذشته بود که اون زن میان ساله رفت در زد و گفت سارا چیکار میکنی پس زود باش الان خواهرم دخترم رو میخواد بیاره طی 3 دقیقه اون این کارش رو دوبار تکرار کرد که یهو دیدیم در اتاق با شدت باز شد و علی با کیر شق سیاهش در اومد گفت جنده 2 بار داشتم ارضا میشدم که ریدی توش ی دفعه دیگ بیای در بزنی کس و کونتو یکی میکنم زن میانسال هم الکی جیق کشید که انگار چی دیده و گفت برو تو الان دخترم میاد و از این کس شعرا من به شخصه تخم بر شدم چون تا حالا علی رو اینطور ندیده بودم من قرص رو خودردم و 5-6 دقیقه بعد علی در اومد رفت بیرون من خواستم برم داخل که جنده گفت صبر کن رفت تو حمام بدنشو تمیز کرد و اومد داخل من اولین بارم بود و هیجان داشتم…آدرنالین داشت از چشمام میزد بیرون با این حال دوست داشتم خودم سکس رو هدایت کنم سارا قدش از من کوتاه تر بود ممه هاش کوچیک بود ولی کون بزرگی داشت صورت معصومی داشت و پوستش سفید بود…
وقتی اومد تو اتاق لخت بود و رفتم جولو و بقلش کردم و ممه هاش رو میمالیدم و میخوردم…
تیشرتمو در اوردم جولوم زانو زد و دکمه های شلوارم رو باز کرد و گفت کیرت داره پشت شرتت خودشو میکشه و با لبخند شورتمو در اورد و شروع کرد به ساک زدن حسابی کیف کرده بودم و از این صحنه و همیشه موقع جق زدنام با صحنه ساک زدن زن برا پارتنرش ارضا میشدم ولی سلامتی قرص که کمر رو سفت کرده بود ی 7-8 دقیقه ای که خوردبلندش کردم و کاندوم رو دادم دستش خودم رو تخت روی کمر خوابیدم و گفتم رو کیرم کاندوم بکش با نهایت ظرافت و عشوه کاندوم رو روی کیرم کشید و پاهاش رو دو طرف بدنم گذاشت و کیرم رو تنظیم کرد روی سوراخ کسش و یواش یواش کیرم رو تو کس داغش که با بدن سدش تضاد داشت غیب کرد ممه هاش رو تو دستام گرفتم و اون هم بالا پایین شدن رو شروع کرد چند دقیقه تو این پزیشن بودیم که بلندش کردم و پوزیشن هفتی رو شروع کردم کیرمو کردم تو کسش و یواش یواش تلمبه زدن رو شروع کردم گردن و پشت گوشش رو مک میزدم و زبون میکشیدم که صدای اه اه جندمون در اومد مثل اینکه رو این مناطق حساس بود صداش خیلی نازک و گوش نواز بود که تلمبه هام رو تند تر و محکم تر کردم تا ارضا شدم کیرم رو کشیدم بیرون بهش گفتم تو ارضا شدی خندید و گفت حدس میزدم اولین بارته همون موقع که داشتی گردنم رو میخوردی ارضا شدم…خودمو تمیز کردم و کاندوم رو انداختم تو سطل رفتم بیرون و به ممد چشمک زدم بیرون علی با ی ماشعیر منتظرم بود گفت چقدر طولش دادی پ ممد کو… گفتم رو کاره… گفت بیا شرط بندی کنیم گفتم سر چی گفت ممد زود تر میاد بیرون یا ماشعیر ما زودتر تمام میشه منم گفتم ممد زود تر میاد علی گفت منم شرطم رو همینه ماشعیر ها رو باز کردیم و هنوز دو قلپ نخورده بودیم که ممد اومد با تعجب نگاش کردیم گفتیم پ کمر سفت این بود با کلی ذوق و شوق گفت عجب کسی بود و از این حرفا اون روز گذشت ولی الان بعد از 5 سال من و علی هنوز ممد رو مسخره میکنیم …
آخه موندیم این که میگفت کمرم سفته چطور تو یکی دو دقیقه هم لباساش رو در اورد هم کاندوم کشید هم تلمبه زد هم به این نتیجه رسید که چه کس خولی بود کلا ی جوکی شده واسه خودش
ببخشید که طولانی شد امید وارم که لذت برده باشید…

نوشته: KASANOVA


👍 5
👎 26
15715 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

838234
2020-01-20 19:41:46 +0330 +0330

ممنون که گی ننوشتی


838236
2020-01-20 19:43:45 +0330 +0330

تا احد خوندم، احد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عهد چیه پس؟! (rolling)


838237
2020-01-20 19:44:43 +0330 +0330

منم به خودم احد کردم ! که دیگه امیدوار نیام شهوانی !


838239
2020-01-20 19:45:57 +0330 +0330

این دفعه رو زیر سیبیلی رد میکنیم ولی بچسب به همون گیم نت دیگه ننویس…


838245
2020-01-20 19:50:55 +0330 +0330

عرضم به حضور دزتان که
احد کردم مامیت رو بکنم
لاش گوشت

5 ❤️

838247
2020-01-20 19:52:27 +0330 +0330

شما ها ک همتون کس باز بودین چیشد پس رفتین جنده گاییدین؟؟؟؟
بزن گاراژ بابا


838254
2020-01-20 19:56:52 +0330 +0330

فرق sms و پیام دادن تو تلگرام و… رو با نوشتن داستان میدونی چیه؟
اینارو ولش کن چه انتظاراتی دارم،دیگه جمله که میدونی چیه؟نقطه چی؟
تا جایی هم که من میدونم ترا به طور معمول نیم ساعت طول میکشه تا واکون بزنه
بقیه اش هم ارزش خوندن نداشت


838255
2020-01-20 19:57:12 +0330 +0330

این احده خیلی به چشم اومدا دوس نداشتم داستانتو زن شوهر دار به پسر بچه ۱۷ ساله نظر داره؟چی بگم والا حیف عمری ک اون مرد داره تو زندگی واسه اون زن هدر میده

7 ❤️

838256
2020-01-20 19:57:21 +0330 +0330

ممنون که کاندوم استفاده کردی. از طرف سامی و دوستان


838275
2020-01-20 20:05:51 +0330 +0330

میرفتید به ملت رو‌موتور فحش میدادی(نه فهش) بعدمیگید خاطره خوش!!!
لقمان حکیم باشمارامورد گایش قرار بده،
باخودتون احد کنید که حتی وقتی میرید جنده بکنید، اصالت و فرهنگتونو ازدست ندید،
جناب ایکاروس یه نامه به وزارت فرهنگ وارشاد بنویسید!

6 ❤️

838303
2020-01-20 20:21:55 +0330 +0330

نقطه که نداری، غلط املایی ها رو هم فله ای ریختی وسط داستان. منم یه دونه کیر بیشتر ندارم حوالت کنم. خودت بیا بگو بابت کدوم یکی کیر میخوای؟


838317
2020-01-20 20:27:34 +0330 +0330

جز کس شعر چیزی نبود ، تو خودت جنده ی صندوف عقب تشریف داری بچه ، خخخ

6 ❤️

838318
2020-01-20 20:27:51 +0330 +0330

شما خودت و دوستاتو معرفی کردی زشته ماهم خودمونو معرفی نکنیم
من موستانگ اسم مستعاره منه و دوستان شهوانی
برای شما کستان نویس ارزوی موفقیت داریم باشد که رستگار شوی


838329
2020-01-20 20:31:59 +0330 +0330

باور می کنی اینکه

علی از تو 7 ماه بزرگ تره و پوستش سبزه تیرست ممد از تو 10 ماه کوچیک تره و پوستش روشن تر از شما دوتاس و به قول خودش نگاه دخترا زیاد روشه و کس باز شهره…از نظر تو علی این زیاد کس میگه
تو از هر دوتا شون قدت بلند تره با این حال علی هیکلش بهتر از هر دو تونه!!!

به کیر مام نیس؟؟؟


838333
2020-01-20 20:33:27 +0330 +0330

پاراگراف اول فکر کردم معماس و پرتقال فروشو‌ باید پیدا کنم.هرچی رفت جلو فحش خورش بیشتر شد.عزیز من قرار نیس همه بنویسن.بالاخره جامعه کسکش و جاکش میخاد.به همون شغلت ادامه بده

6 ❤️

838345
2020-01-20 20:38:05 +0330 +0330

همینطوری نوشته بودی بدون ویرایش و اصلاح کردن,لابد توقع لایک هم داری, بازم دمت گرم که گی ننوشتی با این که داستان حول محور تو و رفیقات میگشت.

8 ❤️

838451
2020-01-20 23:59:17 +0330 +0330

چهل پنجاه تا که غلط املایی داشتی ۳تا کصو یه میانسال بودن قیافشونم ندیدی؟حسشون کردی؟کصشعرای زیادی گفتی که یادم رفت برینم یهت فقط تنها چیزی که میدونم اینه که شما ۳تا کف کص بودین و کسی کیر خرم بهتون نمیداد و ترامادول گرفتید با پورن یه جق اساسی زدین خرکیف شدین اون ممد هم گفته ولش باو دیگه پورن که ترامادول نمیخواد

1 ❤️

838470
2020-01-21 02:07:59 +0330 +0330

هنو فرق عهد و با احد نمیدونی بعد رفتی کوس کردی
بهت قرص آسپرین بچه دادن قلبت ریلکس بشه .همون اتاریتو بازی کنی بهتره

2 ❤️

838493
2020-01-21 04:30:54 +0330 +0330

کار من سخت شد امروز !!!
یه نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بنویسم به درخواست دوستان ، یه نامه هم کانون اصلاح و تربیت !!!
پدرها ، مادرها در تربیت فرزندان خود دقت کنید وگرنه روحتون مورد عنایت مردم قرار میگیره …
این چه زندگیه آخه ؟
حتما اینم شانس مایه !

6 ❤️

838509
2020-01-21 05:56:25 +0330 +0330

نخوندم.ولی همین که جنده کردین و گی نکردین جای شکرش باقیه

4 ❤️

838603
2020-01-21 13:52:12 +0330 +0330

کیرت رو غیب کرد ؟
بالا پایین شدن رو شروع کرد؟
لعنتی چیکار میکنی با خودت؟

4 ❤️

838613
2020-01-21 15:12:20 +0330 +0330

من داستان کسایی که قد و وزن خودشون رو میگن نمیخونم حالا داستان تورو که میخوای قد و وزن خودت و دوتا رفیقات و یه جنده رو بگی بخونم؟آخرشم حتما میخوای بگی ببخشید طولانی شد؟خُب ازگل همین قد و وزن و رنگ پوست و کون ک کیر رو حذف کنی داستانت هم قشنگتر میشه و هم طولانی نمیشه که بخوای بابتش عذرخواهی کنی.
درباره ی داستانم اونایی که خوندن نظر بدن.

4 ❤️

838615
2020-01-21 15:25:16 +0330 +0330

باز خوبه خاطره خوبت کون هم گذاشتن رضا و دوستان نیست، با وجود اینکه خیلی بیسوادی بازم دمت گرم که اخلاق مداری، فقط اون جنده خونه رو متوجه نشدم چه جوری بوده بیشتر شبیه کاروانسرا بود

1 ❤️

838653
2020-01-21 18:15:12 +0330 +0330

علی سبزه ی تیرست ممد روشن رضا قهوه ای
خودش نگفت ریا نشه
به نظر من هر سه تاتون کس میگید

3 ❤️

838866
2020-01-21 23:47:17 +0330 +0330

خاطره که کلا داغون بود… یعنی اصلا قابلیت نقد و بررسی نداره…
در مورد اشتباهات املایی وحشتناک هم که دوستان حسابی از خجالتت در اومدن…
فقط دو نکته موند: یک اینکه ترامادول حداقل یک ساعت و نیم تا دو ساعت قبل از سکس باید خورده بشه ، دقت کنید، حداقل. با این حساب یا شما اصلا نخوردیش یا فکر می کنی ده دقیقه قبل از سکس هم جوابگوست. که خب باید عرض کنم خدمتت که فکرتون از اساس خطاست.
دوم اینکه کلمه ای دیدم عجیب : هوفتی… اینو هر جور خوندم نتونستم بفهمم. بیشتر حدس زدم که احتمالا اشتباه تایپی بوده. مثلا می خواسته بنویسه : هفتی، یا حتی کلفتی، اما دیدم هیچ کدوم از این واژه ها ارتباط معنایی و منطقی با کلیت جمله نوشته شده ندارن.
دست کم روشنمون کن چی می خواستی بگی که به جاش اینو نوشتی ؟؟

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom