خاله دیوث

1397/04/16

من دختر تپلی هستم و سینه های بزرگی دارم و 23 سالمه خاله مطلقه ای دارم که با پسرای جوون تر از خودش دوسته و صیغه اونا میشه . از طریق اون خاله با نامزدم آشنا شدم اسمش مهدیه و 26 ساالشه از بچگی حدود 14 یا 15 سالگی عادت داشته مشروب بخوره و همه جور زنی هم از زیر دستش گذشته اوایل کم مصرف الکل داشته اما این چند سال آخر مصرفش بالا بوده که به نظر خودم علت گرم مزاج بودنشم اینه . من نمیخواستم با این آقا ازدواج کنم و تنها علتشم همین مشروب بود تا اینکه یه شب خونه خاله ام دیدمش خیلی پا پیچ من شد و همه اش میپرسید چرا منو انتخاب نمیکنی که بهش گفتم علتش اینه که دائم الخمره و بهش بر خورد کنار اون و خالم و شوهر موقتش نشستیم و داشتیم بازی جرات یا حقیقت میکردیم که همه خسته شده بودن به من نمیافتاد که من بخوام مجازات بشم یا انتخاب کم اما به مهدی افتاد و خاله منم که خیلی آقا مهدی رو دوست داشت ازش پرسید جرات یا حقیقت ومهدی جرات رو انتخاب کرد و خاله عاشق من که البته مست هم بود گفت خواهر زاده من خیلی شیطونه ببینم میتونی 15 دقیقه باهاش تنها بمونی…خلاصه ما رو کرد تو یه اتاق و درو رومون قفل کرد و مهدی که مست بود و به گفته خودش از وجود من کنارش دیوونه شده بود مانتو جلو باز سورمه ای رنگ منو در آورد تا خواستم اعتراض کنم بطری مشروب رو کرد تو دهن منو منم لاجرء سر کشیدم اما بعد هم نفسم گرفت و هم تلخ و بد بو بودش فکر کنم دو یا سه قلپ خوردم…و بقیه اش ریخت رو زیر سارافنی سفیدم که خیس شد و چسبید به سینه هام و اونو تحریک کرد چسبید بهم و خودشو بهم سسفت فشار داد اون موقع حس کردم که کیرش سفت شده ترسیدم و جیغ زدم خاله که فقط صدای خنده های بلند و مستانه اش می اومد مهدی منو گرفت و پرتم کرد روی تخت …هم هیکلش درشت بود زورم بهش نمیرسید و هم مست شده بودم بدنم شل بود …لباسمو از تنم در آورد و شروع کرد به لب گرفتن ازم که دیگه مقاومت نکردم آخه اون واقعا هم خوشگله و هم جذاب با هاش همراهی می کردم که سوتینمو در آورد و جفت سینه هامو تو دستش فشار داد و بعد صورتشو فشار داد بین دوتاش تا این که نفسش گرفت و اومد بالا و دوباره بطری مشروبو برداشت و کرد تو دهنم و باز من چند قلپ ازش خوردم یکمی هم خودش خورد و ته بطری رو هم خالی کرد رو سینه من و شروع کرد به مک زدن و خوردن نوک سینه هام هم میخورد و هم میمالیدشون بعد زبونشو از بین سینه هام کشید پایین و شلوار لی منو در آورد و منم بیجون تر ازاینا بودم که بتونم مقاومت کنم و البته نمیتونستمم لخت شد و کیرشو از رو شورت چسبوند به کسم اونجا بود که خیس خیس شدم و دید که اعتراضی ندارم شورتمو کشید پایین و پاهامو با دست گرفت و به صورت 7 باز کرد و با گفتن جووووووووووووون شروع کرد به خوردن و یکمی که خورد گفت حالا آماده ای عشقم و بعد سر کیرشو گذاشت تو تا کرد تو دردم گرفت وفهمیدم تو نمیره بکارتم بود که تو نمیرفت ترسیدمو خودمو کشیدم عقب تر که مهدی افتاد روم و گفت کجا؟ گفتم تو رو خدا نکن درد داره گفت قول میدم بدون درد باشه برای اولین بار بهش اعتماد کردم و اون کمی بدنمو ماساژ داد و بعد با یه ضرب کارو تموم کرد یکم دردم گرفته بود اما دلم میخواست ادامه بده و ادامه داد آبش که اومد ریخت تو و بعد محکم و تند تر تلمبه زد بعد ایین که آبش اومد التماسش کردم اما دست بردار نبود واین بار یه متکا زیر شکمم گذاشت و بعد به منو چرخوند و محکم تلمبه میزد که هم میخورد ته شکمم و هم لپ های کونم تو دستش بود و میمالوند و گاهی از هم بازشون میکرد بعد ارضا شدن در آورد و ریخت روی کمرم و تا صبح همونطور خوابیدیم تا اینکه من مستی از سرم پرید و حالا یه دختر بوددم بدون بکارت و… اما شب خوبی بود.

نوشته: مهسا


👍 7
👎 47
174125 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

700344
2018-07-07 21:51:05 +0430 +0430

،،،،،،،،،،،

0 ❤️

700345
2018-07-07 21:51:49 +0430 +0430

کیرم تو کس مادرت

2 ❤️

700360
2018-07-07 22:03:44 +0430 +0430

کلید اسرار، این داستان بکارت پولادین


700363
2018-07-07 22:16:24 +0430 +0430
NA

اما شب خوبی بود

0 ❤️

700367
2018-07-07 22:34:38 +0430 +0430

ببم دیگه نگی حالا یه دختر بودم بدون پرده بکارتا!!!باید بگی حالا یه جنده بودم بدون پرده بکارت.این بیشتر ی داستانت میخوره

1 ❤️

700372
2018-07-07 23:14:13 +0430 +0430

حدس می زنم یه فیلم تین ایجری دیدی که توش جرات یا حقیقت باز می کنن حالا هم جوگیری شدی واسه ما کس شر نوشتی
به رسم شهوانی باید از خجالتتم در بیام
باتوم برقی کونت کیر اینایی که بعد من پیام میدن تو کونت
کیر اینایی که قبل من نظر دادن تو دهنت

2 ❤️

700399
2018-07-08 03:25:32 +0430 +0430

چقد کسشعر
ریدی باو جمعش کن

0 ❤️

700406
2018-07-08 04:25:27 +0430 +0430

اجی چه ساده به باد میدی

0 ❤️

700414
2018-07-08 04:46:30 +0430 +0430

این داستان کص شعر محض هستش اون پرده بکارتت از جنس چیه ک انقد محکمه کونی

0 ❤️

700432
2018-07-08 06:30:41 +0430 +0430

کی دوست داره مست شه و به یه کسخل مست کص بده؟! همونو گاییدم

0 ❤️

700433
2018-07-08 06:34:57 +0430 +0430

عزیزم بیا من بدون مشروب بهترین شبو برات رقم میزنم

0 ❤️

700465
2018-07-08 10:04:32 +0430 +0430

اخه الغ افغانی تو که می خواری حتمآ باید مارا در گناه خودت شریک کنی جنده خانوم
مردی ومردانگی رخت بربست از این جامعه :-* (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)

0 ❤️

700468
2018-07-08 10:11:16 +0430 +0430
NA

کوسو شر بودن از سرو روی داستان تخمی تخیلیت میباره، بازی جرات حقیقت اصلا مال ایرانیا نیست،خاله جنده راست راست میچرخه‌؟ با شوهر موقتش؟

0 ❤️

700471
2018-07-08 10:17:29 +0430 +0430

ک س ن نت
اَه

0 ❤️

700477
2018-07-08 10:23:51 +0430 +0430

در زمینی که زمان کاشت ترا
گل زیباش بجز خار نبود
پستی وهرزه گی وهرزه دری
حسرتا بهر کسی عار نبود
بهر تو.کسکش دیوث الاغ
کس چو تو لایق طناب دار نبود

0 ❤️

700484
2018-07-08 10:39:01 +0430 +0430

کیرر تو ابا اجدادت لاشی کوونی مادرر جندده

0 ❤️

700485
2018-07-08 10:40:31 +0430 +0430

کیرم تو تخیلاتت مادر قهبه لااقل به شعور خواننده توهین نکن خواهر اون خاله دیوثتو گاییدم

0 ❤️

700499
2018-07-08 11:24:00 +0430 +0430

کیریترین داستان زندگی عمرم، کس دادن بدون حاشیه آخه اون الکی مشروبخور دائم الخمر چجوری بعد ارضا شدن تلمبه میزده؟ کسکش تو پسری نه دختر، یاکوزا هم اینجوری کس نمیکنه

0 ❤️

700500
2018-07-08 11:24:56 +0430 +0430

قسم میخورم تو دختر نیستی، یه پسری که هنوز ک س از نزدیک ندیدی

1 ❤️

700518
2018-07-08 12:47:24 +0430 +0430

کسشر به معنای واقعی

0 ❤️

700520
2018-07-08 13:00:42 +0430 +0430
NA

احتمالا بقیشو گزاشته مستی از سرش پرید بگه…تا اینجا که خاله برات خوب بود کجاش دیوث بود؟

0 ❤️

700525
2018-07-08 13:12:51 +0430 +0430

چی میزنید دقیقا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بگید منم میخوام

0 ❤️

700539
2018-07-08 14:05:23 +0430 +0430

و…
: ||||||||||||||||||||||||||||||||||

0 ❤️

700542
2018-07-08 14:12:23 +0430 +0430

کس شعر محض…واقعا این حجم از چرت چطور تو کله اتون جا میشه…عجیبا غریبا

0 ❤️

700557
2018-07-08 15:52:15 +0430 +0430

عرضم به درزتون که:
خداییش بطری رو کرد تو حلقت؟ بعد تو 1-2 قلپ خوردی درجا مست شدی …دادی؟ چه سریع جنده میشن ما نمیدونستیم
توصیم اینه که واسه اینکه کمتر کس بگی:
-قبل خواب جق نزن

  • هر دفعه که جق میزنی بعدش دندوناتو مسواک بزن
  • با شکم ناشتا اصلا نجق
  • حتما بعد جق یه لیوان شربت سکنجبین بخور که افت فشار پیدا نکنی هذیون بگی
1 ❤️

700578
2018-07-08 18:24:31 +0430 +0430
NA

خدا وکیلی داستانهای این سایت به مرحله ای رسیده که از اقتصاد کشور هم داغونتره پیشنهاد میکنم یه مدت اصلاداستان نزارید تا یه سر و سامانی به وضع داستانها بدین و فقط داستانهای با کیفیت اپلود بشه وگرنه اینوضعیت فقط ابروریزیهو توهین به شعور مخاطب

0 ❤️

700599
2018-07-08 19:27:40 +0430 +0430

هییی روزگارررر

0 ❤️

700827
2018-07-09 16:13:15 +0430 +0430

ب قول ی دوستی مرزهدی کسشعر گویی رو کلیومترها جابجا کردی

0 ❤️

701018
2018-07-10 07:02:34 +0430 +0430

کلا ادمو از داستان خوندن پشیمون میکنید !!!
همون بار اول ریخت تو؟
ما ک متاهلیم نمیریزیم توش شماها همه تو میذارین بریزن تو ؟
آخ ک اگه قبلش بنویسی فانتزی این همه کس و شر نصیبت نمیشد :(

1 ❤️

701083
2018-07-10 13:27:53 +0430 +0430

این حجم بالای کصشر بی سابقه بوده .
ادمین هم نشسته با تخماش ور میره .
تخمای ادمین که الان هر کدوم اندازه کله آقات شده از بس باهاشون ور رفته تو کون خودت و ننت و آدم خالی بند

0 ❤️

701121
2018-07-10 18:53:59 +0430 +0430

درسته هم ما میزنیم هم تو اما فرقمون اینه که تو قبل از جق زدنت اومدی این کسشرها رو ردیف کردی اگه واقعیت داره بده ما هم پرده آهنی تو ببینیم کوس کش

0 ❤️

701170
2018-07-10 21:08:48 +0430 +0430

در یک کلام ریدی

0 ❤️

744901
2019-01-31 09:05:20 +0330 +0330

آخه جنده این چه فانتزی شما دختر بچه ها دارید اینجا بی صاحب شده هر بچه ای میاد توش برو بچه مشقات وبنویس خسته شدی یکم جق بزن

0 ❤️Top Bottom